Forum    Serbest Krs  
     Yazan: abdullah   Son Yazan: siyahzambak (14.11.2006 09:09:02)     Cevap: 1    Okunma: 10677
      Konu Adı: DUADA İSTENİLEBİLECEK VE SIĞINILACAK ŞEYLER

Yazan

Mesaj

 


abdullah
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 13.11.2006 21:34:34   
 
 

Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Ey Tvbeleri kabuleden ve Dualara icabet eden Rabbimiz! Sana yneldik. Efendimizi şefaati yapıyor, ellerimizi O'nun mbarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi bylece istiyoruz.

            Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. Gnahımız oktur ama, Senin rahmetinde her şeyi aşkındır, her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin gazabını gemiştir. Bize rahmetinle muamele eyle.

 Ey Rabbimiz! Bazı yzlerin ağarıp, bazı yzlerin kararacağı gnde; bizi yzleri ak, gnlleri pak olan, sevgili reslnn bayrağı altında toplanan mesut insanlar zmresine kat. O'nun yanında cennete girmeyi,  mbarek Cemalini grmeyi, Senin dostlarınla komşu olmayı ve  en byk makam olan rızana ulaşmayı  nasib eyle .

            Ey Rabbimiz! Mlkn sahibi sensin. Dilediğine mlk verir, dilediğinden alırsın.  Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Btn hayırlar, iyilikler senin elindedir. Sen her şeye Kadirsin, Sen  Ltfedensin bize dnyada ve ahirette iyilikler ver.

Ey Rabbimiz!  Bizim ve ocuklarımızın  kalplerimize İslam nurunu, Kuran hidayetini bahşeyle. Btn soyumuzu İslam?a ve Kur?ana  bağlı insanlar eyle. Hepimizi mslman olarak yaşat. Bizi dnya ve ahiret mutluluğuna nail eyle .

            Ey Rabbimiz! Habibin Muhammed Mustafa(sav) yz suyu hrmetine; mslmanların kalplerindeki her trl ayrılık tohumlarını gider. Bizi ashab-ı kiram gibi birbirine dost ve birbiri iin yaşayan insanlar eyle .

            Ey Rabbimiz! Sen Selamsın,  selamette ancak sendedir. Efendimiz Muhammed Mustafa?ya  rahmet et. yle bir rahmet et ki;  o rahmetinle; bizi btn korku ve belalardan kurtar. Btn ihtiyalarımızı  gider, gnahlarımızı temizle, bizi katındaki en yce derecelere  ıkar.O rahmetin hrmetine hayatta iken de  ldkten sonra da dşnlebilecek btn hayırların en ycesine ulaştır.

Ey Rabbimiz! Bizi, stadımızı, Byğmz, ana-babamızı, Kuran ve iman hizmetinde alışan  kardeşlerimizi, eşlerimizi, ocuklarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı, mmin dostlarımızı iyi kullarınla birlikte cennetine koy.

            Ey Rabbimiz! Nesillerimize inayet eyle, onların imdadına koşmayı bize  nasip eyle. Kalbi, gnl kırıkların, ihtiya sahiplerinin imdadına koşmayı bizlere nasip eyle. Bizleri birbirimize sevdir ve insanca yaşamayı nasip eyle. Kalplerimizi, ayaklarımızı kaydırma.

Ey Rabbimiz! Senden ah-u efgan edip sana dua dua yalvaran, Sana karşı saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna ynelen kalpler istiyoruz. Nefislerimize takva bahşeyle ve onları temizle.

            Ey Rabbimiz!  Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalblerimizi  gnahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle ve bizimle gnahlarımızın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.

            Ey Rabbimiz! Senden dnya ve ahirette afiyet ve bizden şerri uzaklaştırmanı dileriz. Alem-i İslamı ve btn insanlığı  arzi ve semavi afetlerden koru.

Ey Rabbimiz! Gcmzn zayıflığını, aremizin azlığını ve insanlarca nemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz. Bizi kendi gzmzde kk, fakat insanların gznde byk  eyle.

            Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her trl gnahtan korunmayı, her trl iyiliği kazanmayı, cennet ve Cemal'inle şereflenmeği  ve cehennemden kurtuluşu dileriz.

            Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz gnahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin ktlklerinden sana sığınıyoruz.

            Ey Rabbimiz! Bizi ycelt, eksiğimizi- gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere,  gzel ahlaka ilet. Zira bunların salih  olanına ancak sen ulaştırır, ktlerinden de ancak sen alıkorsun.

            Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi şakamızı, zulmmz  ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur. İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır, ihsan ettiğin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme.

            Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah et. İinde geimimiz olan dnyayı ıslah buyur. Dneceğimiz yer olan ahiretimizi  ıslah et. Hayatı her trl hayırları artırmamıza vesile kıl. lm de her trl şerlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap.    

            Ey Rabbimiz! Bizi, Seni ok zikreden, Senden ok korkan, Sana ok şkreden, Sana ok itaat eden, Sana karşı ii saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana tevecch eden insanlar eyle.

            Ey Rabbimiz! Sana gzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doğru yolda azim ve sadık diller selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki dğmleri z, onları glendir ve istikamet ver. İimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sk al.

            Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı, ktlkleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni  ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere dşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.

            Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Senden  tertemiz bir hayat, dosdoğru bir lm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dklmediği bir dnş istiyoruz.

            Ey Rabbimiz! Senden  hidayet, takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz. Bize talihsiz ve nankr olmayan, şirkten arınmış, tertemiz kalpler lutfeyle.

            Ey Rabbimiz! Bize korkudan yle bir pay ayır ki; bu sana  karşı  işlenecek gnahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden yle bir nasip ver ki; o bizi cennetine ulaştırsın. Yakininden yle bir hisse lutfet ki; dnyevi musibetlere tahamml kolaylaşsın.

            Ey Rabbimiz! Sağ olduğumuz mddete; kulaklarımızdan, gzlerimizden, kuvvetimizden, istifade etmemizi nasip et. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimizede nasip et.

Ey Rabbimiz! Bizi; azgın ve mtecavizlere karşı  muzaffer kıl. İntikamımızı bize zulmedenlerden al,  merhametsizleri bize musallat etme. Bize  dini musibet verme. Dnyayı ne asıl gayemiz kıl  ne de ilmimizin son hedefi.

Ey Rabbimiz! Dşmanlarımızın ve bizi dşman grenlerin birliğini boz, onların cemaatılarını parampara eyle, ilerine ayrılık tohumları sa. Birbirlerine karşı kin ve nefret  hislerini kamıla, kurmuş oldukları oyunları ve komploları başlarına geir. İslam dşmanlarını, bizi dşman ilan edenleri, Senin dşmanlarını ve Kur?an dşmanlarını, kr, sağır ve dilsiz eyle.

Ey Rabbimiz! Bize hile yapanları ve  yapmayı dşnenleri, bize komplo kuranları ve kuracak olanları, dşmanlık yapanları ve yapacak olanları, aldatanları ve aldatarak hile yapacak olanları Sana havale ediyoruz.

            Ey Rabbimiz! Bizim ve iman ve Kur?an hizmetindeki kardeşlerimizin; istediğimiz ve istemediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz btn ihtiyalarımızı gider ve btn belaları bizden sav. Dnyanın her yerindeki Senin rızan iin hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber  ihlas-ı etemme muvaffak eyle.

Ey Rabbimiz!  Btn gnahlarımızı kğn-byğn, evvelini-ahirini, aığını-gizlisini bağışla. Bize merhamet et, kırığımızı- dkğmz sar ve bizi ycelt.

 Ey Rabbimiz! Kusularımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz-etme anına kadar bizi emanetinde emin kıl. Bizleri cennet ve Cemalinle şerefyad ve serfiraz et.

            Ey Rabbimiz! Biz Muhammed mmetinin dağınıklığını gider, bize birlik ve dirlik ver. Kalplerimizi birbirine ısındır bizleri birbirimize sevdir, bizden btn şerleri ve zararları uzaklaştır.

            Ey Rabbimiz!  Bizi idare edenleri  hidayet eyle, vatanımız  ve insanlarımız iin yapmak istedikleri iyi şeylerde yardımcı ol.

Ey Rabbimiz! mrmzn en hayırlı anını son anımız, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve gnlerimizin en hayırlısını ise sana kavuştuğumuz gn kıl.

