ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
TERVİH NAMAZI
         Bu blmde toplam 11 Hadisi Şerif var.
Konu: Nfile Oru
Başlık: Resl-i Ekrem'in Gece Namaz Ve Uyku Halleri Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Hazret-i Enes demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem her aydan (o kadar gnlerde) oru tutmaz idi ki, biz (onu artık) o ayın hi bir gnnde oru tutmıyacak zanneder idik. (Halbuki sonra o, geri kalan gnlerde tammen veya kısmen oru tutardı). Yine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem her aydan (o kadar gnlerde) oru tutar idi ki, biz onu artık orucu bırakmıyacak zannederdik. (Halbuki sonra o, geri kalan gnlerde tammen vey kısmen iftar eder idi). Yine Resl aleyhi's-selm'ı geceden bir kısmında senin namaz kılar grmek istemen boşa ıkmaz idi. (Muhakkak namaz kılar grrdn). Uyur grmek istemen de boşa ıkmazdı, (muhakkak uyur grrdn).

Hadis No: 587

Konu: Gece Namazı (tehecct);şeytanın İnsanı Namazdan Alıkoyması;teheccd
Başlık: Nimin Teheccde Uyanmaması İin Şeytanın Fitne Ve İhtiyline Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Sizin biriniz (gece) uyuyunca Şeytan onun boyun kkne dğm dğmler. Her dğm (yerine): Senin iin uzun bir gece vardır, rahat uyu (diyerek eliyle) vurur. O kimse uyanıp (Kur'n okuyarak, tesbh ve tehll ederek) Allh'ı anarsa, bir dğm zlr. Abdest alırsa, bir dğm daha zlr. Namaz da kılarsa, Şeytnın dğmlerinin hepsi zlr. Artık o teheccd shibi dğm zk ve gnl hoş ve neş'eli bir halde sabha dhil olur. Fakat zikretmez, ve abdest alıp namaz kılmazsa gnl kirli ve uyuşuk bir halde sabaha girer.

Hadis No: 588

Konu: Şeytanın İnsanı Namazdan Alıkoyması
Başlık: Teheccdden Gaflet Edenleri Zem Ve Tahkr Hakkında Abdullh İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Abdullh demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in huzrunda birisi anıldı. Ve bu adam sabha kadar uykuya dalar, namza kalkmaz denildi de, Reslullh: yle ise bunun kulağına Şeytn işemiştir buyurdu.

Hadis No: 589

Konu: Gece İbdetinin Fazleti
Başlık: Gecenin Sls-i hirinde Feyz-i Hakkın Dny Semsına Nzl Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Gecenin (te ikisi geip de) son sls kaldığında Rabbimiz Tebreke ve Tel (keyfiyyeti bizce mehul bir halde) her gece dnynın semsına inerek buyurur ki: Hani bana kim du eder ki, onun dusına icbet edeyim! Benden kim hcet ister ki, dileğini vereyim! Benden kim mağfiret diler ki, onu mağfiret edeyim!

Hadis No: 590

Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd (8)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Gece Namazının Kemmiyet Ve Keyfiyeti Hakkında işe-i Sıddka Radiya'llhu Anh'nın İki Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in gece namaz (ının keyfiyyet) inden sorulduğu, onun da (şyle) cevb verdiği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem gecenin nnde uyurdu. Sonunda da kalkıp namaz kılardı. (Namazdan) sonra da yatağına dner, (girer) di. Ve mezzin ezn okumağa başlayınca (neş'e ile yerinden) sırardı. Şyed kendisince bir ihtiy olursa gusl ederdi. Yoksa abdest alır ve (Mescid'e) ıkardı.

Hadis No: 591

Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd;vitir Namazı (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Kalb-i Şerfi Uykunun Bizdeki Gafletengiz Te'srinden Tammen Masn İdi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in Ramazan'daki (gece) namaz(ının kemmiyet ve keyfiyyet) inden sorulduğu, onun da (şyle) cevb verdiği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da, ne de Ramazan'ın gayri (geceler) de on bir rek'at zerine ziyde etmiş değildir. Resl-i Ekrem (ibtid) drt (rek'at) kılardı. (Artık) o rek'atlerin gzelliğinden ve uzunluğundan sorma! (O, sulden ve cevbdan mstağndir). Sonra Resl-i Ekrem drt (rek'at daha) kılardı. Bunların da gzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra (rek'at) kılardı. Hazret-i işe demiştir ki: Y Resla'llh! Vitir kılmazdan nce uyur musun? diye sordum. Resl-i Ekrem: Y işe! Benim iki gzm uyur, halbuki kalbim uyumaz, diye cevb verdi.

