Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

(Babam) Ömer İbnu'l-Hattab'ın cenaze namazı mescidde kılındı.

 Kaynak

Muvatta, Cenaiz 23, (1, 230)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki "Kim cenaze namazını mescidin içinde kılarsa kendisine (bir sevap) yoktur" -bir nüshada- "aleyhinde bir şey yoktur."

 Kaynak

Ebu Davud, Cenaiz 54, (3191)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Siyahi bir kadın-veya bir genç-mescidin kayyumluk hizmetini yürütüyor (süpürüp temizliyor)du. Resulullah (sav) bir ara onu göremez oldu "Kadın-veya genç-hakkında (ne oldu?" diye) bilgi sordu. "O öldü!" dediler. Bunun üzerine "Bana niye haber vermediniz?" buyurdular. Ashab sanki kadıncağızın-veya gencin-ölümünü (mühim addetmeyip) küçümsemişlerdi. Aleyhissalatu vesselam: "Kabrini bana gösterin!" diye emrettiler. Kabir gösterildi. Resul-i Ekrem kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldı. Sonra: "Bu kabirler, sahiplerine karanlıkla doludur, Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır" buyurdular.

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 67, Salat 72, 74; Müslim, Cenaiz 71, (966); Ebu Davud, Cenaiz 67, (3203)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav) bir kabrin üzerinde namaz kıldı.

 Kaynak

Müslim, Cenaiz 70, (966)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

İbnu'l-Müseyyeb

 Hadis

Ümmü Sa'd (ra), Resulullah (sav) yokken vefat etti. Gelince üzerine namaz kıldı. Bu esnada bir ay geçmişti.

 Kaynak

Tirmizi, Cenaiz 47, (1038)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ukbe İbnu Amir

 Hadis

Resulullah (sav) Uhud şehidleri için sekiz yıl sonra, sanki dirilerle (de), ölülerle (de) vedalaşıyormuşcasına cenaze namazı kıldı.

 Kaynak

Ebu Davud, Cenaiz 75, (3223, 3224); Nesai, Cenaiz 61, (3, 61, 62)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bugün Habeşli salih bir kimse öldü, haydi üzerine namaz kılın." Ravi der ki: "Hemen saf yaptık (namaza durduk), ben ikinci safta -veya üçüncüde- idim. Aleyhissalatu vesselam onun üzerine (gıyabında) namaz kıldı.

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 55, 54, Menakibu'l Ensar 38; Müslim, Cenaiz 64, (952); Nesai, Cenaiz 72, (4, 69, 70)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Berze el-Eslemi

 Hadis

Resulullah (sav) Maiz İbnu Malik'in cenazesine namaz kılmadı. Ancak ona namaz kılınmasını yasaklamadı da.

 Kaynak

Ebu Davud, Cenaiz 52, (3l86)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav)'a üzerinde borç olan bir ölü getirildiği zaman: "Borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı?" diye sorardı. Eğer yeterli mal bıraktığı söylenirse namazını kılardı. Aksi takdirde: "Arkadaşınızın namazını kılın!" derdi. Ancak Allahu Teala Hazretleri, Resulüne fetihler müyesser ettiği zaman (her getirilenin) namazını kıldı ve (borcu var mı? diye) sormadı. Şöyle derdi: "Ben mü'minlere nefislerinden evlayım. Öyleyse kim borç veya ağır bir yük veya horanta bırakırsa o banadır, benim üzerimedir. Kimde mal bırakırsa o da kendi varislerinedir."

 Kaynak

Buhari, Feraiz 4, 15, 26, Kefalet 5, İstikraz 11, Tefsir, Ahzab 1, Nafakat 16; Müslim, Feraiz 14, (1619); Tirmizi, Cenaiz, 69, (1070); Nesai, Cenaiz 67, (4, 66)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Cabir İbnu Semüre

 Hadis

Resulullah (sav)'a kendisini öldüren bir adam getirilmişti. Üzerine namaz kılmadı.

 Kaynak

Müslim, Cenaiz 107, (978); Tirmizi, Cenaiz 68, (1068); Nesai, Cengiz 68, (4, 66)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Üzerine müslümanlardan, kendisine şefaat taleb eden yüz kişinin namaz kıldığı her ölüye mutlaka şefaat edilir."

 Kaynak

Müslim, Cenaiz 58, (947); Tirmizi, Cengiz 40, (1029); Nesai, Cenaiz 78, (4, 75)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav)'ı işittim, diyordu ki: "Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah'a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder."

