Kadir Sūresi Meali  |  Kadir Sūresi Tefsiri  |  Kadir Sūresi Arapēa Metni  |  Kadir Sūresi Online Dinle  | Kadir Sūresi Meal DinleSūrelerin Listesi


97-KADİR:

1- Biz o (Kur'ān)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş iēin inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selāmettir.


www.Sevdalara.net