Forum    Tevhid - İman  
     Yazan: resule hasret   Son Yazan: resule hasret (21.05.2007 13:37:29)     Cevap: 0    Okunma: 9343
      Konu Adı: NAFİLE NAMAZLAR

Yazan

Mesaj

 


resule hasret
(normal)


Mesaj Sayısı: 20

   Mesaj Tarihi: 21.05.2007 13:37:29   
 
 

Nafile Namazlar

Raslullh -sallallhu aleyhi ve selem-'in haytı Allh'a ibdetin ve en gzel kulluğun binbir nev'iyle lebleb doludur. Gnn hemen her nına tekbl eden bir nfile namazı mevcuttur. Nfile ibadetler kulu Allah'a daha ok yaklaştırır ve cennetteki mertebesini de ykseltir. Reslullah -sallallhu aleyhi ve selem-:

"Mslman bir kimse, farzların dışında nfile olarak her gn Allah rızası iin on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Tel ona cennette bir kşk yapar" (Mslim, Msfirn 103. Ayrıca bk. Eb Dvd, Tatavvu 1) buyurmuştur. Nfile namazların, kıymet gnnn dehşetli nında hesb verirken zor durumda kalan shibinin imddına yetişeceğini de yine Reslullah -sallallhu aleyhi ve selem- haber vermiştir:

"Kıyamet gnnde kulun hesaba ekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı dzgn olursa, işi iyi gider ve kazanlı ıkar. Namazı dzgn olmazsa, kaybeder ve zararlı ıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan ıkarsa, Azz ve Cell olan Rabb'i:

- Kulumun nfile namazları var mı, bakınız? der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba ekilir." (Tirmiz, Salt, 188)

Farz namazları cemaatle kılmaya zam derecede gayret eden Efendimiz -sallallahu aleyhi ve selem- nfile namazlarını daha ok evinde kılmayı tercih eder ve şyle buyururdu:

"Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbl, insanın evinde kıldığı namazdır." (Buhr, Ezn 81; Mslim, Msfirn 213)

Farz namaz, her mslmanın yerine getirmesi zarr bir ibdet olduğu iin aıktan kılınması ve insanların bu ibadete daha sağlam bir şekilde yneltilmesi gerekmektedir. Bu nedenle aıktan ve byk bir cemaat şuuru iinde edsı daha uygundur. Nfile namazlar ise insanların irdesine bırakılmış ihtiyr ibdetler olduğundan, Allh'a vuslat yolunda yarışan kimselerin riy ve sm'a hendikaplarını daha kolay yenebilmeleri, evlerinde gizli olarak ibdet etmelerine bağlıdır. Bu hususta diğer bir nokta da, evlerin namazla şereflenmesi ve bereketlenmesidir. Cemaatle namaza ok nem veren Mslmanların, evlerini namaz kılınmayan yerler hline getirmemeleri de istenmektedir. Bu konuda m'minleri uyaran Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve selem- şyle buyurmuşlardır:

"Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere evirmeyiniz." (Buhr, Salt 52; Mslim, Msfirn 208)

1. Teheccd Namazı (Gece Namazı): Yatsı namazından sonra , daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı"denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccd" adını alır. Teheccd namazı iki rekettan on iki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Han, db, s. 264)

Teheccd namazı, Rasul-i Ekrem -sallallah aleyhi ve sellem- Efendimize vacip yani farz hkmndeydi. Bu namaz O'nun mmeti iin snnet-i mekkededir.

"Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden nceki salihlerin ibadetidir. nk gece ibadeti, Allah'a yakınlık gnahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve gnahlardan uzaklaştırır." (Tirmizi, Deavt, 101)

Allh Tel ok sevdiği ve kintı hrmetine yarattığı Habb-i Edb'ne daha fazla ltuflarda bulunmak iin teheccd namazını ona farz kılmıştı.

"Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak zere uykudan kalk, Kur'n ile teheccd namazı kıl, Yakındır ki Rabbin seni bir makam-ı mahmuda eriştire." (el-İsr/17, 79)

Rasulullah -sallallhu aleyhi ve selem- Efendimiz gece namazını hi terk etmezdi. yle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı. (Eb Dvd, Tatavvu', 18) "Sabah namazından nce kılınan iki rek'at nfile namaz dnyanın tamamından daha hayırlıdır." (Mslim, Saltu'l-Msfirn, 96) buyururdu. Gzmn nru diye tavsif ettiği namazı geceleri daha bir iştiyak ve arz ile kılardı. Ayakları şişecek kadar kendinde geerek kıldığı teheccd namazına olan iştihsını şyle dile getirmişti:

"Allh her peygamberde belirli birşeye karşı aşırı bir istek yaratmıştır. Benim en ok hoşlandığım şey de gece ibdetidir..." (Heysem, Mecmau'z-zevid, II, 271)

Allh'a yaklaştıran en mhim ibdet olması hasebiyle mmetinin de bu nimetten nasiblenmelerini arz ederlerdi. ncelikle yakın akrabasından tebliğe başlayan Efendimiz, bir gece Ali ile Ftım -radıyallhu anhm-'nın kapısını almış ve onlara:

- "Namaz kılmayacak mısınız?" (Buhr, Teheccd, 5) buyurarak geceyi boş geirmemelerini istemişti.

Diğer ashbına da:

"Aman gece kalkmaya gayret edin! nk o sizden nceki slih kimselerin deti ve Allah'a yakınlıktır. (Bu ibdet) gnahlardan alı kor, hatalara kefret olur ve bedenden dertleri giderir." (Tirmiz, De'avt, 101) buyurarak onları huzrun kaynağına yneltmek istemişti.

ile iinde kadın ve erkeğin Allh'a ibdet ve slih ameller işleme hussunda birbirlerine destek olmalarının nemine dikkat eken Efendimiz -sallallhu aleyhi ve sellem- bilhassa gece namazına kalkmada bu yardımlaşmanın daha da nemli neticeler hsıl edeceğini şyle ifde etmiştir:

"Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yzne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yzne su serperek uykusunu kaıran kadına da Allah rahmet etsin." (Eb Dvud, Tatavvu, 18, Vitir, 13)

2. İşrak Namazı: İşrak namazı, Gneş bir iki mızrak boyu ykseldikten, yani gneş doğduktan kırk-elli dakikalı zaman getikten sonra kılınır.

Saati olmayan bir kimse, enesini gğsne yapıştırarak gneşe bakar, şayet gneşi bu vaziyetteyken gremiyorsa, kerahat vakti ıkmıştır. Bundan sonra artık İşrak namazı kılınabilir.

İşrak namazı iki rekatır. Bu namazın fazileti hakkında Fahr-ı Kainat -sallallah aleyhi ve sellem- Efendimiz şyle buyurur.

"Bir kimse sabah namazını cematle kıldıktan sonra oturup gneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, gneş doğunca da iki rekat (İşrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur." (İhy, I. 336)

3. Duh (Kuşluk) Namazı: Kuşluk vaktinde kılınır. Kuşluk vakti, gneşin doğmasından itibaren şer' gnn drtte biri kadarki bir zamanın gemesiyle başlayan vakte denir. Şer' gn, Fecr-i sadığın doğmasından (imsaktan) başlayıp gneşin batmasına kadar devam eden gne denir. rf gn ise, gneşin doğmasından başlayıp batmasına kadar devam eden gndr. Şer' gn, imsaktan başladığı iin rf' gnden bir saat kırk beş dakika daha uzundur. Kuşluk namazı iin en uygun zaman, gnn ykselmeye başladığı, deve yavrularının artık sıcaktan gezemez olduğu zamandır. (Şah Veliyullah Dihlevi, Hccetulhi'l Bliga c. 2, s. 53.) Niteki bir hads-i Şerfte:

"Kuşlu namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur. (Mslim, Misfirn, 143)

Duh (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki rekattan on rekata kadar kılınır.

