ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
İHTİKRIN ZEMMİ
         Bu blmde toplam 31 Hadisi Şerif var.
Konu: Alınan Malı Tekrar Satmak
Başlık: Buğday, Arpa Ve Sir Gıd Maddelerinin Mşteri Tarafından Kabz Ve Naklinden Evvel Elden Ele Başka Bir Mşteriye Satmanın Men'ine Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem, kişiyi satın aldığı yiyecek maddesini tesellm edinceye kadar başka bir mşteriye satmaktan nehyettiği rivyet edilmiştir. (Hadsin Tbi rvsi Tvus tarafından) İbn-i Abbs'a: - Byle bir beyi'den nehyin sebebi nedir? diye sorulmuş, o da: - Mşterinin aldığı her hangi bir gıd maddesini kabz ve nakl etmeden başkasına satması, parayı para ile satmak demektir. Halbuki ortada ml-i mşternın edsı te'hr edilmiştir, diye cevab vermiştir.

Hadis No: 992

Konu: Fiz (2)
Başlık: Meclis-i Akidde Tekbuza Dir Hazret-i mer Hadsi
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Altunu altun ile bey'- tebdl ribdır. Meğer ki (tarafeynden biri diğerine:) ha al!, (o da birisine:) ha ver! diye (rek yeden bi-yed peşin verip almış olalar). Buğdayı buğdayla tebdil de ribdır. Meğer ki (tarafeyn yekdiğerine:) ha al, ha ver! diye (rek tekabzle peşin ola). Hurmayı hurma ile bey' de ribdır. Meğer ki: ha al, ha ver! denile] buyurduğunu haber verdiği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 993

Konu: Alışverişte Aldatmak;mşteri Kızıştırmak
Başlık: Bedev Hisbına Şehrnin Satışı, Birinin Aldığı Bir Mala Şahs-ı hirin Pey Vurması, Birisinin Nişanlısına Başkasının Tlib Olması, Bir Kadının Bir Erkeğe Karısının Talkını Teklf Etmesi Nehyedildiğine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem, şehryi, (ihtikr va'diyle) bedev malını satmaktan nehyederdi ve mşteri kandırıp kızıştırmayınız, buyurdu. Yine Reslullah: Hi bir kimse (din ve toprak) kardeşinin bey'i zerine bey' etmez. Kardeşinin hıtbesi zerine tlib-i nikh da olmaz. (Aff) hi bir kadın da (din ve toprak) kardeşi bir kadının anağındaki ni'meti kendi kabına doldurmak iin talkını istemez! (buyurdu).

Hadis No: 994

Konu: -
Başlık: Mzyede İle Satışın Cevzına Dir Cbir İbn-i Abdullh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre (Ben Azre'den Eb Mezkr nmında) bir Sahb (ben ldkten sonra hrsn! diye) Mdebber olarak (Ya'kub ismindeki) klesini zd etmişti. Sonra Eb Mezkr (fakir dşt, bu klenin bedeline) muhtac oldu. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem de bu kleyi alıp: - Bunu benden kim satın almak ister, di (ye mzyedeye arz et) di. (Mzyede netcesinde) Naym İbn-i Abdillah onu şyle şyle dirhemle satın aldı. Resl-i Ekrem de klenin bedelini Eb Mezkr'e: - (Bu para daha ziyde senin hakkındır; Allah bundan mstağndir, diyerek) verdi.

Hadis No: 995

Konu: kıbeti Mehl Alışveriş (bey-i Garet);bey-i Garer;habel'l-habele
Başlık: Bey'i Garerden Nehye Dir Abdullh İbn-i mer Radiya'llhu Anhm'nın Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Habel'l-habeleyi (yni gebe devenin dişi doğan yavrusunun hamlini) satmaktan nehiy buyurmuştur. Chiliyet halkı (arasın) da (kıbeti mehul) byle bir beyi' (şekli) vardı; (garerle mal alır, satarlardı.) Herkes (mesel) bir deveyi (vey her hangi bir malı), gebe bir devenin doğurmasına, sonra bu doğan dişi yavru da (hmil olup) karnındaki cenni doğurmasına ta'lkan mal alıp satardı.

