ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
İmam Câfer-i Sâdık (r.a)
SEYYİD İMAM CFER-İ SDIK (R.A.)  

        İslm limlerinin gz bebeklerinden olup, On İki İmam'ın altıncısıdır. Knyesi Eb Abdullah, lakapları Thir, Fdıl, en meşhuru ise Sdık'tır. 17 Rebilevvel 80/23 Mayıs 699 tarihinde Medne'de doğmuş, 25 Şevval 148/15 Aralık 765 tarihinde aynı yerde vefat etmiştir. Kabri, Cennet'l-Bk'de olup, babası ve dedesinin yanındadır.

        Btn kaynakların ittifakla bildirdiğine gre; İmm-ı Cfer Sdık, ihlslı, sabırlı, cmert, hoşgrl, yiğit ve heybetli bir kişiliğe sahipti. Kendisi soy olarak baba tarafından Hz. Ali'ye ve Hz. Ftım vasıtasıyla da Raslullah (s.a.v.)'e, ana tarafından ise Hz. Eb Bekir'e dayanır. Bu yzden hem cehr, hem de haf zikri telkin eden tasavvuf yollarının tm İmam Cfer-i Sdık'ta birleşmektedir. Kendisi, her iki yoldan da Raslullah (s.a.v.)'e bağlıdır. Birisi, babalarının yolu olup, Hz. Ali (k.v.) vasıtası ile gelen cehr (sesli) zikir ekilen yol ki, bu yola "Velyet Yolu" da denir. Bu yol daha sonra Kdir Tarkatı adını alır. İkincisi, anasının babalarından gelen yol olup, Hz. Eb Bekir (r.a.)'den gelen haf (gizli) zikir yoludur, bu yola da "Nbvvet Yolu" denir. Bu yol da bilahare "Nakş Tarkatı" adını alır. İmm-ı Cfer-i Sdık (r.a.), Raslullah (s.a.v.)'den gelen nbvvet stnlklerine (feyizlerine) Hz. Eb Bekir, Selmn-ı Fris ve Kasım b. Muhammed b. Eb Bekir silsilesiyle kavuşmuştur. Evliyalık (velyet) stnlklerine ise Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hseyin, Zeyne'l-bidn ve babası Muhammed Bkır yolu ile kavuşmuştur. İmm-ı Cfer-i Sdık'ta bulunan bu iki feyiz ve marifet yolu, birbirleri ile karışmış değildir.

        Medne'de baheli evinde dersler vermiştir. Kendisinden ders alanlar daha sonra fıkıh ve kelmın gelişmesinde nemli katkıları olan şahsiyetlerdir. Bunlar arasında Eb Hanfe, Mlik bin Enes, Mtezile'nin kurucusu Vsıl b. At ve meşhur kimyacı Cbir b. Hayyn bulunur. Eb Hanfe, İmam Mlik ve Sfyn-ı Sevr gibi byk bilginler Cfer-i Sdık'tan ilim ğrendikleri gibi, kendisinden hadis rivayet etmişlerdir.

        Cfer-i Sdık fazla konuşmazdı. Sfyn-ı Sevr, Cfer-i Sdık Hazretlerini ziyarete gitmiş; uzun sre sustuğunu grnce konuşmasını rica etmiş; bunun zerine o, şyle demiştir: "Allah'ın nimetine şkret; şkr, nimetin artmasına vesle olur. Nimet verildiği zaman da istiğfara devam et. Devletin zulmne karşı da 'L havle ve l kuvvete ill billah' de."

        Cbir bin Hayyan da, Cfer-i Sdık'tan ok yararlanmış, ondan itikat ve man usln ğrenmiş, bunun yanında madd varlıkların tabiatı ve zelliklerine ve bunların birbirine karıştırılmasına (eczacılık-simya) dair bilgiler de almıştır. Cbir'in, Cfer (r.a.)'den ilim ğrenmek iin belirli bir saati vardı. O saatte, İmam'ın yanına ondan başkası giremezdi. Rislelerinin byk kısmını hocası Cfer-i Sdık'ın adına yazmıştır.

