ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
TECRD'İN METNİ
         Bu blmde toplam 7 Hadisi Şerif var.
Konu: Hicret;niyet
Başlık: Reslullh (s.a. Ve S.) Efendimiz Hazretlerine Vahyin Başlangıcı Nasıl Olduğuna Dirdir
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyuruyordu ki: Ameller (in kıymeti) ancak niyetlere gredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geecek olan ancak odur. Artık nil olacağı bir dny veya nikh edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse varsa hicreti (Allh'ın ve Reslnn rızsına değil), sebeb-i hicreti olan şeye mntehdir.

Hadis No: 1

Konu: Vahyin Geliş Şekilleri
Başlık: Vahyin Ne Şekilde Geldiği Ve Mertebeleri
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Hris b. Hişm radiya'llhu anh Reslu'llh salla'llhu aleyi ve sellem'den: Y Resll'llh, sana vahiy nasıl gelir? diye sordu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ahynen bana ıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur. Benden o hl zil olur olmaz (Meleğin) bana sylediğini iyice bellemiş olurum. Ahdnen Melek bana bir insan olarak temessl eder. Benimle konuşur. Ben de sylediğini iyice bellerim. -işe radiya'llhu anh der ki: Resl'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'i soğuğu pek şiddetli bir gnde kendisine vahiy nzil olurken grmşlğm vardır. (İşte yle soğuk bir gnde bile) kendisinden o hl getiği vakitde şakaklarından şapır şapır ter akardı.

Hadis No: 2

Konu: Fetret-i Vahy;ilk Vahyin Gelişi
Başlık: Reslullh'a İlk Vahyin Nasıl Geldiğine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh slla'llhu aleyhi ve sellem'in ilk vahiy başlangıcı uykuda r'y-yı saliha (yani sıdıka) grmekle olmuştur. Hibir r'y grmezdi ki sabah aydınlığı gibi vzıh ve şikr zuhr etmesin. Ondan sonra kalbine yalnızlık muhabbeti ilk olundu. Artık (Cebel-i) Hır'daki ğr iinde halvet-gzn olup orada ehlinin nezdine gelinceye kadar adedi muayyen gnlerde tahanns -ki teabbd demektir.- eder ve yine azıklanıp giderdi. Sonra yine Hadce nezdine avdet edip bir o kadar zaman iin yine azık tedrik ederdi. Nihyet Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e birgn Ğr-ı Hır'da bulunduğu sırada (emr-i) Hak (yni vahiy) geldi. Şyle ki Ona Melek gelip ... yni Oku dedi. O da Ben okumak bilmem. cevbını verdi. Zt-ı Akdesi Rislet-Penh buyurur ki o zaman Melek beni alıp tkatim kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine # dedi. Ben de ona Okumak bilmem. dedim. Yine beni alıp ikinci def'a tkatim kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine # dedi. Ben de Okumak bilmem. dedim. Nihyet beni yine alıp nc def'a sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp ... dedi. Bunun zerine Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (kendisine vahyolunan) bu yt-ı kermeyi bi't-telkk (korkudan) yreği titreyerek dnd ve Hadce binti Huveylid'in nezdine girerek Beni sarıp rtnz, beni sarıp rtnz. dedi. Korkusu zil oluncaya kadar vcd-i mbrekini sarıp rttler. Ondan sonra (Hazret-i Resl salla'llhu aleyhi ve sellem) vuk-ı hli Hadce'ye naklederek Kendimden korktum. dedi. Hadce radiya'llhu anh: yle deme, Allh'a kasem ederim ki Allhu (Z'l-Cell) hi bir vakit seni utandırmaz (mahzn etmez). nk sen akrabna bakarsın, işini grmekten ciz olanların ağırlığını yklenirsin, fakre verir, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın, misfiri ağırlarsın, Hak yolunda zuhr eden havdis ve mhimmtda (halka) yardım edersin. Bundan sonra Hadce (radiya'llhu anh) Hazret-i Resl-i Ekrem'i (salla'llhu aleyhi ve sellem) birlikte alıp ammizdesi Veraka b. Nevfel b. Esed b. Abd'l-Uzz'ya gtrd. Bu zt, zamn-ı Chiliyyette dn-i Nasrniyyete dhil olmuş bir kimse olup İbrnce yazı bilir ve İncil'den meşiyyet-i İlhiyye taallk ettiği mikdrda teberi yazardı. Veraka gzlerine am tr olmuş bir pr-i fn idi. Hadce radiya'llhu anh Veraka'ya: Amcam-oğlu, dinle de bak, kardeşinin oğlu ne sylyor. dedi. Veraka: Ne var kardeşimin oğlu? diye sorunca Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem grdğ şeyleri kendisine ihbr etti. Bunun zerine Veraka dedi ki Bu grdğn, Allhu Tel'nın Ms (salla'llhu aleyhi ve sellem) ya tenzl ettiği Nms (-ı Ekber)dır. (Yni Shib-i Sırr-ı Vahiydir.) h keşki senin da'vet gnlerinde gen olaydım. Kavmin seni ıkaracakları zaman keşki ber-hayt olsam!. Bunun zerine Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Onlar beni ıkaracaklar mı ki? diye sordu. O da: Evet. (zr) Senin gibi bir şey getirmiş (yni vahiy tebliğ etmiş) bir kimse yoktur ki dşmanlığa uğramasın. Şyed senin da'vet gnlerine yetişirsem sana son derecede yardım ederim. cevbını verdi. Ondan sonra ok gemedi. Veraka veft etti. (Ve o esnda) Fetret-i vahiy vuk' buldu (yni bir mddet iin vahiy inkıta uğradı.)

