Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ebu Musa

 Hadis

Bir gün Resulullah (sav)'la birlikte idim. Aleyhissalaltu vesselam küçük abdest bozmak ihtiyacını duymuşta. Hemen bir duvarın dibine, kumlu toprak bulunan bir noktaya gelip abdest bozdular. Sonra da: "Sizden biri, küçük abdest bozmak isteyince bevli için uygun bir yer arasın!" buyurdular.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 2, (3)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Mugire İbnu Şu'be

 Hadis

Resulullah (sav) kaza-yı hacet için gidince, yoldan uzak olurdu.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 1, (1); Tirmizi, Taharet 16, (20); Nesai, Taharet 16, (1, 18,19)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav): "İki lanetten korkun." buyurdular. Ashab: "İki lanet de nedir?" diye sorunca, açıkladılar: "İnsanların yollarına abdest bozanla, gölgelerine abdest bozanlardır."

 Kaynak

Müslim, Teharet 68, (269); Ebu Davud, Taharet 14, (25)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Muaz

 Hadis

Ebu Davud, Hz. Muaz (ra)'dan şu rivayeti kaydetmiştir: "Lanete sebep olan üç yere abdest bozmaktan kaçının: Su yollarına, işlek yollara ve gölgeliklere."

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 14, (26)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Abdullah İbnu Sercis

 Hadis

Resulullah (sav) (yer üzerindeki haşerat) deliklerine akıtmayı yasakladı. Katade'ye: "Bu deliklere akıtmak niye mekruh kılındı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Bunların cinlere ait meskenler olduğu söyleniyordu."

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 16, (29); Nesai, Taharet 30, (1,33,34)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Abdullah İbnu Mugaffel

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kimse hamam yaptığı yere akıtmasın. Zira vesveselerin çoğu bu yüzden hasıl olur." (Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var: "...sonra dönüp içinde yıkanacaktır."

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 15 (27); Tirmizi, Taharet 17, (21); Nesai, Taharet 32, (1, 34)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ümeyme Bintu Rukiyye

 Hadis

Resulullah (sav)'ın karyolasının altında bulundurduğu hurma kütüğünden bir çanağı vardı. Geceleyin ona küçük abdest bozardı.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 13, (24); Nesai, Taharet 28, (1, 31)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ebu Eyyub

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Helaya gittiğiniz vakit, (abdest bozarken) kıbleye ne önünüzü ne de arkanızı dönmeyin. Fakat yüzünüzü doğuya ve batıya dönderin." Ebu Eyyub der ki: "Şam'a gelince helaların yönlerinin hep kıble cihetine inşa edildiğini gördük. Onları (kullanırken yönünü yan çeviriyor, ayrıca Allah'tan mağfiret de diliyorduk."

 Kaynak

Buhari, Vudu 11, Salat 29; Müslim, Taharet 59, (264); Ebu Davud, Taharet 4, (9); Tirmizi, Taharet 6, (8); Nesai, Taharet 19, 20, 21, (1, 21, 22, 23)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ebu Eyyub

 Hadis

İmam Malikin bir rivayeti şöyledir: "Ebu Eyyub (ra) Mısır'da iken demiştir ki: "Vallahi bu kiryas denen kenefleri nasıl kullanacağımı bilemiyorum. Zira Resulullah (sav): "Biriniz büyük veya küçük abdest bozunca kıbleye yönelmesin, arka fercini de çevirmesin." demişti."

 Kaynak

Muvatta, Kıble 1, (1, 193)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Mervan el-Asgar

 Hadis

İbnu Ömer (ra)'i devesini kıble istikametine ıhtırmış, sonra onun duldasına çömelip deveye doğru yönelerek akıtıyorken gördüm. Kendisine: "Ey Ebu Abdirrahman, bu tarz akıtmaktan nehyedilmedik mi?" dedim. "Evet, ama bundan, açık arazide nehyedildik. Seninle kıble arasında sana perde olan birşey varsa bu durumda akıtmanda bir beis yok!" dedi.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 4, (11)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Bir ihtiyacım için, (bir gün kız kardeşim Hz.) Hafsa (ra)'nın evinin damına çıkmıştım. Resulullah (sav)'ı yüzünü Şam'a, arkasını da kıbleye çevirmiş olarak kaza-yı hacet yapıyor gördüm.

