ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Ktb-i Sitte

 A  B  C    D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O    P  R  S  Ş  T  U    V  Y  Z

 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim hataen ldrlrse, diyeti yz devedir; bunlardan otuzu bint mehaz (iki yaşına girmiş dişi deve), otuzu bint lebn ( yaşına girmiş dişi deve), otuzu hıkka (drt yaşına girmiş dişi deve), on tane de ibnu lebundur ( yaşına girmiş erkek deve)." (Tirmizi'nin rivayetinde şyle denir: "Kim taammden (kasıtla) ldrrse, ldrlenin velilerine teslim edilir, dilerlerse ldrrler, dilerlerse diyet alırlar. Bu 30 hıkka (drt yaşına giren dişi deve): 30 cezea (beş yaşına girmiş dişi deve); 40 aded halife (hamile deve) dir. Ayrıca ne zerine sulh yaptıysalar bu da onlarındır, Bu, diyetin şiddetini artırmaktır.")

 Kaynak

Ebu Davud, Diyat 18, (4541); Tirmizi, Diyat 1, (1387); Nesai, Kasame 30, (8, 43)


 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hataen ldrmede diyet olarak yirmi hıkka, yirmi cezea, yirmi bintu mehaz, yirmi bintu lebn ve yirmi benu lebun vardır."

 Kaynak

Ebu Davud, Diyat 18, (4545); Tirmizi, Diyat 1, (1386); Nesai, Kasame, 32, (8, 43-44)


 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

Ali

 Hadis

Şibhul amd'in diyeti kısımdır. 33 adet hıkka, 33 adet cezea, 34 adet seniyye-bazil arası devedir. (Seniyye altı yaşına, bazil de dokuz yaşına basmış deveye denir. Yine Hz. Ali (ra) şunu da rivayet etmiştir: "Hataen ldrmede diyet drt kısımdır: 25 hıkka, 25 cezea, 25 bintu lebun, 25 bintu mehaz." (Abdullah İbnu Amr İbni'i-As (ra)'ın Ebu Davud ve Nesai'de merfu olarak kaydedilen bir rivayetinde şyle denmiştir: "(Crm sırasında) kamı ve değnek kullanıldığı mddete hata, şibhu'l amd'dir.")

 Kaynak

Ebu Davud, Diyat 19, 20, (4651, 4553, 4547, 4665); Nesai, Kasame 42 (8, 40); İbnu Mace, Diyat 5, (2627)


 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kadının diyeti, erkeğin diyetine, diyetin te bir miktarına kadar eşittir."

 Kaynak

Nesai, Kasame 34, (8, 44, 45)


 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) ldrlen mkateb hakkında, azad edilen miktarınca hr diyetine gre, geri kalan kısmı iin de kle diyetine gre hesaplanmasına hkmetti. (Metin, Nesai'nin metnidir)

 Kaynak

Ebu Davud, Diyat 22, (4581); Nesai, Kasame 36, (8, 46, 46); Tirmizi, Byu, 35, (1259)


 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muahedin diyeti hr kimsenin diyetinin yarısıdır."

 Kaynak

Ebu Davud, Diyat 23, (4583)


 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) Beni Amir'den iki kişinin diyetini, Mslmanların diyet miktarına gre dedi. (Mslmanlar tarafından hataen ldrlen) bu iki kişi ile Resulullah (sav)'ın muahedesi (antlaşması) vardı.

 Kaynak

Tirmizi, Diyat 12, (1404)


 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ehl-i zimmetin diyeti, Mslmanların diyetinin yarısıdır. Ehl-i zimmet de Yahudi ve Hıristiyanlardır."

 Kaynak

Nesai, Kasame 36, (8,45)


 Fasıl

Diyet Blm

 Konu

Nefsin (Şahsın) Diyeti

 Rvi

Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kafirin diyeti, m'minin diyetinin yarısıdır."

 Kaynak

Tirmizi, Diyat 17, (1413)

nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 98 misafir olmak zere toplam 98 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98,
Reklamlar:

Faruki.net