Hadis No: 3

Konu: Fetret-i Vahy
Başlık: Fetret-i Vahy;muddessir Suresinin İlk Beş yet-i Kermesinin Nzlu Hakkında Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

(O da hads-i sbıkı rivyet edip) şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem fetret-i vahiyden bahsederken sz arasında buyurdu ki: Ben (bir gn) yrrken birdenbire gkyz tarafından bir ses işitttim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki Hır'da bana gelen Melek (yni Cibrl aleyhi's-selm) sem ile arz arasında bir krs zerinde oturmuş. Pek ziyde korktum. (Evime) dnp: beni rtn, beni rtn, dedim. Bunun zerine Allhu Tel Hazretlerinin ... yt-ı Kermesini inzl etti. Artık vahiy kızıştı da ardı arası kesilmedi.

Hadis No: 4

Konu: Acele Etmek;cebril (a.s)'ın Hz. Peyganber'e Kun'n-ı Kerm ğretmesi;hadiste Teselsl;hz. Peygamber'in Mektupları
Başlık: Kıyame Suresinin 16, 17, 18, 19 Nolu yet-i Kermelerinin Tefsri Hakkında İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem tenzl olunan yt-ı Kerme (nin zabtı yzn)den glk ekerler ve bundan dolayı ok kereler mbrek dudaklarını kımıldatırlardı. Bunu sylerken İbn-i Abbs radiya'llhu anhm: İşte bak Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse ben de (sana) ylece kımıldatıyorum. da demiş. Bunun zerine Allhu Tel Hazretleri ona ... yt-ı Kerme'sini inzl eyledi. ... Kur'nı senin sadrında cem' edip Onu okuyabilmen bize itdir., ... Kur'n'ı (lisn-ı Cibrl ile) sana okuduğumuzda Onu dinle ve (skt ederek) Ona kulak ver., ... Ondan sonra da Onu (drst) okumanı biz tekeffl ederiz. demektir. İşte bundan sonra Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e ne zaman Cibrl (aleyhi's-selm) nzil olursa skt buyurup onu dinlerlerdi. Cibrl (aleyhi's-selm) gidince getirmiş olduğu yt-ı Kerme'yi o nasıl tilvet etmiş idiyse Neby- (yi Muhterem) salla'llhu aleyhi ve sellem de ylece tilvet ederdi.

Hadis No: 5

Konu: Cebril (a.s)'ın Hz. Peyganber'e Kun'n-ı Kerm ğretmesi;hz. Peygamber'in Cmertliği
Başlık: Resulullh Halkın En Cmerdi İdi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem halkın en cmerdi idi. En cmerd olduğu zamn da Ramazan'da idi ki (bu y) Cibrl aleyhi's-selm kendisine okca mlk olduğu zaman idi. Cibrl (aleyhi's-selm) Ramazanın her gecesinde Zt-ı Şerf'lerine mlki olur, kendisiyle Kur'n-ı Kerm'i mdrese ve mzkere ederdi. İşte bundan dolayı Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (ibzl-i) hayrda (esmesi) mniaya uğramayan (mbrek) rzgrdan daha cmerd idi.

