ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Hz. Zeyneb Bint-i Cahş (R.Anhâ)
HZ. ZEYNEB BİNTİ CAHŞ (R.Anha)
        Hz. Rasullah'a eş olabilme şerefine nail olan; cihan kadınlarının efendisi, cmertliği, dindarlığı, alışkanlığı ile rnek olan gzel annelerimizden biride Hz. Zeyneb binti Cahş'dır.

        Hz. Zeyneb annemizin hayatını okuduğumuzda ok farklı boyutlar, dşnceler ierisine girebilir, Allah'a ve Raslne itaatin en gzelini mşahede ederek, Allah sevgisi ve yakınlığı iin cennet glleri olan annelerimizin sicim sicim dktkleri gzyaşlarını hissedebiliriz.

        Hz. Rasllah'ın eşlerinin hepsi birbirinden gzel, hepsi nadide birer gldler. Ama bu eşler arasında Hz. Zeyneb annemiz daha farklı bir yeri vardı. nk, O'nun hem Raslullah ile hem de Hz. Zeyd ile yapmış oldukları izdiva, ilahi vahiyle yn bulan ve onların şahsında tm Mslmanlara hkmlerin yer aldığı bir evlilikti.

        O'nun hayatını iki blm şeklinde ele alırsak; birinci blmde Allah'a ve Raslne gerek itaatin ne olduğunu, ikinci blmde ise itaatin getirdiği gzellikleri, nimetleri ğrenebilme fırsatımız olur.         Hz. Zeyneb, Hz.Raslullah'ın halası meyye Binti Abdulmuttalib'in kızıdır. İsmi Zeyneb knyesi mm'l-Hakem olup, Beni Ese'd kabilesine mensup idi. Medine'nin en gzel gen kızlarından biri olan Hz. Zeyneb asil bir soya sahip idi.(1) 'Sabiku'l-evvelin' denen ilk mslmanlar arasında yer alan Hz. Zeyneb annemiz, Mekke'den Medine'ye hicret eden kutlu hanım sahabilerin de ierisinde yer almıştı.(2)

        Hz. Zeyneb Annemiz iki evlilik yapmışlardır. Bu iki evlilikte byk şeref ki, biri Hz. Raslullah, diğeri Cenab-ı Hakk tarafından emredilmiştir. İkisinde de ok byk sırlar ve gzellikler gizlidir. O'nun ilk eşi Fahri Kainat Efendimiz'in azatlı klesi olan Hz. Zeyd b. Harise'dir. Hz. Resulullah Hz. Zeyd'i ok severdi. Bu nedenle O'nu zt edip evlatlık edinmişlerdi. Kendileri Hz. Raslullah (s.a.v.)'in oğlu olarak bilinip, Zeyd bin Muhammed diye ağrılırdı.

        Hz. Raslullah (s.a.v.) ok sevdiği Hz. Zeyd' halasının kızı olan Zeyneb'i uygun grp dnrlk yapmışlardı. Ancak ilk seferde bu teklifi Hz. Zeyneb Annemiz kabul etmemişlerdir. Zira O ok asil bir soydan geliyordu. Hz. Raslullah (s.a.v.)'in kendisine mnasip bulduğu şahıs ise azatlı bir kleydi. Bu nedenle O ilk nce bu evliliğe karşı ıkarak Hz. Peygambere şyle syledi:

        -Ya Raslullah! Ben senin halanın kızıyım, Ona varmaya razı değilim. Ben, Kureyşliyim dedi. Bunun zerine Ahzab sresi 36. Ayeti kerimesi nazil oldu. "Hibir m'min erkek ve kadın iin, Allah ve Rasul' bir işe hkm verince seme hakkı yoktur." Mmin kadınların vasıflarını her haliyle taşıyan Hz. Zeyneb, ilahi hkme itaatini gstermek iin bu evliliğe razı oldu. Ancak nikah merasimi tamamlandıktan sonra da bu evlilikten hoşlanmamıştı. Hatta "kendi şahsım iin olsaydı, rıza gstermezdim''diyordu. Yani şahsım iin değil de İslam hkmn herkes anlasın diye evlenmeye razı oldum. Bu eşsiz davranışıyla o insanların hayatlarında en nemli kararlardan biri olan evlilik hususunda nefsi arzu ve isteklerini Hz. Raslullah'a tbi kılıyordu.