Hadis No: 996

Konu: Hleli Alışveriş
Başlık: Bey'-i Musarrt Hakkında Eb Hreyre Hadsi Ve Bu Bbta Eimmenin İhtilfı
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Her kim st sağılmayıp gğsnde biriktirilen koyunu iştir' edip sağar (da hiyleye vkıf olur) sa (mşteri muhayyerdir:) bu hle rzı olursa koyunu alıkoyar, rzı olmazsa (reddeder..) Koyunu sağması (mukabili) nde bir s' da hurma verir] buyurdu, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 997

Konu: -
Başlık: Zniye Criyenin Cevz-ı Bey'ine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işittim, dediği rivyet edilmiştir. Bir criye zin eder de zin ettiği (beyyine ile vey gebelikle, yhud da ikrr ile) tebeyyn ederse, efendisi onu celd edip kamılasın, fakat kavlen levm edip ayıblamasın! Sonra yine zin ederse, efendisi onu (yine) kamı ile dğsn, fakat ayıbını yzne vurup ez etmesin! Sonra bu criye nc bir zin daha ederse efendisi onu (ayıbını beyn ederek) kıldan (ma'ml) bir ip (pahası) le bile olas (istihbben) satsın!

Hadis No: 998

Konu: Simsarlık
Başlık: İbn-i Abbs'ın Telkk-i Rkbn Hadsi. Ve Şehrnin Bedevye Simsarlığının Nehyi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Alıcılar (met) rkiblerini (ve hmillerini pazar hricinde) karşıla (yıp iştir ede) mezler. Hi bir şehr de bedev hisbına (malını) satamaz] dediği rivyet edilmiştir. (Tbi rv Tvs tarafından) İbn-i Abbs'a: - Şehr, Bedev hisbına malını satamaz, kavlinin ma'nsı nedir? diye sorulmuş da, İbn-i Abbs: - Şehr, bedevye simsarlık edemez! diye cevb vermiştir.

Hadis No: 999

Konu: Alışverişi Bitmiş Mala Pey Srmek;mslmanın Din Kardeşinin Alışverişine Pey Srmemesi;satılık Eşyyı Pazara Gelmeden Ucuza Kapatmak
Başlık: Rkbnı Pazar Mahalline Gelmeden Yolda İstikbalden Nehiy Hakkında Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem: Bir metı ba'zınızın bey' etmesi zerine diğer ba'zınız bunu beyi' edemez. Siz, (rkbnın pazara getirdiği) satılık eşyyı da pazara getirilinceye kadar (yolda) karşılayamazsınız! buyurmuştur.

Hadis No: 1000

Konu: Ağa zerindeki Yaş Meyveyi Tahmini Satmak (7)
Başlık: Bey'-i Mzbeneden Nehye Dir İbn-i mer Hadsi Ve zhı
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in Mzbeneden nehiy buyurduğu ve (İbn-i mer'in) Mzbene, yaş hurmayı (ağacında) lekle (tahmn ederek) kuru hurma ile satmaktır. Kuru zm de yaş zmle (yine byle tahmn) lekle satmaktır (dediği) rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1001

Konu: Şira' Alışverişi (bey-i Şira')
Başlık: Bey'- Tebdlin Bir Mecliste Olmasına Dir Mlik İbn-i Evs Hadsi
Ravi: Mlik İbn-i Evs
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: (Bir kere) İbn-i Evs yz dnrının (dirhemle) tebdl etmek istemişti. Mşrn-ileyh diyor ki: Talha İbn-i Ubeydillah (tebdl iin) beni ağırdı. Bey'- şir hussunu grşp kararlaştırdık; hatt benden paraları taleb etti. Ve altunları elinde evirip evirerek aldı. Sonra: kesedrık Gabe (dedir, ora) dan gelene kadar (biraz sabret!) dedi. mer radiya'llahu anh Talha'nın bu szn işitmişti. Bunun zerine mşrn-ileyh (bana): - Vallahi sen bu altunların ivzını almadıka bu meclis-i akidden bir tarafa ayrılma! (nk) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem: altunu altun ile bey'i (herhalde) ribdır. Meğer ki, (tarafeynden biri:) ha (al, biri de:) ha (ver! diye mecliste tet ederler) buyurdu, dedi. (Mellif Zebd diyor ki:) mer radiya'llahu anh'in bu hadsinin alt tarafını yukarıda zikrettik ve geti.

Hadis No: 1002

Konu: Altını Altınla Satmak;altının Gmşle Takası (2)
Başlık: Bey'- Tebdlin Msv Mikdarda Olmasına Dir Eb Bekre Nufey' İbn'l-hrisi'l-sakaf Hadsi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: (Sikkeli, sikkesiz) altunu altun ile bey' etmeyiniz!. Meğer ki ikisi msv (mikdarda) ola. (Yine sikkeli, sikkesiz) gmş gmş ile de bey' etmeyiniz!. Meğer ki, ikisi msv ola. Altunu gmş ile, gmş de altun ile (mtefdıl veya mtesv) nasıl isterseniz (peşin olarak) yle bey' ediniz!