Kuşluk namazının derecesi vardır:

Birinci Derecesi: Kuşluk namazının en az miktarı, iki rekattır ve insanoğlunun her bir eklemine karşılık, vermesi gereken sadakanın yerini tutar. Allah Teala'nın, her organı, her eklemi sağlıklı kılması, byk bir nimettir. Ve ona hamd edilmesini gerektirir. Eb Zer-radıyallah Anh-'den rivayete gre Rasul-i Ekrem -sallallah aleyhi ve sellem- Efendimiz şyle buyurur:

"Bir kimse kuşluk namazının iki rekatına devam etse, gnahları deniz kpğ kadar ok olsa bile affolunur." (Tirmizi, Vitr, 15)

İkinci Derecesi: Kuşluk namazını drt rekat olarak kılmaktır. Bu konuyla ilgili olarak Allah Teala' bir kutsi hadisinde şyle buyurur:

"Ey Ademoğlu! Gnn evvelinde benim iin drt rekat namaz kıl ki, ben de gnn sonunda seni kollayayım" (et-Terğip ve't-terhib, c. 1, s. 464)

nc Derecesi: Kuşluk namazını sekiz veya on iki rekat olarak kılmaktır. (Şah Veliyullah Dihlevi, Hccetulhi'l Bliga c. 2, s. 53.)

Hazret-i Aişe -radıyallah Anh-'den rivayete gre Rasul-i Ekrem -sallallah aleyhi ve sellem-', Kuşluk namazını ikişer ikişer drt rekat olarak kılar, (bazen) dilediğince de arttırırdı. (Mslim. Msafirin, 78)

4. Evvabin Namazı

Evvabin, evvab kelimesinin oğulu olup, tevbe ve istiğfar ederek Allah Teala'ya oka ynelen kişi demektir. Evvabi namazı, Akşam namazının snnetinden hemen sonra, iki rekattan altı rekata kadar kılınır. Fahr-ı Kainat -sallallah aleyhi ve sellem-Efendimiz şyle buyuruyor:

"Bir kimse Akşam namazından sonra hi konuşmadan altı rekat namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denk olur." (Tirmizi, Mevakit, 204)

5. Abdest Şkr Namazı

Abdest veya gusl alındıktan sonra vakit msaitse, yaşlık kuruyacak kadar bir zaman gemeden iki rekat namaz kılınması menduptur. Bu, abdest veya gusl nimetine kavuşmanın bir şkr ifadesidir. nk abdest almak Allah'a yaklaştırıcı bir ibadettir, hedefi ise namazdır. Fahr-ı Kainat -sallallah aleyhi ve sellem- Efendimiz şyle buyurmuştur:

"Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geirmeyerek iki rekat namaz kılarsa gemiş gnahları af olunur." (Buhari, Vud, 14)

6. Tahiyyet'l Mescid Namazı

Tahiyye; selam vermek demektir. tahiyyet'l mescid, mescidi yani camiyi selamlamak demektir. Kuranı kerimde mescitlere "Allah'ın Evleri" denilmiştir. Bir eve giren kimsenin, nce ev sahibini selamlaması kadar tabi bir şey olamaz. Bu halde Allah'ın Evine girenin de Onu selamlaması gerekir. Selamlamanın en mkemmel ve en gzel şekli namazla olur. Camiye giren kimsenin tahiyyet'l mescid kılmak suretiyle Allah Teala'yı bir nevi selamlamış, ona bağlılığını saygısını ve kulluğunu sunmuş olur. Bir mescide sadece ziyaret iin veya ğretmek veya ğrenmek gibi bir maksatla giren kimse orada nafile olarak iki rekat namaz kılar. Dileyen daha fazla kılabilir. Mescide gnde birka defa bu şekilde girilse , bir defasında byle namaz kılınması yeterlidir.

Tahiyyet'l mescid namazı, mescide girildiğinde daha oturmadan kılınmalıdır. Faziletli olan da budur. Oturulduktan sonra da kılınır. Bazıları; oturmadan kılınırsa eda, oturduktan sonra kılınırsa kaza olur, demişlerdir.

