ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Ebû Ubeyde Bin Cerrâh (r.a)
MMETİN EMNİ EB UBEYDE BİN CERRH (R.A.)  

        Kinatın Efendisi'nin nazarlarıyla yetişen bir gl de Eb Ubeyde bin Cerrh'tır. Gen yaşta İslmiyet'e girip Allah Rasl'nn elinden b-ı hayat imiştir. mrnn her bir anını bu yolda dolu dolu yaşayarak geirmiştir.

        Eb Ubeyde b. Cerrh (r.a.) ilk Mslmanlardandır. Mekke'de doğmuştur. Raslulh'ın sadık arkadaşı Hz. Eb Bekir'in vesilesi ile İslm'a girmiştir. Hz. Eb Bekir Mslmanlığı en yakın arkadaşlarına anlatarak onların da İslm'la şereflenmesine vesile olmuştur. Gnl hemen İslm'a ısınan Hz. Eb Ubeyde ve arkadaşları Abdurrahman bin Avf, Osman bin Maz'un ile Raslulh (s.a.v.)'e giderek Mslman olmuşlardır.

        Asıl adı Amr'dır. Eb Ubeyde knyesidir. Kendisi Kureyşli olup Rasl-i Ekrem'le nesebi, dedeleri Fihr'de birleşmektedir.

        İslmiyet'e girdiği ilk gnlerde mşrikler onun da Mslman olduğunu ğrenince trl eziyet ve işkenceler uygulamışlardır. Mekke onlar iin yaşanmaz hle geldiğinde Allah'ın Rasl' onlarla birlikte bazı sahbelerin Habeşistan'a hicretlerine izin vermişlerdir. Raslulh Efendimiz, Medne'ye hicret edinceye kadar Mekke'ye dnmemiş, Medne'ye Habeşistan'dan hicret etmiştir. Medne'ye hicretten sonra artık sıkıntı bitmiş, yerine huzur dolu gnler gelmiştir. En byk sıkıntı da Allah Rasl'nden ayrı kalmak olunca ona kavuşup nur ehresine bakmakla gnl skna ermiştir. Kinatın Efendisi onu Medne'de Sa'd bin Muz ile kardeş yapmıştır.

        Medne'de başlayan yeni hayat dzenleri mşriklerin onlardan uzaklaşmasına yetmemiştir. İslm'ın ilk yıllarında olan savaşlar hem dinin ycelmesine, hem de Sahbelerin makamlarının li olmasına sebep olmuştur. Hz. Eb Ubeyde bu savaşlarda byk gayret gstererek bu dine en gzel şekilde hizmet edenlerden olmuştur. En byk hasletlerinden sadece bir kaı cesur ve kahramanlığıdır.

        Mslmanların ilk savaşı olan Bedir'de yce Sahbi manın zirvesine tırmanmıştır. Bedir Gazası'nda kendisi İslm iin Rasl'n yanında savaşırken z babası kfr saflarındaydı. Mslman olduğu iin oğluna kin kusan babası her yerde onu takip edip ldrmek iin fırsat kollamaktadır. Bunun farkında olan Hz. Eb Ubeyde babasını ldrmek istemediğinden bu tavırlarına karşılık vermez. Babası ldrmek iin ısrarlı davranınca Eb Ubeyde (r.a.), İslm iin bir değil bin baba feda olsun, deyip babasını bir hamlede ldrr. Sonra babasının kesik başını kılıcına takarak Raslulh'a gtrr. Hz. Eb Ubeyde gibi birok Sahb gerek babası, gerek kardeşi ya da oğlu kfr saflarında olduğu iin kendi elleriyle onları ldrmşlerdir. Bunlar hakkında Mcdele sresinin 22. yet-i kermesi nzil olmuştur:

        "Allah'a ve hiret gnne inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah ve Rasl'ne dşmanlık edenlerle dost olduğunu gremezsin. İşte onların kalbine Allah man yazmış ve katında bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları ilerinde ırmaklar akan cennetlere sokacak, onlar orada ebed kalacaklardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır."

