ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
İmam Zeyne-l-Âbidîn (r.a)
İMAM ZEYNE'L-BİDN (R.A.)  

        Knyesi Eb Muhammed ve Ebu'l-Hasan'dır. Lakabı, ibadet edenlerin ziyneti ve secde edenlerin efendisi anlamına gelen "Zeyne'l-bidn" ve "Seyyidu's-Scidn"dir. Babası, İmam Hseyin; annesi son İran Hkmdarı Yezdcrd'n kızı Şehribanu'dur. 5 Şaban 38 / 6 Ocak 659'da Medne'de doğmuş ve 22 Muharrem 95 / 17 Ekim 713 tarihinde vefat etmiştir. Medne'de Bk Kabristanı'nda amcası Hz. Hasan (r.a.)'in yanına defnedildi.

        İmam Hseyin (r.a.)'in dnyada kalan bir tek oğludur. nk kardeşi Kerbel vakıasında şehit olmuştu. O da, ağır hastalığı nedeniyle savaşa kadir olmadığı iin Kerbel'da bulunmasına rağmen canlı kaldı ve harem esirleriyle birlikte Şam'a gnderildi. Esaret zamanı bittikten sonra Yezid, kamuoyunu kendi lehine evirmek iin O'nu Medne'ye gnderdi. Medine'ye dndkten sonra evinin kşesine ekilip ibadetle meşgul oldu.

        Kendisi, sahbeden pek oğunu grmştr. Abdullah ibn-i Abbas, Eb Hureyre, Hz.işe, babası Hz. Hseyin, amcası Hz. Hasan, mm Seleme (r.anh) ve diğer sahbelerden hads-i şerfler işitip rivayet etmiştir. Hadis, fıkıh ve tasavvuf ilminde limdir. İmamlığı, yani tasavvufta insanlara feyiz vermesi ve onları irşad etmesi otuz drt sene srmştr. İmam-ı Zhr, Zeyne'l-bidn hakkında şunları syler:

        "Ondan daha stn fıkıh limi grmedim. Tasavvuf ilmindeki derecesi ve hlleri de methedilmeye lyıktır."
        İmam, ibadetlerine ok dşkn, muttak, mtevazı ve her hlinde Raslullah (s.a.s)'in gzel ahlkını mşahede etmek mmknd.
        Bir gn O'na birisi gelip: "Falanca kişi senin aleyhinde fena şeyler konuşuyor." deyince, bunu syleyen adamla beraber o kişinin yanına gider. İmam, gıybetini yapan adamla biraz sohbet ettikten sonra, ona şunları syler:

        "Benim hakkımda bazı şeyler sylediğini duydum. Dediklerin doğruysa, Allah Tel'dan mağfiret dilerim, beni affetsin ve sen de beni bağışlaması iin Allah'a dua et. Şayet dediklerin doğru değil de bir iftira ise Allah seni affetsin ve ıslah etsin!" diye duada bulunur ve o adam yaptığına utanır.

        Her gn ve gecede bin rekat namaz kıldığı ve buna da lnceye kadar devam ettiği nakledilmiştir. (Tabakt-ı İbn-i Sa'd, 5/211)
        Medne'de ikamet ettiği gnlerin birinde hastalanmıştı. Bir grup insan kendisini ziyarete gelmişlerdi. Onlara:
        "Buraya neden geldiniz?" diye sordu. Onlar da:
        "Seni sevdiğimiz iin buraya geldik." dediler. İmam:
        "Peki bizi neden seversiniz?" deyince, oradakiler:
        "Siz Raslullah Efendimizin torunu olduğunuzdan, Allah ve Rasl' iin seviyoruz." dediler. Bunun zerine şyle buyurdu:
        "Kim Allah ve Rasl' iin bizi severse Allah da kıyamet gn onu arşın glgesi altında glgelendirecektir. O gn o glgeden başka glge yoktur. Bu sevgilerinin mkafatını Allah Tel cennette onlara verecektir. Lkin kim de bizi dnyalık iin severse Allah Tel onlara da hesapsız rızık verecektir."

        Ayrıca Zeyne'l-bidn (r.a.)'in mminler iin birer nasihat niteliğinde olan pek ok veciz szleri mevcuttur. İşte onlardan birkaı da şyledir:
        "Takvayla yapılan hibir amel az olmaz. Allah katında kabul olan bir şey nasıl az olabilir ki?"
        Evlatlarından birine şyle buyurdu: "Oğlum, dikkat et! Beş kimseyle arkadaş olma, onlarla konuşmaya dalma ve onlarla yolculuğa ıkma." "Babacığım onlar kimlerdir?" diye sorduğunda, İmam şyle buyurdu:
        "Sakın yalancıyla arkadaş olma; nk byle birisi serap gibi (aldatıcı)dir; uzağı yakın ve yakını da uzak gsterir sana. Sakın fasıkla arkadaş olma; nk byle birisi seni bir ğn veya ondan daha az bir yemeğe satar. Sakın cimriyle arkadaş olma; zira ona en ok muhta olduğun bir zamanda malını esirgeyerek seni terk eder. Sakın ahmakla arkadaş olma; nk o sana fayda vermek isterken zarar verir. Sakın sıla-i rahmi kesen bir kimseyle de arkadaş olma; nk Kur'n-ı Kerim'de onu mel'un olarak grdm."

        "Slih insanların meclisi, insanı iyiliğe gtrr. Bilginlerin dbı, aklı oğaltır. Ulu'l-emre (mminlerin emirleri, yneticileri olup da onları Hakk'ın buyruklarına gre ve Hakk'ın rızası doğrultusunda yneten kişilere) itaat etmek izzetin kemlidir. Bir şey reterek malını oğaltmak yiğitliğin kemlidir. İstişare edene doğru olanı gstermek, nimetin hakkını eda etmektir. Halkı incitmekten sakınmak, aklın kemli (olduğu gibi), kısa ve uzun vadede de bedenin rahatlığına sebep olur."

  Rabbim şefaatlerine nail eylesin! mn!


Rehber Dergisi Ağustos 2004
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 222 misafir olmak zere toplam 222 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222,
Reklamlar:

Faruki.net