        Bu şekilde başlayan evliliğin zerinden tahminen bir sene kadar gemişti. Ama ne Hz. Zeyd, ne de Hz. Zeyneb birbiri arasında sıcak bir bağ kuramamıştı. Hz. Zeyneb ok dindar ve Allah'tan korkan bir kadındı. Ancak gzelliği ve slalesiyle iftihar ediyor bir kle ile evlenmeyi hazmedemiyordu. Bu nedenle Hz. Zeyd mutsuzdu. Bu duruma bir sre sabretti. Hz. Zeyd sonunda Raslullah'a varıp Zeyneb'den ayrılmak istediğini arz eyledi. Allah Rasul bunu nefsinde uygun grdğ halde, birdenbire msaade etmeyerek, "Hanımını kendine sıkı tut ve Allah'tan kork." buyurdu.(3) Hz. Zeyd Allah Rasl'nn bu tavsiyelerine tabi olarak geri dnd ise de bir mddet sonra ayrılmaktan başka are kalmadığını grd ve Hz.Zeyneb'i boşadı. Burda Allah Rasulnn onların evliliklerinin bitimini uygun grdğ halde devamını istemesi ok ince ve hikmetli bir bilgi iermektedir. Zira, Hz. Ali bin. Hseyin'den gelen bir rivayetle, Allah Rasl'ne ileride Zeyneb'in hanımı olacağı bildirildiği nakledilmiştir.(4)

        "(Reslm!) Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yanında tut, Allah'tan kork! diyordun. Allah'ın aığa vuracağı şeyi, insanlardan ekinerek iinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana lyık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikhladık ki evltlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) mminlere bir glk olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir."(5)

        Bu Ayeti kerime'deki 'insanlardan ekinerek iinde gizliyordun.' ibaresi, Hz. Raslullah'ın kendisine bildirilen bu evlilik zerine dştğ sıkıntıyı bildirir. Zira Allah Rasul evlatlığı olan Zeyd'in hatırını sayıyor, mnafıkların dedikodularını dşnyordu. Ancak Allah, Peygamberine insanlara aıklamaktan ekindiği bir evliliği yapması emrediyordu. İddeti dolunca, Hz. Raslullah emri yerine getirmek iin Hz. Zeyneb'le nikahlanmak istedi. Ancak mnafıklar fitneler ıkarıyorlardı. Zira bir baba evlatlığının hanımı ile evlenemez diye cahiliye adetlerini ne sryorlardı. Bunun zerine Ahzab suresi 40. Ayeti nazil oldu; "Muhammed sizin adamlarınızdan hi birinin babası değildir. Ama Allah'ın Rasl ve Peygamberlerin sonuncusudur." Bu ayetle evlatlık messesi kaldırılıyor bu da bizzat Hz. Peygamberin tatbikatıyla oluyordu.

        Bu ilahi emri Hz. Raslullah Zeyneb'e mjdelemek iin Hz. Zeyd'i grevlendirmişti. Şu bağlılığa bakın ki, bu grevi alan zat. Hz. Raslullah'ın evliliklerine aracı olduğu, boşanmalarını arzu etmediği Hz. Zeyd'dir. Kamil bir imanla dopdolu olan Hz. Zeyd, hemen koşup bu mjdeyi Hz. Zeyneb'e haber veriyordu. Cihan gneşine eş olabilme şerefine eren Hz. Zeyneb, hemen şkr secdesine kapanmış, sonrada iki ay oru tutarak hamdını zikretmiştir.