Hadis No: 1003

Konu: Altını Altınla Satmak;altının Gmşle Takası (2)
Başlık: Bey'- Tebdlin Misli Misline Msv Olmasına Dir Eb Sad-i Hudr Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Altunu altun ile bey' etmeyiniz, ancak bunlardan bzısını bzısına ziyde etmiyerek misli mislien (msv srette) bey' ediniz!. Gmş gmşle de bey' etmeyiniz, ancak bunlardan bzısına ziyde etmiyerek misli misline (msv srette) bey' ediniz! Bunlardan meccel olanı da maccel ile bey' etmeyiniz.

Hadis No: 1004

Konu: Altını Altınla Satmak;vdeli Alışveriş;veresiye Alışveriş
Başlık: sme'nin Ribyı Yalnız Nesieye Yni Veresiyeye Tahssini Rivyet Eden İbn-i Abbs İle Eb Sad-i Hudr'nin İhtilfı
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: (Bir kere) Eb Sad-i Hudr altunu altun ile, gmş de gmş ile (ziydesiz bey' edilir) demişti de (bunu işitenlerden Eb Slih tarafından) Eb Sad'e: - İbn-i Abbs byle sylemiyor. (O mtefdıleynde rib vardır, demiyor da ribyı yalnız neseye kasrediyor) denilmiş. Eb Sad de: - Ben İbn-i Abbs'a (mlk olup bunu sordum ve) dedim ki: (ribnın veresiye mumeleye munhasır olduğunu) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'den mi işittin, yoksa Kitbu'llah'da byle bir hkm m buldun? dedim. İbn-i Abbs cevben: - Ne onu, ne de bunu ben sylemem. nk siz (kudem-yı Ashbdansınız,) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i benden iyi bilirsiniz. (Kitbu'llah'da da byle bir hkm bulmuş değilim). Şu kadar ki, bana sme (İbn-i Zeyd,) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: rib (tefdulda değil,) ancak veresiyede crdir, buyurduğunu haber verdi, dedi.

Hadis No: 1005

Konu: Altının Gmşle Takası;vdeli Alışveriş;veresiye Alışveriş
Başlık: Bey'-i Sarf Hakkında Ber' İbn-i zib İle Zeyd İbn-i Erkam Rivyetleri Ve Bey'-i Sarfın Mhiyeti
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre (Eb Minhal Yesr İbn-i Selme) Ber' ile Zedyd'e (bey'-i) sarf (ın hkmn) den sormuş da: bunlardan her biri diğeri hakkında: o benden hayırlıdır (, daha iyi bilir) diyerek her ikisi de: - Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem va'deye muallk olarak altunu gmş ile satmaktan nehyetti, diye cevab vermişler.

Hadis No: 1006

Konu: Ağa zerindeki Yaş Meyveyi Tahmini Satmak (7)
Başlık: Bey'-i Ariyyeye Msadeye Dir Zeyd İbn-i Sbit Hadsi. Ve Nevev'nin Bey'-i Ariyyeyi Bir Ta'rfi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: yaş meyvayı (yenilmeğe) slih olduğu (kızarmak, sararmak sretiyle) zhir olana kadar (ağacı stnde) satmayınız!. Yaş hurmayı da kuru hurma ile tebdl etmeyiniz!, buyurduğu rivyet edilmiştir. (Yine) Abdullah İbn-i mer Zeyd İbn-i Sbit'in: [Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem byle yaş hurmanın, kurusiyle tebdlini nehyettikten sonra ariyyenin (muayyen bir ağataki yaş hurmanın yerdeki) yaş veya kuru hurma ile tebdline msade buyurdu. Bundan madsına msade buyurmadı] diye haber verdiğini sylemiştir.

Hadis No: 1007

Konu: Ağa zerindeki Yaş Meyveyi Tahmini Satmak (7)
Başlık: Ary Hakkında Cbir İbn-i Abdullh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: Salhı zhir oluncaya dek (ağa stndeki) yaş meyvayı satmağı nehyetti. Ve bu yaş meyva ancak dnr ile, dirhem ile (, ticret metı ile) satılır. Yalnız ary mstesndır, (o, yaş veya kuru hurma ile satılabilir,) buyurdu, demiştir.