 Kaynak

Müslim, Cenaiz 59, (948); Ebu Davud, Cenaiz 46, (3170)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Malik İbnu Hübeyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir müslüman ölür ve üzerine, müslümanlardan üç saf namaz kılarsa, (Allah şefaati) mutlaka vacib kılar." (Hadisin ravisi) Malik (ra), cenazeye katılanlar az olursa, bu hadis sebebiyle cemaati üç safa taksim ederdi."

 Kaynak

Ebu Davud, Cenaiz 43, (3166); Tirmizi, Cenaiz 40 (1028)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kırat sevab vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıratlık sevab vardır. Bir kıratın miktarı Uhud dağı kadardır."

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 69; Müslim, Cenaiz 57, (946); Ebu Davud, Cenaiz 45, (3168); Nesai, Cenaiz 54, 59, (4, 54-55, 76, 77); Tirmizi, Cenaiz 49, (1040); İbnu Mace, Cenaiz 34, (1539)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav), Necaşi rahimehullah'ın vefatını, ölümünün aynı gününde haber verdi. Ashabıyla musallaya gitti, orada saf bağlatıp dört tekbir getirerek namaz kıldırdı.

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu'l-Ensar 38; Müslim, Cenaiz 62, 63, (951); Muvatta, Cenaiz 14, (1, 226, 227); Ebu Davud, Cenaiz 62, (3204); Tirmizi, Cenaiz 37, (1022); Nesai, Cenaiz 76, (4, 72)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Sahiheyn ve Nesai'de gelen bir diğer rivayette şöyle denir: "[Resulullah (sav)] Necaşi'nin ölüm haberini öldüğü günde haber verdi ve: "Kardeşiniz için (Allah'tan) mağfiret taleb edin" dedi ve başka bir şey söylemedi."

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu'l-Ensar 38; Müslim, Cenaiz 62, 63, (951); Nesai, Cenaiz 76, (4, 72)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Abdurrahman İbnu Ebi Leyla

 Hadis

Zeyd İbnu Ebi Erkam cenazelerimiz üzerine dört tekbir getirirdi. Bir ara bir cenaze üzerine de beş tekbir getirmişti. Sebebini kendisinden sordum, dedi ki: "Resulullah o tekbirleri getirirdi."

 Kaynak

Müslim, Cenaiz 72, (957); Ebu Davud, Cenaiz 58, (3197); Tirmizi, Cenaiz 37, (1023); Nesai, Cenaiz 76, (4, 72)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Humeyd İbnu Abdirrahman

 Hadis

Hz. Enes İbnu Malik (ra) (cenaze) namazı kıldı. Yanılıp üç sefer tekbir getirdi ve selam verdi. Kendisine (üç sefer tekbir getirdiği) söylendi. Bunun üzerine kıbleye yönelerek dördüncü bir tekbir daha getirdi ve sonra selam verdi.

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 65, (Bunu ta'lik olarak, bab başlığında zikretmiştir)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Ravinin anlattığına göre bir cenaze üzerine namaz kılmış ve namazda Fatihayı okumuştur. Bu hususta kendisine (niye onu okuduğu) sorulunca: "Bu, sünnettendir!" diye cevap vermiştir.

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 66; Ebu Davud, Cenaiz 59, (3198); Tirmizi, Cenaiz, 39, (1026); Nesai, Cenaiz 77, (4, 74, 75)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer, cenaze için kılınan namazda kıraate yer vermezdi.

 Kaynak

Muvatta, Cenaiz 19, (1, 226)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ölü üzerine namaz kıldınız mı ona İhlasla dua edin."

 Kaynak

Ebu Davud, Cenaiz 60, (3199); İbnu Mace, Cenaiz 23, (1497)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Ravi, anlattığına göre, kendisine: "Cenaze üzerine nasıl namaz kılarsın?" diye sorulmuştu. Dedi ki: "Ailesinin evinden takibe başlarım, yere kondu mu tekbir getirir, Allah'a hamd, Resulüne salat eder, sonra şu duayı okurum: "Ya Rabbi o senin abdindir, abdinin oğludur, cariyenin oğludur. O, senden başka ilah olmayıp sadece senin ilah olduğuna, Muhammed'in senin kulun ve elçin olduğuna şehadet ederdi, sen onu (bizden) daha iyi bilirsin. Ey Allahım, eğer o muhsin ise ona yapacağın ihsanı artır. Eğer kötülerden ise, günahlarını affet. Ey Allahım, bizi (ona kılınan namazın) ecrinden mahrum etme, ondan sonra bize fitne verme."