Hadis No: 6

Konu: Besmele;hz. Peygamber'in Peygamberlikten nceki Vasıfları;hz. Peygamber'in Tebliğleri
Başlık: Rum Kayseri Hirakl'in Eb Sfyn Ve Arkadaşları İle Peygamberimiz Ve Mslmanlar Hakkında Grşmesine Dir İbn-i Abbs Hadsi;resl-i Ekrem'in Rum Kayseri Hirakl'e Gnderdiği Mektb-i Şerf
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Eb Sfyn b. Harb bana haber verdi ki gerek kendisiyle, gerek kffr-ı Kureyş ile Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (Hudeybiyye sulhiyle) akdeylediği mtreke mddeti iinde ticreti iin Şam'a giden bir Kureyş kfilesi iinde bulunduğu sırada (Kayser-i Rm) Hirakl tarafından da'vet olunmuş. Eb Sfyn ile rfeksı Hirakl'in nezdine gelmişler. (O zaman) Hirakl ile etbı, İly (yni Beyt'l-Makdis) de imiş. Uzem-yı Rm, yanında iken Kayser bunları meclisine ağırmış. Huzruna celb ve tercmnın gelmesini emretmiş. Tercmn: Peygamberim diyen bu zta neseben en yakın olan hanginizdir? diye sormuş. -Eb Sfyn der ki Neseben en yakınları benim. dedim. Bunun zerine Hirakl: Onu bana yakın getiriniz. Arkadaşlarını da yakına getiriniz. Lkin arkasında dursunlar. dedi. Ondan sonra tercmnına dnp dedi ki bunlara syle, ben bu zt hakkında bu adamdan (bzı şeyler soracağım. Bana yalan sylerse tekzb etsinler. -Eb Sfyn der ki Va'llhi arkadaşlarım yalanımı tede beride sylerler diye utanmasaydım onun (yni Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) hakkında yalan uydururdum.- Ondan sonra bana ilk sorduğu şu oldu: Sizin iinizde nesebi nasıldır? Onun iimizde nesebi pek byktr. dedim. Sizden bu sz, ondan evvel sylemiş (yni ondan evvel da'vy-ı nbvvet etmiş) hi kimse var mıydı? dedi. Yoktu. dedim. b ve ecddı iinde hibir melik gelmiş midir? dedi. Hayır. dedim. Ona tbi' olanlar halkın eşrfı mı, yoksa zuafsı mıdır? dedi. Halkın (eşrfı değil) zuafsıdır. dedim. Ona tbi' olanlar artıyor mu, yoksa eksiliyor mu? dedi. Artıyorlar. (eksilmiyorlar) dedim. İlerinde onun dnine girdikten sonra beğenmemezlikten dolayı irtidd eden var mıdır? dedi. Yoktur. dedim. Şu dediğini demezden (yni da'vetden) evvel hi yalan ile ittihm ettiğiniz var mıydı? dedi. Hayır. dedim. Hi gadreder mi? (yni nakz-ı ahd eder mi?) dedi. Hayır gadretmez, ancak biz şimdi onunla bir mddete kadar mtreke hlindeyiz. Bu mddet iinde ne yapacağını bilmiyoruz dedim. Eb Sfyn der ki bana (kendiliğimden) bir şey katmağa imkn verecek bu szden başkasını bulamadım. Onunla hi muktele ettiniz mi? dedi. Evet ettik. dedim. Onunla mukteltınız (ın netyici) nasıldır? dedi. Aramızda (tli-i) harb nbet iledir. Kh o bizi izrr eder, kh biz onu izrr ederiz. dedim. Peki, size ne emrediyor? dedi. Bize yalnız Allh'a ibdet ediniz, hibir şeyi O'na şerk etmeyiniz. Dedelerinizin ibdet ettiğini terkediniz diyor. Bize namazı, (sadakayı, yni zektı), sıdk ve affı, sıla-i rahmi emrediyor. dedim. Bunun zerine tercmna dedi ki ona syle, nesebini sordum. İinizde l neseb olduğunu beyn etsin. Peygamberler de (zten) byle kavimlerinin (Ashb-ı) nesebi iinden ba's olunur. İinizden bu sz ondan evvel sylemiş hibir kimse varmıydı? diye sordum. Hayır dedin. Ondan evvel bu sz sylemiş bir kimse olaydı bu da kendisinden evvel sylenmiş bir sze peyrev ol(mak iste)muş bir kimsedir diyebilirdim diye dşnyorum. b ve ecddı iinde hi bir melik gelmiş midir? diye sordum. Hayır dedin. b ve ecddından bir melik olaydı bu da babasının mlkn istirdda alışır bir kimsedir diye hkmederdim diyorum.

Hadis No: 7

                                                             Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 200 misafir olmak zere toplam 200 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200,
Reklamlar:

Faruki.net