ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Zübeyr Bin Avvam (r.a)
HZ. ZBEYR BİN AVVM (R.A.)
Rasl-i Ekrem Efendimiz: "Yıldızlar gk ehli iin emandır. Ashabım da mmetim iin emandır." buyurarak, ashabının, mmeti iindeki yerini vurgulamıştır. Raslullah'ın bu can dostlarından biri de Hz. Zbeyr b. Avvm (r.a.)'dir. Raslullah'ın hala oğlu ve havarisidir Hz. Zbeyr efendimiz.

        Adı Zbeyr'dir. Knyesi Eb Abdullah'tır. Lakabı "Havari-i Raslullah"tır. Babası Avvm, annesi Raslullah Efendimiz'in halası, Abdlmuttalib'in kızı Safiye'dir. Raslullah Efendimiz'le nesebi dedeleri Kusay bin Kilb'dan itibaren birleşir. Annesi, Raslullah'ın z halası olduğu gibi babası Avvm da Hz. Hatice'nin kardeşidir. Yani Raslullah Efendimizin zevcesi, onun halası olmaktadır. Aynı zamanda Hz. Zbeyr, Eb Bekir es-Sıddk'ın da damadıdır. Bu itibar ile Hz. Zbeyr, Raslullah Efendimiz'le mteaddit bağlarla bağlı bulunuyordu.

        Hz. Zbeyr efendimizin ocukluğu Mekke'de gemiştir. Kkken annesi Hz. Safiyye'den byk terbiye grmştr. Hz. Safiye onu cesur, yiğit ve bahadır yetiştirmek iin uğraşırdı. Bunun iin bazen onu dvdğ de rivayet edilmiştir. Hz. Zbeyr'in validesinden grdğ bu terbiye bilahare onun hayatında tesirini gstermiştir. Hz. Zbeyr btn akrabaları iinde cesaretiyle, kuvvetiyle, herkese galebesiyle tanınmış, Mekke'de herkes onun pazusunun hesabını yapmaya mecbur kalmıştır.

        Hz. Zbeyr'in ailesi hakkında verdiğimiz malumat, onun nbvvet nurunun olduğu bir ortamda yetiştiğini gsterir. Onun da ilk on Mslman'dan olduğu, İslmiyet'i kabul hususunda başkalarından nde olduğu rivayet edilir.

        Hz. Zbeyr, ilk Mslmanların en fedakarlarından, İslm davsına en ok sadık ve bağlı olanlarındandır. Kendisi İslm'ı kabul ettikten sonra bir gn mşriklerin Raslullah'a zulmettiklerini ve onu katlettiklerini duymuş ve bu onu o kadar heyecanlandırmıştır ki, birden kılıcını ekerek yrmş, yolda giderken Raslullah'ı grmştr. Raslullah (s.a.v.) onun yalın kılı gittiğini grnce; "Ey Zbeyr! Nereye byle?" diye sormuştur. Hz. Zbeyr celallenerek; "Anam babam sana feda olsun y Raslallah! Mşriklere haddini bildirmeye." dediğinde, Kinatın Efendisi ona inci gibi tebessm ederek dua etmiş ve onu durdurarak bu fedakarlığını takdir etmiştir. İslm uğruna ilk sıyrılan kılı onun kılıcıdır.

        Mekkeli mşrikler tarafından Mslmanlara reva grlen zulm devrinde Hz. Zbeyr onların zulm ve işkencesinden kurtulamamış, o da diğer Mslmanlar gibi onların eza ve cefalarına maruz kalmıştır. Kffrın şiddeti son derece arttığında ve tahamml edilemez hle geldiğinde Raslullah'ın emriyle Hz. Zbeyr (r.a.) doğup bydğ diyarını terk ederek Habeşistan'a hicret etmiştir. Orada bir mddet kaldıktan sonra Rasl-i Ekrem'in Medne'ye hicret haberini alınca oraya gitmiş ve Allah Rasl'ne mlki olmuş, uğruna her şeyini feda ettiği o nura kavuşmuştur.

        Raslullah Efendimiz (s.a.v.) Mekke'de iken onu Hz. Talh bin beydullah ile kardeş yapmıştır. Bu ikisinin yapısı birbirine ok benzer, her konuda anlaşırlardı. Raslullah Efendimiz de ne zaman onlardan bahsedecek olsa hep ikisini beraber yad ederdi. Bu ikisi hakkında Raslullah Efendimiz (s.a.v.): "Talh ve Zbeyr benim cennet komşularımdır." buyururlardı. Medne'ye gelince Hz. Zbeyr'i, Ensr'dan Akabe Biatı'na iştirak eden ve Medne'nin eşrafından olan Hz. Seleme bin Selmet'l-Ensr ile kardeş yapmıştır.

