Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Hz. Ömer (ra)'in bir müezzini geceleyin ezan okumuştu. Ezanı iade etmesini emretti.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 41, (532, 533); Tirmizi, Salat 149, (203)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Hz. Bilal güneş doğmazdan önce ezan okumuştu. Resulullah (sav) ona: "Haberiniz olsun kul uyudu" diye nida etmesini emretti.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 149, (203)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Bilal

 Hadis

Resulullah (sav): "Sabah vakti iyice belirinceye kadar ezan okuma!" dedi ve ellerini yanlara doğru açarak: "Şöyle!" diye gösterdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 41 (634)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Enes

 Hadis

Bir kimse, Resulullah (sav)'a sabah namazının vaktini sormuştu. O da Hz. Bilal'e emretti. Şafak sökerken ezan okudu. Ertesi gün ortalık ağarıncaya kadar sabah ezanını tehir etti. Sonra ikamet okumasını emretti ve namazı kıldı. Sonra da adama: "İşte bu, (sabah) namazının vaktidir" dedi.

 Kaynak

Nesai, Ezan 12, (2, 11, 12)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Ziyad İbnu'l-Haris es-Sudai

 Hadis

Sabah ezanının ilk vakti girince, Resulullah (sav) bana emretti, ben de ezan okudum ve: "İkamet de getireyim mi ey Allah'ın Resulü?" diye sordum. (Soruma hemen cevap vermeyip) doğu tarafına, fecre bakmaya başladı ve: "Hayır!" dedi. Ne zaman ki şafak söktü Hz. Peygamber (bineğinden) indi, abdest bozdu. Sonra bana doğru geldi. (Bu ara Ashabı da toplandı.) Abdestini aldı. Bilal ikamet okumak istedi. Resulullah (sav): "Sudai'nin kardeşi ezan okudu, ezanı okuyan ikameti getirsin!" dedi. Ben de ikamet getirdim.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 30, (514); Tirmizi, Salat 146, (199)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Simak İbnu Harb

 Hadis

Bilal, güneş (öğlede, batı cihetine) kayınca ezan okurdu. Resulullah (sav) odasından çıkıncaya kadar ikamet getirmezdi. Odasından çıkınca, O'nu görür görmez ikamet getirirdi.

 Kaynak

Müslim, Mesacid 160- (606); Tirmizi, Salat 148, (202); Ebu Davud, Salat 44, (637)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav)'ın iki müezzini vardı: Biri Bilal diğeri İbnu Ümmi Mektum el-A'ma.

 Kaynak

Müslim, Salat 7, (380); Ebu Davud, Salat 42, (535)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) Bilal (ra)'e: "Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. İkamet getirdiğin zaman da peş peşe seri oku. Ezanla ikametin arasına, yemek yiyenin yemeğinden, içenin içmesinden, üzerine sıkışarak helaya girmiş olanın heladan fariğ olacağı bir zaman fasılası koy" diye talimat verdi. Şunu da ilave etti: "Beni görünceye kadar da (ikamet için) kalkmayın."

 Kaynak

Tirmizi, Salat 143, (196)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

 Hadis

Beni Neccar'dan bir kadın demiştir ki: "Benim evim, Mescid-i Nebevinin etrafındaki en uzun ev idi. Bilal (ra), sabah ezanını evimin damında okurdu. Seher'den gelip, dama oturur vaktin girmesini gözetlerdi. Vaktin girdiğini görünce gerinir, sonra da: "Allah'ım sana hamdediyor, dinini (müslümanların) ikame etmeleri için, Kureyş'e karşı yardımını diliyorum" der, arkadan ezan okurdu." Kadın devamla der ki: "Vallahi, onun bu duayı terkettiği tek gece bilmiyorum!"

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 33, (519)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Namaz için ezanı ancak abdestli olan okusun.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 147, (201)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

 Hadis

Bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: "Ezanı ancak abdestli olan okusun." Tirmizi der ki: "Önceki rivayet daha sahihtir."

 Kaynak

Tirmizi, Salat 147, (200)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Osman İbnu Ebi'l-As

 Hadis

Resulullah (sav)'ın bana en son vasiyetlerinden biri de, ezanına mukabil ücret almayan bir müezzin tutmamdı.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 40, (531); Tirmizi, Salat 155, (209); Nesai, Ezan 32, (2, 23)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Ebu Bekr

 Hadis

Resulullah (sav) ile birlikte sabah namazı için beraber çıktık. Uğradığı her adama namaz için sesleniyor veya ayağı ile dürtüyordu.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 293, (1264)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Ebu Ümame

 Hadis

(Bir seferinde) Bilal (ra) ikamete başlamıştı. Kad kameti's-salat deyince Resulullah (sav): "Allah onu (namazı) ikame etsin ve daim kılsın!" buyurdu, İkametin geri kısmında, müezzinin söylediklerini tekrar ediyordu.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 39, (528)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer (ra) sefer sırasında ikamete sadece sabah namazından hem ezan, hem de ikamet her ikisini okurdu. Derdi ki: "(Seferde ezana hacet yok, çünkü) ezan, kendisine cemaat gelecek olan imama mahsustur."

 Kaynak

Muvatta, Salat 11 (1, 73)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Ebu Cuhayfe

 Hadis

Anlattığına göre, Hz. Bilal (ra)'i ezan okurken görmüştür. Der ki: "Ben, ezan okurken, onun ağzını şu tarafa, bu tarafa (sağa sola) dönerken takibe koyuldum." (Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "İki parmağı kulaklarının üzerinde olduğu halde...")

 Kaynak

Buhari, Ezan 18,19, Vudu 40, Salat 17, Sütre 90, 93, 94, Menakib 23, Libas 3, 42; Müslim, Salat 249, (503); Ebu Davud, Salat 34, (520); Tirmizi, Salat 144, (197); Nesai, Ezan 13, (2,12)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

 Râvi

Ebu Cuhayfe

 Hadis

Ebu Davud'da şu ifadeye yer verilmiştir: "(Bilal), hayye ala's-salat, hayye ala'l-felah cümlesine gelince boynunu sağa ve sola çevirdi, bizzat kendi dönmedi."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 34, (520)


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 175 misafir olmak üzere toplam 175 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175,
Reklamlar:

Faruki.net