Eb Katade -radıyallahu anh- 'den rivayet edildiğine gre; Rasulullah -sallallah aleyhi ve sellem- şyle buyurdu: "Sizden her kim mescide girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın" (Buhari, Salat, 59)

7. Yolculuk Namazı

Sefere ıkan kimseye, abdest alıp iki rekat namaz kılmak menduptur. Fahr-ı Kainat -sallallah aleyhi ve sellem- Efendimiz sefere ıkarken abdest alır, iki rekat namaz kılar, aynı şekilde de seferden dnşnde eve uğramadan mescide girip iki rekat namaz kılardı. mmetine yolda tembihte bulunarak şyle buyurmuştur:

"Bir kimse sefere ıkmayı isterken oluk ocuğunun yanında kılacağı iki rekat namazdan daha stn bir şey bırakmış olmaz. -Namaz onun yerine hayru'l Halef olur.-" (Tebarni)

K'b bin Mlik -radıyallah Anh- diyor ki:

Hazret-i Peygamber -sallallah aleyhi ve sellem- seferden dnşnde (Medine'ye) gndz kuşluk vakti girer, nce mescide uğrar, orada iki rekat namaz kıldıktan sonra evine giderdi. Bazen de eve gitmeyip mescitte otururdu.

8. Ksf ve Husuf Namazı

Abdullah bin Amr -radıyallhu anh- şyle anlatıyor:

Peygamber Efendimiz'in zamn-ı sadetlerinde gneş tutulmuştu. Zt-ı Risletleri kalkıp insanlara namaz kıldırdılar. Kıymda o kadar ok kaldılar ki, det rka varmayacak da hep ayakta duracak zannedildi. Sonra rka vardılar ve uzun mddet başlarını kaldırmadılar. Arkasından doğruldular, fakat mtadın zerinde ayakta durdukları iin secde etmeyecekleri intibını verdi. Nihyet birinci secdeye vardılar. Lakin başlarını secdeden hi kaldırmayacakları zannediliyordu. Daha sonra doğrulup oturdular. Bu oturuşları da uzun srd. Mbrek başlarını kaldırmayacakmışcasına kapandıkları ikinci secdeye vardıklarında, acı acı nefes alıp veriyor ve gz yaşları dkerek ağlıyordu:

"Y Rabb! Ben aralarında olduğum mddete mmetime azb etmeyeceğini bana vdetmedin mi?! Y Rabb! Onlar sana tevbe ve istiğfredip yalvardıkları mddete mmetime azb etmeyeceğin hussunda bana sz vermedin mi?! Işte bizler kapına geldik senden affımızı diliyor ve sana yalvarıyoruz!"

Bu minval zere iki rek'at namaz kılıp bitirince gneş btn parlaklığıyla gzkt. Arkasından Hz. Peygamber minbere ıkarak ashbına vecz bir konuşma yaptı. Konuşmasında Allh Tel'ya hamd sen ettikten sonra şyle buyurdular:

"Gneş ve ay Allh'ın varlık ve birliğine dellet eden almetlerden sdece ikisidir. Şyet bunlar tutulursa, du edin, Cenb-ı Hakk'a ynelip ona iltic edin, Allh'ın byklğn hatırlayın, namaza durup Allh'ı zikretmeye koyulun ve sadaka verin..." (Bkz. Buhr, Ksf, 2, 4)

Peygamber Efendimiz -sallallhu aleyhi ve selem-, gneş ve ayı Allh'ın yetlerinden bir yet olarak grr ve onların tutulmalarını her hangi bir kimsenin lm veya doğumu sebebiyle olmadığını ashbına bildirirdi. Ancak gaybı ve kaderi bilmek Allh'a mahsus olduğundan, her an kıymetin vuk bulabileceğini vey kendi ecelinin gelmiş olabileceğini dşnerek devmlı olarak Allh'a iltca hlinde bulunmayı isterdi. Hava kararmaya başlayınca, yağmur yağarken, gk grlerken ve gneş veya ay tutulurken hep bu duygularla hareket eder ve huzr-ı ilhde durarak mmetinin selmeti iin yalvarırdı.

