Forum    İlmihal Bilgileri  
     Yazan: siyahzambak   Son Yazan: orcun0312 (31.12.2007 14:47:41)     Cevap: 0    Okunma: 6743
      Konu Adı: İNSANI UURUMA GTREN SZLER!!!!.....

Yazan

Mesaj

 


siyahzambak
(kıdemli)


Mesaj Sayısı: 111

   Mesaj Tarihi: 17.05.2007 11:47:41   
 
 

İslmiyet, mntesiplerinin btn bir hayatları boyunca ister itikadı, ister ameli bakımdan dikkat etmeleri lzım gelen hkmleri aıklamıştır. Ve bu hkmlerin bazıları riayet edilmeleri veya edilmemeleri sebebiyle mslmanı MRTED; bir diğer ifadesiyle KFİR kılacak mahiyettedir. Onun iin mslman, hayatı devam ettiği mddete szlerine ve hareketlerine mayınlı bir tarlada dolaşıyormuşasına dikkat etmelidir. Ama bunun iin de inanmış olduğu esasları en azından sath, icml olarak da olsa bilmek mecburiyetindedir. Zira İslm Hukuku'na gre CEHALET MAZERET SAYILMAZ.

1) İMAN ESASLARI İLE ALKALI KFR SZLERİ:
a) ALLAH (cc) Hakkında:
ALLAH'ı byklğne ve ulhiyetine uygun olmayan bir şekilde vasıflamak, isim veya emirlerinden biriyle alay etmek, hafife almak, ALLAH'ı yarattıklarına benzetmek, ALLAH şunu bilir de bunu bilmez, burada ALLAH'ın hkm gemez, buranın ALLAH'ı benim, falan ALLAH'ın unuttuğu insanlardandır, falan yer ALLAH'ın unuttuğu yerlerdendir, şu insanı ALLAH niye yarattı bilmem ki, ALLAH şuna verdiği canı alamıyor, şu işi ALLAH bile emretse yapmam, ALLAH beni niye yarattı ki, zira dnyada hibir şey vermedi, ALLAH cimridir, ALLAH'tan korkmuyorum, ... vb. szleri sylemek kfrdr.
b) Peygamberler Hakkında
Peygamberlik messesesini toptan inkr etmek, peygamberlerin bazısını kabul edip, bazısını inkr etmek, onlara ulhiyet isnadında bulunmak, peygamberlerin yalan syleyebileceğinin mmkn olduğuna inanmak, tevatren menkul mucizeleri inkr etmek, onlara svmek, zina isnadında bulunmak, alay etmek, hafife almak, mesela-, Efendimiz (a.s.m) iin hakaret kasdıyla "O bir obandı" demek, şunu Hz. Muhammed (a.s.m) bile emretseydi yapmazdım, falan Peygamber olsaydı itaat etmezdim, ... vb. demek kfrdr.
c) Melekler Hakkında:
Meleklerin mevcudiyetine inanmamak, onlarla alay etmek, mesela; "Cebril, Mikail de olsa falan kişinin şahidliğini kabul etmem'' veya birisine "Seni grmek Azrail'i grmek gibi geliyor" demek, ...vb. kfrdr.
d) Kitaplar ve Kur'an-ı Kerim Hakkında:
Kur'an-ı Kerim ve Semav kitabların ALLAH kelmı olduğunu inkr etmek, Kur'an'ın bir tek yetini hatta lfzını, hkmn inkr etmek, Kur'an'ı alay ederek okumak, ona svmek hkmlerini hafife almak kfrdr.
Birok ehl-i snnet ulemsına gre "Kur'an mahlktur" demek kfr olmakla birlikte bunun aksini savunanlar da vardır.
e) hiret Hakkında:
hiret'i ve ona tealluk eden btn halleri, yani kabir azabını, hasrı, neşri, hesabı, mizanı, sırat'ı, şefaat'i, cennet ve cehennemi inkr etmek, hirette kfirlerin azab greceğinden şphe etmek kfrdr.
f) Kaza-Kader Hakkında:
Kaza ve kaderi inkr etmek, "hayrı ALLAH, şerri şeytan yarattı, bazı şeyler ALLAH'ın takdiri ile olmaz, ALLAH'ın dilemediğini insanlar işleyebilir" ...vb.şeyleri sylemek kfrdr.

