ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
CEZ-İ SAYD BBI
         Bu blmde toplam 17 Hadisi Şerif var.
Konu: İhram Hrmetini Bozmanın Cezası (4)
Başlık: Cez-yi Saydın En Meşhr Ve Mufassal Olan Katde Hadsi
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Hudeybiyye senesi biz de Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ile berber gitmiştik. Dostlarım ihramlanmışlardı. Fakat ben ihrma girmemiştim. Bir ara bize Gayka da dşman bulunduğu haber verildi. (Reslullah'ın emriyle) dşman tarafına (istikşf iin) yneldik. Arkadaşlarım bir hımr-ı vahş grmşlerdi. (Ve ihramlı bulunduklarından hayretle) biribirlerine glmeğe başlamışlardı. Baktım, hayvanı ben de grdm. Ve atımı ona doğru srdm; himr-ı vahşyi vurup bulunduğu yerde tevkfe muvaffak oldum. Havyanı yklenip getirmek iin arkadaşlarımdan yardım etmelerini istedim. (İhramlı olduklarından) bana yardım etmekten ekindiler. (Nihyet kendim getirdim) ve hepimiz bunun etinden yedik. Sonra ben, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile hatt-ı muvsalamızını dşman tarafından kesilmesinden korkarak Resl-i Ekrem'e mlk olmak istedim. Atımı kh şahlandırarak, kh seyr-i mu'td ile yrterek giderken gece yarısında Ben Gıfar'dan birisine kavuştum. Ve ona: - Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'i nerede bıraktın? diye sordum. Gıfr bana: - Ti'hin mevkiinde bıraktım. Sky (kyn)de kuşluk uykusu uyumak iste (yerek maiyetinin hareketini emretmiş) di, dedi. Nihyet Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'e vsıl oldum. Huzru Sadet'e girdiğimde: - Y Resla'llah! Keşif kolundaki Ashb'ın sana Allah selmı, Mevl rahmeti okuyup gnderdiler. Dşmanın sizinle hatt-ı muvselelerini kesmesinden endşe ediyorlar; bunların gelmesine intizar buyursanız, dedim. Reslullah, arkadaşlarım gelinceye kadar bekledi. (Bu sırada): - Y Resla'llah! Bir hımr-ı vahş avladık; yanımda bunun etinden artmış bir para vardır, dedim. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Ashbına: - Bu av etini yeyiniz, buyurdu. Halbuki Ashb-ı Kirm ihramlı idiler.

Hadis No: 863

Konu: İhram Hrmetini Bozmanın Cezası (4)
Başlık: Himr-i Vahşye Dir Hkmler (2)
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Rivyette bu keşşf olarak gnderilen Ashab, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'e geldiklerinde Reslullah bunlara: - Sizden, Eb Katde'yi bu himr-ı vahşyi avlamağa teşvk ve yardım eden, yhud bu hayvana işret ederek gsteren kimse var mıdır? diye sordu. Bunlar: - Hayır, yoktur, diye cevab verdiler. Reslullah: - yle ise bu av etinden geri kalanı yeyiniz! buyurdu.

Hadis No: 864

Konu: -
Başlık: Himr-i Vahşye Dir Hkmler (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Leys Sa'b İbn-i Cessme radiya'llahu anh Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'e Ebv, yhud Veddn da bulunduğu sırada (diri) bir himr-ı vahş hediye etmişti. Fakat Reslullah (kabul buyurmayıp) reddetmişti. Bunun zerine Reslullah Sa'b'ın yznden sr-ı teessr grmekle (tatyb iin): biz hediyeni reddetmiyoruz; ne re ki muhrim bulunuyoruz, buyurmuştur.

Hadis No: 865

Konu: İhramda İken ldrlebileek Hayvanlar (3)
Başlık: Harem'de Ve Hil'de Katli Ciz Olan Hayvanlar (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyet edildiğine gre, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem : yeryznde gezen hayvanlardan beş (nevi') vardır ki, bunların hepsi de fsıktır (sir hayvanlara zarar verirler). Bunlar: Harem dhilinde katlolunurlar ki, karga, aylak, akreb, fre, kelb-i akurdur.

Hadis No: 866

Konu: İhramda İken ldrlebileek Hayvanlar (3)
Başlık: Harem'de Ve Hil'de Katli Ciz Olan Hayvanlar (3)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: bir gn Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ile berber Min'daki bir mağarada bulunuyorduk. O sırada Ve'l-mrselt Sresi nzil olmuştu da Reslullah bize bu Sreyi okuyordu, ben de fem-i Sadet'ten ahz telkkye alışıyordum. Resl-i Ekrem'in (mbrek) ağzı bu Srenin başhettiği halvetle tzeleniyordu. Ansızın bir yılanın zerimize hcm ettiğini grdk. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem : Şu yılanı ldrdnz! buyurdu. Biz, ldrmeğe teşebbs ettik. Fakat yılan katı. Bunun zerine Neb salla'llahu aleyhi ve sellem : Siz, nasıl yılanın zararından vikaye olundunuzsa, o da sizin mazarratınızdan sıynet edildi, buyurdu.

