Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sünen-i Nesai

Temizlik
Sular
Hayz ve Lohusalık
Gusül ve Teyemmüm
Namaz
Namaz Vakitleri
Ezan
Mescitler
Kıble
İmamet
Namaza Başlama
Tatbik
Namazda Yanılma (Sehv)
Cuma
Namazı Kısaltmak
Güneş ve Ay Tutulması
Yağmur Duası
Korku Namazı
Bayram Namazları
Gündüz ve Gece Kılınan Nafile Namazlar
Cenazeler
Oruç
Zekat
Hacc
Cihad
Nikah
Talak (Boşanma)
Atlar
Vakıf
Vasiyetler
Bağış
Hibe
Rukba
Umra
Yeminler ve Nezirler
Müzarea Ziraat Ortaklığı
Kadınları İyi Geçinmek
Kan Dökmenin Haramlığı
Ganimet
Biat
Akika
Deve Kurbanı - Recep Kurbanı
Avcılık
Kurban
Alışveriş
Kasame
Hırsızın Elinin Kesilmesi Kitabı
İman ve Özelikleri
Süslenme
Hakimlik Adabı
Allah'a Sığınma
İçecekler
32- HİBE (BAĞIŞ) KİTABI (Bölümleri)
1- MÜŞTEREK MALLARIN HİBE EDİLMESİ
3628- Amr b. Şuayb (r.a) babasından ve dedesinden aktararak şöyle diyor: Biz Rasûlullah (s.a.v)’in yanında iken, Hevazin kabilesinden bir heyet geldi ve: “Ey Muhammed! Biz Arap boylarından ve Arap kabilelerinden biriyiz başımıza Senin de bildiğin bir müsibet geldi (yani Müslümanlara karşı savaştık yenildik, pek çok esir verdik ve şimdi de Müslüman olduk.) “Bize bir iyilikte bulun Allah’ta Sana bol bol versin” dediler. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Mallarınızdan, kadınlarınızdan ve çocuklarınızdan birini seçin öyleyse” buyurdu. Onlar da: “Sen bizi mallarımızla kadın ve çocuklarımızdan birini seçmekte serbest bıraktın öyleyse biz kadınlarımızı ve çocuklarımızı seçiyoruz” dediler. O zaman Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “O esirler içersinde bana ve Abdülmuttalib oğullarına düşen hisseler sizindir size geri veriyorum. Öğle namazını kılıp bitirdiğimizde sizler kalkın ve biz Müslüman olarak geldik, kadın ve çocuklarımızın geri verilmesi konusunda Rasûlullah (s.a.v)’den yardım istiyoruz deyin” buyurdu. Öğle namazı bitince onlar kalkıp aynı şekilde söylediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Benim ve Abdülmuttalib oğullarına düşen hisseler (Kadın ve çocuklar) sizindir” buyurdu. Hemen arkasından muhacirler: “Bizim hissemize düşenler de Rasûlullah (s.a.v)’indir” dediler. Hemen arkasından Ensar: “Bizim hissemize düşen de Rasûlullah (s.a.v)’in emrindedir” dediler. Akra b. Habis, Ben ve Temim oğulları: “Hisselerimizi vermiyoruz” dediler. “Uyeyne b. Hısn, Ben ve Fezare oğulları bizler de hisselerimizi vermiyoruz” dediler. Abbas b. Mirdas ta: “Ben ve Süleym oğulları bizler de hissemizi vermiyoruz” dediler. Bunun üzerine Süleym oğulları kalktı ve: “Yalan söylüyorsun; bizim hissemize düşenler Rasûlullah (s.a.v)’e aittir” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Ey insanlar, onlara kadınlarını ve çocuklarını geri veriniz. Bu konuda kim bize uyarak elde ettiklerinden bir şey verirse Allah’ın bize önceden verdiği ganimetlerden altı deve verilecektir” buyurdu. Sonra Rasûlullah (s.a.v) bineğine bindi, insanlarda Rasûlullah (s.a.v)’in etrafını sardı. Ganimet mallarını bize taksim et dediler. İzdihamdan dolayı Rasûlullah (s.a.v)’in biniti bir ağaca doğru gitti ve ağacın dalı Rasûlullah (s.a.v)’in cübbesinin düşmesine sebep oldu. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Ey insanlar cübbemi bana veriniz” dedi ve şöyle bir konuşma yaptı: “Allah’a yemin olsun ki Tihame vadisindeki tüm ağaçlar ganimet olsaydı hepsini size dağıtırdım da; sizler bana korkak, cimri ve yalancı isnadında bulunmazdınız.” Sonra bir deve getirdi ve devenin hörgücünden bir tutam kıl aldı ve şöyle dedi: “Şunu iyi bilin ki ben de fey’den başka bir şey yoktur bunlar da beşte birdir. Beşte bir de zaten sizin aranızda bölüştürülecektir.” O esnada bir adam kalktı ve bir avuç deve yününü göstererek: “Şunu devemin çulunu tamir için almıştım” dedi. Rasûlullah (s.a.v): “Bana ve Abdülmuttalib oğullarının hissesine düşen deve tüyleri de senindir” buyurdu. Bunun üzerine o adam: “Benim hisseme bu kadar düşecekse onu da istemem” diyerek elindekini atıverdi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Ey insanlar küçük ve büyük bir iğne bile olsa ganimet malından aldığınız şeyleri geri verin çünkü ganimet malından haksız yere alınan her şey kıyamet günü alan kimse için çok utanç verici ve ayıp bir iş olur.” (Ebû Davud, Cihad: 131)
2- BABA ÇOCUĞUNA VERDİĞİNİ GERİ ALABİLİR Mİ?
3629- Amr b. Şuayb (r.a), babasından ve dedesinden rivâyet ederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Çocuğuna hediye eden baba dışında kimse verdiği hediyesinden geri dönmesin. Hibesinden dönen kimse kusmuğunu yalayan köpek gibidir.” (Müsned: 6418)