2) İSLM'IN ŞARTLARI İLE ALKALI KFR SZLERİ:
a) Namaz Hakkında:
Beş vakit namazı istihza kasdıyle terketmek, "bugne kadar kıldım da ne kazandım, namaz kılarken geirdiğim vakitler boşa gitmiş, namazdan bıktım usandım, namaz bana farz değil, hele bir evleneyim de veya hele bir 40 yaşıma gireyim de o zaman dşnrz, teravih namazını mer icad etti" ...vb. demek, sadece Ramazan'da namaz kılan birisine "Sair zamanlarda da kıl" denildiğinde "Ramazan da bir vakte 70 kat sevab veriliyor, dolayısıyla onlar bu kılmadıklarımı da karşılar" .. demek kfrdr.
b) Oru Hakkında:
Oru'u inkr ve alay etmek, "Oru bir aydan fazla olsaydı tutmazdım, oru farz olmasaydı daha hayırlı olurdu, işte ağır bir ay daha geldi (Ramazan'ı kasdederek)"... vb şekilde szler sylemek kfrdr.
c) Zekt Hakkında:
Zekt'ı inkr etmek, "bu sıkıntılı ve zahmetli zararı daha ne zamana kadar deyeceğiz, fakire ne diye zekt verecekmişim ki, o da kazansın, kazanırken beraber mi kazandık, o benim malıma ortak mı" ... vb. kfrdr.
d) Hac Hakkında:
Haccı inkr etmek, "Hacca ne lzum var, oraya gitmek Araplara para yedirmektir "...vb. şeyler sylemek kfrdr.

3) EŞİTLİ KFR SZLERİ
"Zina ve livata helal olsaydı ben işlerdim " diye temenni etmek, hayz halindeki kadın ile cinsi mnasebeti helal grmek, ilim ehliyle (hocalarla) alay etmek kfrdr. Mesela; birisi sanki hocaymış gibi yksek bir yere cbbe ve sarık giyerek oturduktan sonra elindeki uzun sopayla nnde oturan talebeleri dvse, bu da, buna glenler de kfir olur.
Kfr kelimesini ister şaka, ister ciddi olarak ğrenen, ğreten, konuşan, kfirlere benzemek kasdıyla yapılan şeylerle de kişi kfir olur. Mesela; beline znnar veya ip, kemer..vs. bağlayarak "bu znnardır" dese, veya mecusilerin Nevruz, Hristiyanların Noel bayramını onlarla beraber veya onlar gibi kutlayan kfir olur.
Harama helal, helale haram diyen, başkasının kfrne rıza gsteren, byk gnahlarda ısrar eden de kfir olur.