        Artık Hz. Zbeyr nur şehri Medne'ye yerleşmiş, Mekke'de geen acıları unutmuş, İnsanlığın Efendisi'yle yaşamaya başlamıştır. Saadet asrı btn ihtişamıyla devam etmektedir. Sahabeler, Kinatın Sultanı'nın etrafında onun getirdiği nuru yudumlamaktadır.

        Hz. Zbeyr Kinatın Efendisi'yle birlikte btn cenklere katılmıştır. Her an, her nefes onu takip ederek ardınca yrmştr.

        Hz. Zbeyr, Bedir Savaşı'nın başından sonuna kadar byk kahramanlıklar gstermiş, bir ok din dşmanını mahvetmiştir. Hz. Zbeyr'in Bedir Savaşı'nda gsterdiği cellet ve şehmet o kadar byktr ki, vcudunda yara almadığı yer kalmamıştır. Oğlu Urve der ki: "Bedir'de babam yle darbeler yemiştir ki, hele kılı darbeleri bedenini delmiştir. Bunlar o kadar bykt ki, iine rahatlıkla parmaklarımı sokabiliyordum."

        Hz. Zbeyr Bedir gn başına sarı sarık bağlayarak harp meydanında aslanlar gibi savaşır. Rasl-i Kibriy Hz. Zbeyr'in hamlelerini seyrederken: "Bugn meleklerin sarı sarıklarla Zbeyr'in sırasında indiğini gryorum." buyurmuştur. Bylece hem Mslmanlara cesaret veriyor, hem de Hz. Zbeyr'den memnunluğunu ifade etmiş oluyordu.(Kenz'l-Umml)

        Ve Uhud Muhrebesi... Rasl-i Kibriy'nın: "Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz." buyurduğu dağın eteklerinde gerekleşen, nice aslanların şehit dştğ cenk? Hidayet goncası Hz. Zbeyr hep en n saflarda savaşıyor. O sıralarda Allah'ın yenilmez aslanı Hz. Hamza şehit edilmiş, bununla da kalınmayıp vahşice organları ıkarılmış, vcudu parampara edilmiştir. Savaşın sonunda şehitlerin arasında gezen Raslullah Efendimiz Hz. Hamza'nın şehit edildiğini grnce son derece mahzun olur ve ağlar. te yandan kardeşi Hamza'nın şehit olduğu haberini alan Hz. Safiyye koşarak oraya doğru gelmektedir. Bunu gren Rasl-i Ekrem onun engellenmesini ister. Uhud kahramanı Hz. Zbeyr bu olayı şyle anlatır: "Uhud gn kadının biri koşarak geliyordu. Neredeyse şehitlerin iine girecekti. Raslullah, onun şehitleri grmesini istemediğinden engellenmesini istiyordu. Ben dikkat ettim, bu annem Safiyye'ye benziyordu. Hemen koştum ve ona şehitlerin arasına girmeden yetiştim. O kadın, Raslullah'ın halası, annem Safiyye idi. Grmesini engellemeye alıştım; ama o beni dinlemedi. ok celalli bir kadındı. Ona Rasl'n buralara girilmemesini emrettiğini syledim. Bunun zerine: "Ey oğul! Kardeşim Hamza'nın şehit olduğunu duydum. İnn lillh ve inn ileyhi rcin! Bu da Allah'tandır." dedi. Sonra bana iki para kumaş verdi ve; "Bunu kardeşim Hamza'yı kefenlemek iin getirdim." dedi. Ben kumaşı alarak şehitlerin sultanı Hz. Hamza'nın olduğu yere doğru gittim. Hamza (r.a.) şehit edildikten sonra gaddarca paralanmıştı. Tam Hamza'nın şehit dştğ yerde bir Ensr şehit olmuştu. Ona da aynı Hamza'ya yapılanlar yapılmıştı. Bunlara dayanmak ok zordu. Biz, Ensr kefensiz yatıyorken Hamza'yı iki kefene sarmaktan haya ettik. Birini Hamza'ya, diğerini Ensr'ye tahsis ettik; fakat biri uzun, biri kısa idi. Biz de kura ekerek her birine hangisi dştyse onunla kefenledik."(Msned)

