ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
İSTİSK BAHSİ
         Bu blmde toplam 14 Hadisi Şerif var.
Konu: Yağmur Dusı (5)
Başlık: İstisknın Meşriyyeti;istisknın dbı;istisknın Hutbesi
Ravi: Abdullah İbn-i Zeyd (5)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem istisk etmek zere (musallya) ıkdı ve (mbrek) ridsını tahvl etdi. Yine Abdullh İbn-i Zeyd radiya'llhu anh'den olan (diğer) bir rivyetde: İki rek'at (namaz) da kıldırdı denilmiştir.

Hadis No: 533

Konu: Hz. Peygamber'in Mşriklere Beddusı (2)
Başlık: İstiskda İslm Lehine, Kffr Aleyhine Du-i Nebev'ye Dir Rivyet
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in mstad'afn-i ehl-i mn lehine ve Mudar (kffrı) aleyhine du-yı Nebevlerine dir merv olan hads (ki evvelce 449 uncu olarak) gemişti. (Buradaki) rivyetin sonunda (Eb Hreyre radiya'llhu anh) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Gıfr'a Allah mağfiret etsin, Eslem ile de barışık gitsin (diye du) buyurduğunu da (ziyde olarak) sylemiştir.

Hadis No: 534

Konu: Hz. Peygamber'in Mşriklere Beddusı (2)
Başlık: Bu Hussda İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Hicretden evvel) nasda (yni Kureyş'de İslm'a karşı) aleyhdarlık (olduğunu) grnce: İlh, (bunlara) Ysuf (Aleyhi's-selm)ın yedi (kıtlık) seneleri gibi yedi (yıl) musallat et diye du buyurdu. yle bir kaht (belsına) uğradılar ki, her şeyi (kknden) aldı (kuru toprakdan başka bir şey bırakmadı.) O derecede ki, (her eşit hayvan) derisi, l hayvan (etleri), hem de kokmuşlarını ye(meğe başla)dılar. Onlardan biri gk yzne bakınca (ziyde) alıkdan (gzleri ortalığı) duman (kaplamış gibi) grrd. Eb Sfyn (radiya'llhu anh) Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in nezdine geldi de. Y Muhammed, sen Allh'a tatı ve sıla-i rahmi emredip duruyorsun. Kavmin ise helk oldu (gitdi) artık onlar iin (bir) du et dedi. Allah Azze ve Celle Hazretleri ... buyurdu. Batşe (-i kbr) Bedir gn (olanı) dır demek ki Dhn da, Batşa da; Lizam da, yet-i Rm da (zuhr etmiş ve) gemiş.

Hadis No: 535

Konu: Yağmur Dusı (5)
Başlık: Eb Tlib'in Hazret-i Resl İle İstisk Buyurmaları Hakkında Rivyet
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in (Medne'de minbere ıkıp) istisk buyurduğunu ve daha inmesine mahal kalmadan btn olukların grl grl aktığını grnce mbrek vech-i şerflerine baka baka şirin: ... szn -ki, (rv, Abdullh İbn-i Dnr-ı Adev'nin dediği zere) Eb Tlib'in kelmıdır- nice def'alar ydetmişimdir.

Hadis No: 536

Konu: -
Başlık: Hazret-i mer'in Abbs İbn-i Abdi'l-muttalib İle Tevessl Ederek İstisksı
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Halk kıtlığa dr olduklarında, mer İbn-i Hattb radiya'llhu anh (Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in amm-i mkerremi) Abbs İbn-i Abdi'l-Muttalib radiya'llhu anh ile (tevessl ederek) istisk eder ve: İlh, bizler (eyym-ı haytında) Peygamberimiz salla'llhu aleyhi ve sellem ile tevessl ederek Sen'den niyazda bulunurduk da bize yağmur (lar) ihsn edersin. (Şimdi de) Peygamberimiz'in amm (-i muhterem) i ile tevessl ederek Sen'den niyz ediyoruz bize (yine) yağmur ihsn et diye du eylerdi. (Rv Enes radiya'llhu anh) der ki: (Bu duyı edince) isk olunurlardı.