            Ey Rabbimiz! Bizi Senin rızana ulaştıracak amellere muvaffak kıl. AMİN  bi-hurmeti Seyyid-il mrselin  ve bi-hurmeti Ta-Ha ve Yasin ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi  ve ashabihi ecmain  Velhamdulillahi Rabbil alemin .

Ey Rabbimiz! Tembellikten, fakirlikten, zilletten, miskinlikten, bortan, ihtiyarlayıp elden-ayaktan dşmekten, gnahtan, zenginliğin şerrinden, hayatın ve lmn fitnesinden, kabir azabından, ateşin fitnesinden, sana sığınırız.

Ey Rabbimiz! Gafletten, kfrden, fısktan, muhalefet edip dşmanlık ıkarmaktan, başkaları duysun ve grsn diye bir şey yapmaktan  sana sığınırız.

Ey Rabbimiz! Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, czamdan, alaca hastalığından ve her trl  kt hastalıklardan, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının  ansızın gelip atmasından sana sığınırız.

Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, rpermeyen kalpten, doymayan nefisten  ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız.

Ey Rabbimiz! İşlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden sana sığınırız.

Ey Rabbimiz! Enkaz altında kalmaktan, yukarıdan yuvarlanmak ve dşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarından, her trl kaza ve belalardan, yılan, akrep vb. şeylerle sokulmuş olarak lmekten, ve lm anında şeytanın arpmasından sana sığınırız.

Ey Rabbimiz! Huyların, amellerin, arzuların   ktlerinden, dşmanın galebesinden  ve kulların başımıza gelen kt şeylerden dolayı sevinmesinden sana sığınırız.

Ey Rabbimiz! zntden, tasadan, cimrilikten, alıktan, hıyanetten sana sığınırız. Bize kendimizi bulmayı ilham et, bizi nefslerimizin şerlerinden koru.

Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru.

Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi ykml tutma, bizi affet, ltfunla kusurlarımızı bağışla, bize merhamet et. Bizim yardımcımız sensin  kafir topluluklara karşı bize yardım et.

            Ey Rabbimiz! Bizi dini ve dnyevi fitnelerden ve ahir zaman  fitnesinden Mesih-i  Deccal?ın  ve Sfyan?ın fitnesinin şerrinden, dinsizlerin tecavznden, mnafıkların şerrinden, fasıkların fitnesinden koru.

            Ey Rabbimiz! Bizi dalaletten, bid?atlardan,  belalardan, ktlğe sevk eden  nefsin şerrinden koru. Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma.

            Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabından, kıyamet gn azabından, cehennem azabından  ve kahrının azabından koru.

            Ey Rabbimiz! Bizi gsterişten, başkaları duysun ve grsn diye ibadet etmekten, ameline gvenmekten ve  vnmekten koru.

            Ey Rabbimiz! Bizi  ana-babamızı iman ve Kur?an hizmetinde alışan btn kardeşlerimizi, eşlerimizi, ocuklarımızı, mmin dostlarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı  ve ahirete intikal eden btn m'min ve mslmanları cehennem azabından koru. Affına sığınıyoruz. Bizi  her trl şer, fitne ve azaptan kurtar! Fazlınla ikram eyle .Btn gnahlarımızı bağışla.  Ayıplarımız setreyle.

Ey Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan  dnyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz. Bizi hsrana uğrayanlardan eyleme. Şeytanın kalbimize girip saptırmasına  fırsat verme.

Ey Rabbimiz!  Bizi İslam?dan ve Kur?andan ayırma. Bizi daima  sırat-ı mstakimde tut.  İslm nurunu sndrmek isteyenlere  fırsat verme. Bizim yzmzden  insanları helak etme. AMİN ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi  ve ashabihi ecmain  Velhamdulillahi Rabbil alemin


dost odurki,sana doğrusun diye dost değildir ,sana doğrusun diyen...
 

Cevap(1)
siyahzambak
(kıdemli)


Mesaj Sayısı: 111

   Mesaj Tarihi: 14.11.2006 09:09:02  
 
 

AMİN!...


ilerlediğiniz yolda hi bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,bilinki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 187 misafir olmak zere toplam 187 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:4893984  Toplam:99225198  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187,