ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
İmamı+Rabban�+M�ceddid�+Elf-i+S�n�+Ahmet+Faruk�+Serhend�+Hazretleri-
İMAMI RABBAN MCEDDİD ELF-İ SN AHMET FARUK SERHEND HAZRETLERİ
      
İnsanlık Tarihi, ierisinde bir ok kıymetli şahsiyetleri barındırmıştır. Bu byk şahıslar her yn ile ağında bulunan insanlara byk faydalar sağlamışlardır. Aynı zamanda etrafını ışıtan bir kandil misali kendisinden sonraki insanlara da bu faydaları devam ede gelmiştir.

        İmamı A'zam, İmam-ı Şafii gibi alimler, Mslmanların, dinlerini kolaylıkla ve yanlışlara dşmeden yaşamaları hususunda rehber olmuşlardır. Kurmuş oldukları mezheplerinden gemişte Mslmanların istifade ettikleri gibi, gnmz Mslmanları da bu mezheplerden birine tabi olmakla halen istifade etmektedirler.

        Abdulakdir Geylan, Hz. Mevll, Hacı Bayram-ı Veli, Şh-ı Nakşibend Hazretleri gibi mn imamları da dinin hem Zahr hem de Batın ynden yaşanmasında, Raslullah Efendimizin yolundan uzaklaşan insanları irşatlarıyla istikamet yoluna sevk etmişlerdir. Yaşadıkları dnemde kendilerine tabi olanları nefsin batıl isteklerinden Tevhd istikamete taşıyan bu mn erleri, zamanımızda da kendilerine tabi olanları ortaya koymuş oldukları dsturlarla aynı gzelliğe ulaştırmaktadırlar. Bulundukları dnemlerinin karanlıklarını ilim ve irfanlarıyla nura eviren bu gzide insanlardan birisi de, İmam-ı Rabban Mceddid Elf-i Sn Ahmet Faruk Serhend Hazretleridir.

        Byk ilim ve irfan sahibi olan İmam-ı Rabbn Hazretleri Hindistan'ın Serhend beldesinde M. 1563 yılının aşre gnnde dnyaya gelmiştir. Byk İmam, M. 1624'de de 63 yaşında olduğu halde Hindistn'ın Serhen beldesinde vefat etmiştir.

        İmam-ı Rabbn Hazretleri baba tarafından Hazreti mer (r.a) Efendimizin neslinden gelmektedir. Anne tarafından ise nesli, Hazreti Ftıma (r.anh) annemize ulaşmaktadır.

        Byk imam, ncelikle tefsir, hadis, fıkıh ve akait gibi şer' ilimlerde derin vukfiyet elde etmiştir. Tasavvuf yoluna sulk ise zahiri ilimleri ikmal ettikten sonra babasının vasıtası ile olmuştur. 17 yaşında iken Kadir, eşt, Shreverd gibi sekiz tarikat'te ders verme makamını elde etmiştir. Daha sonra dnemin en byk zatlarından olan Muhammed Bak Billah'tan Nakş tarikatına dair dersler almıştır ve Nakş- Mceddid kolun en byk stadı olmuştur.

        Allme İmam Suyt'nin "Cemu'l-Cevm" isimli eserinde zikrettiğine gre Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i Şeriflerine muhatap oldular: "mmetim iinde bir ricl gelecektir. Ona 'sıla' denir. Niceleri onunla şefkatine ve şefaatine nail olur buyurmuştur." Bir ok alim Peygamber Efendimizin bu hadisine muhatabın ancak İmam-ı Rabban olduğuna ittifak etmişlerdir. Cenb-ı Hakk'ın ihsan ve ltfuyla imam "Mceddidlik" makamına kavuştu. Mceddid; yedi ilkimi birbirine mezceden dirayeti, alimi-cahili, zengini-fakiri uzlaştıran feraseti eşitli tarikat ve mezheplerin telifindeki idaresi, hulasa yce tevhit dinini, trl sebeplerle dağılmış sliklerin esas usule gre yetiştirilmesi ve birleştirilmesi onun vazifelerinden idi. Velhasıl insanları gnlden bir bine bağladı. Birliği kurdu ve bylece insanlığa kıyamete kadar bir yol atı.