İbn-i Hibban'da bulunan bir rivayete gre Raslullh -sallallhu aleyhi ve selem- ayın tutukluğu geinceye kadar, mslmanlara ay tutulması namazı kıldırmıştır. (A. Kksal, XI, 220)

Gneş ve ay tutulması namazı snnettir. İki rek'attır. Gneş aılıncaya kadar du ile meşgul olunur. İmam'ın gneş tutulması namazını cemaatla kıldırmasında bir mahzur yoktur. Ay tutulma namazı ise cemaatsız kılınır. Bu namazların mescidde kılınması da snnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece gneş tutulması namazı iin es-Salt cmiatn, namaz iin cem olunuz diye seslenilir. (A. Kksal, XI, 221)

9. Şkr Namazı

Allh Tel'nın ihsn etmiş olduğu sayısız nimetlere şkretmek btn insanların yerine getirmesi gereken bir bortur. Şkr, verilen nimeti artırdığı gibi, şkrszlk de onun zevline ve hatta shibinin şiddetli bir azba mruz kalmasına sebeb olur. Peygamber Efendimiz -sallallhu aleyhi ve selem- sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığı zaman Allh'a şkretmek iin secdeye kapanır ve namaz kılardı. Nitekim İslam'ın azılı dşmanı Eb Cehil'in başının kesildiği kendisine mjdelendiği zaman iki rek'at şkr namazı kılmıştı (İbn-i Mce, İkmet's-salt, 192)

Enes bin Mlik -radıyallhu anh- de şyle anlatmaktadır: "Nebiyy-i Ekrem -sallallhu aleyhi ve selem-, bir ihtiyacının grldğ hususunda mjdelenmişti, bunun zerine hemen secdeye kapandı." (İbn-i Mce, İkmet's-salt, 192)

10. Tesbih Namazı

İbn-i Abbs ve Eb Rf -radıyallhu anhm- anlatıyor: Raslullh -sallallhu aleyhi ve selem- Abbs bin Abdlmuttalib'e dediler ki:

"Ey Abbs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapayım mı? Sana bağışta bulunayım mı? Sana ikram edeyim mi? Sana on hasleti nasıl yapacağını bildireyim mi? Eğer sen bunu yaparsan Allh senin btn gnahlarını; nceki-sonraki, eski-yeni, haten yapılan, kasden yapılan, kk-byk, gizli-aık yani hepsini affeder. Bu on haslet şunlardır: drt rek'at namaz kılarsın. Her bir rek'atte Ftiha sresi ve bir sre okursun. Birinci rek'atte kıraati tamamlayınca, ayakta olduğun hlde on beş kere 'sbhnellhi ve'l-hamd li'llhi ve l ilhe illallh va'llhu ekber' dersin. Sonra rk yapıp orada aynı tesbihi on kere sylersin, rukdan başını kaldırır on kere daha sylersin. Daha sonra secde yapıp aynı tesbihi on kere sylersin. Secdeden başını kaldırınca da on kere tekrarlarsın. Tekrar secdeye varıp yine on kere aynı tesbihi sylersin. İkinci secdeden başını kaldırınca da on kere sylersin. Bylece bir rekatte bunları yetmiş beş def sylemiş olursun.