Hadis No: 592

Konu: Gece İbdetinin Fazleti;kolaylık Gstermek
Başlık: İbdette Şiddet İhtiyrının Kerheti Hakkında Enes İbn-i Mlik Rivyeti
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Enes İbn-i Mlik demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (bir kere mescide) girmişti. Girince mescidin iki direği arasına bir ip ekilmiş olduğunu grd. Bu ip nedir? diye sordu. Ashb-ı Kirm: Bu, Zeyneb'in ipidir. Zeyneb, (namazda ayakta durmaktan) yorulunca bu ipe tutunur, dediler. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hayır, (ibdette byle glk ihtiyr edilmez). Bu ipi znz. Sizin biriniz zinde ve mnbesit olduka namaz (ını ayakta) kılsın. Yorulunca da hemen otursun, (ve namazını oturduğu halde tamamlasın).

Hadis No: 593

Konu: Devamlı İbdet;gece Namazı (tehecct);teheccd
Başlık: Teheccd İ'tiydını Terketmenin Kerheti Hakkında Abdullh İbn-i Amr İbn-i s Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

İbn-i Amr demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem bana: Y Abda'llh! Sen, filn kimse gibi olma. O, gece(nin bir kısmın) da namaza kalkardı. Sonra gece namzını terkeyledi buyurdu.

Hadis No: 594

Konu: Gece Namazı (tehecct);gece Namazı Dusı;teheccd
Başlık: Teheccde Kalkarken Okunması Me'sr Olan Du Hakkında bde İbn-i Smit Rivyeti
Ravi: Ubde B. Es-smit (8)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Her kim geceden (bir kısmında) bir taraftan br tarafa dnerek uyanır da mtekıben: (l ilhe illa'llhu vahdehu l şerke leh, leh'l-mlk ve leh'l-hamd, ve hve al kll şey'in kadr. El-hamd li'llh ve sbhne'llh, ve l ilhe ill'llhu va'llh ekber. Ve l havle ve l kuvvete ill billh) deyip sonra: (Allhmme'ğfir l = Allh'ım, beni yarlığa!) derse (mağfiret edilir). Yhut du ederse, onun dusına icbet edilir. Abdest alıp namaz kılarsa, o da kabl olunur.

Hadis No: 595

Konu: Gece Namazı (tehecct);şiir Sylemek;teheccd
Başlık: Abdullh İbn-i Revha'nın Resl-i Ekrem'in Teheccd Haytını Ve Fecir Vakti Ashb-ı Kirm Arasında Kırt-i Kur'n Buyurulmalarını Tasvr Eden Bir Şiiri
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Eb Hreyre, (bir kerre dostlarına) menkabeler anlatırken Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'i de yd ederek Resl-i Ekrem'in, (Abdullh İbn-i Revha tdeki beyitleri inşd ettiği sırada hsn- şi'rini takdr ederek:) Şphesiz kardeşiniz btıl sz sylemez, buyurduğunu haber vermiştir. (Rv Zhr demiştir ki:) Reslullh kardeşiniz sziyle İbn-i Revha radiya'llhu anh'i kasdetmiştir. (Kasdenin tercemesi şyledir:) Tanyeri ağarıp fecr-i sdık ykseldiği sırada (ne mutlu ki) Reslullh Kur'n okuyarak aramızda bulunuyor. O, bize dalletten sonra, hidyet nru gstermiştir. Gnllerimiz O'na, (O'nun nbvvet ve risletine) teredddsz inanmıştır. O Nebiyy-i Emn, her ne ki teblğ etti ise, muhakkak vkı'dir. Mşriklere yatakları istiskal ederken, o Nebiyy-i Z-şn, yanını firş (-ı sadet) inden uzaklaştırarak gecelerdi.

Hadis No: 596

Konu: Ry (10)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Abdullh İbn-i mer'i Teheccde Teşvkine Dir İbn-i mer'in Bir Rivyeti
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

İbn-i mer demiştir ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem zamnında bir r'y grmştm. Gy elimde atlastan bir kumaş parası bulunuyordu. Gy, ben, Cennet'te bir yere gitmek istediğimde hemen o kumaş parası (benimle) oraya uardı. Yine (r'ymda) grdm ki: Gy iki (Melek) bana geldiler. İbn-i mer, hadsin gerisini de anlatmıştır ki, o bakıyye-i hads, (yukarıda) gemiştir.

Hadis No: 597

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 149 misafir olmak zere toplam 149 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149,
Reklamlar:

Faruki.net