        Sadakatin ve manın bylesi... Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak onlar iin en byk saadettir. Eb Ubeyde'nin bu davranışı manının ne kadar kuvvetli olduğunun bariz bir rneğidir. Eb Ubeyde'nin yle bir manı vardı ki, ağlayan gibi coşuyor, bir sağa bir sola saldırarak kafirleri helk ediyordu.

        Uhud Gazası'nda da aynı coşku ve aynı cengaverlik vardı. Bir ara Allah Rasl'ne bir darbe vurulmuştu. Mbarek gl yz kanlar iinde kalmış, miğferinden kopan iki halka yzne batmıştı. O sırada Hz. Eb Ubeyde koşarak nefes nefese Raslulh'ın yanına geldi. Hemen Allah Rasl'nn yzne batan halkaları dişleriyle ekerek ıkardı. Kendisinin de ıkarırken n dişleri kırılmıştı. Ancak o, buna aldırmayıp Allah'ın Habb'inin yaralarını tedavi etmek ve onun acısını dindirmek iin ırpınıyordu. Canından aziz kılmak bu olsa gerek. Bu ifade hep kullanılır, ama bunu gnlde yaşamak, gerekten kendi canından fazla sevmek kolay olmasa gerek! Bunu ancak hakkıyla Ashb-ı Kirm tatmıştır. Onlar: "Fedke eb ve mm" dediklerinde btn benlikleriyle o an belki de bin kere feda ediyorlardı. İşte Hz. Eb Ubeyde bu aşkın, bu bağlılığın sahibiydi.

        Eb Ubeyde (r.a.) yine Hendek ve diğer gazalara katılarak İslm davası iin alışmıştır. Ben Kureyza gibi bazı gazvelerde kumandanlık yapmış, orada dşmanlarını İslm'la şereflendirmiştir. Rıdvan Biatı'na iştirak etmiş, Hudeybiye'de sulhuna şahitlik etmiştir. Hayber'in fethi sırasında byk kahramanlıklar gstermiştir.

        Rasl-i Ekrem (s.a.v.), Amr bin s'ı Belly ve zre kabilesine gndermişti. Bu kabilelerle savaşması gerekiyordu. Buraya Amr bin s'ı gndermesinin sebebi annesinin Belly kabilesinden olmasındandı. Amr bin As, Czam arazisinde bir su kenarında durmuş, burada vaziyetin tehlikeli olduğunu grerek Raslulh'tan yardım istemişti. Allah Rasl' Muhacirlerden oluşan bir birliği Eb Ubeyde'nin kumandasında oraya gndermişti. Giderken Eb Ubeyde'ye: "Amr bin s ile aranızda ihtilf ıkmasın, onunla uzlaş." buyurmuştu. Eb Ubeyde oraya vardığında Amr ona; "Sen beni takviye iin gnderildin." demiş ve emirliğin kendisinde olduğunu anlatmak istemişti. Eb Ubeyde ona; "Ben her zaman Rasl'e itaat ederim. O bana uzlaş, dedi. Sen beni dinlemesen de sana itaat edeceğim." diyerek emirliği ona bırakmış ve bylece tevazusunu ve Allah Rasl'ne olan bağlılığını ispat etmiştir.

        Rasl-i Ekrem (s.a.v.), Ensr ve Muhacirn'den oluşan 300 kişilik bir ordunun başında Eb Ubeyde'yi, Kureyş kervanlarını gzetlemek iin gndermişti. Yolculuk esnasında yiyecek sıkıntısı başlamıştı. stn zekasıyla yce kumandan Eb Ubeyde orduda ne kadar erzak varsa toplatmış ve bunlar sadece iki yk hurma olmuştu. Hz. Eb Ubeyde erzakı iki gnde bir taksim ederek askerlerin yiyecek ihtiyalarını gidermeye alışıyordu. yle olmuştu ki, artık mcahitlere gnde bir hurma dşmeye başlamıştı. O da bittikten sonra herkes bir hurmaya dahi hasret kalmıştı. Bu seferden başarıyla dnp Medne'ye varınca Allah Rasl' onlara dua etmiş ve hoşnut olduğunu bildirmiştir. (Buhr)

