Fatiha Sūresi Meali  |  Fatiha Sūresi Tefsiri  |  Fatiha Sūresi Arapēa Metni  |  Fatiha Sūresi Online Dinle  | Fatiha Sūresi Meal DinleSūrelerin Listesi


 1-FATİHA:

1- Rahmān ve Rahīm olan Allah'ın ismiyle.

2- Hamd o ālemlerin Rabbi,

3- O Rahmān ve Rahim,

4- O, din gününün maliki Allah'ın.

5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

6- Hidayet eyle bizi doğru yola,

O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.


www.Sevdalara.net