ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Ä°mam Ali (k.v)
EMR'L-M'MİNİN İMM ALİ ( K.V.)

        Rasl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'in ciğerparesi, biricik kızı Hz. Ftımat'z-Zehra (r.anh) validemizin eşi, İki Cihan Serveri'nin nesebinin devam ettiği, ilim şehrinin kapısı, Allah'ın aslanı, Raslullah (s.a.v.)'in amcasının oğlu, damadı, drdnc halife Hz. Ali (k.v.)... Babası Eb Talib, annesi Kureyş'ten Ftıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib'tir. Knyesi Ebu'l Hasan ve Eb Trab (toprağın babası/sahibi), lkabı Haydar, unvnı Emru'l-M'minn'dir. Ayrıca 'Allah'ın Aslanı unvanıyla da anılır.
        Hz. Ali Raslullah (s.a.v)'in yanında byd. On yaşında İslm'ı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice annemizden sonra Mslmanlığı ilk kabul eden odur.
        Hz. Peygamber ile Hz. Hatice annemizi bir gn ibadet ederken gren Hz. Ali'ye Peygamberimiz şirkin ktlğn, tevhidin manasını anlattığında Hz. Ali hemen Mslman olmuştu. Mekke dneminde her zaman Raslullah (s.a.v.)'in yanındaydı.
        Rasl-i Ekrem (s.a.v.), en yakın akrabasını uyarmak ve Hakkı tebliğ etmek hususunda Allah-u Tel'dan emir alınca onları Safa tepesinde toplayıp ilh emirleri tebliğ etti; fakat Kureyş mşrikleri onun davetine icabet etmeyip bir de alayda bulundular. İkinci toplantıyı yapmasını Hz. Ali (r.a.)'e bıraktı. Hz. Ali de bir ziyafet hazırlayarak Haşimoğulları'nı davet etti. Raslullah (s.a.v.) yemekten sonra:
        "Ey Abdlmuttaliboğulları! Ben zellikle size ve btn insanlara gnderilmiş bulunuyorum. İinizden hanginiz benim kardeşim ve dostum olarak bana bey'at edecek" dedi. Yalnız Hz. Ali (r.a.) kalktı ve orada Raslullah (s.a.v.)'e onun istediği szlerle bey'at etti. Bunun zerine Rasl-i Ekrem Efendimiz; "Kardeşimsin ve vezrimsin " diyerek Hz. Ali'yi taltif etti.
        Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hicret etmeden nce elinde bulunan emanetleri, sahiplerine verilmek zere Hz. Ali'ye bıraktı ve o gece Hz. Ali (k.v.), Raslullah'ın yatağına yatarak mşrikleri şaşırttı. Bylece Hz. Ali (k.v.), Peygamber (s.a.v.) Efendimizi ldrmeye gelen mşrikleri oyalayarak onun yerine hayatını tehlikeye atmış, bu sretle Peygamber Efendimize hicreti sırasında zaman kazandırmıştır. Hz. Ali, Peygamberimiz'in kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine verdikten sonra Medine'ye hicret etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Medine'de Mslmanlar arasında İslam kardeşliğini ilan edince, Rasl-i Ekrem (s.a.v.), Mescid-i Nebevi'de Ensar ile Muhaciri tek tek kardeş yapmıştı. Hz. Ali (k.v.) ise bu kardeşlikte yalnız kalmıştı. Hz. Ali (r.a.) Efendimiz:
        "-Y Raslallah! Ben yalnız kaldım" deyince; Efendimiz (s.a.v.) ona:
        " Y Ali! Sen, benim kardeşimsin" diyerek O'nu kendisine kardeş semiştir.
        Medine'de de Hz. Peygamber Efendimiz'in devamlı yanında bulundu. Btn cihad harektlarına katıldı. Uhud'da gz oldu. Bedir'de sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı. Hakim noktaları tespit ederek Hz. Peygamber'e bildirdi. Bu mevkiler işgal edilerek, Bedir'de nemli bir savaş harektını başarıya ulaştırdı. Bedir gazasının başlamasından nce, Kureyşliler'le teke tek dvşen kişiden biriydi. Bu dvşte, hasmı Velid b. Mugire'yi kılıcı ile ldrdğ gibi, Hz. Eb Ubeyde zor durumdayken yardımına koştu ve onun hasmını da ldrd. Kendisine "Allah'ın Aslanı" lkabı ve Bedir ganimetlerinden bir kılı, bir kalkan ve bir de deve verildi.