Aynı şeyleri drt rek'atte de yaparsın. Dilersen bu namazı her gn bir kere kıl. Her gn yapamazsan haftada bir kere, haftada yapamazsan ayda bir kere, o da olmazsa yılda bir kere yap. Yılda bir kere de kılamazsan hi olmazsa mrnde bir kere yap." (Eb Dvud, Tatavvu', 14; Tirmiz, Vitr, 19)

11. İstihre Namazı

Bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığına dair. Manevi bir işarete kavuşmak iin kılınan iki rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta "Kafirun Suresini" İkinci rekatta "İhls Suresini" okumak mustahaptır. Namazdan sonra İstihre Duası okunur (İstihare duası iin bakınız: Delilleriyle İslam İlmihali, Prof. Dr. Hamdi DNDREN, s. 350), sonra da abdestli olarak kıbleye ynelip yatılır. Ryada beyaz veya yeşil grlmesi hayır ve iyiliğe; siyah veya kırmızı grlmesi ise şerre işarettir.

12. Tevbe Namazı

Allh'a karşı bir gaflet eseri olarak veya nefse uyarak gnah işlendiğinde onun kefreti olarak byk bir nedmet ierisinde O'na tevecch etmek gerekmektedir. Cenb-ı Hak şyle buyurmaktadır:

"Şeytan seni bir ktlğe sevketme girişiminde bulunursa, hemen Allah'a sığın." (Fussilet (41), 36)

Ktlk yapan bir kimsenin bunun yerine iyilik yapması, ktlğ iyilikle defetmesi istenmektedir.

Bir sabah Peygamber Efendimiz sallallhu aleyhi ve sellem mezzini Bill'i ağırdı ve ona:

-"Bill! Hangi ameli yaparak benden nce cennete girdin? Dn gece cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını nmde duydum" diye sordu. Bill -radıyallhu anh- de:

- Y Raslallh! Ne zaman bir gnah işlesem arkasından hemen kalkıp iki rek'at namaz kılarım, abdestim bozulduğunda da vakit geirmeden hemen abdest alırım. (Her abdest aldığımda da Allh'ın zerimde iki rek't namaz hakkı olduğunu dşnrm ve kılarım. ) dedi. Bunun zerine Rasl-i Ekrem -aleyhi's-salt ve's-selm-:

- "İşre bunun syesinde" buyurdular. (İbn Huzeyme, Sahh, II, 213 (1209)

13. Hcet Namazı

Her ihtiycını Allh'a arzeden ve her fırsatta O'nu zikredip ycelten Rasl-i Ekrem -sallallhu aleyhi ve selem- her hangi bir ihtiyacı olan kimselere iki rek'at namaz kılmalarını tavsiye etmiştir:

"Kimin Allh'a veya her hangi bir insana ihtiycı hsıl olursa nce abdest alsın, abdestini de gzelce alsın, iki rek'at namaz kılsın, sonra Allh Tel Hazretlerine senda bulunsun, Raslullh -aleyhi's-salt ve's-selm-'a salt okusun, daha sonra da şu duyı yapsın:

'Halm ve kerim olan Allh'tan başka ilh yoktur. Arş-ı A'zam'ın rabbi noksan sıfatlardan mnezzehtir. lemlerin Rabbi'ne hamd olsun. Allhım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbbı taleb ediyor, her eşit gnahtan koruman iin yalvarıyorum. Her eşit iyilikten zenginlik, her eşit gnahtan selmet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hibir gnhımı, kaldırmadığın hibir sıkıntımı bırakma! Rızna uygun olan her trl dileğimi yerine getir! Hangi amelden rzı isen onu ver, ey Rahm olan, bana en ziyde rahmet gsteren Rabbim!' bundan sonra dnyev veya uhrev her ne dilerse taleb eder, nk o dilek takdir edilir." (İbn-i Mce, İkme, 189; Tirmiz, Vitr, 17)

Allh Rasl'nn hcet namazı tavsiyesine sıkıca sarılan ashbı, herhangi bir ihtiyaları olduğunda Allh'a iltic eder ve murdlarına nil olurlardı. Bir yaz gn bahıvanı Enes -radıyallhu anh-'e gelerek yağmur yağmadığından ve bahenin kuruduğundan yakındı. Hz. Enes su getirterek abdest alıp namaza durdu. Selm verdikten sonra bahıvanına:

- Gkyznde bir şey grebiliyor musun? diye sordu. Bahıvan:

- Gremiyorum, dedi. Enes -radıyallhu anh- tekrar ieri girip namaz kıldı. nc yahut drdnc kez bahıvanına:

- Gkyznde bir şey grebiliyor musun? diye sorunca adam:

- Kuş kanadı gibi bir bulut gryorum, dedi. Bunun zerine Enes -radıyallhu anh- namazını ve dusını srdrd. Az sonra adam yanına girdi ve:

- Gk bulutla kaplandı ve yağmur yağdı, dedi. Hz. Enes:

-Haydi Bişr bin Şegaf'ın gnderdiği ata bin de yağmurun nerelere kadar yağdığını araştır, dedi.

Bahivan ata binip etrfı dolaştığında yağmurun Mseyyern kşkleriyle Gadbn sarayından teye gemediğini grd ki Enes -radıyallhu anh-'ın bahesi de bu sınırlar dhilindeydi. (İbn-i Sa'd, et-Tabakt'l-kbr, VII, 21-22)

Ashb-ı kirm'ın hcet namazı ile Allh'a ynelip yalvarmalarına bir başka misli de Enes bin Mlik -radıyallhu anh- şyle anlatır:

Rasulullah -sallallhu aleyhi ve selem-'in ashbından Eb Mı'lk adında biri vardı. Bu zat başkaları ile ortaklık kurarak ticaret yapardı. Drst ve takv shibi biri idi. Bir defasında yine yola ıkmıştı.

Karşısına ıkan silahlı bir hırsız:

- Neyin varsa ıkar seni ldreceğim, dedi. Ebu Mı'lk:

- Maksadın mal almaksa al, dedi. Hırsız:

-Ben sdece senin canını istiyorum, dedi. Ebu Mı'lk:

- yleyse bana msaade et de namaz kılayım dedi. Hırsız:

- İstediğin kadar namaz kıl, dedi. Ebu Mı'lk namaz kıldıktan sonra defa şyle du etti:

- Ey gnllerin sevgilisi (Y Vedd), ey yce arşın shibi, ey dilediğini yapan Allhım! Ulaşılmayan izzetin, kavuşulmayan saltanatın ve arşını kaplayan nrun iin beni şu hırsızın şerrinden korumanı istiyorum! Ey imdda koşan Allhım! Yetiş imddıma.

Ebu Mı'lk duasını bitirir bitirmez, elindeki kargıyı kulakları hizsında tutan bir svr peyd oldu! Svri mızrağı hırsıza saplayıp onu ldrd. Sonra da tcire dnd. Tacir:

- Kimsin sen? Kimsin sen? Allh seni vasıta kılarak bana yardım etti, diye sorunca svari:

- Ben drdnc kat sem ehlindenim. İlk dunı yapınca semnın kapılarının atırdadığını işittim. İkinci defa du edince gk ehlinin grltsn işittim. nc defa dua edince, zorda kalan biri dua ediyor, denildi. Bunu duyunca Allh'tan, onu ldrmeye beni memur etmesini istedim. Allh Tel da kabul etti ve geldim. Şunu bil ki, abdest alıp drt rek'at namaz kılan ve bu duayı yapan kimsenin, zorda olsun veya olmasın duası kabul edilir, dedi. (İbn-i Hacer, el-İsabe, IV, 182)

14. Zelzele Namazı

Hicretin beşinci yılında Medine'de zelzele olmuştu. Kalbi her an Allh ile berber olan Peygamber Efendimiz -sallallhu aleyhi ve sellem-:

"Rabbiniz sizi, hoşnut olacağı duruma dndrmek istiyor. yle olunca siz de onun hoşnutluğunu dileyiniz!" buyurdu.

İbn-i Abbas -radıyallhu anh-'ın zelzele dolayısıyla altı rk ve drt secde ile namaz kıldırdığı, rivyet edilmektedir. (A. Kksal, XI, 222; İbn-i Eb Şeybe, Musannef, II, 472)

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 215 misafir olmak zere toplam 215 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:3610030  Toplam:97941244  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215,