        İmam-ı Rabban Hazretlerinin manadaki terbiye usl 'Veyslik' yoluyladır. Bunu kendisi 'Mektbt' isimli eserinde şu şekilde dile getirir: "Her ne kadar zahirdeki mrşidim Muhammed Bakbillah ise de, hakkatte benim mrşidim Bk olan Hazreti Allah ile O'nun Peygamberidir. nk benim terbiyemi Hazreti Allah (c.c) ve O'nun Rasl yapmıştır." İşte tasavvuf yolunda bu şekildeki terbiyeye veyslik adı verilmektedir. Yine Mektbt isimli eserinin 534. mektubunda Byk İmam, tasavvuf yolundaki terbiyenin 'Mrid' ve 'Murad' olarak ikiye ayrıldığını syler. Mrid yolundan terbiye edilenlerin kendi gayretleri ile seyr- sulklarını ikmal ederken, Murad yolundan terbiye edilenlerin ise cezbe yoluyla yani Cenb-ı Hakk'ın bu kulunu yakınlığına ekmesiyle terbiye edilir. İşte manev terbiye yollarının en stn olan Murad yoluna 'veyslik' adı verilir. İmam-ı Rabbn Hazretleri de bu yolla terbiye edildiğini mektubunda aık bir dille ifade etmiştir.

        İmam-ı Rabbn Hazretlerinin kazandığı yksek makamlara işreten stadı, onun hakkında şyle demektedir: "Ahmed bir gneştir. İki cihan onun feyzi ve fazilet nurlarıyla aydınlanmaktadır." "Bir mddetten beri velayet kaynağı olan makamınıza ihls ve saygılarımı arz ederim."

        İmam-ı Rabbn Hazretleri, dneminde Raslullah'ın yolundan ayrılmaya başlayan Mslmanları ve eski saflığını kaybeden Tarikatları tekrar ehl-i snnet yoluna ekmek iin mektuplar yazarak halkı irşad ve aydınlatma faaliyetlerini srdrmştr. Mektbt isimli gzel eseri işte bu mektupların bir araya getirilmesinden oluşmuştur.

        Bu Byk İmam'ı anmak iin dzenlenen bir konferansta, değerli stadım Abdullah Faruk Hazretleri O'nun dnemin hkmdarı Ekber Şah'a karşı verdiği mcadeleyi ve ektiği sıkıntıları ve makam-ı lsini şyle dile getirmiştir: "İmam-ı Rabbn Hazretleri snnetin ihyası yolundaki alışmalarını devam ettirirken en byk engeli zamanın hkmdarı Ekber Şah tarafından grmştr. 51 yıl hkmdarlık koltuğunda oturan Ekber Şah kendini yer yznde Allah'ın tek mmessili saymak gayreti ile yaşamıştır. Kendisine gre bir din ilan etmiştir. İlan etmiş olduğu bu dine girmemin en byk merasimi; başındaki sarığı ıkarıp eline almak ve padişah'ın ayağına kapanmaktı. Bu dinde abdest almak yoktu. Kaplan eti dışında et yemek yasak, sırf Mslmanlara kasıtlı olsun diye domuz eti yemek ve şarap imek mubahtı. Bylesine zalim olan Ekber Şah aynı zamanda İslam ibadetleri ve haccı da yasak etmiş, yasağa saygı gstermeyenleri de şiddetle cezalandırmıştır. İslam bayramlarını kaldırarak yerine Farislerin 14 bayramını koymuş ve Cuma namazını kaldırarak Arapa ğrenmeyi de yasak etmiştir. Ekber Şah ve adamalarını yaptıkları zulmler bunlarla da bitmemektedir. Sırf Allah ve Rasl'ne dşmanlığını ifade etmek iin ikiyi, kumarı, faizi helal sayıyor, erkekler iin ipek ve altın kullanmalarını da mubah gryor ve ayaklarını Kbe'ye karşı uzatmaya zen gsteriyordu. İslam ilimlere ve onların ğretilmesine de şiddetle karşı ıkan Ekber Şah zamanında fıkıh ve hadis ğrenimi ayıp sayılırdı. Bu işle uğraşanlar aşağı ve kk grlmş ve ilim ehli başka memleketlere ıkmaya zorlanmıştır.

        Bunca zulm ve işkencenin, ahlaksızlığın had safhaya ulaştığı dnemde, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in snnetlerini yaymak iin mcadele eden İmam-ı Rabbn ve mritleri de bu hkmdarın zulmne maruz kalmış, zindana atılmış ve zindanlarda 9 yıl kalmıştır. Daha sonra İmam'ın şhretinin har tarafa yayılması neticesinde onu zindandan ıkartmak isteyen Ekber Şah'a; "Btn Mslmanları zindandan ıkarmadığı mddete kendisinin de ıkmayacağını sylemesi" imam'ın byklğnn başka bir ynn sergiler. İmam-ı Rabbn Hazretleri zindanda bulunduğu sre iinde bir ok insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştur. Daha sonra Ekber Şah'ın yerine geen oğlu, grmş olduğu bir rya zerine zindana gelerek İmam-ı Rabbn Hazretleri nnde tvbe edip İslmiyetin emirlerinin tamamen uygulanması, yıktırılan camilerin yeniden yapılması, sığır yememek iin verilen emrin iptal edilmesi, Mslman olma suu ile tevkif edilmiş btn Mslmanların serbest bırakılması gibi hususları da kabul ederek imam'a intisap etmiş, hrmet ve ihsanlarda bulunmuştur.

