ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Şeyh Muhammed Hazin Fersafi (k.s)

ŞEYH MUHAMMED EL-HAZN HZ. (KS.)

Şeyh Muhammed el-Hazn Hz. (ks.), Osmanlı Devleti'nin son dneminde, Anadolu'da yetişen byk evliydan biridir. Neseb bakımından Şeriftir. Yani Hz. Hasan (ra)'ın soyundan gelmektedir. Bilindiği zere Hz. Hasan (ra)'ın soyundan gelenlere şerif, Hz. Hseyin (ra)'in soyundan gelenlere ise seyyid denir. Kısaca Şeyh'l-Hazn olarak anılan bu byk vel, h. 1231/m. 1816 yılında Siirt'in Fersaf kynde dnyaya geldi. Onun iin Şeyh Muhammed el-Fersf unvanıyla da bilinmektedir. İlk tahsilini babasının talebe yetiştirdiği aile medresesinde yaptı. Daha sekiz yaşındayken Kur'n-ı Kerim'i hıfzetti.

Yksek ilimleri tahsil etmek zere babası Şeyh Musa Efendi Hazretleri Onu Siir'te gtrd. Devrin en byk ilim merkezlerinden olan Hamid Ağa Medresesine Onu kaydetti. Bu niversitenin baş mderrisi, Molla Halil Efendi Hazretleri idi. Bu zat, Hz. mer'in otuzuncu gbek torunlarındandır. Hayatında yzlerce talebe yetiştirip mezun etmiş ve ok kıymetli eserler bırakmıştır. Bursalı merhum Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Mellifleri adlı eserinde bu şhretli limin hayatı ve eserleri hakkında bilgi vermektedir.

Molla Halil el-mer Hazretleri, kendisine emanet edilen Muhammed'i ok sevdi ve ona daima iltifatta bulundu. İlk başlarda Onu, maiyetindeki alimlerden birinin ders halkasına tayin etti ise de ok gemeden huzuruna ağırarak bizzat halkasına katılmasını emretti. Ondan sonra Muhammed el-Fersf tam on drt yıl boyunca bu stadın rahle-i tedrisinde ilim tahsil etti. Bu mddet ierisinde hocasının derin sevgisini kazandı ve hususi sohbetlerinde de bulundu. Molla Halil Efendi Hazretleri (rahmetullahi aleyh), bazen talebesi Muhammed el-Fersafi'yi ağırır, saını ona tıraş ettirir, bu vesile ile de kendisine dua ederdi.

Muhammed el-Fersaf, Siirt'de Hamid Ağa Medresesinden byk bir muvaffakiyetle mezun olduktan sonra Mardin'e giderek burada Kasım Padişah Medresesinde iki yıl daha ilim tahsil etti ve yksek icazetle mezun oldu. Zahir ilimlerde kazandığı bu stn derecelerden sonra tasavvuf yoluna girmek zere Irak'a gitti. Bağdad'da bir mddet, Şeyh Mahmud el-Behdini, Şeyh Haydar es-Sohrani ve Şeyh Abbas El-Bağdadi'nin manevi terbiyesinde pişti. Sonra tekrar memleketine dnerek Şeyh Salih Sipki Hazretlerini ziyaret etti. Onun işareti zerine, uzaktan akrabası ve medrese arkadaşı olan Hakkarili Seyyid Th (ks.) Hazretlerine mracaat ederek onun tavsiyelerini aldı.

Seyyid Th Hazretleri, Şeyh Muhammed el-Fersafi'den yaşa bykt. Onun iin Şeyh Muhammed Ona derin bir saygı gsterir, nasihatlerini dinlerdi. Gıyabında, Amcamız, byk stadımız diye kendisinden bahsederdi. Seyyid Th Hazretleri, Muhammed el-Fersafi'ye:

Sevgili yeğenim, senin kalbinin anahtarı Halepe'de, Şeyh Osman Efendi Hazretlerinin elindedir, buyurdu. Bunun zerine Muhammed el-Fersafi, Halepe'ye giderek Şeyh Osman Tavil (ks) Hazretlerinin manevi terbiyesine girdi. Şeyh Osman Hazretleri, Mevln Hlid-i Bağdd (ks), Hazretlerinin halifelerindendir. Muhammed el-Fersafi burada bir mddet seyr slk ile olgunlaştıktan sonra tasavvuf icazetnamesini de aldı ve stadı tarafından irşd vazifesiyle grevlendirildi.

Bylece zahir ve batın ilimlerde kemale eren Şeyh Muhammed el-Fersafi, 1844 yılında, Irak'tan dnerek doğduğu Fersaf kyne gelip yerleşti. Burada irşd ve tedris hayatına başladı. Kurduğu medresede yzlerce talebe yetiştirdi. İnsanlara daima zhd ve takva yolunu gsterdi. ok gemeden blgenin limleri Ona byk bir hrmet duymaya başladılar. Onu ziyaret ederek ilminden istifade etmeye alıştılar.

