Tin Sūresi Meali  |  Tin Sūresi Tefsiri  |  Tin Sūresi Arapēa Metni  |  Tin Sūresi Online Dinle  | Tin Sūresi Meal DinleSūrelerin Listesi


95-TİN:

1- Tīn'e ve Zeytun'a,

2- Sina dağına

3- Ve bu güvenli beldeye andolsun ki,

4- Biz insanı en güzel biēimde yarattık.

5- Sonra da ēevirdik aşağıların aşağısına attık.

6- Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar iēin kesintisiz bir ecir vardır.

7- O halde sana dini ne yalanlatır?

8- Allah, hakimlerin hakimi değil mi?


www.Sevdalara.net