Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Resulullah (sav) bize namazı şöyle öğretti: "önce tekbir getirdi iki elini kaldırdı. Rükuya gittiği zaman ellerinı dizlerinin arasında kavuşturdu." Ravi der ki; Sa'd'a bu haber ulaşınca: "Kardeşim doğru söyledi. Biz böyle yapardık, sonra şununla emredildik" dedi ve bununla diz kapaklarını kavrayıp avuçlamayı kastetti.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 150, (868); Nesai, İftitah 90, (2, 184, 185)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Ömer

 Hadis

Diz kapağı(nı tutmak) sizin için sünnet kılınmıştır, öyle ise rükuda diz kapaklarını kavrayın.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 192, (258); Nesai, İftitah 92, (2, 185)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Ebu İshak

 Hadis

Bera İbnu Azib (ra) bize secdeyi şöyle vasfeyledi: Ellerini (yere) koydu, dizleri üzerine dayandı, kalçasını (havaya) kaldırdı ve: "Resulullah (sav) böyle secde yaparlardı" buyurdu. (Bir diğer rivayette: "Resulullah (sav) namaz kılınca kollarını kanat gibi yanlarına açardı" denmiştir.)

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 158, (896); Nesai, İftitah 141, (2, 212)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Bera

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Secde ettiğin zaman ellerini yere koy, dirseklerini (havaya) kaldır."

 Kaynak

Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Bera

 Hadis

Bera'ya: "Resulullah (sav) secde edince yüzünü nereye koyardı?" diye soruldu. "Ellerinin arasına" diye cevap verdi.

 Kaynak

Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Abdullah İbnu Malik İbni Buhayne

 Hadis

Resulullah (sav) namazda secdeye gidince ellerinin arasını, koltukaltı beyazlıkları görününceye kadar açardı.

 Kaynak

Buhari, Ezan 130; Müslim, Salat 235 (495); Nesai, İftitah 62, (2, 212)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz secde edince kollarını, köpeğin yayması gibi yere yaymasın."

 Kaynak

Tirmizi, Salat 206, (275); Ebu Davud, Salat 158, (901)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Amir İbnu Sa'd

 Hadis

Amir İbnu Sa'd babasından (Sa'd'dan) (ra) naklediyor: "Resulullah (sav) (secdede) ellerin yere konulmasını, ayakların da dikilmesini emretti."

 Kaynak

Tirmizi, Salat 206, (277,278)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Ebu Humeyd es-Saidi

 Hadis

Resulullah (sav) rüku yapınca itidali muhafaza eder, başını (yukarı) dikmez, (aşağı da) eğmezdi. Ellerini dizkapaklarının üzerine koyardı. Secde için yere eğilince adalelerini koltuk kısmından yana açardı. Ayaklarının parmaklarını da aralardı.

 Kaynak

Nesai, İftitah 96, (2,137); 138, (2,211)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Ebu Humeyd

 Hadis

Resulullah (sav) secde ettiği zaman, burnunu ve alnını yere koyardı. Ellerini yanlarından aralardı, avuçlarını omuzları hizasına koyardı.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 201, (270)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Vail İbnu Hucr

 Hadis

Resulullah (sav) secde edince, yere, dizkapaklarını ellerinden önce koyardı. Kalkınca da ellerini dizkapaklarından önce kaldırırdı.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 141, (838); Tirmizi, Salat 199, (268); Nesai, İftitah 128, (2, 206)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

 Hadis

Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) secdeye gidince alnını ellerinin arasına koydu, kalkınca da dizkapaklarının üzerine kalktı ve dizlerine dayandı."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 141, (839)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz secde edince, devenin çöküşü şeklinde yere çökmesin, yani ellerini dizlerinden önce yere koymasın."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 141, (840, 841); Tirmizi, Salat 200, (269); Nesai, İftitah 128, (2,206-207)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Ali

 Hadis

Resulullah (sav) bana şunu söyledi: "Ey Ali! Ben kendim için sevdiğimi senin için de seviyorum, kendim için hoşlanmadığımı senin için de hoşlanmıyorum, öyleyse iki secde arasında ik'ada bulunma."

 Kaynak

Tirmizi, Salat 209, (282)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) (namazda) kişinin, elleriyle yere dayanarak oturmasını yasakladı. (Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav), namazdan kalkarken kişinin ellerine dayanmasını yasakladı.")

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 187, (992)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) namazda ayaklarının sırtı üzerinde kalkardı.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 214, (288)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Malik İbnu'l-Huveyris

 Hadis

Anlattığına göre Resulullah (sav)'ı namaz kılarken görmüştür. Efendimiz, tek rekatte iken, tam bir oturuş vaziyeti almadan kalkmamıştır.

 Kaynak

Buhari, Ezan 142; Ebu Davud, Salat 142, (844); Tirmizi, Salat 213, (287); Nesai, İftitah 181, (2, 233, 234)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer (ra) secde ettiği zaman ellerini, yüzünü koyduğu şeyin üzerine koyardı. Ben O'nu çok soğuk bir günde gördüm, ellerini (giymekte olduğu) bürnusunun altında çıkarmış çakılların üzerine koymuştur.

 Kaynak

Muvatta, Kasru's-Salat 59, (1, 163)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Uhban İbnu Evs

 Hadis

Mecze'e İbnu Zahir, Ashabu Şecereden Uhban İbnu Evs'ten naklettiğine göre, Uhban diz kapaklarından rahatsızdı, secde ettiği zaman dizkapağmın altına minder koyardı.

 Kaynak

Buhari, Megazi 35


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Rüku Ve Sücudun Şekli

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer (ra) şöyle derdi: "Hasta kimse secde etmeye muktedir olamazsa başıyla ima eder, alnına herhangi bir şey kaldırmaz."

 Kaynak

Muvatta, Kasru's-Salat 74, (1,168)


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 248 misafir olmak üzere toplam 248 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248,
Reklamlar:

Faruki.net