        Hz. Eb Ubeyde katıldığı her gazadan stn zaferlerle dnmştr. Bir gn Necran Hıristiyanları Allah Rasl'ne gelerek kendilerine İslmiyet'i ğretecek gvenilir bir muallim isterler. Ashb merak etmektedir. Acaba Raslulh hangimizi seecek, diye dşnrlerken Allah Rasl' (s.a.v.) ayağa kalkar ve: "Kalk y Eb Ubeyde!" der ve Hz. Eb Ubeyde'nin elini tutarak: "Allah'a yemin ederim ki, size pek emin bir zat gndereceğim. Her mmetin bir emni vardır. Benim mmetimin emni de Eb Ubeyde bin Cerrh'tır." buyurmuştur. (Mslim)

        Allah Rasl' (s.a.v.), Hz. Eb Ubeyde'yi pek sever ve ona ayrı bir muhabbet duyardı. Bir gn mescitte otururken Rasl-i Kibriy (s.a.v.) Hz. Eb Ubeyde'ye bakarak tebessm eder ve bğrn sıvazlayarak: "İşte bu, Mminin bğrdr.", omzunu sıvazlayarak: "İşte bu, Mminin omzudur." diye iltifat eder.

        Hz. Eb Ubeyde Mekke'nin fethi esnasında Taif'te Raslulh'la birlikte olmuş ve Rasl'n son haccına iştirak etmiştir. Allah Rasl'nn irtihali onu son derece mteessir etmiştir. Herkes yeni halife seimi iin uğraşırken o gizli gizli tenhalara ekilip ağlardı. Raslulh'tan ayrı kalmak, onsuz dnyada yaşamak ok ağrına gidiyordu. Bu hlde kendisine halifelik teklif olunduğunda: "Raslulh'ın arkasında namaz kıldığı Eb Bekir varken asla olmaz!" diyerek Sıddk-ı Ekber'e biat etmiştir. Muaz bin Cebel (r.a.) der ki: "Allah Rasl'ne en sevgililer Eb Bekir, mer ve Eb Ubeyde bin Cerrh'tır."

        Hz. Eb Ubeyde, Hz. Eb Bekir ve mer zamanında Şam, Tunus, Kuds gibi bir ok yerlere dzenlenen seferlerde kumandanlık yapmış, mkemmel zekasıyla buraları fethetmiştir.

        Hz. Eb Ubeyde Şam ve etrafının fethini tamamladıktan sonra buraların ıslahı iin uğraşmıştır. Hicr 18. yılda Şam'da veba ortaya ıkmıştı. "Amvas Vebası" olarak tanınan bu afet birok Mslman'ın lmne neden olmuştur. Halife Hz. mer, Eb Ubeyde'nin vebaya yakalanmasından endişe ederek ona mektup yollayarak: "Seninle şifahen grşmek istediğim bir mesele var. Hemen Medne'ye hareket et." demiştir. Eb Ubeyde, halifenin maksadını anlamış ve halifeye: "Başında bulunduğum askerlerden ayrılmak istemiyorum. Allah'ın emri ne ise o olur." diyerek bunu reddetmiştir. Eb Ubeyde Hazretlerinin ayrılmayışının sebebi başkadır. O, Rasl-i Ekrem'den bizzat şu hadsi işitmiştir: "Bir yerde veba olursa oraya girmeyiniz. Eğer sizin bulunduğunuz yerde olursa oradan ıkmayınız."(Buhr) İşte aşk, işte man ve itaat. lmek pahasına da olsa Onun (s.a.v.) hibir sz, terk edilmiyor.