        Hz. Ali (r.a), Bedir Savaşı'ndan sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kızı Hz. Ftıma ile evlendi. Nikhını Hz. Peygamber (s.a.v.) kıydı. O zamana kadar Raslullah'la oturan Hz. Ali, nikhtan sonra ayrı bir eve taşındı. Hz. Ali (r.a.)'in, Hz. Ftıma (r.anha)'dan oğlu, iki kızı dnyaya geldi.
        Hicret'in nc yılında Uhud Savaşı'nda, Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de yaralanmış, ve dşman onun ldğn yaymıştı. Halbuki o sırada dvşe dvşe, Hz. Peygamber'in yanına ulaşarak, onu korumaya alışıyordu. İki tarafın da kazanamadığı bu savaşta, Hz. Ali birok yerinden yaralanarak gazi oldu.
        Hudeybiye barışında sulh şartlarının yazılmasında memur edildi. Hz. Ali (r.a.), sulh nameyi yazmaya; "Bismillhirrahmnirrahm. Muhammed'n-Raslullah..." diye başladı; ancak mşrikler bu ifadeye itiraz ettiler. Hz. Peygamber (s.a.v.), "Raslullah" yerine "Muhammed b. Abdullah" yazmasını Hz. Ali'ye sylemişse de, Hz. Ali (r.a.), "Raslullah" ifadesinin yazımında ısrar etmiştir.
        Hz. Ali (k.v.) Mekke'nin fethi sırasında da İslm ordusunun sancaktardı. Rasl-i Ekrem (s.a.v.) hicretin 9. yılında Tebk Seferi'ne ıkarken Hz. Ali (k.v.)'yi Ehl-i Beyt'in muhafazası iin Medine'de bıraktı; ancak bu sefere katılamadığı iin mteessir oldu. Bunun zerine Raslullah (s.a.v.): "Musa'ya gre Harun ne ise, sen bana karşı o olmak istemez misin?" Dedi. Hz. Ali (r.a.), bu iltifattan ok memnun oldu.
        Yemen blgesinin İslm'a girmesi zordu. Grev yine Ali b. Ebi Talib'e verildi. Hz. Ali (k.v.), "Bu ok g bir iş" dedi. Raslullah (s.a.v.) de: "Y Rabb, Ali'nin dili tercmanı, kalbi de hidayet nurunun membaı olsun" diye dua edince, Hz. Ali (r.a.), siyah bir bayrak alarak Yemen'e gitti, irşatları kısa srmesine rağmen, Yemen'in btn 'Hemedan Kabilesi' Mslman oldu.
        Hz. Peygamber (s.a.v.)'in vefatı sırasında, hne-i saadetlerinde bulunanların başında geliyordu. Hz. Eb Bekir (r.a.) halife seildiği sırada Hz. Ali, Raslullah'ın hcresinde tekfin ile meşgul idi.
        Hz. mer (r.a.) devrinde devletin btn hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslm Devleti'nin baş kadısı olarak grev yaptı. Hz. mer (r.a.)'in şehdeti zerine yine devlet başkanını semekle grevlendirilen altı kişilik şra heyetinde yer alıp, bu altı kişiden en sona kalan iki adaydan biri oldu.
        Hz. Osman (r.a.)'in hilfeti dneminde İslm Devleti'nin muhtelif vilyetlerinden gelen şikayetleri hep Hz. Osman'a bildirmiş ve ona hl areleri teklif etmişti. Hz. Osman (r.a.)'ı muhasara edenleri uzlaştırmak iin elinden gelen gayreti sarf etti.
        Hz. Osman (r.a.)'in şahdetinden sonra İslm'ın ileri gelen şahsiyetleri ona bey'at ettiler. Ancak onun bu dnemi Allah'ın bir takdiri olarak son derece karışık bir dnem oldu. Hilfete getiğinde hlledilmesi gereken bir ok problemle karşı karşıya kaldı. Bu karışıklıklar Cemel ve Sıffin gibi i atışmaları doğurdu. İslm devleti bnyesindeki bu ihtilfları giderme konusunda byk fedakrlık ve gayretler gsterdi.