        Bu nikahı Allah(c.c.) ayetiyle emretmiş ve katında kıymıştır. Bu şerefe nail olan Annemi: -Ya Raslullah, ben sizin kadınlarınızın hi birine benzemem. Bu hatunlarınız iinde hibirisi benim gibi değildir. Bunların hepsinde nikahlarını babaları, kardeşleri yahud da aileleri veya vekilleri kıymıştır. Yalnız benim nikahım melekutta(hakikat aleminde) kıyılmış ve zatı saadetlerine zevceliğim Hak Teala tarafından size bildirilmiştir." buyurdu.(6)

        Cenab-ı Hakk'ın O'na verdiği bu şerefi Hz. Aişe Annemiz şyle aıklar: "İşlerin en byğ ve en stn Zeyneb'e yapılandır ki, Allah Onu gkte nikahlamıştır. Zeyneb bunula iftihar edecek vnecektir."         Hz. Raslullah (s.a.v.) izdivalarının hi birisinde hazırlatmadığı bir velime hazırlatarak, nikahın ardından bir dğn yemeği vermişti. Ayrıca m Sleym(r.anha), oğlu Enes ile Hz. Raslullah'a gndermiş olduğu iki kişilik bir yemek 300 kişiyi bulan davetlilerin tmne Raslullah'ın duasının bereketiyle doyasıya yetmiştir.(7)         Yemekten sonra misafirlerden bir kısmı oturup ene almaya dalmışlardı. Hz. Raslullah, Hz. Zeyneb'in evinde bulunuyordu halk girip ıkıyordu. Raslullah bundan znt duyuyor fakat bir şey diyemiyordu. Bu sırada Ahzab Suresi'nin 53.ayeti olan hicap ayeti nazil oldu. M'minlere, davette ene almamaları, evlere izinsiz girmemeleri, Raslullah'ı utandırmamaları ve O'nun zevcelerinden bir şey isteyecekleri zaman perde arkasından istemeleri emredildi.

        Hz. Zeyneb'in bu evliliğiyle sevinmesi gururlanması gerekten haklı idi. nk bu evlilikte cahiliyenin evlatlık messesesi yıkılıyor, kle ile hr aynı seviyede beyan ediliyordu. Mslmanlara hicap ve rtl olmanın, Raslullah'a karşı davranışlarında dikkat etmeleri hkmleri getiriliyordu. Ayrıca ilk evliliğinden dolayı mahsun olan Hz. Zeyneb'in gnl skuna eriyor, Allah ve Raslne itaatin meyvelerini Hz. Zeyd bin Harise hem de Zeyneb gryordu.

        Kainatın Efendisi ile evlendiği zaman 35 yasında olan Hz. Zeyneb daima iyi amel işler, oru tutar, ok ok namaz kılardı. İbadete ve taate dşknd. Allah Rasul bir gn mescidde iki direk arsına gerilmiş bir ip grd ve bunun ne olduğunu sordu. Sahabiler (Bu Zeyneb'in ibadet ede ede takaten dştğnde tutunup kalktığı ve ibadetine devam iin destek aldığı ip diye aıklamışlardı. Bunun zerine Allah Rasul(s.a.v.): "Sizden biriniz ibadetini takati yettiği kadarıyla eda etsin takatten dşnceye kadar değil." buyurdular.(8)

        Hz. Zeyneb Annemizi bize en gzel tanıtan, yine bu kutlu yuvada ortak olan annelerimiz olmuştur. Hz. Aişe Annemiz: "İster dini muameleler olsun, ister takva ve sadakat olsun, ister sıla-i rahim olsun, isterse cmertlik ve fedakarlık olsun, Zeyneb'den daha iyi hibir hatun yoktur." buyurur. Yine mm Seleme (r.anha)'da Zeyneb binti Cahş'ı Raslullah (s.a.v.) takdir eder, ondan sıka bahsederdi. "Kendisi gerekten saliha bir kadındı. ok oru tutar, geceleri namaza kalkardı. Sanat sahibiydi ve sanatından kazandığını da tamamen fakirlere tasadduk ederdi." diye tanıtmaktadır.(9)