        Hz. Eb Ubeyde'nin gnl bahesinde marifetullah ağacı yeşermişti. Bu dnyanın sıkıntıları ona ok hafif geliyordu. Asıl sıkıntının mahşer gn tek sevgilisinden uzak kalmak olduğunu dşnerek hep ağlıyordu. Eb Ubeyde gzel ahlkın timsali bir kimseydi. Allah'tan ok korkar, snnet-i Raslulh erevesinde yaşamaya azami dikkat ederdi. Takvaya ok dikkat eder, daima tevazu ve eşitliği tercih ederdi. Onun btn işlerinde ve hlinde Allah korkusu hakimdi. Sanki Allah'ın btn heybet ve celli daima onun gz nnde idi. Bir gn Hz. Eb Ubeyde'nin yanına gidenler onun ağladığını grrler. Sebebini sorduklarında şu cevabı alırlar: "Raslulh bana: 'Ey Eb Ubeyde! Allah senin mrn uzatırsa şuna dikkate et: Sana hizmeti kfidir. Bunlardan biri, seninle sefer eder; biri, sana hizmet eder; diğeri de ilenin işleriyle uğraşır. Sana hayvan kfidir. Biri, adamına; biri, eşyalarına; biri de sana.' Şimdi ben eve bakıyorum, hizmeti dolu; ahır hayvanla, atla dolu. Şimdi ben hangi yzle Raslulh'ın karşısına ıkıp ona bakarım."(Msned)

        Bu dşnceler onun ne kadar muhteşem bir ahlka sahip olduğunu gsteriyor. O btn bu mal ve hayvanları alışarak, alın teriyle kazanmıştı. Ayrıca o, bu kazancını kendisi iin saklamıyor, Allah iin infak ediyordu. Buna rağmen iindeki korkuyu yenemeyerek Raslulh'tan ayrı kalma endişesi taşıyordu. Ne yce ahlklı, ne aziz bir insansın y Eb Ubeyde!

        Halife Hz. mer, Eb Ubeyde Hazretlerini ok severdi. Kendisi Şam'a gittiğinde onu karşılayanlara hemen "Kardeşim nerede?" diye sormuştu. Onlar "Kardeşin kimdir?" dediklerinde, "Eb Ubeyde'dir." diye cevap vermişti. Onu grnce de Hz. Eb Ubeyde'nin yanına gidip, "Hadi beni evine gtr!" diye kendisini davet ettirmişti. Eb Ubeyde'nin evine gidince hayretler iinde kalmıştı. nk onca zenginliğe karşı evinde bir kee, bir de kırba vardı. "Hani senin eşyan, yiyeceğin yok mu?" dediğinde Eb Ubeyde (r.a.) Hz. mer'e bir hurma ikram etti. Hz. mer (r.a.) ağlayarak: "Ey Eb Ubeyde! Dnya herkesi değiştirdi, bir seni değiştiremedi." dedi.

        Hz. Eb Ubeyde elinde olan her şeyi fakirlere harcamaktadır. Bir defasında Hz. mer bir eliye para vererek Eb Ubeyde'ye gtrmesini syler. Ve parayı ne yapacağını takip etmesini ister. Eli parayı Hz. Ubeyde'ye gtrr. Parayı alan Eb Ubeyde hemen Allah'a şkreder. Ve orada bulunan herkese son kuruşuna kadar dağıtır. Eli bunları Hz. mer'e syleyince Hz. mer: "Allah'a hamdolsun! Mslmanlar iinde byle insanlar hl var!" diyerek onu takdir eder.

        Yine Hz. mer bir gn mescitte otururken oradakilere: "En ok neyiniz olsun istersiniz?" diye sorar. Kimileri hane dolusu altın olsun, kimileri gmşm olsun, der. Bu suali kere sorar. Yine aynı cevapları alınca Hz. mer: "Vallhi ben, hane dolusu Eb Ubeyde gibi adam olsun da, bu dine hizmet etsin isterdim." der. Hz. mer'in bu sz Hz. Eb Ubeyde'nin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya yeterlidir.

