Kureys Sūresi Meali  |  Kureys Sūresi Tefsiri  |  Kureys Sūresi Arapēa Metni  |  Kureys Sūresi Online Dinle  | Kureys Sūresi Meal DinleSūrelerin Listesi


106-KUREYŞ:

1- Kureyş'in ilāfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) iēin.

2- Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları iēin.

3- Bu Beyt (Kābe)nin Rabbine kulluk etsinler.

4-O, kendilerini aēlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.


www.Sevdalara.net