3630- İbn Ömer ve İbn Abbas (r.anhüma)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hiçbir kimsenin bir hediye verip de hediyesinden dönmesi helâl değildir. Ancak baba oğluna verdiği şeyden geri dönebilir. Bir hediye verip de sonra geri dönen kimse; doyuncaya kadar yiyip sonra kusan sonra da kustuğuna geri dönen köpek gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3631- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hibesinden dönen kimse kustuğu şeye geri dönüp onu yiyen köpek gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3632- Tavus (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hiçbir Müslüman’a yaptığı hibesinden geri dönmesi helâl değildir. Ancak baba çocuğuna yaptığı bağıştan geri dönebilir.” Tavus diyor ki: “Ben küçüktüm kustuğu şeye geri dönmenin ne anlama geldiğini anlamamıştım. Halbuki Rasûlullah (s.a.v) bir örnek veriyordu ve şöyle diyordu: “Kim böyle yaparsa onun örneği yiyip yiyip kusan daha sonra da kustuğuna geri dönüp onu yiyen kimse gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3- HİBESİNDEN GERİ DÖNEN KUSMUĞUNA DÖNEN KÖPEK GİBİDİR
3633- Abdullah b. Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Yaptığı sadakadan geri dönen kusmuğuna geri dönüp onu yiyen kimse gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3634- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Yaptığı sadakaya geri dönen kimse kusan sonra kustuğu şeye dönüp onu yiyen köpek gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3635- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Verdiği sadakaya geri dönen kimse kustuğu şeye dönüp onu tekrar yiyen köpek gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3636- İbn Abbas (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hibesinden dönen kusmuğuna dönen gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3637- İbn Abbas (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hibesinden dönen kusmuğuna dönen gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3638- İbn Abbas (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Biz Müslümanlardan hiç birisine kötü hareketler yakışmaz, hibesinden dönen kusmuğuna dönen gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3639- İbn Abbas (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Biz Müslümanlardan hiç birisine kötü hareketler yakışmaz, hibesinden dönen kusmuğuna dönen gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3640- İbn Abbas (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Biz Müslümanlardan hiç birisine kötü hareketler yakışmaz, hibesinden dönen kusmuğuna dönen gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
4- HİBEDEN DÖNMEK KÖTÜ İŞ VE HAREKETLERDEN MİDİR?
3641- İbn Abbas (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hibesine geri dönen kimse kustuğuna geri dönen köpek gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3642- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hibesine geri dönen kimse kusmuğuna geri dönen kimse gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3643- İbn Ömer ve İbn Abbas (r. anhüma)’dan rivâyete göre, ikisi şöyle demişlerdir: Rasûlullah (s.a.v): “Bir kimsenin bir hediye verip te ona tekrar geri dönmesi helâl değildir ama baba çocuğuna yaptığından geri dönebilir. Yaptığı bağışa tekrar dönen kimsenin hali doyuncaya kadar yiyip sonra kusan sonra da kustuğuna dönen köpek gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3644- Tavus (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bir kimseye yaptığı hibeden geri dönmesi helâl değildir. Ancak baba çocuğuna yaptığından geri dönebilir.” Tavus der ki: Ben çocukların: “Ey kustuğuna geri dönen” dediklerini işitirdim ve Rasûlullah (s.a.v)’in bu örneklemesinden ne kastettiğini anlamazdım. Sonunda Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle dediğini duyduk: “Bir hibe yapıp ta hibesine geri dönen (veya mana olarak benzeri bir kelime kullandı) kustuğuna geri dönen köpek gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)
3645- Hanzale Tavus’tan işitmiş ve şöyle diyordu: Peygambere yetişmiş bazı kimselerin haber verdiğine göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hibe yapıp hibesinden geri dönen kimsenin durumu ve örneği yediğini kusan sonra da kustuğuna geri dönen köpek gibidir.” (Buhârî, Hibe: 28; Müslim, Hibât: 2)

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 131 misafir olmak üzere toplam 131 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131,
Reklamlar:

Faruki.net