ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Hz. �mer-�l F�ruk (r.a)
HZ. MER-UL FRUK ( R.A)  

Hz. mer (r.a)'ın Mslman Olması;
        Hz. mer (r.a.), peygamberliğin altıncı yılının Zilhicce ayında İslam'a girdi. Hz. mer'in (r.a) Mslman oluşu, Hz. Hamza (r.a)'ın Mslman oluşundan gn sonra olmuştur.
        Efendimiz (s.a.v), Hz. mer'in (r.a) Mslman olması iin srekli dua etmekteydi: "Allah'ım şu iki adamdan -mer b. Hattab veya Ebu Cehil b. Hişam'dan- sana hangisi daha hoş geliyorsa onunla İslam'ı izzetli kıl." (1)
        Hz. mer'in (r.a) Mslman oluşu hakkında bir ok rivayet olmakla birlikte genel olarak şu olay zikredilir: Hz. mer (r.a), bir gece evinden ayrıldı, Kabe'ye geldi. Kabe'nin rtsnn altına girdi. Dua etmek amacındaydı. O sıra ise Peygamberimiz (s.a.v) namaza durmuş el-Hakka Sresini okuyordu. Hz. mer (r.a) Efendimiz, Peygamberimiz (s.a.v) okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye başlamıştı. Peygamber Efendimizin okuduğu szlerdeki ifade ve slup gzelliğine hayran kalmıştı. Hz. mer (r.a) Efendimiz diyor ki: O zaman kendi kendime, Kureyş'in dediği gibi: Vallahi bu bir şairdir dedim, O da: " Şphesiz o Kur'an değerli bir Peygamberin Allah'tan getirdiği bir szdr. O bir şair sz değildir. Siz pek az inanıyorsunuz. " ayetlerini okudu. Kahindir dedim. " Bir Kahin sz de değildir. Siz pek az dşnyorsunuz. O, alemlerin Rabbinden indirilmedir?"(2) diye devam eden surelerin sonuna kadar ayetleri okudu. İşte o zaman kalbime İslam dşt. (3)
        Rasllah'ın Duası Tecelli Ediyor;
        Hz. mer (r.a.), bir gn Peygamber Efendimizi ldrmek maksadıyla, kılıcını kuşanarak yola ıktı. Yolda Nuaym b. Abdullah (r.a) ile karşılaştı. Hz. mer'e (r.a) nereye gittiğini sordu. O da, Peygamber Efendimizi (s.a.v) ldrmeye gittiğini syledi. Hz. Nuaym (r.a): "Rasllah'ı ldrdğn zaman Haşim oğullarından ve Zhre oğullarından nasıl korunacaksın diye sordu. Hz. mer (r.a.) ona:
        Grdğme gre sen de Mslman olmuş, zerinde bulunduğun dinini terk etmişsin dedi. Hz. Nuaym (r.a): Bundan daha garibini sana haber vereyim mi Ya mer? Kız kardeşin ve enişten de Mslman oldular ve senin dinini terk ettiler. Hz. mer (r.a), perişan bir vaziyette yryp kız kardeşinin evine geldi. O sırada evde Hz. Habbab b. Eret (r.a) vardı ve ev halkına Th Sresini okuyordu. Zaman zaman Hz. Habbab (r.a) onlara gelip Kur'an okur ve ğretirdi. Hz. Habbab, Hz mer'in eve geldiğini işitince gizlendi. Kız kardeşi Ftıma da Kur'an sayfalarını sakladı. Halbuki Hz. mer eve yaklaşırken evde Kur'an okunduğunu duymuştu. Eve girdiğinde:
        - "Buradan gelen ses neydi az nce?" Diye sordu. Onlar da:
        - "Aramızda konuştuğumuz szden başka bir şey değil." Dediler. Hz. mer:
        - "Belki siz de Mslman oldunuz." Eniştesi O'na:
        - "Ya mer! Ya Hak senin dininden başka bir şeyde ise ne dersin?" Dedi. Hz. mer hemen eniştesinin zerine atlayarak, ona vurmaya başladı. Kız kardeşi gelip O'na engel olmaya alıştı. Hz. mer (r.a) da kız kardeşine vurup onu da yaraladı. Bunun zerine kız kardeşi kızgın bir şekilde:
        - "Evet Ya mer, ya Hak senin dininden başka bir şeyde ise?" Dedi ve şehadet getirdi. Hz. mer (r.a), midini kaybedip, kız kardeşinin yzndeki kanı grnce pişman olup utandı ve şu yanınızdaki yazıyı bana getirin de okuyun bakalım dedi. Kız kardeşi O'na abdest alması gerektiğini syledi. Hz. mer (r.a), abdest aldı ve; " Şphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde Bana ibadet et. Ben'i zikretmek iin namazı dost doğru kıl."(4) mealindeki ayete kadar okudu ve şyle dedi:
        - Bu ne gzel ve ne değerli sz? Bana Raslullah'ı gsterin.
        Hz. Habbab (r.a), Hz. mer'in (r.a) bu szn işitince evde gizlendiği yerden ıktı ve:
        - Mjde olsu Ya mer! Umarım ki, Perşembe gecesi Raslullah'ın (s.a.v) yaptığı şu dua senin iindir. Allah'ım şu iki adamdan -mer b. Hattab veya Ebu Cehil b. Hişam'dan- sana hangisi daha hoş geliyorsa onunla İslam'ı izzetli kıl." diye dua etmişti. Raslullah Safa'nın dibindeki evdedir.
        Hz. mer (r.a), Raslullah'ın (s.a.v) huzurunda,
        Hz. mer (r.a) Peygamber Efendimizin (s.a.v) bulunduğu eve gelince burada bulunan Sahabeler, Efendimize zarar verebilir endişesine kapıldılar ve Hz. Hamza (r.a) Efendimize durumu haber verdiler.
        Hz. Hamza (r.a):
        - "Aın kapıyı! Eğer hayır murat ederek gelmişse ikramda bulunuruz. Yok eğer kt bir gaye ile gelmişse kendi kılıcı ile onu ldrrz." Dedi.
        Hz. mer (r.a), Peygamber Efendimizin huzuruna ıkınca Fahr-i Kainat Efendimiz O'na şu şekilde hitap etti:
        - "Sen de Velid b. Mugire hakkında nazil olduğu gibi, Allah'ın senin hakkında azap indirinceye kadar bu durumunu bırakmayacak mısın ya mer? Allah'ım! Bu mer b. Hattab'tır. Allah'ım, mer b. Hattab'la İslam'ı izzetli kıl. Bu szlerden sonra Hz. mer (r.a) Kelim-i Şehdet getirerek Raslullah Efendimizin (s.a.v) huzurunda Mslman oldu. Bu esnada, Raslullah Efendimizle (s.a.v) beraber evde bulunan Sahabeler de Mescid-i Haram'dakilerin duyacağı kadar yksek sesle tekbir getirdiler.
        Raslullah (s.a.v) Efendimiz "Faruk" ismini neden verdi?
        İbni Abbas (r.a) anlatıyor: "Bir gn Hz. mer (r.a)'e:
        - "Hangi sebeple sen Faruk ismini aldın?" Diye sordum. O da:
        - "Mslman olduğumda dedim ki, Ya Raslallah! lsek de yaşasak da biz Hak zerinde değil miyiz? Raslullah (s.a.v):
        - "Evet, nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki siz lseniz de yaşasanız da Hak zerindesiniz." Dedi. Ben de:
        - "O halde gizlenmek niye? Seni Hak ile gnderene yemin olsun ki meydana ıkacağız." Dedim.
        İki saf halinde dışarı ıktık. Birinde Hz. Hamza (r.a), diğerinde ben vardım. Nihayet Mescid-i Haram'a girdik. O zaman bir Kureyş'e bir de Hz. Hamza'ya baktım. Bu hadisenin benzeri bir zc hadise Kureyş'in başına gelmemişti. İşte o gn bana Raslullah (s.a.v) Faruk adını verdi.
        Hz. mer (r.a)'in Mslman olmasının sonuları;
        Hz. mer (r.a), baş eğmeyen bir kişiliğe sahipti. Mslman oluşu mşrikler arasında zillet ve hakarete neden olan bir kargaşaya sebep oldu. Mslmanların g ve kuvvetleri ise arttı.
        Abdullah b. Mesud (r.a) şyle diyor: "Hz. mer Mslman oluncaya kadar Kabe'nin yanında namaz kılamıyorduk. Hz. mer'in Mslman oluşundan bu yana izzetliyiz."(5)
        Suheyb b. Sinan er- Rm (r.a) diyor ki: "Hz. mer (r.a) Mslman olunca İslam ortaya ıktı. İnsanlar İslam'a aıka davet edildi. Beytullah'ın etrafında halkalar halinde oturduk. Beytullah'ı tavaf ettik. Bize şiddetle muamele edenlerden intikamımızı aldık. Yaptıkları şeylerden bazılarına cevap verdik." (6).

Kaynaka:
1- Ahmet b. Hanbel, Msned, 2/95.
2- Hakka Suresi, 40-41-42.
3- Peygamberimiz, Hayat ve Daveti, S. Mbarek FR, s. 116.
4- Taha Suresi, 14.
5- Buhr, K. Menkıbi'l Ensar, Bab 35, 1/545.
6- Tarh-i mer İbnu'l- Hattab, s. 13.Rehber Dergisi Kasım 2003
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 84 misafir olmak zere toplam 84 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84,
Reklamlar:

Faruki.net