        Nihayet, Kfe'de 40/661 yılında bir Hrici olan Abdurrahman b. Mlcem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın etkisiyle şehit oldu.
        Hz. Ali (k.v.), devamlı olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yanında bulunduğu iin Tefsir, Hads ve Fıkıhta sahabenin ileri gelenlerindendir. Hatta Raslullah (s.a.v.)'in tabiri ile: "İlim beldesinin kapısı" olarak mmetin en bilgini idi. Hz. Peygamber yolunda insanları hakka iletmek iin byk gayretler sarf etmiş ve hilfet dnemi i karışıklıklarla dolu olmasına rağmen İslm'ın ğretilmesi ve ğrenilmesi hususunda byk katkıları olmuştu.
        Devlet ynetici ve memurlarının nasıl davranmaları gerektiği konusunda şu ynetmeliği hazırlamıştı:
        - Halka karşı daima iinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.
        - Mslman olsun olmasın herkese aynı davranın. Mslmanlar kardeşleriniz, Mslman olmayanlar ise sizin gibi bir insandır.
        - Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hata-ları karşısında hemen fkelenip kendinizi kaybetmeyin.
        - Taraf tutmayın. Bazı insanları kayırmayın. Bu tr davranışlar sizi zulme ve despotluğa eker.
        - Memurlarınızı seerken zalim yneticilere hizmet etmemiş ve devletin sularından ve zulmlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat edin.
        - Doğru, drst ve nazik kişileri sein. ıkar ummadan ve korkmadan acı gerekleri syleyebilenleri tercih edin.
        - Atamalarda araştırma yapmayı ihmal etmeyin.
        - Haksız kazan ve ahlksızlıklara dşmemeleri iin memurlarınıza yeterince maaş deyin.
        - Memurlarınızın hareketlerini kontrol edin ve bunun iin gvendiğiniz samimi kişileri vazifelendirin.
        - Mektuplar ve mracaatlara bizzat kendiniz cevap verin.
        - Halkın gvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize kendilerini inandırın.
        - Hi bir zaman vaadinizden ve sznzden dnmeyin.
        - Esnaf ve tccara dikkat edin; onlara gereken nemi gsterin; fakat ihtikr, karaborsa ve mal yığmalarına izin vermeyin.
        - El işlerine yardım edin; nk bu yoksulluğu azaltır, hayat standardını artırır.
        - Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi korunmalıdır.
        - Kutsal grevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hi aklınızdan ıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, onlara kt davranmasın. Onlara yardım edin, onları koruyun ve yardımınıza ihtiya duydukları zaman huzurunuza ıkmalarına engel olmayın.
        - Kan dkmekten kaının, İslm'ın hkmlerine gre ldrlmesi gerekmeyen kimseleri ldrmeyin.
        Hz. Ali (r.a.) btn bu emirleri kendi nefsinde eksiksiz uygulayan bir halifeydi. Beş yıllık halifeliği ok nemli olaylarla, savaş ve sıkıntılarla gemişti. Fitnelere karşı sonuna kadar doğru yoldan sabırla mcadele etmek istedi, sonunda şehit oldu.
        Hz. Ali, İslm'ın btn gzelliklerine vkıftı. nk O, Raslullah (s.a.v.)'in daima yanında bulunmuştu. Vahiy ktibiydi, hfız, mfessir ve muhaddisti. Hz. Peygamber'den beş yzden fazla hadis rivayet etti. Ahkm'ın nazariyatından ok, amel keyfiyetine bakardı: "Halka anladıkları hadisleri syleyiniz. Allah (c.c.) ile Peygamber (s.a.v.)'in tekzip edilmesini ister misiniz?" Demiştir.1
        Hz. Ali'nin, Hz. Ftıma'dan, Hz. Hasan, Hz. Hseyin, Muhsin (r.anhm) adlı oğulları ve Zeynep, mm Glsm (r.anhm) adlı kızları oldu.