 Kaynak

Buhari, Vudu 12, 14, Humus 4; Müslim, Taharet 62, (266); Muvatta, Kıble 3, (1, 193, 194); Ebu Davud, Taharet 5, (12); Tirmizi, Taharet 7, (11); Nesai, Taharet 22, (1, 23)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "Abdullah anlatıyor: "Halk: "Kaza-yı hacet için çömelince ne kıbleye karşı ne de Mescid-i Aksa'ya yönelme" demektedir. Halbuki ben, bir işim için Hafsa (ra)'nın evinin damına çıkmıştım..." Gerisi aynen devam eder.

 Kaynak

Müslim, Taharet 61, (266)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Huzeyfe

 Hadis

Ben Resulullah (sav) ile beraber idim. Bir kavmin küllüğüne gelince durup, ayakta küçük abdest bozdu.

 Kaynak


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ebu Vail

 Hadis

Ebu Musa (ra) küçük abdest hususunda çok titiz davranır (üzerine sıçrantı değmemesi için azami gayreti gösterirdi. O kadar ki) küçük abdestini bir şişe içerisine bozar ve: "Beni İsrail'den birinin bedenine sidik değecek olsa, adam kirlenen derisini bıçakla kazırdı" derdi. (Bunu işiten) Huzeyfe (ra) dedi ki: "Arkadaşınızın titizliği bu kadar ileri götürmemesini tercih ederim. Ben, Resulullah (sav)'la bir beraberliğimizi hatırlıyorum. Beraber yürüyorduk. Derken bir kavmin bir duvar gerisindeki küllüğüne rastladık. Resulullah (sav), tıpkı sizden birinin ayakta bevletmesi gibi durup ayakta bevletti. Ben bu esnada kendilerinden uzaklaşmak istedim. Bana yakın durmamı işaret buyurdu. Geri gelip, hemen arkasmda dikilip abdestini bozuncaya kadar bekledim."

 Kaynak

Buhari, Vudu 62, 60, 61, Mezalim 27; Müslim, Taharet 73, 74, (273); Ebu Davud, Taharet 12, (23); Tirmizi, Taharet 9, (13); Nesai, Taharet 24, (3,. 25)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer (ra)'ı ayakta bevlederken gördüm.

 Kaynak

Muvatta, Taharet 112, (1, 65)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ömer

 Hadis

Ben ayakta abdest bozarken, Resulullah (sav) beni gördü ve: "Ey Ömer, ayakta akıtma" buyurdu. Ondan sonra hiç ayakta akıtmadım.

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 8, (12)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Abdullah İbnu Ömer

 Hadis

Ubeydullah, Nafi'den, o da Abdullah İbnu Ömer (ra)'den anlattığına göre, Hz. Ömer (ra): "Ben müslüman olduğum zamandan beri ayakta abdest bozmadım!" demiştir. (Tirmizi: "Bu, Hz. Ömer'den daha sıhhatli olan rivayettir. Önceki rivayet zayıftır" der. Keza ilaveten der ki: "Ayakta abdest bozma yasağı tedib içindir, tahrim için değil."Yine der ki: "İbnu Mes'ud (ra)'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Kişinin ayakta akıtması, nefsine karşı işlediği bir kabalıktır.")

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 8, (12)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Aişe

 Hadis

Size kim, Resulullah (sav)'ın ayakta bevlettiğini söylerse, sakın onu tasdik etmeyin. O, daima çömelerek abdest bozardı.

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 8, (12); Nesai, Taharet 25, (1, 26)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Abdullah İbnu Cafer

 Hadis

Bir gün Resulullah (sav) beni, bineğinin terkine bindirdi. Bana halktan kimseye söylemiyeceğim bir sözü sır olarak söyledi. Resulullah (sav)'ın kaza-ı hacet için perdelendiği şeylerin O'na en hoş geleni ya bir tümsek veya bir hurma kümesiydi.

 Kaynak

Müslim, Hayz 79, (342); Ebu Davud, Cihad 47, (2549)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Abdurrahman İbnu Hasene

 Hadis

Resulullah (sav), elinde kalkan gibi bir şey olduğu halde bize doğru geldi ve onu yere bıraktı. Sonra onun gerisine çömelip ona doğru küçük abdest bozdu. Yanımızdakilerden biri: "(Resululah'a) bakın tıpkı kadınlar gibi abdest bozuyor" dedi. Aleyhissalatu vesselam bu sözü işitmişti: "Benİ İsrail'in arkadaşının başına geleni işitmedin mi" dedi ve devam etti: "Onlara idrar bulaşınca, bıçakla idrarın değdiği yeri kazıyorlardı. Arkadaşları onları bu tatbikattan yasakladı. Bu adam, yasaklaması sebebiyle kabrinde azaba uğradı."