Hadis No: 867

Konu: İhramda İken ldrlebileek Hayvanlar (3)
Başlık: Harem'de Ve Hil'de Katli Ciz Olan Hayvanlar (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in keler cinsinden (smi ebreş = alaca keler denilen) muzır ve ağılı hayvancıklar vardır buyurduğu, fakat bunları ldrmeği bize emrettiğini işitmedim, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 868

Konu: Cihda Koşmak;fetihten Sonra Hicret
Başlık: Fetihten Sonra Hicret Yoktur
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in feth-i Mekke gn (rd ettiği bir hutbesinde) şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Feth (-i Mekke) den sonra (artık Mekke'den Medne'ye) hicret yoktur. (Ba'dem) Mekke'den yalnız cihad kasdiyle ve tahsl-i fezil niyetiyle ıkılabilir. Binenaleyh (devlet tarafından) cihda da'vet olunduğunuzda hemen icbet ediniz!.

Hadis No: 869

Konu: İhramlı İken Kan Aldırmak;ihramlıya Haram Olan Şeyler
Başlık: İhramlı İken Resl-i Ekrem'in Başından Hacamat Olduğuna Dir İbn-i Buhayne Hadsi
Ravi: Abdullah İbn-i Bhayne
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Ved' Hacc'ında) ihramlı iken Lahy-i Cemel (denilen mahal) de başının ortasından hacamat ettirdi dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 870

Konu: İhramlı İken Nikhlanmak;ihramlıya Haram Olan Şeyler
Başlık: Meymne Radiya'llhu Anh'yı Da Muhrim İken Tezevvc Buyurduğuna Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem 'in (Hris'in kızı Hazret-i) Meymne'yi (yedinci Hicret yılında mre iin) ihramlı iken tezevvc buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 871

Konu: İhramlıya Haram Olan Şeyler
Başlık: İhramlı İken Başını Yıkadığına Dir De Eb Eyyb-i Ensr Hadsi
Ravi: Abdullah İbn-i Huneyn
Hadis:

[Abdullah İbn-i Huneyn'den rivyet edildiğine gre, Abdullah İbn-i Abbs ile Misver İbn-i Mahreme radiya'llahu anhm Mekke karbinde Ebv mevkiinde muhrimin gasl-i re'si hakkında ihtilf etmişlerdi. İbn-i Abbs: muhrim başını yıkayabilir, Misver ise yıkayamaz, demişti. Rv İbn-i Huneyn demiştir ki: bu ihtilf zerine İbn-i Abbs beni, Eb Eyybi'l-Ensr'ye gnderdi. Eb Eyyb'u ben, bir kuyunun iki direği arasında başını yıkamak zere buldum. Eb Eyyb bir elbse ile vcdun setrediyordu. Kendisine selm verdim. Kimdir? diye sordu. Ben: Abdullah İbn-i Huneyn'im, dedim. Beni Abdullah İbn-i Abbs size gnderdi] sizden: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem muhrim iken başını nasıl yıkardı? diye soruyor, dedim; Eb Eyyb elini, kendini setr eden sevb zerine koydu. Ve sevbi (başından gğsne kadar) indirdi. Başı tammiyle bana grnd. Bundan sonra su dkmek zere bulunan adama su dk! diye emretti. O adam da başına su dkt. Eb Eyyb iki elini kh ileri, kh geri gtrerek başını oğuşturdu, ve: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in başını bylece yıkadığını grdm, buyurdu.

Hadis No: 872

Konu: Mekke Fethinde Affedilmeyenler
Başlık: Feth-i Mekke Gn İbn-i Hatal'in Katline Dir Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyet edildiğine gre, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem feth senesi (Mekke'ye) dhil olduğunda re's-i sadetlerinde bir miğfer (tulga) bulunuyordu. Resl-i Ekrem bu serpşunu ıkardığı sırada bir kimse gelip: (y Resla'llah!) İbn-i Hattal K'be'nin rtsne sarılmış (duruyor) dedi. Resl-i Ekrem Ashb-ı Kirm'a: İbn-i Hatal'ı ldrnz, buyurdu. (Ve derhal ldrld).

