ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
         Bu blmde toplam 7 Hadisi Şerif var.
Konu: Hz. Hatice'nin Fazleti (3)
Başlık: Hazret-i işe'nin Hazret-i Hadce Hakkında Kıskanlığı
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in kadınlarından ihbirisi hakkında ben; Hadce'ye karşı kıskanlığım derecesinde kıskan değildim. Halbuki ben Hadce'yi (Reslullah almazdan nce veft etmişti). Fakat Neb salla'llahu aleyhi ve sellem, onu (yanımda) ok anardı. ok def'a koyun keserdi sonra da etini, budunu paralardı. Daha sonra Hadce'nin sdık (kadın) dostlarına gnderirdi. Bzı def'a ben, (sabırsızlanarak) Reslullah'a: - Sanki yeryznde hi kadın yok da yalnız Hadce mi var! diye ta'rz ederdim; Reslullah da: - Hadce (şyle) idi, Hadce (byle) idi (diye mahsinini sayar) ve ondan ocuklarım var! buyururdu.

Hadis No: 1536

Konu: Hz. Hatice'nin Fazleti (3)
Başlık: Resl-i Ekrem Hir Dağında İken Hazret-i Cibrl'in Hadce (radiya'llhu Anh)yı Cennetle Mjdelemesi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Hır' dağında iken) yanına Cibrl gelmiş de şyle demiştir dediği rivyet olunmuştur: Y Resla'llah! İşte şu Hadce'dir; sana doğru geliyor. Yanında bir kap var; iinde katık, yhut tam, yhut şerbet var. Hadce sana geldiğinde ona, Rabb'inden ve benden selm syle! Ve Cennet'te inciden yapılmış bir sarayla da mjdele ki, onun iinde (Hadce'nin hoşlandığı gibi) grlt, patırdı yok ve alışmak, ablamak da yok!

Hadis No: 1537

Konu: Hz. Hatice'nin Fazleti (3)
Başlık: Hazret-i işe'nin Hazret-i Hadce'yi Dişi Dklmş Kocakarı Diye Tavsfine Resl-i Ekrem'in Darılması
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Bir kere Hadce'nin hemşresi Hle Bint-i Huveylid (Medne'ye gelip) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzruna girmek iin izin dilemişti. Reslullah (iki hemşrenin seslerindek benzeyişle) Hadce'nin (vaktiyle) istznını hatırlayarak hl-i tegayyr etti ve: Allah'ım, istzn edeni Hle kıl! diye du etti. işe der ki: Artık kıskandım da (Hadce'yi kasdederek): - Y Resla'llah! (İhtiyarlıktan) ağzının (dişlerini dklp) iki tarafında diş etlerinin kızartısından başka bir beyazlık kalmıyan ve zamnın (tekallbtı) iinde len ihtiyar Kureyş kadınlarından bir kocakarının nesini anarsın?. Allah onun yerine sana, ondan daha hayırlısını vermiştir! diye Reslullah'ı karşıladım.

Hadis No: 1538

Konu: -
Başlık: Eb Sfyn'ın Karısı Hind'e Peygamberimizin Cevabı
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Utbe İbn-i Raba kızı Hind, bir kere Reslullah'ın huzruna gelerek: - Y Resla'llah! Vaktiyle yeryznde ev, bark shibi ilelerden hibir ile yoktu ki, onların zell olmaları, senin hnednının zell olmasından bana daha sevgili olsun! Sonra bugn yeryznde hibir ile de yoktur ki, onların azz olmaları, senin hnednının izzet ve sadeti derecesinde bana sevimli olsun! dedi. Reslullah da Hind'e: - Haytım yed-i kudretinde olan Allah'a yemn ederim ki, ben de sana nisbetle senin gibiyim! diye cevab verdi. Hadsin geri kalan kısmı ise yukarıda geti.

Hadis No: 1539

Konu: -
Başlık: Zeyd İbn-i Amr İbn-i Nufeyl Hakkında İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre bir kere Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (nbvvet ve) vahiy gelmezden nce Beldah vdsinin alt tarafında Zeyd İbn-i Amr İbn-i Nfeyl ile buluşmuştu. Bu sırada Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e (Kureyş tarafından) bir sofra ve bir mikdar yemek takdm olundu. (Reslullah yemedi; Zeyd'e takdm ettim) Zeyd de yemekten ekindi. Sonra Zeyd (Kureyş'e karşı): Ben, sizin ansbınız nmına kestiğiniz hayvanların etinden yemem, ben, yalnız zerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvan etini yerim! dedi. (Abdullah İbn-i mer rivyetine devamla der ki:) Muhakkak ki Zeyd İbn-i Amr, Kureyş'e karşı bu yoldaki zebhalarını ayıplardı da bu detlerini reddederek ve nazarlarında bytp canlandırarak: - Ey Kureyş! Koyun bir mahlktur ki, onu Allah yaratmıştır ve istifdesi iin gkten yağmur yağdırmıştır. Yerden de gıdsını bitirmiştir. Sonra siz (Allah'ın yarattığı, besleyip byttğ) bu hayvanı, Allah adının başkası bir ad anarak kesiyorsunuz? (Bu, akla, insfa muvfık mıdır?) derdi.

Hadis No: 1540

Konu: Yemin (2)
Başlık: Chiliyyet Zamnında Babalar Adına Edilen Yeminden Nehyolunduğuna Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Ashb'ım! İyi biliniz ki, her kim yemn etmek zorunda kalırsa, yalnız Allah adına and isin, (başka bir şeye yemn etmesin!). Kureyş, babaları stne yemn ederlerdi de Reslullah onlara: Babalarınızın stne and imeyiniz! buyurdu.

Hadis No: 1541

Konu: Hz. Peygamber'in Bi'seti;şir Lebd'in Bir Mısraı;meyye B. Ebi's-salt
Başlık: Şair Lebd İle meyye İbn-i Ebi's-salt Haklarında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre Neb salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Şir (sınıfın)ın sylediği en doğru sz Lebd'in: ...kelmıdır. meyye İbn-i Ebi's-Salt da (şiirlerinde) mslman olmağa yaklaşmıştı.

Hadis No: 1542

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 200 misafir olmak zere toplam 200 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200,
Reklamlar:

Faruki.net