        İmam Cfer'in ilmi nce kesb olarak başlamış, sonra vehb ilimle desteklenmiş, ilhma mazhar olmuştur. İmam Cfer-i Sdık (r.a.)'in, ilimde, mrifette, zhd, takva ve kanaate dair hikmetli szleri ve menkıbeleri vardır. Btn gzelliklere sahip olması, cehr ve haf zikir yollarının onda birleşmesi, cehr ve haf zikir kollarının bir arada bulunabileceğini ispatlamış ve tabiri caizse tasavvuf Seyyid Cfer-i Sdık (r.a.) Hazretlerinde gl hlini almıştır. İmam Cfer-i Sdık (r.a.) ilimde, mrifette, isim yaptığı gibi riflerin, Hakk aşıklarının da nderi oldu. Fizik ve kimyada da zamanında eşi yoktur. Kendisi Ehl-i Beyt'ten olduğu gibi, Ehl-i Snnet'in de gz bebeğidir. Ehl-i Snnet'in reisi sayılan İmm-ı zam'ın mrifette ve tasavvuf ilimlerinde hocasıydı. İmm-ı zam, onun huzurunda kavuştuğu yksek mertebeleri anlatmak iin "O iki sene olmasaydı Nman helak olmuştu." buyurmuştur. Aslında İmm-ı zam (r.a.) bu sz ile Hz. Cfer-i Sdık (r.a.)'ın byklğn ve derecesini anlatmak istemiştir.

        Ashb-ı Kirm'ı grmekle şereflenen tbinin ve evliynın byklerinden olan Seyyid Cfer-i Sdık (r.a.)'ın birok menkıbeleri vardır. Hakem bin Abbas buyuruyor ki: "Benim Zeyd isminde bir amcam var idi. O, Cfer-i Sdık Hazretlerine ok itirazda bulunurdu. Bir gn bir hurma mevzusu aıldı. O anda da itirazda bulundu ve dedi ki: "Cfer-i Sdık nerde, byle işler nerde!" Cfer-i Sdık'ın bu işten haberi oldu ve şyle buyurdu: "Y Zeyd! Eğer byle bir şey varsa, Allah Tel sana, kelb byklğnde bir hayvan musallat etsin ki, o hayvan seni helak etsin!" Bir gn Zeyd bir yere giderken yolda kpek byklğnde bir aslan saldırdı ve onu ldrp ciğerini skt. Bu olaydan sonra kimse Cfer-i Sdık'a itirazda bulunmadı.

        Ehl-i Beyt'in byklerinden olan Cfer-i Sdık (r.a.)'in nurlu kalbine akıp gelen ilim ve feyzin okluğu dil ile anlatılamaz. İnce mrifetleri bildiren hikmetli szleri oktur.

        "Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin, hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geim darlığı ekiyorsa istiğfara devam etsin. Allah Tel dnyaya emretti ki: 'Ey dnya, bana hizmet edene sen de hizmeti ol. Senin peşinden koşana sen de zahmet, sıkıntı ver."

        "Din adamları (fkihler), sultanların, devlet adamlarının kapısına gidip onlara yaltaklanmadıka Peygamberlerin vekilleridir."

        "Namaz, her takva sahibi iin yakınlıktır. Hac, her gszn cihadıdır. Bedenin zekatı, orutur. Amel (ibdet, hayırlı iş) yapmadan karşılık bekleyen, yaysız ok atana benzer."

        "Gnahlara tevbe etmeyi geciktirmek, Allah Tel'ya karşı mağrur olmak, kibirli olmaktır."

        "Drt şey vardır ki, onların azı da oktur: 1. Ateş, 2. Dşmanlık, 3. Fakirlik, 4. Hastalık."

        Bir gn Cfer-i Sdık'a sordular: "Allah Tel faizi niin haram kıldı?" Buyurdu ki: "İnsanların birbirine iyilik yapmaları, ihsanda bulunmaları iin, Allah Tel onu haram etti. Faiz haram olmasaydı birbirine karşı iyilik yapan kalmazdı. Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dnyada menfaat bekleyen ok olurdu."

        Tasavvuf ilimlerinde yksek marifetlere kavuşmuş olan ve bu bilgileri arzu edenlere ğreterek onlara mrşidlik, rehberlik eden Cfer-i Sdık (r.a.), kelam, tefsir, hadis ve diğer din ilimlerinde de yksek derecelere ulaşmıştır. Bu ilimlerde kendisine izafe edilen eserler sonradan yazılmıştır. Cfer-i Sdık (r.a.), Ehl-i Snnet itikadının temel şartlarından birisi olan, drt halifenin stnlk ve hilafet sırasını inkar edenlere ve Ashb'a dil uzatanlara, onları sevmeyenlere karşı yazdığı vesikalarla cevaplar vermiştir.

Allah şefaatine nil eylesin!

Yararlanılan Kaynaklar:
1. Muhammed Eb Zehra, el-İmm's-Sdık.
2. Hilyet'l-Evliy, c.3, s.92.
3. Tabakt-ı İbn-i Sa'd, c.5, s.187.
4. Tezkiret'l-Huffz, c.1, s.166.

Rehber Dergisi
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 196 misafir olmak zere toplam 196 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196,
Reklamlar:

Faruki.net