 Kaynak

Muvatta, Cenaiz 17, (228)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Avf İbnu Malik

 Hadis

Resulullah (sav) bir cenazenin namazını kıldırdı. Okuduğu duadan şunları ezberledik: "Allahım, şunu mağfiret et ve şuna rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, girdiği yeri genişlet. Onun (günahlarını) kar ve buzla yıka, hatalardan pak eyle, tıpkı elbisenin kirden pak edilmesi gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye koy, eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir azabından, ateş azabından sakındır." Avf (ra) der ki: "(Resulullah'ın bu dualarını işitince) o ölünün yerinde kendimin olmasını temenni ettim."

 Kaynak

Müslim, Cenaiz 86, (963); Tirmizi, Cenaiz 38, (1026); Nesai, Cenaiz 77, (4, 73)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Hasan Basri

 Hadis

Ravi "Çocuk üzerine Fatiha okunur" der ve şöyle dua ederdi: "Ey Allahım, bunu bize öncü yap, karşılayıcı kıl, (ahiret) azığı ve ücret yap."

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 66, (Bab başlığında senetsiz olarak geçmiştir.)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Ata

 Hadis

Resulullah (sav) oğlu İbrahim (ölünce) üzerine namaz kıldırdı. O zaman çocuk yetmişinci gününde idi.

 Kaynak

Ebu Davud, Cenaiz 53, (3188)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Çocuk (doğumunda) ağlamadan ölürse üzerine namaz kılınmaz, varis olmaz, ona da varis olunmaz."

 Kaynak

Tirmizi, Cenaiz 43, (1032); İbnu Mace, Cenaiz 26, (1508)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav)'ın oğlu İbrahim onsekiz aylık iken öldü; Aleyhissalatu vesselam, üzerine namaz kılmadı.

 Kaynak

Ebu Davud, Cenaiz 53, (3187)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Nafi' İbnu Ebi Galib

 Hadis

Enes, bir erkeğin cenaze namazını kıldırmıştı. Başının yanında durdu. Dört kere tekbir getirdi. Bir kadın üzerine de namaz kıldırdı. Kadının arka tarafında durdu, dört kere tekbir getirdi. Kendisine, "Resulullah böyle mi yapardı?" dendi. "Evet!" cevabını verdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Cenaiz 57, (3194); Tirmizi, Cenaiz 45, (1034)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

 Hadis

Hz. Osman, Hz. Ebu Hüreyre, İbnu Ömer (ra) hazeratı erkek ve kadınların cenazeleri için namaz kılardı. Erkekleri imamın yanına, kadınları da kıble cihetine koyarlardı.

 Kaynak

Muvatta, Cenaiz 24, (1, 230)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Muhammed İbnu Ebi Harmele

 Hadis

Zeyneb Bintu Ebi Seleme ölmüştü, o sırada Medine valisi Tarık idi. Sabah namazından sonra cenazesi getirildi ve Baki mezarlığına konuldu. Tarık, sabah namazını alaca karanlıkta kılardı. İbnu Ömer (ra) cenazenin sahibine: "Cenazenizin namazını ister hemen kılın, isterseniz güneşin yükselmesine kadar te'hir edin" dedi.

 Kaynak

Muvatta, Cenaiz 20, (1, 229)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer (ra), sabah ve ikindi namazları vaktinde kılınmış ise bunlardan sonra cenaze namazı kılardı. (Buhari'nin bab başlığında, senetsiz olarak şu rivayet kaydedilmiştir: "İbnu Ömer mutlaka tahir olarak cenaze namazı kılardı. Güneş doğarken ve batarken cenaze namazı kılmazdı. Ellerini (de her tekbirde) kaldırırdı.")

 Kaynak

Buhari, Cenaiz 57; Muvatta, Cenaiz 21, (1, 229)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Cenaze Namazı

 Râvi

Aişe

 Hadis

Sa'd İbnu Ebi Vakkas (ra) vefat ettiği zaman, Hz. Aişe: "Onu mescide sokun da ben de üzerine namaz kılayım" dedi. Ancak onun bu teklifi yadırgandı ve hüsn-ü kabul görmedi. Bunun üzerine Hz. Aişe: "İnsanlar ne çabuk unutuyorlar, Allah'a yemin olsun Resulullah (sav) Beyza'nın iki oğlu Süheyl ve kardeşinin namazlarını mescidin içinde kıldırdı" dedi.

 Kaynak

Müslim, Cenaiz 99, (973); Muvatta, 22, (1, 229); Ebu Davud, Cenaiz 54, (3189, 3190); Tirmizi, Cenaiz 44, (1033); Nesai, Cenaiz 70, (4, 68)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 123 misafir olmak üzere toplam 123 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123,
Reklamlar:

Faruki.net