Hadis No: 1008

Konu: -
Başlık: Ary Bey'inde Beş Vesk İle Bunun Mdnuna Msade Buyurulduğuna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in Ary bey'inde beş vesk, yhud beş veskten az mikdra msade buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1009

Konu: Ağa zerindeki Yaş Meyveyi Tahmini Satmak (7)
Başlık: Bey'-i Arayya Ruhsatın Sebebine Dir Zeyd İbn-i Sbit Hadsi
Ravi: Zeyd B. Sbit (7)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem zamnında bzı kimseler (henz idrk etmiyen) yaş hurmaları (ağa stnde tahmn ederek) alırlar, satarlardı. Mahsul kesilip toplanıp da istf-yı hukuk edildiği sırada mşteri: mahsle duman dokundu, hastalık geldi, ermeden bozulup dkld, (hulsa,) ft rız oldu, diyerek trl bahnelerle da'v ve muhseme ederlerdi. Bunun zerine Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem: - Mdemki, siz idrk etmedik mahsln mbyeasını bırakmıyarak muhsamaya ma'rz olursunuz, bir daha hurma (ve meyva) yı (ağa stnde) salhı zhir oluncaya kadar alıp satmayınız!, buyurdu. (Zeyd İbn-i Sbit devamla:) Resl-i Ekrem'in bu nehyi, meşveret mhiyetinde idi. Bununla halk arasındaki bu nev alım satım yznden zuhr eden husmetin okluğuna işret buyurmuştu, (diyor).

Hadis No: 1010

Konu: Ağa zerindeki Yaş Meyveyi Tahmini Satmak (7)
Başlık: Meyvaların Satış Zamnı İhmirar Ve İsfirar İle Yenilmeğe Tekarrb Devresi Olduğuna Dir Cbir İbn-i Abdullh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem meyva teşakkuha (yni koruğu renklenmeğe) başlamadıka bunu satmaktan nehiy buyurdu dediği rivyet edilmiştir. (Hadsin rvlerinden Sleym tarafından şeyhi Sad İbn-i Min'ya): - Meyva nasıl teşakkuh eder? diye sorulmuş. O da: - Meyva (nev'ine gre) kızarmağa, sararmağa başlar (ve bylece) onun yenilmek devri hull eder, diye cevab vermiştir.

Hadis No: 1011

Konu: Ağa zerindeki Yaş Meyveyi Tahmini Satmak (7)
Başlık: Bundan Evvel Satıştan Nehye, Mahsle fet rız Olmak Sebeb Olduğuna Dir Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem hurma koruğunun izh (denilen alacalanma) devrine kadar hurma satışını nehyetti dediği rivyet edilmiştir. Resl-i Ekrem'e: - (Y Resla'llah!) hurma, izh devrini nasıl idrk eder? diye sorulmuş. Reslullah: - Kızarınca, diye cevab vermiş. Sonra (Reslullah devamla): - Haydi bana syle bakayım! Allah, (mevsimsiz satılan bu) hurma (ile intif') dan (bir fetle mşteriyi) mahrm ettiği zaman sizin biriniz (bu) kardeşinin malını ne hakla alacaktır! buyurmuştur.

Hadis No: 1012

Konu: Ağa zerindeki Yaş Meyveyi Tahmini Satmak (7)
Başlık: Hayber'in Cenb Ve Nefis Hurmesiyle d Hurmanın Ribdan Slim Olarak Bey'- Tebdline Dir Eb Sad-i Hudr Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem (Ashb'dan) birisini Hayber'e harac mili ta'yn buyurdu. Sonra bu zt Hayber'den Cenib (denilen en iyi cins) hurma ile geldi. Reslulllah salla'llahu aleyhi ve sellem buna: - Hayber'in btn hurmaları byle midir? diye sordu. O Sahb: - Vallahi hepsi byle değildir y Resla'llah! Biz bu a'l hurmadan bir s'ı, (d hurmanın) iki s'ı ile, yine (bu iyi hurmadan) iki s'ı s' (d) hurma ile ahz- tebdl ederiz, dedi. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem: - Byle yapma!, d hurmayı para ile sat!. Sonra (bu) para ile Cenb (nev'i hurma) al! buyurdu.