 Kaynak

Ebu Davud, Teharet 11, (22); Nesai, Taharet 26, (1,26-28)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ebu Said

 Hadis

Resulullah (sav)'ı işittim, şöyle demişti: "İki kişi beraberce helaya gidip, avretleri açık kaza-yı hacet ederken konuşmasınlar. Zira Allah Teala Hazretleri, bu hale gadab eder."

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 7, (15)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav) kaza-yı hacette bulunmak istediği zaman yere yaklaşıncaya kadar elbisesini kaldırmazdı.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 6, (14); Tirmizi, Taharet 10, (14)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim gözüne sürme çekerse teklesin. Bu sözümü kim tutarsa işi en güzel şekilde yapmış olur, tutmayana bir mahzur yok. Kim abdest bozduktan sonra taş kullanarak temizlenirse teklesin. Kim böyle yaparsa güzel yapar, kim de yapmazsa bir mahzur yok. Kim yemek yer ve dişlerinin arasından bir şey çıkarırsa onu dışarı atsın, kim de diliyle çıkarmışsa onu yesin. Kim bu söylediğimi yaparsa güzel yapar, kim de yapmazsa bir mahzur yok. Kim helaya giderse (imkan nisbetinde) tesettürde bulunsun, (kuytu bir yer) bulamazsa, hiç olmazsa kum (taş vs.den) bir tümsek yapıp ona arkasını dönsün, zira şeytan, insanoğlunun makadlarıyla (oturak kısmıyla) oynar. Kim bunu yaparsa en güzelini yapmış olur, yapamayana bir beis yok."

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 19, (35)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) abdest bozmak isteyince hiç kimsenin göremeyeceği kadar uzaklara giderdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 1, (2)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Selman

 Hadis

Ravi, anlattığına göre, müşrikler kendisine: "Sizin arkadaşınızın (sav) sizlere helada abdest bozmayı bile öğrettiğini görüyoruz" demişlerdir. O da onlara şöyle cevap vermiştir: "Evet, doğrudur. Resulümüz (sav), bizi sağ elimizle istinca yapmaktan nehyetti, büyük veya küçük abdest bozarken, kıbleye yönelmektende nehyetti. Abdest bozduktan sonra istinca ederken kurumuş hayvan mayısını veya kemiği kullanmamızı da nehyetti ve dedi ki: "Sizden kimse, üç taştan daha azı ile istinca etmesin."

 Kaynak

Müslim, Taharet 57, (262); Tirmizi, Taharet 12, (16); Ebu Davud, Taharet 4, (7); Nesai, Taharet 37, 42, (1, 38, 39, 43)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz istincada taş kullanırsa teklesin.

 Kaynak

Müslim, Taharet 24, (239)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Ebu Katade

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz bevlederken zekerini sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle istinca etmesin, (su içerken) kabın içine solumasın."

 Kaynak

Buhari, Vudu 18, 19, 25; Müslim, Taharet 63, (267); Ebu Davud, Taharet 18, (31); Tirmizi, Taharet, 11, (15); Nesai, Taharet 23,42, (1, 25, 43)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav)'ın sağ eli, suyuna ve yiyeceği (ne değmek) içindi. Sol eli de istinca ve kirletme hasıl edecek şeyler içindi.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 18, (33)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Hz. Osman (ra)'ı işittim. Diyordu ki: "Resulullah'a biatta kullandığım sağ elle, müslüman olduğum o günden beri zekerime hiç değmedim." Bu söz, "O, sağ eliyle hiç istincada bulunmamıştır" şeklinde tefsir edilmiştir. [Rezin tahriç etmiştir. İbnu Mace, Taharet 15. (311).]

 Kaynak

İbnu Mace, Taharet 15, (311)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav) helaya girince yüzüğünü çıkarırdı.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 10, (19); Tirmizi, Libas 16, (1746); Nesai, Zinet 54, (8,178)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav) helaya girince: "Allahümme inni eüzü bike mine'l-hubsi ve'l-habais, (Ya Rabbi! Pislikten ve pislenmekten sana sığınırım) derdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 3, (4)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

İstincanın Adabı

 Râvi

 Hadis

Bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurmuştur ki: "Şu kenefler, (cin ve şeytanların) hazır bulundukları yerlerdir. Öyleyse biriniz helaya girince: "Euzu billahi mine'l-hubsi ve'l'habais" (Pislikten ve pislenmekten Allah'a sığınırım) desin.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 3, (6)


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 154 misafir olmak üzere toplam 154 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154,
Reklamlar:

Faruki.net