Duha Sūresi Meali  |  Duha Sūresi Tefsiri  |  Duha Sūresi Arapēa Metni  |  Duha Sūresi Online Dinle  | Duha Sūresi Meal DinleSūrelerin Listesi


93-DUHA:

 1- Andolsun kuşluk vaktine.

2- Ve sakinleştiği zaman geceye ki,

3- Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.

4- Ahiret senin iēin dünyadan iyi olacaktır.

5- Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.

6- O seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7- Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi?

8- Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?

9- Öyleyse sakın yetimi ezme.

10- Dilenciyi de azarlama.

11-Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.


www.Sevdalara.net