Hadis No: 1013

Konu: Malı Grmeden Alışveriş;savrulmuş Buğdayla Başaktakinin Satışı;yaş Mahsln Satışı
Başlık: Beyi' Envında Muhkale, Muhdare, Mnbeze, Mzbene Sretiyle Alım, Satım Şeklillerinin Ta'rfi Ve Bunlardan Nehyin Sebebleri
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Mhkaleden, Muhdaradan, Mlmeseden, Mnbezeden, Mzbeneden nehiy buyurdu, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1014

Konu: -
Başlık: Zevcenin Zevcin Malında rf- det Mikdrı Tasarrufu Hakkında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Muviye'nin vlidesi Hind radiya'llahu anh Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e: - (Zevcim) Eb Sfyn bahl, hars bir kimsedir. Bunun malından gizlice almak (ve ileye sarfetmek) de bir gnah var mıdır? diye sordu. Reslullah: - rfe gre kendine ve ocuklarına yetişen mikdar al! buyurdu.

Hadis No: 1015

Konu: Şuf'a (2)
Başlık: Şf'a Hakkında Ulemnın r Ve Mezhibi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem şf'a, taksm olunmamış her (akar olan) malda (cr) dir. Hudud konup da yollar ta'yn edildiği zaman şf'a yoktur.

Hadis No: 1016

Konu: İbrhim (a.s) (2)
Başlık: Hazret-i İbrhm Ve Sre İle Erdn Melki Arasındaki Harkanm Kıssaya Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle hikye buyurduğu rivyet edilmiştir: İbrhim aleyhi's-selm (bir kere refkası) Sre ile sefer etmiş de onunla bir şehre gelmişti. Orada mlkten bir Melk, yhud Cebbireden bir mtegallib hkmrn idi. Bu zlime: - İbrhm, en gzel kadınlardan bir kadınla (şehre) dhil oldu, diye bildirildi. Melik: -Y İbrhm! Yanındaki kadın neyindir? diye haber gnderdi. İbrhm: - (Din kardeşi) hemşremdir, diye cevab verdi. Sonra İbrhm dnp Sre'nin yanına geldi. Ve: - Sakın szm tekzb etme!; Ben bunlara seni kız kardeşimdir, dedim. Allah'a yemn ederim ki: yer yznde (bizim mn ettiğimiz esaslara) benden, senden başka mn eden hi bir kişi yoktur, buyurdu. Ve Hazret-i Hall Sre'yi Melk'e gnderdi. (Saraya varınca) Melk Sre'ye kıym etti. Sre de hemen abdest alıp namaza durdu. (Namazı mtekib:) - Y Rab, ben Sana ve Sen'in Peygamberine mn ettimse, ben kadınlığımı zevcimden başkasına karşı ebed muhfaza eyledimse, benim zerime şu kfiri musallat etme! diye du etti. Herifin derhal nefesi boğuldu. Horlamağa, hatt ayağiyle yere vurup deprenmeğe başladı. Eb Hreyre (devamla) demiştir ki, Sre: - Allah'ım! Eğer bu herif lrse bunu bu kadın ldrd denilir, di(ye endşe gster) di. Bunun zerine masr' sar'asından ıtlak edildi. Sonra Melik Sre'ye (ikinci bir daha taarruza) kalkıştı. O da derhal abdest alıp namaza durdu. Sonra: - Allah'ım!, Ben Sana ve Sen'in Peygamberine mn ettimse, ben kadınlık şerefimi zevcim mstesn olmak zere herkese karşı sıynet eyledimse, şu kfiri zerime musallat etme! diye du etti. Herifin derhal nefesi tıkandı, horlamağa, hatt ayağiye yere vurup deprenmeğe başladı. Eb Hreyre (rivyetine devm ederek) demiştir ki, Sre: - Y Rab! Bu herif lrse bunu bu kadın ldrd, denilir, di (ye endşe izhr eyle) di. Bunun zerine masr' sar'asından ikinci, yhud nc (def'a) da ıtlak edildi. Bunun zerine Melik saraydaki kurensına: - Siz bana (insan değil) muhakkak bir Şeytan gndermişsiniz. Bu kadını İbrhm aleyhi's-selm'a geri gnderiniz. Hcer'i de Sre'ye veriniz! dedi. Mtekıben Sre İbrhm aleyhi's-selm'a dnp geldi. Ve ona (hikye-i hl ederek): - Anladın mı zevcim! Allah kfiri tezll etti. Bir criyeyi de hizmeti verdi, dedi.

