Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) kıraatini bismillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 181, (245)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

Enes

 Hadis

Ben, Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman (ra) ile birlikte namaz kıldım. Onlardan hiçbirinin bismillahirrahmanirrahim'i okuduklarını işitmedim.

 Kaynak

Buhari, Ezan 89; Müslim, Salat 50, (399); Muvatta, Salat 30, (1, 81); Ebu Davud, Salat 124, (782); Tirmizi, Salat 182, (246); Nesai, İftitah 21, 22, (2,133-135); İbnu Mace, İkamet 4, (813-815)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

İbnu Abdillah İbnu Muğaffel

 Hadis

Ben (namazda) bismillahirrahmanirrahim'i okumuştum. Babam işitti. Bana: "Oğulcuğum, (bu yaptığın) bir bid'attir. Bid'atten sakın!" dedi. Ben Resulullah (sav)'ın ashabından her kimle karşılaştı isem, hepsinin de bid'atten nefret ettiği kadar bir başka şeyden nefret etmediğini gördüm. Babam sözlerine şöyle devam etmişti: "Ben Resulullah (sav)'la, Hz. Ebu Bekr'le, Hz. Ömer'le, Hz. Osman'la (ra) namaz kıldım. Onlardan hiç birinin bunu (besmelenin okunacağını) okuduklarını işitmedim. Onu sen de okuma. Sadece "Elhamdülillah! Rabbe'l-alemin" de.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 180, (244); Nesai, İftitah 22, (2,135)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) ikinci rek'atten kalktığı zaman kıraati Elhamdülillahi Rabilalemin ile başlatıyor ve sükut etmiyordu.

 Kaynak

Müslim, Mesacid 148, (599)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Fatiha-i şerife süresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır -bu sözü üç kere tekrarladı- eksiktir." Ebu Hüreyre (ra)'ye: "Biz imamın arkasında bulunuyorsak (ne yapalım)?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Yine de içinden oku. Zira ben Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Allah Teala hazretleri (bir hadis-i kudside) buyurdu ki: "Ben kıraati kulumla kendi aramda iki kısma böldüm, yarısı bana ait, yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir: Kul: "Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin, (Hamd alemlerin Rabbine aittir)" deyince, Aziz ve Celil olan Allah: "Kulum bana hamdetti." der. "er-Rahmanirrahim" deyince, Allah: "Kulum bana senada bulundu" der. "Maliki yevmiddin (ahiretin sahibi)" deyince, Allah: "Kulum beni tebcil ve ta'ziz etti (büyükledi)." der. "İyyakena'budü ve iyyakenestain (yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz)" deyince, Allah: "Bu benimle kulum arasında bir (taahhüddür). Kuluma istediğini verdim" der. "İhdina's'sırata'l-müstakim sıratallezine en'amte aleyhim gayr'il-mağdubi aleyhim ve la'd-dallin. (Bizi doğru yola sevket, o yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur, gadaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin değil)" dediği zaman, Allah: "Bu da kulumundur, kuluma istediği verilmiştir" buyurur."

 Kaynak

Müslim, Salat 38, (395); Muvatta, Salat 39, (1, 84-86); Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955); Nesai, İftitah 23, (2,135, 236)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

 Hadis

Ebu Davud'da gelen bir rivayette şöyle denmiştir: "...Bana Resulullah (sav): "Haydi git ve Medine'de ilan et ki: "Sadece Fatiha süresi de olsa, Kur'an'dan bir parça okumadıkça kıldığınız namaz namaz değildir" dedi ve başka bir şey ilave etmedi."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 136, (819, 820, 821)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

 Hadis

Rezin'in zikrettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: "...Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıraatsiz namaz sahih değildir." Bilesiniz, Resulullah (sav) bize her ne duyurdu ise biz de size duyurduk. Bize gizli tuttuğunu biz de size gizli tuttuk." Bu açıklama üzerine bir zat ona: "Ey Ebu Hüreyre, Fatiha'ya herhangi bir ilavede bulunmazsam (yeterli midir) ne dersin?" diye sordu. Ebu Hüreyre dedi ki: "Bu sual Aleyhissalatu vesselam'a da sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Bununla iktifa edersen sana yeter, ilavede bulunursan senin için daha hayırlı ve efdal olur."

 Kaynak

Müslim, Salat 38, (395); Muvatta, Salat 39, (1, 84-86); Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955); Nesai, İftitah 23, (2,135, 236)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

Ebu Said

 Hadis

(Namazda) Fatiha süresi ile kolaya gelen bir miktar (Kur'an ayetin)i okumakla emrolunduk.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 136, (818)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

Cabir

 Hadis

Kim Fatiha'yı okumadan bir rek'at namaz kılarsa, imamın arkasında bulunmadığı takdirde, namaz kılmış sayılmaz.

 Kaynak

Muvatta, Salat 38, (1, 84); Tirmizi, Salat 233, (313)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

Vail İbnu Hucr

 Hadis

Resulullah (sav)'ı gayri'l-mağdubi aleyhim ve la'd-dallin'i okuyunca amin dediğini ve bunu söylerken sesini uzattığını işittim. (Bir başka rivayette şöyle gelmiştir. "...Bunu söylerken sesini yükselttiğini işittim.")

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 172, (932, 933); Tirmizi, Salat 184, (248)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Kıraat

 Râvi

Bilal

 Hadis

Söylediğine göre, Aleyhissalatu vesselam'a: "Ey Allah'ın Resulü! Amin'de beni geride bırakma!" demiştir.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 172, (937)


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 102 misafir olmak üzere toplam 102 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102,
Reklamlar:

Faruki.net