        Hz. Zbeyr efendimiz btn gazalarda kahramanca savaşmıştır. Onun kılıcı dşmana korku salmış, tarih bir kıymet kazanmıştır. Kılıcı, kendisinden sonra oğullarına gemiş, hatta halife Mervan'a kadar gelmiştir.(Buhr)

        Hendek Gazası'nda da şanına layık kahramanlıklar gstermiştir. Raslullah Efendimiz bu savaştan sonra Ben Kureyz yahudilerinin takibini istemiş, "Bunu kim yapar?" diye kere sorduğunda Hz. Zbeyr her defasında ileri atılarak bu grevi yapmak istemiştir. Rasl'n bir işi olduğunda "Kim yapar?" dediği zaman hemen ne ıkar ve o işi yapardı. Raslullah Efendimiz onun bu zelliğinden dolayı şyle buyurmuştur. "Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zbeyr'dir."(Buhr) Rasl-i Ekrem (s.a.v.) onu ok sever, cesaretini, azmini hep takdir ederdi. Otururken bile onda hep celal vardı. Ve hep Hz. Talha ile beraber olurdu. Onlar hakkında "Bunlar benim komşularım. Zbeyr havarim, Talh da yeryznde yryen şehittir. Eğer yryen bir şehite bakmak isteyen varsa Talh'ya baksın." buyururlardı.(Tirmiz)

        Hz. Zbeyr Efendimiz Rıdvan Biatı'na iştirak etmiş, daha sonra vuku bulan Hayber Savaşı'nda da byk kahramanlıklar gstermiştir. Mekke'nin fethinde Raslullah Efendimizin sancağını taşımıştır. Huneyn Savaşı'nda akılların almayacağı fedakarlıklar ve kahramanlıklar gstermiştir. Huneyn Gazası'nda bir ara Mslmanların safında dağılma olunca meydan boşalmış, ama Hz. Zbeyr efendimiz, Raslullah'ın yanında kalmış ve grup grup kafiri pskrtmştr. Mşrikler onu tanımış; "Lt ve Uzz'ya yemin olsun ki, o uzun boylu adam Zbeyr'dir. Hl savaşıyor." demişlerdir. Hz. Zbeyr efendimiz Tif ve Tebk Seferlerine de iştirak etmiş, Raslullah Efendimizle Veda Haccı'na katılmıştır. Allah Rasl'nn irtihalinden sonra Hz. Eb Bekir'e biat etmiştir. Hz. Eb Bekir zamanında bir mddet mnzeviyane yaşadığı rivayet edilir. Hz. mer zamanında halife onu birok seferde kumandan olarak memur etmiş ve yksek zekası ve azmi ile Fustat ve İskenderiye'yi İslm topraklarına katmıştır.

        Hz. mer'in şahadetinden sonra, rey ile Hz. Osman'ı halife semişler ve ona biat etmişlerdir. Hz. Osman devrinde, ilk yıllarını sknet ierisinde geirmiştir. Daha sonra ıkan fitnelerde Hz. Osman'a hep destek vermişlerdir. Fitneler engellenemeyince Hz. Osman da şehit edilmiştir. O gnden sonra Hz. Talh ile Medne'den ayrılıp Basra'ya gitmişlerdir. Orada Hz. Osman'ın katillerini bulup cezalandırmak iin yanlarında Hz. Osman taraftarları ve Hz. işe olduğu halde Zikar Mevkii'ne kadar gelmişlerdir. te yandan Hz. Ali ile bir grup insan da oraya gelmişlerdir. Hz. Talh, Hz. Zbeyr ve Hz. Ali'nin maksadı aynıdır; fakat bozguncular iki tarafı birbirine dşrerek birbirlerinin kanını dkmelerine neden olmuştur. Hz. Zbeyr daha sonra yaptıklarının yanlış olduğunu anlayınca geri ekilmek istemiş; fakat buna karşı olanlardan İbn-i Crmz tarafından şehit edilmiştir. İbn-i Crmz Hz. Zbeyr'in atını, silahını ve yzğn alarak gya Hz. Ali'ye yaranmak iin ona gtrr. Hz. Zbeyr'in şehit olduğunu ğrenince Hz. Ali ona: "Sen kendini cehennemle mjdele! Bizzat ben onun, Rasl'n havarisi olduğunu duydum. Cehennem sana hak olmuştur!" diyerek onu kınar. Hz. Zbeyr hicr 36 senesinde şehit olmuştur.