4) GNMZDE OK KULLANILAN KFR SZLERİ
Bir makale erevesi ierisinde bu szlerin hepsini ele almak mmkn değildir. Yalnız bir fikir vermek ve vahid-i kıyas yapılabilmesi iin bazı misalleri sıralıyoruz.
Kur'n l kanunudur, onu Muhammed kafasından uydurmuştur. Kbe Arapların olsun, falan yer bize yeter, 14 asır nceki şeylerle bugn millet idare edilmez, Mslmanlık İslm leminin gerilemesine neden olmuştur, onunla bugn hibir şey yapılamaz, o halde bize her hususta Avrupalılara ayak uydurmak dşer, ALLAH'a ibadetle vakit ldrmemeli, ben dnyaya yemeye, imeye, gezmeye ve eğlenmeye geldim, ibadetle ne işim var, gnmzde faiz helaldir demek, iki, zina gibi haram olduğu kesin olan şeylere besmele ekerek başlamak, bu devirde maşallahla, inşaallahla iş olmaz, asır teknoloji asrı, helalmiş, harammış ben tanımam, haram mal bana daha sevimlidir, onun kafası şeriatla rmceklenmiş, ben ALLAH'ın unuttuğu kimselerdenim, ALLAH bana bu kadar dert, ızdırap verdi bir de namaz mı kılacakmışım, ok namaz kıldım, Kur'n okudum ama hala fakirim, ALLAH İblise lnet etmiştir fakat ben etmiyorum, ister Yahudi, ister Mslman olun, benim yanımda eşitsiniz (1), kara kaplı kitaba bir bakayım, btn senadid (bykler) cehennemde, fakir fukara cennette benim ne işim var cennette, ALLAH şu şu şu isteklerimi versin de sonra alsın namazını orucunu demek kfrdr.
Cima lafzıyla dine svmek, haramı rızk kabul edip sonunda (elhamdlillah) demek, iman meseleler iin "beş para etmez" demek, mslmanlara iki satmayı hell grmek, haram malı fakirlere sevap umarak tasadduk etmek, fakirin de haram olduğunu bildiği malın kendisine verilmesini mteakip hayırla du etmesi, ALLAH'tan başkasına ta'zim kasdıyla yemin etmek, secde etmek kfrdr.
Byk bir kişinin bir beldeye veya messeseye gelişi mnasebetiyle onun adına kurban kesmek kfrdr (2).
Gaybı bildiğini iddia ederek "ben yitik ve alınmış şeyleri bulurum" demek. Hatta buna inanmak da kfrdr. Zira gaybı ALLAH'tan başka kimse bilmez. eşitli bel ve musibetlere maruz kaldıktan sonra "ALLAH'ım şunu şunu şunu verdin, yapmadığın ne kaldı ki?" demek, fasık, sarhoş birisinin zerine para samak kfrdr. Zira para saanlar onun haline rıza gsteriyorlar demektir. Halbuki KFRE RIZA KFRDR.
Karının kocasına veya kocanın karısına "seninle bulunmaktansa kfir olsaydım daha iyiydi" demekle -bunu syleyen- kfir olur.
B) EF'L-İ KFR: (KFR GEREKTİREN HAREKETLER)
1) Puta Tapmak: Puta, gneşe, aya, yıldızlara, ateşe secde etmek ve tapmak kfrdr.
2) Peygamber ldrmek kfrdr.
3) Mushafı pisliğe atmak kfrdr. Hatta buradan hareketle zerinde Kur'an'dan bir yet yazılı kğıdı da kasten ve bilerek pisliğe atmak kfr sayılmıştır.
4) Kur'an-ı Kerim 'i def ve ney gibi mzik letleri ile alarak okumak kfrdr. Zira burada Kur'an'ı hafife almak vardır.
5) Gayri mslimlerin kilise-havra-katedral gibi ibadet yerlerine ibadet niyetiyle gitmek ve buralardaki ibadetin başka yerlerde yapılacak ibadetlerden daha faziletli olduğuna inanmak kfrdr.
6) İbadet kasdıyla herhangi bir şahsa secde etmek de kfrdr.
7) Salib veya hac denilen Hrıstiyanların madalyonunu takınmak kfrdr.
Cool Hrıstiyan ve Mecusilerin kfr almeti olarak kullandıkları kuşağı, yine zimmilerin aynı gaye ile omuzlarına attıkları kumaş (giyar) kullanmak kfrdr.
9) Mecusilerin giymiş oldukları şapkayı (kalensuve) onlara benzemek kasdıyla giymek kfrdr.
10) Sihir yapmak kfr netice veren davranışlardandır.
Sihir meselesini burada uzadıya incelememiz mmkn değildir. Bununla beraber mevzuumuzla ilgili ynn kısaca aıklayalım:
Sihrin te'sir ve hakikati var mıdır, yok mudur? Her ne kadar Mu'tezile sihrin hibir tesiri yok dese de ehl-i snnet sihrin hakikati ve te'siri olduğuna hkmetmişlerdir. Her iki grubun delilleri incelendiğinde, ehl-i snnet grşnn tercihe daha lyık olduğu grlecektir.
Burada işin can alıcı noktası, sihrin te'sirinin ister fayda, ister zarar olsun kişiye mutlak olarak değil de, ancak ve ancak ALLAH'ın izniyle ulaşabileceğidir. Zira sihir zahir sebeplerden bir sebeptir. Musebbibu'l Esbb Hz. ALLAH'tır O dilerse olur, dilemezse olmaz.
Sihir yapma, ğrenme ve ğretme İslm limlerinin ekserisine gre haramdır. Zira Kur'an sihri zem makamında zikr etmiştir. Ve Efendimiz (s.a.v.) Buhri ve Mslim'de geen bir hadiste mmetini sakındırdığı yedi helk edici şeyler iinde sihri de saymıştır.
Pekla, sihir yapan (shir) kafir midir, değil midir? Shire mutlak olarak kfir diyenler olduğu gibi, bir şarta ta'lik edenler, mesela; imana muhalif inan, sz ve fiilde bulunması neticesi kfir diyenler vardır. Bunlardan birinci gruba İmam-ı Azam, Ahmed b. Hanbel ve İmam-ı Mlik, ikinci gruba ise İmam-ı Şfi girer
Birinci gruba gre, sihirbaz, sihrin haram olduğuna ister inansın ister inanmasın kfir olur ve tevbeye davet edilmeden, hatta edilse bile kabul olunmadan ldrlr. Sihirbaz kadın ise ldrlmez, hapsolunur ve uygun bir şekilde dvlr.
İmam-ı Şfi'ye gre, sihir haramdır ama sihirbaz kfr gerektiren bir şeyi itiraf ederse o şey sebebiyle ldrlr, yoksa sihir sebebiyle değil. Fakat, Fıkh-ı Ekber sarihi Aliyyu'l Kr bu hususta şu aıklamayı getiriyor ve İslm'ın hkim olduğu dnemlerde uygulamada bu merkezde olmuştur. "Shire mutlak mnda kfir demek uygun olmasa gerek. Zira bir shir, yapmış olduğu sihri bir insanın helaki, hastalığı, karı-koca arasını ayırmak iin yapsa ve imanın şartlarından birisini inkr etmese kfir olmaz, ama arzı fesada verdiği iin kadın-erkek ayırt edilmeksizin ldrlr. Buradaki illet yeryzn fesada vermek, bozgunculuk ıkarmak, dzen ve nizamı bozmaktır. Fakat sihrin helal oluşuna veya mutlak tesirine inanırsa mrted olur. Bu noktada ise erkek ldrlr, kadın ldrlmez. Zira illet irtidadtır.
Netice olarak sihir yapan, mslman, zimmi, hr, kle ne olursa olsun, sihir yaptığını itiraf eder veya şahidlerle sabit olursa ldrlr.
Sihrin tesirine inanmaya gelince, daha nce de belirttiğimiz gibi hi ALLAH'ın iznini hesaba katmadan, sihre mutlak olarak inanan m'min mrted olur. Mesel; sihirbaz her istediğini yapabilir, by yaptırdım bunun tesiriyle karı-koca birbirinden ayrıldı, bycye gittim ben daha birşey sylemeden herşeyimi bildi... vb. szleri sylemek kfrdr. Ve btn bunlarla dşncede Tevhid'in dışına ıktığı ve yeryznde fesadı netice verdiğinden dolayı kadın bile olsa ldrlr.
1) Khinlik de kfrdr. Khinler gaybi bildiklerini alınan ve kaybolan malların yerlerini bulabileceklerini, ister yıldızların doğuş batışı ile isterse başka şekilde ileride olacak hdiseleri bildiklerini iddia eden kimselerdir. Halbuki gaybi ALLAH'tan başka kimse bilmez. Peygamberlerin ileride olacak hdiselerden haber vermesi ise (haşa) kehanet yoluyla değil, vahy yoluyladır. Netice olarak kim gaybi bildiğini iddia ederse "falan sene altınlarım alındı, cinci hocaya gittim buluverdi" derse veya buna benzer şeyler sylese, yıldız falına, el, kahve falına doğruluğuna itikad ederek baksa, baktırsa karşılığında para verse, hasılı bir khine gidip onun dediklerini tasdik ederse mrted olur ve ldrlr.