        Hz. Aişe Annemizin: "Zeyneb'ten başkası Raslullah'a yakınlıkta benimle boy lşemez" beyanı Hz. Zeyneb'in fazilete, ahlaka, takva ve dindeki gayretiyle Allah ve Raslne yakınlıkta ne kadar eşsiz olduğunu aıka gsterir. (10)

        Hz. Zeyneb, el işleri yapar, deri tabaklar, dikiş diker bunlardan kazandıklarının tamamını da Allah yolunda fakir ve fukaraya dul ve yetimlere sadaka olarak verirdi. Yani mbarek Annemiz birde işleme ustasıydı. Hem deriyi o devrin usulne gre işlemekte, sonrada ondan kullanılacak eşyalar dikip satmakta ve kazancını Allah yolunda infak etmekteydi.

        Hz. Aişe'nin anlattığına gre, bir gn Hz.Peygamber(s.a.v.) "İinizde bana en abuk kavuşacak olan eli en ziyade uzun olanınızdır" buyurdu. Bunun zerine eşleri kollarını birbirleriyle lmeye başlamışlardı. Cssesi kk olduğundan Hz. Zeyneb hep kaybederdi. Vefat edipte Allah Raslne ilk kavuşan olduğunda anladık ki, Allah Rasul, el uzunluğundan, sadaka vermeyi kasdetmiştir.

        M'minlerin en cmert annelerinden olan Hz. Zeyneb(r.anha), Hz mer devrinde kendisine bağışlanan onbirbin dirhemi bir defalığına kabul etmiş bunu da sonunda kadar ihtiya sahiplerine tasadduk etmiştir. O, "Ya rabbi gelecekte byle paralar benim yanımda bulunmasın, zira para demek fitne demek'' buyuruyordu. Btn parayı dağıttığını duyan Hz. mer yine bin dirhem daha gndermiş ancak onunda hepsini dağıtmıştır.

        Hz. Zeyneb bu cmertliğini mrnn sonuna kadar devam ettirdi. Vefat ettiğinde Hz. Aişe (r.anha) "Dulların ve yetimlerin sığınağı gitti'' diye onun cmertliğini belirtmiştir. O, kazandıklarından bir kuruş dahi bırakmadan hepsini Allah ve Rasul yolunda tasadduk etmiştir.(11)

        Hz. Zeyneb annemiz Raslullah'ın duasının bereketiyle 53 yaşında Hz.Raslullah'a kavuştu.Vasiyeti gereği cenazesi Hz. Raslullah'ın tabutunda taşınmıştır. Defn edileceği zaman Hz. mer O'nu kabre kimin koyacağını sorduğunda, "mminlerin anneleri sağlığında her kim onun yanına serbest girip ıkabiliyorsa onun koyması daha iyidir" dediler. Bunun zerine yakın akrabaları tarafından defnedilen annemizin mbarek kabri saadetleri, Baki Mezarlığı'nda bulunmaktadır. (12)

        Rabbim şefaatına nail eylesin.(amin)

KAYNAKLAR:
1), Kadın Sahabiler s.124-129
2) Mevlana Niyaz, a.g.e., s.124-129
3)Ahzab sresi 37
4)Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur'an Dili, c.6, s.316-319
5)Ahzab Sresi 37
6)Tabakat VII.s.72
7) Necati Bursalı,Mbarek Hanımlar,s.160-162
8) Necati Bursalı, a.g.e., s. 160-162
9)İbnu Sad, Et-Tabakat'l-Kbra,VIII.s.103
10)sdl Gabe, c.V, s. 464
11)Aişe Abdurrahman,Hz.Muhammed'in Mbarek Zevceleri,s.105-106, Tabakat VIII s,72
12)Tabakat VIII s. 81

Rehber Dergisi
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 177 misafir olmak zere toplam 177 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177,
Reklamlar:

Faruki.net