Hadis No: 1017

Konu: s (a.s)'ın Nzl
Başlık: Eb Hreyre Radiya'llhu Anh'in s Aleyhi's-selmın Nzlne Dir Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: Haytım yed(-i kudret) inde olan Allah'a yemn ederim ki, muhakkak yanında (s) İbn-i Meryem, Muhammed mmeti arasında (Muhammed) bir hkim-i dil olarak (gkten yere) inecektir. (O) salb-i (Nasryı) kıracak, hınzr katl (ini emr) edecek, (Zimmlerden cizyeyi kaldıracak, mal oğalacak hatt kimse mal kabl etmez olacak.

Hadis No: 1018

Konu: El Emeği, Alın Teri İle Kazanmak;resim Yapmak
Başlık: Tasvre Dir İbn-i Abbs Radiya'llhu Anhm'nın Bir Rivyeti;eşcar Ve Ahcr İle Hayat Bulunmayan Aksm-i Bedenin Cevz-ı Tersmine Dir İbn-i Abbs'ın Mhim Bir Fetvsı
Ravi: Sad İbn-i Eb'l-hasen'in İbn-i Abbs
Hadis:

Rivyetine gre, İbn-i Abbs'a bir kimse, gelip: - Ey Eb'l-Abbas! Benim (vsıta-i) maşetim, elimin san'atinden ibrettir. Ben şu tasvirleri yapar (geinir) im, di(yerek istift et) miş. İbn-i Abbs da ona: - Ben sana yalnız Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadsi hikye edeceğim. Reslullah: Her kim bir (z-rhun) sret (ini) tasvr ederse, Allah bunu o srete can verinceye kadar azb eder. Halbuki musavvir tasvrine ebed ruh nefyedemez. (de ebed azb olunur,) diye cevab verdi. Bu cevab zerine ressamcağız şiddetli bir hışıltı ile har har soludu; benzi sarardı. İbn-i Abbs (acıyarak): - Vay sana yazıklar oldu. Bri san'atını işlemek zarretinde isen sana şu ağa ve kendisinde hayat olmayan her şey'i tasvr etmeni tavsiye ederim, diye cevab verdi.

Hadis No: 1019

Konu: Ahdi Bozmak (ahde Vefsızlık);hr Bir İnsanı Kle Diye Satmak;işinin cretini Vermemek;verdiği Sz Tutmamak;yemini Bozmak
Başlık: Bir Hads-i Kudsde Cenb-ı Hakk'ın Sınıf İnsanlar Hakkında İzhr-ı Husmet Buyurmalarına Dir Eb Hreyre'den Gelen Rivyet
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurdu dediği rivyet edilmiştir: Azz ve cell olan Allah: [ (sınıf insan) vardır ki, kıymet gnnde ben bunların hasmıyım: 1) O kimse ki, bana (mukaddes ismime) yemn eder de sonra ahdini bozar. 2) Yine bir kimse ki, hr (bir insan)ı kle diye satar da onun pahsını yer. 3) bir kimse de ki, bir işi tutar, onu alıştırır da cretini vermez] buyurmuştur.

Hadis No: 1020

Konu: Domuz Satışı;iki Ticreti;l Hayvanın Etini Satmak;l Hayvanın Yağı;put Satışı
Başlık: Resl-i Ekrem'in Hamrin, Meytenin, Hınzrin, Asnmın Bey'ini Feth-i Mekke Gn Men' Ettiğine Dir Cbir İbn-i Abdullh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem feth-i Mekke senesi Mekke'de iken: - Allah ve Allah'ın Resl şarabın, meytenin hınzrin, asnmın bey'ini haram kıldı, buyurdu. Resl-i Ekrem'e: - Y Resla'llah murdar len hayvanın i yağı hakkında ne buyurulur? Şuhm-ı meyte ile sefneler cillanır, deriler yağlanır, onunla ns da (mum yapar) ışıklanır, diye soruldu da Reslullah: - Hayır, murdar yağı bey' etmeyiniz! Bu bey' haramdır. Bundan sonra Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bu bey' haramdır, dediği zaman: - Allah Yehd'a l'net etsin! Allah meytenin yağını haram ettiğinde onlar bu yağı erittiler, sattılar da tutarını eklettiler, buyurdu.

Hadis No: 1021

Konu: Kehnet creti;kpek Parası;zin Kazancı
Başlık: Semen-i Kelb, Mehr-i Bağy, Hulvn-i Khinin Hurmeti Hakkında Eb Mes'd Ensr Radiya'llhu Anh'in Bir Hadsi
Ravi: Eb Mes'd Ukbe İbn-i Amr (7)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in kelb pahasından, zin kazancından, kehnet cretinden nehyettiği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1022

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 224 misafir olmak zere toplam 224 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224,
Reklamlar:

Faruki.net