İRTİDADIN TESBİTİ VE SONRASI:
İrtidad hdisesi ve İKRAR ile veya ŞEHADET ile sabit olur. Bunu mteakip mrted gn hapsedilir. Ve bu mddet ierisinde tevbe etmesi tavsiye ve telkin olunarak şpheleri izaleye alışılır. Eğer dşnmek iin mhlet isterse veya tevbe etmesi umulur ise on gnlk bir mddet verilebilir. Ama bu şekilde bir muamele yapmak şart değil belki mustahsendir. Zira mrted olan şahıs İslm'ı tanımış, ona vkıf olmuştur. Bu aıdan yeniden dine davet edilmesi szkonusu değildir.
Bu mddet sonunda tevbe edip, İslm'a tekrar dnerse hibir ceza verilmeksizin, salınır ama tevbe etmeyip reddinde ısrar ederse ldrlr. ldrlen mrted yıkanmaz cenaze namazı kılınmaz ve mslman kabristanına gmlmez.
Mrtedin tekrar dine dnmesi ise, kelime-i şehadet getirmesi ve kfre dştğ noktadan teberri etmesi ile mmkn olur.
İrtidad eden kişinin nikahı ortadan kalkar. Binaenaleyh tevbe ederek tekrar mslman olsa dahi tecdid-i nikah yapmak zorundadır. Burada şunu vurgulamak lzım. İrtidad eden kadın ise talak vaki olmaz, ama erkek ise ulemnın ihtilafıyla birlikte esas olan grş bir talak-ı bain'in vki olacağı merkezindedir.
Mrted olan ana-babanın ocukları irtidad etmeden doğdu ise mslman, sonra doğdu ise ana-babalarma tbi olarak mrted sayılırlar.
Mrtedin ibadetlerine gelince, nceden yapmış olduğu btn ibadetleri boşa gider. Yalnız bunlardan namaz ve oruc'u mslumanlığa dndkten sonra kaza etmemekle birlikte hac'cını kaza eder. İrtidad halinde iken geirdiği ibadetleri ise ibadet ile mkellef olmadığından dolayı kaza etmesi gerekmez.
Btn bunların arkasında tevbeleri kabul edilmeyen ve ldrlenler de vardır:

TEVBESİ KABUL EDİLMEYENLER:
1) İrtidad etmeyi det haline getirip, tekrar tekrar mrted olanın,
2) Peygamberlerden birine dil uzatmak suretiyle kafir olan mslmanın (3).
3) Ez. Eb Bekr ve Hz. mer'e veya bunlardan birine dil uzatanın,
4)Sihir yapan ve sihrin tesirine mutlak olarak inanmak sebebiyle mrted olanın, velev ki kadın bile olsa (4)
5) Zındık'ın, (5)
6) Adam boğmayı det haline getirenin,
7) Khin 'in,
Cool İnsanları ilhad'a (sapıklığa) dvet eden mulhidin,
9) Btn haramları mubah sayan ibahilerin.
10) Mnafıkların, tevbeleri kabul edilmeyip ldrlr.

NETİCE:
Ana hatları ile tesbite alıştığımız bu mevzda btn mslmanlar olanca gayretlerini sarfetmeli ve telafisi mmkn olmayacak şeyleri sylememeli, davranışları yapmamalıdır. nk bu gibi şeyler dnyev ve uhrev hibir ceza meyyideye bağlı olmayan şeylerde yani "Ahlk Kuralları" erevesi iinde olsa, kısaca hatalı sz kalb ve gnl kırma karşısında bir zr dileme ile maddi bir hata, dikkatsizlik neticesi kırılan, yarılan şeyi tazmin etmekle problem kolaylıkla hallolunabilecek iken, zerinde hassasiyetle durduğumuz ve btn mslmanların da durmalarını, davranışlarına aksettirmelerini arzu ettiğimiz mesele hi de o cinsten değildir.
O halde inancımızın gereği olan kide ve prensiplerimize alabildiğine vkıf olup, hayatımıza onları hayat kılalım. Gayret bizden TEVFİK ALLAH'tandır.1) Zira onun kfrne rıza gsteriyor. 42) Zira bu davranışla onu ALLAH'a ortak koşmuş olur. nki kurban kesmek bir ibadettir ve neticede sevab umularak sadece ALLAH iin kesilir. 3) Zira bu kul hakkıdır, tevbe ile ortadan kalkmaz ve hadden ldrlr. 4) Sihr konusunu ef'al-i kfr blmnde incelemiştik. 5) Zındık kfrn gizleyip, Hz. Peygamber'i kabul eden ama insanları zındıklığa davet eden kişidir. Bu, tevbe etmeden nce yakalanırsa veya yakalandıktan sonra tevbe etse bile tevbesi kabul edilmeyip ldrlr.ilerlediğiniz yolda hi bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,bilinki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz...
 

Cevap(1)
osman2536
(yeni)


Mesaj Sayısı: 0

   Mesaj Tarihi: 28.11.2007 23:00:50  
 
  (Bu Mesaj Onay Bekliyor...)
 

Cevap(2)
orcun0312
(yeni)


Mesaj Sayısı: 0

   Mesaj Tarihi: 31.12.2007 14:47:41  
 
  (Bu Mesaj Onay Bekliyor...)
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 101 misafir olmak zere toplam 101 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:414315  Toplam:94745529  Bugn ye:14  Dn:0  Toplam:32276  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101,