        Hz. Eb Ubeyde'nin en meşhur zelliğinden biri de mtevazı olmasıydı. Allah Rasl'nden ok yakın ilgi grdğ hlde hep kendinden yksekte olanlara imrenirdi. O, Şam emriyken insanlara şyle diyordu: "Ey insanlar! Ben ancak Kureyşliyim. Rasl'e yakın insanlara bakıyorum da, keşke o bedende yaşayan ben olsaydım, diye hep imreniyorum."

        Eb Ubeyde insanlara hep eşit davranmıştır. Kendisini asla kimseden stn grmezdi. Kumandan olduğu bir seferden dnerken askerler ona soğuk su getirirler. O: "Diğer askerlerin suyu da byle soğuk mu?" diye sorunca askerler: "Bunu sizin iin soğuttuk." diye cevap verirler. Bunun zerine Eb Ubeyde: "Vallhi ben bunu imem. Onlar da benim gibi savaştıkları hlde onların suyu ılık dururken ben soğuk su ieyim?" der ve onların itiği sudan ier. Bu hareketi de ancak peygamber terbiyesinde yetişmiş biri yapardı.

        Hz. Eb Ubeyde son derece merhametli ve dil idi. Btn halk ondan istifade ederdi. Onun şefkt ve merhameti Şam'daki Hıristiyanları bile memnun etmiştir. Hıristiyanlar ona hizmet etmişler ve dşmanın hareketini gzetip ona malumat vermişlerdir. Kişi Allah'a hakik mnda kul olunca ve sadece ona boyun eğince Hz. Eb Ubeyde'de grldğ gibi her şey ona hizmet ediyor, ona boyun eğiyor.

        Hz. Eb Ubeyde'yi orta boylu, zayıf ve nahif bir zt, diye tarif etmişlerdir. Abdullah bin mer der ki: "Kureyş ricli iinde 3 kişi vardır ki, yzleri en gzel yz, zekaları en keskin zeka, kalpleri en metin kalptir. Bunlar Eb Bekir, mer ve Eb Ubeyde bin Cerrh'tır."

        Hz. Eb Ubeyde 14 hadis rivayet etmiştir. Hicr 18 yılında 51 yaşında iken Şam'da ıkan vebadan kurtulamayarak ebed leme irtihal etmiştir. Vasiyeti gereği olduğu yere defnedilmiştir. Kabr-i şerfi rdn'dedir.

        Onlar Rasl-i Kibriy'yla bir bedende can, gibiydiler. Tabiri caizse etle tırnak gibiydiler. Bir tek onu sevdiler. Btn arzuları dnyada olduğu gibi mahşerde de Allah Rasl'ne yakın olmaktı ki, bu da oldu. Onları anlatmak ve anlamak ok zor.

        Salt ve selm Allah'ın Rasl'ne, li'ne, Ashb'ına ve onların izinde gidenlere olsun!..

Faydalanılan Eserler:
1. Rıfat, İbrahim, Meşhir-i Ashb-ı Gzn,
2. IŞIK, Hseyin Hilmi, Mjdelenmiş On Kişi, 3. Byk İslm Tarihi (Asr-ı Saadet, Peygamber ve Ashbı)
4. sd'l-Ğbe, İbn'l-Esr,
5. İbn-i Askir Tarihi,
6. Tabakt-ı İbn-i Sa'd, Birinci Kısım,
7. el-Kandehlev, Yusuf, Hayt's-Sahbe,
8. BURSALI, M. Necati, Aşere-i Mbeşşere, elik Yay.
9. Feth'l-Br,
10. İsbe, İbn-i Hacer,
11. Hz. mer, Şeyh Şibl,
12. ASLAN, Ali, Raslulh'ın Ashbı'nı Tanıyalım, Aslan Yay.


Rehber Dergisi
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 152 misafir olmak zere toplam 152 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152,
Reklamlar:

Faruki.net