        Hz. Zbeyr'in ahlkı Raslullah'ın ahlkıydı. ok temiz kalpli, zhit, cmert ve yumuşak biriydi. Allah'tan ok korkar, haşyetinden hep ağlardı. Zmer sresi 30. yet nzil olduğu zaman Rasl'e giderek: "Ey Allah'ın Rasl'! Bu dnyada grlen dava ve husumetlerimiz kıyamette tekrar grlecek mi?" demiş, Raslullah (s.a.v.) de ona: "Evet ey Zbeyr! Bunlar tekrar kıyamette grlecek, her hak sahibine hakkı verilecektir." buyurduğunda "Allah'ın emri ne şiddetli imiş!" diyerek hngr hngr ağlamıştır.

        Raslullah'ın havarisi Hz. Zbeyr, hep onun yanında olduğu halde ok az hadis rivayet etmiştir. Oğlu bunun sebebini sorduğunda o şyle der: "İslm'a ilk girdiğim gnden beri Raslullah'ın yanındayım. Ondan şu sz duydum: 'Kim benden yalan bir sz uydurursa kendine cehennemden yer ayırtsın."

        Hz. Zbeyr bir şeye azmetti mi onu mutlaka yapmıştır. Fustat Muharebesi'nde, kale bir trl fetholunamayınca Hz. Zbeyr efendimiz kendini tehlikeye atarak dşmanın kalesine tırmanmış, ieri girmiş, kale kapısını aarak kalenin fethini kolaylaştırmıştır. Hz. Safiyye'nin istediği gibi cesur ve kahraman olmuştu.

        Hz. Zbeyr Efendimiz emanete ok dikkat ederdi. Sahbeden bir ok kişi Hz. mer de bunlar iinde olmak zere kıymetli eşyalarını ona emanet eder, mallarına ve ailelerine onu vas bırakırlardı.

        Hz. Zbeyr (r.a.) ticaretle uğraşırdı. Son derece zengin olmasına rağmen gayet sade yaşar, sade yer, sade giyinirdi. Ziynete nem vermezdi. Sofrasında daima tek eşit yemek olurdu. Esasen onlar hep Allah'ın Rasl'n rnek almışlar, o nasıl yaşadıysa onlar da yle yaşamışlardır.

        Hz. Zbeyr Efendimiz ailesine olan muhabbetiyle tanınırdı. Onlara ok iyi davranır, bilhassa byk oğlu Abdullah'ı ok severdi. Ehlini ok kıskandığı rivayet edilir. Kendisi aynı zamanda harp aletlerine de ok meraklıydı. Kılı gibi aletlerin sslenmesinde herhangi bir beis olmadığı iin kılıcının kabzasını gmşle sslemiştir.

        Hz. Zbeyr Efendimiz zarif, uzun boylu, beyaz tenli, yakışıklı bir zt idi. Boyu o kadar uzundu ki katırına bindiğinde ayakları yere değerdi.

        Hz. Zbeyr Efendimiz Allah Rasl' gibi yaşadı. Onun hasreti ile hicretini bir daha dnmemek zere yine onun yanına yaptı. Hicretin 36. yılında şehit olup ebed leme gt. Allah Tel onlardan razı olsun! Himmet ve tevecchlerini onları seven herkese nasip etsin!

Faydalanılan Eserler:
1. Meşhir-i Ashb-ı Gzn, İbrahim Rıfat.
2. Mjdelenmiş On Kişi, Hseyin Hilmi IŞIK.
3. Byk İslm Tarihi (Asr-ı Saadet, Peygamber ve Ashabı)
4. sd'l-Ğbe, İbn'l-Esr.
5. İbn-i Askir Tarihi.
6. Tabakt-ı İbn-i Sa'd, Birinci Kısım.
7. Hayt's-Sahbe, Yusuf el-Kandehlev.
8. Aşere-i Mbeşşere, M. Necati BURSALI, elik Yay.
9. Feth'l-Br.
10. İsbe, İbn-i Hacer.
11. Hz. mer, Şeyh Şibl.
12. Raslullah'ın Ashbı'nı Tanıyalım, Ali ASLAN, Aslan Yay.

Rehber Dergisi
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 218 misafir olmak zere toplam 218 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218,
Reklamlar:

Faruki.net