        İmam-ı Rabbn Hazretleri bundan sonraki dnemlerde de irşat ve tebliğ faaliyetlerini geniş bir alanda deva ettirmiştir. Yaklaşık beş asırdan gnmze kadar onun fikir ve elimize ulaşan mektupları hl aynı canlılığı devam ettirmektedir. Bu ynde bir ok Mslman karşılaştığı sayısız problemi zmede bu kaynağa başvurmaktadır. İnşallah aynı grevi bundan sonraki asırlarda da yrtecektir. nk İmam-ı Rabbn Hazretleri ikinci bin yılın Mceddid'idir ve onun mnev tasarrufu kıyamete kadar devam edecektir.

        Hibir kimsenin yapamayacağı bir hizmeti bu dine yapmış, tarikatın şeraitten ayrı bir husus olmadığı gereğini ortaya koyarak şeriat ve tarikatın bir olduğunu yaşadığı hallerle kabul ve ispat etmiştir.

        Bu byk imamın İslam dininin canlandırılması yolunda yapmış olduğu alışmaları bu gnlerde onun evlatları olan "Faruk" nesilleri vasıtasıyla devam etmektedir ve bu hizmet kıyamete kadar devam edecektir.

        İmam-ı Rabbn Hazretleri'nin bize ulaşan en byk eseri olan Mektbt'ında bu byk zatın yaşamış olduğu manev hallerin tezahrn, makm-ı llerini, din'i tebliğ yolundaki gayretlerini, bid'atlere karşı mcadelesini, snnet-i seniyye'nin ihyası iin abalarını, tebliğinin ne denli yer bulduğunu ve kendisinden mstefit olanların okluğunu, alim-cahil her kesmin istifadesi iin mutlaka ok mhim dsturların bulunduğunu, dinin btnne vukfiyeti'nin ziyasını, i lemle dışın yani amel tezahrlerin nasıl mezc olduğunu ve en nemlisi de Allah'ı tevhit etmede en doğru istikameti ve esas olarak bu, dil'in birlemesine ruhun da iştirakini ve engin semerelerini grmek mmkndr.

        İşte onun bu kıymetli eserini okurken hayt-ı şahanelerinde karşılaşmış olduğu havadisleri de gz nnde bulundurarak ve bu gnmze kıyasla oradan ders alarak okursak eserden gerek manada istifade etmek mmkn olacaktır. Bir ok manev halin sz konusu olduğu bu irşat mektuplarından istifade ise, ancak bir Mrşid-i Kmil'in sulk yolunun taliplerine, onların hal ve derecelerine indirgeyeceği sohbetleriyle mmkn olacaktır.

        O, gerek bir Allah dostu ve hidayet mansıbının byk bir halkasıdır. Onun hizmetinin hulasası din-i mbn'in tm bid'at ve yanlışlılardan arındırılarak, Tevhd'in ikamesi ve Snnet-i Nebev'nin madd ve manev hayatımızda en gzel bir şekilde ma'kes bulmasını sağlamaktır.

        Tasavvuf yolundan istifade etme noktasında İmam-ı Rabbn Hazretlerinin bu kıymetli eserini sıka okumalıyız. Ondan alınması gereken en nemli derslerden birisi şeriat ve tarikatın bir btn ierisinde telakki edilmesi ve ilimsiz, cahilne bir vaziyette tasavvuftan istifade etmenin mmkn olmayacağıdır. Zira şeriatı bilmeden hatalardan korunmak imkan dışıdır. Maksat, şeriat-ı İslmiye'yi ruhun ve aklın terbiyesi ile Hazreti Şh-ı Rasl (s.a.v) gibi yaşayabilmek, ihsan ve diğer yakınlıklarla Allah'a gerek kul olabilmektir.

        Mbarek İmam-ı Rabbn Hazretlerini bu maksat erevesinde sizlere anlatmaya alıştım. Bu hizmet vesilesi ile Nazif ve ince bir lisan ile İmam-ı Rabban Hazretleri Efendimizin şefaatlerini mit ediyorum...


Rehber Dergisi 12-2004
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 261 misafir olmak zere toplam 261 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251, Misafir252, Misafir253, Misafir254, Misafir255, Misafir256, Misafir257, Misafir258, Misafir259, Misafir260, Misafir261,
Reklamlar:

Faruki.net