Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Ebu Katade

 Hadis

"Ey Allah'ın Resulü" dedim, "benim omuzlarıma kadar dökülen (gür) saçlarım var, tarayıp tanzim edeyim mi?" "Evet" dedi, "ona ikramda bulun." Ravi der ki: "Ebu Katade, "Evet, ona ikramda bulun!" sözü sebebiyle, günde iki sefer (bakım yapar ve) saçlarını yağlardı."

 Kaynak

Muvatta, Şa'ar 6, (2, 949); Nesai, Zinet 60, (9 183)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav): "Kimin saçı varsa, ona ikram etsin!" buyurdu.

 Kaynak

Ebu Davud, Tereccül 3, (4163)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Ata İbnu Yesar

 Hadis

Resulullah (sav)'a saçı sakalı karmakarışık bir adam gelmişti. Efendimiz, ona (eliyle) işaret buyurarak, sanki saçını ıslah etmesini emretmişti. Adam bunu yapıp sonra tekrar geri geldi. Aleyhissalatu vesselam: "Şu hal, sizden birinizin tıpkı bir şeytan gibi başı(ndaki saçlar) karmakarışık vaziyette gelmesinden daha hayırlı değil mı?" buyurdular.

 Kaynak

Muvatta, Şa'ar 7, (2,949)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Abdullah İbnu Mugaffel

 Hadis

Resulullah (sav) saç bakımını gün aşırı yapmayı emredip, fazlasını yasakladı.

 Kaynak

Ebu Davud, Tereccül 1, (4159); Tirmizi, Libas 22, (1766); Nesai, Zinet 7, (8, 131, 132)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer (ra)'in şu sözünü nakleder: "Resulullah (sav) kaza'ı (yani çocuğun başının bir kısmını traş etmek) yasakladı" deyince, "Kaza'" nedir?" diye sordular. Şöyle açıkladı: "Kişi çocuğun başını traş eder, ancak şurada burada bazı yerleri kesmez, olduğu gibi bırakır." Ravi, bunu söylerken alnına ve başının iki yanına işaret etti.

 Kaynak

Buhari, Libas 72; Müslim, Libas 113 (2120); Ebu Davud, Tereccül 14, (4193, 4194); Nesai, Zinet 5, (8, 130); İbnu Mace, Libas 38, (3637)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Abdullah İbnu Ca'fer

 Hadis

Resulullah (sav), Hz. Ca'fer (ra)'in ölüm haberi gelince, Cafer ailesini üç gün (matem yapmaya) terketti. Sonra yanlarına gelerek: "Kardeşimin üzerine artık bugünden sonra ağlamayın!" dedi ve: "Bana kardeşimin oğullarını toplayın!" emretti. Biz yanına getirildik, tıpkı civcivler gibiydik. "Bana bir berber çağırın!" dedi. (Gelince) berbere emretti, o da başlarımızı traş etti.

 Kaynak

Ebu Davud, Tereccül 13, (4192); Nesai, Zinet 58, (8,182)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Ali

 Hadis

Resulullah (sav) kadınların başlarını traş etmelerini yasakladı.

 Kaynak

Nesai, Zinet 4, (8,130); Tirmizi, Hacc 74, (914)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Esma

 Hadis

Bir kadın Resulullah (sav)'a gelerek: "Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim, iğreti saç takayım mı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Allah takana da taktırana da lanet etmiştir?" diye cevap verdi.

 Kaynak

Buhari, Libas 83, 85; Müslim, Libas 115, (2122); Nesai, Zinet 71, (8,187, 188)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Humeyd İbnu Abdirrahman İbnu Avf

 Hadis

Hz. Muaviye (ra) hacc yaptı. O zaman minbere çıkarak halka bir hutbe irad etti. (Hutbe sırasında), koruma polisinin elinde bulunan bir tutam saçı alarak şunları söyledi: "Ey Medineliler! Alimleriniz nerede? Ben Resulullah (sav)'ı işittim, bu çeşit şeyleri yasaklamış ve şöyle demişti: "İsrailoğullarının kadınları ne zamanki bunu taktılar helak oldular."

 Kaynak

Buhari, Libas 83, Enbiya 50; Müslim, Libas 122, (2127); Muvatta, Şa'ar 2; Ebu Davud, Tereccül 5, (4167); Tirmizi, Edeb 32, (2782); Nesai, Zinet 21, (8, 144-147), 68, 69, (8, 186, 187); İbnu Mace, Nikah (1987)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Ehl-i Kitap, saçlarını alınlarına döküyorlardı, müşrikler de ayırıyorlardı. Resulullah (sav) (vahiyle) emir gelmeyen hususlarda Ehl-i Kitab'a muvafakatı severdi. Saçını alnı üzerinde o da serbest bıraktı. Sonra (ortadan) ayırarak (sağ ve sola) taradı.

 Kaynak

Buhari, Libas 70; Müslim, Fedail 90, (2336); Ebu Davud, Tereccül 10, (4188); Nesai, Zinet 62, (8,164)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Amr İbnu Şu'ayb (an ebihi an ceddihi)

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Saçtaki akları yolmayın. Zira bir kimse müslüman iken tek bir kıl bile ağarmış olsa, bu Kıyamet günü onun için mutlaka bir nur olur." (Hadisin metni Ebu Davud'dan alınmadır)

 Kaynak

Ebu Davud, Tereccül 17, (4202); Tirmizi, Edeb 56, (2822); Nesai, Zinet 13, (8, 136); İbnu Mace, Edeb 25, (3721); Müslim, Fedail 100, (2341)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bıyıkları kazıyın, sakalları serbest bırakın." (Sahiheyn'in bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Şu ameller fıtrattandır: Kasık traşı, tırnakların kesilmesi, bıyıkların kesilmesi." Bir diğer rivayette: "Müşriklere muhalefet edin, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kesin" denir)

 Kaynak

Buhari, Libas 64, 65; Müslim, Taharet 53, (259); Muvatta, Şa'ar 1, (2, 947); Ebu Davud, Tereccül 16, (4199); Tirmizi, Edeb 18, (2764); Nesai, Taharet 15, (1, 16)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Zeyd İbnu Erkam

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bıyığından kim almazsa bizden değildir."

 Kaynak

Tirmizi, Edeb 16, (2762); Nesai, Taharet 13, (1, 15)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) bıyığından keser ve şöyle derdi: "Halilu'r-rahman İbrahim (as) de böyle yapardı."

 Kaynak

Tirmizi, Edeb 16, (2762); Nesai, Taharet 13, (1, 15)


 Fasıl

Zinet Bölümü

 Konu

Tüyler

 Râvi

Abdullah İbnu Amr İbni'l'As

 Hadis

Resulullah (sav) sakalından enine ve boyuna alırdı.

 Kaynak

Tirmizi, Edeb 17, (2763)


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 175 misafir olmak üzere toplam 175 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175,
Reklamlar:

Faruki.net