Bunların başında vaktiyle ona ders veren Molla Halil Efendi Hazretlerinin ocukları ve yakınları gelmektedir. Bunlardan, Molla mer Efendi ve Zokaydalı Molla Abdlkahhr Efendi en meşhurlarıdır. Ayrıca Nuvinli Şeyh İbrahim Efendi, Halid bin Velid (ra)'in soyundan gelen Siirtli Şeyh Abdullah Efendi, Siirtli Mahmud Cemaleddin Efendi, Siirtli Şeyh Hattbb Efendi, Zadolu Şeyh Muhammed Efendi, Huvitli Şeyh Abdullah Efendi, İskambolu Şeyh Derviş Efendi, Fersaflı Şeyh Abdlhakim Efendi ve Verknisli Şeyh Fethullh Efendi gibi şahsiyetler, onun yanında tasavvuf terbiyesi aldılar. Bu zatlardan Fersaflı Şeyh Abdlhakim Efendi, Zokaydalı Şeyh Abdlkahhr ve Verkanisli Şeyh Fethullah Efendi Hazretleri, daha sonra stadları Şeyh Muhammed Fersafi'nin işareti zerine Seyda-yi Tğ Hazretlerine giderek seyr slk terbiyesini Onun yanında tamamlamışlardır.

İsimleri geen bu zatlardan Verkanisli Şeyh Fethullah Efendi, Hz. meri (ra)'in soyundan gelmektedir ve Hocası Fersaflı Şeyh Muhammed el-Hazn'in kayın biraderidir. Fersaflı Şeyh Abdlhakim Efendi ise Onun yeğenidir.

Mild 1258 de Bağdad'ın Moğollar tarafından istila edilmesi zerine Şeyh Muhammed'in ataları gelip Siirt'in Fersaf kyne yerleşmişlerdir. Burası, Siirt'in bugnk Tillo (Aydınlar) ilesinin bir mahallesi gibidir. Aynı tarihlerde Abbasi saray erknından bazı şahsiyetler de Moğol zulmnden kurtulup hicret ederek buraya yerleşmişlerdir. Siirt eşrafından bu meşhur aile, bilindiği zere Hz. Abbas'ın soyundan gelmektedir. İsmail Fakirullah Hazretleri bu ailenin son byklerindendir. Osmanlı son devrinin byk evliya ve ulemasından, (Marifetnme'nin mellifi) Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri, bu zatın yanında yetişmiştir.

Şeyh Muhammed el-Fersafi Hazretleri, Asırlar boyu bir ilim ve irfan merkezi haline gelen bu muhitte doğup bymştr. II. Sultan Mahmud Hn, Sultan Abdlmecid Hn ve II. Abdlhamid Hn dnemlerini idrak etmiştir. Onun, on iki oğlu da birer alim olarak yine bu muhitte yetişmişlerdir.

Şeyh Muhammed, bir gn derin bir cezbeye kapılarak sylediği kuds kasidede Ya Hazin diye muhatap olduğu ilham zerine o gnden sonra Şeyh'l-Hazin olarak tanınmaya başlamıştır. Muhitinde ve adının zikredildiği kitaplarda Şeyh Muhammed el-Fersf, ayrıca Şeyh Muhammed el-Hazin diye anılmaktadır. İlhi aşka dair kasidelerinden başka Onun Hz. Peygamber (sav)'e Gayt'l-Hayrt adı altında manzum olarak yazıp hediye ettiği n kıta salevtı şerifeleri vardır. Bu salevt, doğuda geniş bir muhitte namazlardan sonra okunmaktadır.

Doğduğu Fersaf kynde, h. 1309/m. 1892 yılında vefat eden Şeyh Muhammed el-Hazn, kyn yukarısında nceden gsterdiği yere defnedilmiştir. Henz hayattayken burayı işaret ederek, Beni buraya defin ediniz, nk Halid bin Veld Hazretleri Siirt'i fethettiği sırada adırını buraya kurmuştur der idi. Nitekim, vefatından bir yıl sonra, zerine yapılan trbenin inşaatı sırasında temel hafriyatında kıvırcık salı bir şehid ile ona ait yay ve oklar bulunmuştur.

Birok kerametleri olan Şeyh Muhammed el-Hazn'in soyundan birok değerli alim yetişmiştir. Başta oğullarından Şeyh Fahreddin, Şeyh Muhiddin, Şeyh Abdullah ve Şeyh Şerafeddin Efendiler olmak zere btn ocukları ve gnmzde yaşayan torunları onun ilim ve irfanına layıkıyla veraset etmişlerdir. Bunlardan bilhassa, Şeyh Zeynelabidin, Şeyh Muhammed Musa Kzım ve Şeyh Takyeddin Efendiler, insanlara daima zhd ve takva yolunu gstermiş, birok talebe yetiştirmiş ve ehl-i Snnet velcemaat itikadı anlatmaya alışmışlardır.

Şeyh Muhammed el-Hazn Hazretlerinin mahdumlarından Şeyh Şerafeddin Efendi Hazretleri, birinci dnya harbi sırasında maiyetindeki bin kişilik milis mcahit kuvvetlerle Ruslara karşı verdiği cihadda byk bir stnlk gstermiştir. Bu sayede Rusların Bitlis'i gemeleri engellenmiştir.

Rabbim Şefaatlarine Nail Eylesin...
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 129 misafir olmak zere toplam 129 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129,
Reklamlar:

Faruki.net