Zelzele-Zilzal Sûresi Meali  |  Zelzele-Zilzal Sûresi Tefsiri  |  Zelzele-Zilzal Sûresi Arapça Metni  |  Zelzele-Zilzal Sûresi Online Dinle  | Zelzele-Zilzal Sûresi Meal DinleSûrelerin Listesi


99-ZİLZAL:

1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

4,5- O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.

6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.


www.Sevdalara.net