        Hz. Ali (k.v.) bid, kahraman, cesur, iyilikte yarışan, takva sahibi ve son derece cmert bir kimse idi. Bir gn ok az yemekleri olduğu halde, Hz. Ali ile ailesi sofraya oturdukları sırada kapılarına bir dilenci geldi. Yemeği derhal dilenciye verdiler. Ertesi gn gelen bir yetime, nc gn de bir esire yemeklerini verdiler. Bu olay gn srdkten sonra şu ayet-i kerme indi: "Muhakkak ki, iyi kullar, kfr karışımlı bir kaseden ierler. Bir kaynak ki, ondan Allah'ın has kulları ier ve (istedikleri yerlere/kimselere de) bu sudan tazyikle akıtırlar. Adağı yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir gnden korkarlar. ileri ektiği hlde yiyeceği, miskine, yetime ve esire yedirirler. 'Biz sizi ancak Allah'ın rızası iin doyuruyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkr beklemiyoruz. Doğrusu biz olduka asık suratlı zorlu bir gnden dolayı Rabbimizden korkuyoruz' derler. Allah da bu gnn şerrinden onları korur. Onlara parlaklık ve sevin verir."2
        Hz. Ali'nin "Zlfikr" adı verilen meşhur bir kılıcı vardı. Kılıcın ağzı iki atallı idi ve Hz. Ali'ye Raslullah (s.a.v.) tarafından hediye edilmişti. Hz. Ali'nin cmertliği, insanlığı, Raslullah'a olan yakınlığıyla edindiği byk manev miras, onu yzyıllardır Mslmanlar arasında destn bir kişiliğe brndrmştr.
        Bir gn onun drt dirhemi vardı. Birini aıktan, birini gizliden, birini gndz, diğerini de gece infak etti ve hakkında şu ayet-i kerme nazil oldu: "Mallarını gece ve gndz, gizli ve aık Allah yolunda verenlerin mkafatı Rab'leri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar zlmeyeceklerdir." 3
        Bir defasında Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Ali'ye şyle sordular: "Y Ali, altı yz bin koyun mu, altı yz bin altın mı, yoksa altı yz bin nasihat mi istersin?" Hz. Ali (k.v.) şyle cevap verdi: "Altı yz bin nasihat isterim." Bunun zerine Peygamberimiz (s.a.v.): "Şu altı nasihate uyarsan altı yz bin nasihate uymuş olursun." Buyurdu:
        - Herkes (farz ibadetleri hakkıyla ed etmeden) nafilelerle meşgul olurken, sen (insanların, İslam dinini doğru bir şekilde anlayıp yaşaması iin, nafilelerle beraber) farzları (da hakkıyla) f et.
        - Herkes dnya ile meşgul olurken sen Allah'u Tel'yı hatırla.
        - İslm'a uygun yaşa. İslm'a uygun kazan. İslm'a uygun harca.
        - Herkes birbirinin ayıbını araştırırken sen kendi ayıplarını ara. Kendi ayıplarınla meşgul ol.
        - Herkes dnyayı imar ederken sen dinini imar et, zinetlendir.
        - Herkes halka yaklaşmak iin vasıta ararken, halkın rızasını gzetirken, sen Hakk'ın rızasını gzet. Kakk'a yaklaştırıcı sebep ve vasıtaları ara.
        - Herkes ok amel işlerken, sen amelinin ok olmasına değil, ihlaslı olmasına dikkat et.


Hz. Ali (R.A.) Buyurdu ki:

        - Kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz, kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız.
        - İnsanın yaşlanıp Rabbini bildikten sonra lmesi, kkken lp hesapsız Cennet'e girmesinden daha hayırlıdır.
        - Kul, midini yalnız Rabbi'ne bağlamalı ve yalnız gnahları kendini korkutmalıdır.
        - Cahil, bilmediğini sormaktan utanmasın. lim, iinden ıkamayacağı bir meselede en iyisini Allah'u Tel bilir' demekten sakınmasın.
        - Sizin iin korktuğum şeylerin en başında, nefsinin isteğine uymak ve uzun emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alı koyar. ikincisi ise ahireti unutturur.

Faydalanılan Eserler:
1. Şamil İslam Ansiklopedisi.
2. Abdullah Faruk el MCEDDİD, Ehl-i Beyt ve On İki İmamlar.
3. Asım KKSAL, İslam Tarihi.
Kaynaklar:
1. Buhr, Kitb'l-ilim.
2. İnsan Sresi, 5/11.
3. el-Bakara, 2/274.


Rehber Dergisi
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 175 misafir olmak zere toplam 175 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175,
Reklamlar:

Faruki.net