Hadis No: 873

Konu: Hac Vekleti (2)
Başlık: Mteveffya Niybeten Hac Hakkında İbn-i Abbs'ın Rivyeti (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Cheyne kablesinden bir kadın Neb salla'llahu aleyhi ve sellem 'e geldi. Ve: - Y Resla'llah! Anam haccetmeği nezretmişti. Haccedemeden ld. Şimdi ona niybeten haccedebilir miyim? diye sordu. Reslullah: - Evet, anana vekleten sen haccetmelisin! Bana syler misin? Ananın zerinde bir (kul) borcu olsa, ananın borcunu demez misin? (Tabi dersin!) Allah hakkını da kaz ediniz! Hem hakku'llah, ed edilmeğe başkalarından daha ziyde lyıktır, buyurdu.

Hadis No: 874

Konu: Hac
Başlık: Mteveffya Niybeten Hac Hakkında İbn-i Abbs'ın Rivyeti (2)
Ravi: Sib B. Yezd (7)
Hadis:

(Ved' Haccı'nda babamla anam) berber olarak Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile hac olundu. O sırada ben yedi yaşında idim, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 875

Konu: Ramazanda Umre;ul'l-emre İtat
Başlık: Sabnin Haccına Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyet olunup demiştir ki: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem hacdan (Medne'ye) dndğnde Ensr bir kadın olan mm-i Sinna: - (Bizimle berber) haccetmekten sene hangi bir mni' alıkoydu? diye sordu. mm-i Sinn, zevci Eb Sinn'ı kasdederek: - Eb fln yok mu? Bunun iki devesi vardır. Bunun birisine binip hacca gitti. birisi de bahemizi sulayor, diye cevab verdi. Resl-i Ekrem de: - Ramazan'da mre edilmesi (sevab hussunda) benimle berber haccetmeğe mudildir, buyurdu.

Hadis No: 876

Konu: İkindiden Sonra Namaz;kadının Yanında Mahremi Olmadan Yolculuk Yapamayacağı;mescid-i Aks'nın Fazleti;mescid-i Harm'ın Fazleti;oru Tutmak Haram Olan Gnler;sefer Eden Kadının Yanında Mahremi Olması
Başlık: Şedd-i Rihle Dir Eb Sad Rivyeti
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Ravi, mşrn-ileyh, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ile berber on iki gazda bulunmuştur. (Bu) Eb Sad'den şyle rivyet edilmiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'den son derece nazar-ı dikkat ve hayretimi celb eden drt (hikmet) işittim: 1) Yanında ya zevci vey mehriminden birisi bulunmaksızın bir kadın iki gnlk mesfeye sefer etmez, 2) Ramazan ve Kurban bayramlarında oru tutmak meşr' değildir, 3) İki namazdan sonra namaz kılmak sbit değildir: (birisi) ikindi namazından sonra gneş gurb edinceye kadar, (birisi) sabah namazından sonra gneş doğuncaya kadar. 4) Hi bir mescide (nezr ile) şedd-i rihl edilmez; ancak mescide sefer edilir: Mescid-i Harm, benim Mescidim, Mescid-i Aks.

Hadis No: 877

Konu: Yaya Haccetmek (2)
Başlık: Mşiyen Hac Nezrine Dir Enes İbn-i Mlik Ve Ukbe İbn-i mir Hadsleri (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Rivyet edildiğine gre): Neb salla'llahu aleyhi ve sellem iki oğlunun arasında onlar tarafından sevk olunan ihtiyar bir kimse grmş ve: bunun zoru nedir ki, byle yryor? buyurmuş. Oğullar: (Y Resla'llah!) Babamız yaya K'be'ye gitmeği nezr etmiştir, diye cevab verdiler. Resl-i Ekrem: Cenb-ı Hak bu ihtiyrın ta'zb-i nefs ile yaptığı ibdetten elbette mstağndir, buyurup ihtiyara rkb ile emreyledi.

Hadis No: 878

Konu: Yaya Haccetmek (2)
Başlık: Mşiyen Hac Nezrine Dir Enes İbn-i Mlik Ve Ukbe İbn-i mir Hadsleri (2)
Ravi: Ukbe İbn-i mir (7)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: kız kardeşim (mm-i Hibbn) Beytu'llah'ı yaya olarak gidip ziyret etmeği nezretmiş, ve (za'f-ı hlinden şikyet ederek) bu mes'elenin Neb salla'llahu aleyhi ve sellem 'den istift edilmesini bana emreylemişti. Ben, Aleyhi's-salt ve's-selm'dan istift ettiğimde cevben: (ibtid) yaya yrsn, (sonra rhilesine) binsin! buyurdu.

Hadis No: 879

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 137 misafir olmak zere toplam 137 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137,
Reklamlar:

Faruki.net