Hadis No: 537

Konu: Yağmur Dusı (5)
Başlık: Enes İbn-i Mlik'in Rivyeti (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ayakta hutbe rd buyururken Mescid(-i Şerf)'e girip zt-ı Akdes-i Rislet-Penhlerinden yağmur dusı niyzında bulunan kimseye dir hads ki, (Buhr'de) ok tekerrr etmiştir. Bu (radaki) rivyetde ise [505 inci hadsin ilk kısmında olduğu gibi du-yı Nebev'yi mtekıben hemen kuvvetli bir yağmurun başladığını syledikten sonra Enes radiya'llhu anh] şyle demişdir: Altı gn artık gneş (yz) gremez olduk. Sonra br cum'a gn (yine) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ayakta hutbe rd buyururken (yine) o kapıdan biri girip ve (muvcehe-i Nbvvet-Penh'de) ayakta durup: Y Resla'llh, hayvanlar helk oldu, yollar da kapandı. Allhu Tel'ya, du buyur da artık bu yağmurları dindirsin dedi. (Enes radiya'llhu anh der ki:) Bunun zerine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem mbrek ellerini kaldırdı ve: İlh, etrfımıza (yağsın,) zerimize değil. İlh, bayırlara, dağlara, (bklere), tepelere, dere ilerine ve otlaklara yağdır diye du buyurdu. Bunun zerine (hemen) yağmur kesildi. Ve (namazdan) ıktığımızda gneşte yrdk. [Hadsi, Enes radiya'llhu anh'den rivyet eden Şerk İbn-i Abdillh dedi ki: İkinci hafta gelen adam, evvelki hafta gelen adam mıydı? diye Enes'den sordum. Bilmiyorum dedi].

Hadis No: 538

Konu: Yağmur Dusında Elleri Kaldırmak (2)
Başlık: Enes İbn-i Mlik'in Rivyeti (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (istiskda) mbrek ellerini kaldırıp ( kerre): ... diye du buyurduğu (sened-i sahh ile) rivyet olunmuştur.

Hadis No: 539

Konu: Yağmur Dusı (5)
Başlık: Hazret-i Resl'n İstiskda Tahvl-i Rid Buyurduğuna Dir Abdullh İbn-i Zeyd Hadsi
Ravi: Abdullah İbn-i Zeyd (5)
Hadis:

Ravi'nin (ebvb-ı) istiskdaki hadsi ki, 533 nc olarak gemişti. Bu rivyette ise: (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem mev'ızadan friğ olup duya başlarken sağ tarafına dnp mbrek) arkasını nsa evirdi ve kıbleye karşı durarak du buyurdu. Sonra rid-yı şerfini tahvil buyurarak bize iki rek'at (namaz) kıldırdı (ki bu iki rek'atte) cehren okudu demiştir.

Hadis No: 540

Konu: Yağmur Dusında Elleri Kaldırmak (2)
Başlık: Enes İbn-i Mlik Rivyeti
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem hibir dusında (mbrek) ellerini yukarıya kaldırmazdı, meğer ki istisk (dusında) ola. (Bunda mbrek ellerini) koltuklarının beyazı grnnceye kadar kaldırdı.

Hadis No: 541

Konu: Yağmur Dusı;yağmur Yağarken Du Etmek
Başlık: Yağmur Esnsındaki Du-i Nebev
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem yağmurlar (ın yağdığın)ı grnce: ... di(ye du ede)rdi.

Hadis No: 542

Konu: Hz. Peygamber'in mmetine Şefkati
Başlık: Şiddetli Rzgrdan Teessr-i Nebev
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: (Her ne zaman) şiddetli bir rzgr esse ondan dolayı Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in (mbrek) yznde (nhoşluk eseri derhal) belli olurdu.

Hadis No: 543

Konu: Rzgr
Başlık: İbn-i Abbs'ın Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Hadis No: 544

Konu: -
Başlık: İbn-i mer'in Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Sened-i sahh-i muttasıl ile) rivyet olunduğuna gre (bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: İlh Şamımızda, Yemenimizde bize bereket ihsn et diye du buyurdu. Bzı kimseler: Necdimizde de (diye) niyazda bulundular, (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem tekrar:) ilh Şamımızda, Yemenimizde bize bereket ihsn et buyurdu. Onlar (yine:) Necdimizde de deyince: Zelzeleler, fitneler işte oradadır. Şeytanın karni (yni hizb ve mmeti) de orada ıkacaktır buyurdu.

Hadis No: 545

Konu: Gaybı Ancak Allah Bilir
Başlık: İbn-i mer'in mefth-i Gayb = Mugayyebt-ı Hams Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Gayb'ın anahtarları beş (dne) dir ki, onları Allhu Tel'dan başkası bilemez. Yarın ne olacağını (Allah'dan başka) hibir kimse bilemez. (Ana) rahimleri(n)de ne(ler) bulunduğunu (Allah'dan başka) hibir kimse bilemez. Hibir nefs yarın (hayr şer) ne kazanacağnı bilemez. (Kez) hibir nefs hangi tarzda leceğini bilemez. (Allah'tan başka) hi bir kimse de yağmurun ne zaman geleceğini bilemez.

Hadis No: 546

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 181 misafir olmak zere toplam 181 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181,
Reklamlar:

Faruki.net