Forum    Kuran-ı Kerim  
     Yazan: ihvan_enes   Son Yazan: ihvan_enes (03.02.2007 02:02:16)     Cevap: 5    Okunma: 11224
      Konu Adı: İlmin en geniş tefsir'leri...2

Yazan

Mesaj

 


ihvan_enes
(yeni)


Mesaj Sayısı: 3

   Mesaj Tarihi: 26.12.2006 15:36:54   
 
 

Bismillahirrahmanirrahim......ALLAH'cc Hz'lerine hamd RASUL'ne onun yolundan gidenlere selam olsun..

Evvela yapılan bu alışmanın verimli,istifadesi bol ve hayırlı bi alışma olmasını niyaz ediyorum. Yapılan bu alışma yaklaşık 14 tefsir kitab'ından istifade edilerek hazırlanmıştır. İbni Kesir,Taberi, Kurtubi ,Elmalılı, Mevdudi, mefatih-l gayb,Belagat,Tefsirl Mnir, Ettevsir'l hadis ,Şifa Tefsir'i, El Veciz, Ahkam Tefsir'i, Safvet-t Tefasir, Muhammed,Gazali tefsir'lerinden ve degişik Tefsir Kitapların 'dan istifade edilerek hazırlanmıştır.Bir mevzuyu yaklaşık 14 Tefsir sahibine yani Mfessir'e gre yazmaya gayret edilmiştir. Degişik yorumlar ve grşlerinde oldugu bu İlim le alakalı mevzuları iine alan yazımız İnternet ortamında degil gnmzde ortamında bile bu kadar geniş bi şekilde değerlendirilmemiştir.ok tefsir kitaplarından baktım ama bu kadar derin oldugunu grmedim İNŞAALLAH bu yazımız cok detaylı olacak ve Tefsir alanında byk bi eser olarak bu mevzuda internet ortamında istifadenize sunulacaktır.Yapılan tefsir'ler Mfessir'leri belirtilerek hangi Tefsir kime aitse bildirilecektir. Ayet ve Hadis şerif'lerde kaynaklarıyla beraber verilecek bu vesile ile btn şphe edilecek şeylerin İNŞAALLAH n kesilecektir.ALLAH'ın izni ilede Sahabe,Tabiin, Fakif,Ulema,Alim'lerinde szlerine yer verilecektir.ALLAH'tan başarı sizlerden dua beklerim..

İlim sudur o var hayat var o yok hayat yok (Şehit Bayram Ali ztrk Hocaefendi)

 

Hadis-i Şerif'ler

***Kim ilim grenmek iin yola ikarsa, Cenb-i Hak onun iin cennet yolunu kolaylastirir. (Et-Tergib ve?t-Terhib 1/68)

***Evinden ilim talebi iin ikan hi kimse yoktur ki, melekler yaptigi isten rzi olduklari iin kanatlarini onun yoluna sermis olmasinlar. (Et-Tergib ve?t-Terhib 1/68)


***(Hakk) lim iin, denizdeki baliklara varincaya kadar gkte, yerde ne varsa hepsi Allah?tan magfiret diler. (Ibn-i Mace 1/87

***"Hikmetli sz m'minin yitiğidir. Onu nerede bulursa, hemen almaya ehaktır."(Tirmizi ilim..).

 

***İLİM***

İnnema yahşellahe min ibadihil ulema' innellahe azızn ğafur

Allahtan, kulları iinde, ancak limler korkar (S. Ftır, 28)

İbn-i Abbas radıyallh anhmya gre,yet-i kerimesinin mnsı şudur
Allahtan, kullarının iinden, ancak onun cebertunu, izzetini, saltantını bilenler korkar. Burada limlerden murad, Cenb-ı Hakkı sıfatlarıyla bilip de, onu tzim edenlerdir. Kimin ilmi artarsa, o nisbette Allah korkusu da artar
.

.
İmm-ı Azam Eb Hanfe ve İbn-i Srn rahımehmallh hazertına gre, yet-i cellede geen haşyetten murad tazimdir, byk saygıdır. Haşyetin şartı ise, mrifetullahtır, Cenb-ı Hakkın sıfat ve fiillerini bilmektir

İbni kesir Tefsir'ine gre

 

Allah'tan ancak bilgin kulları korkar. Allah'tan ancak bilgin ve lim kullan gerektiği gibi korkarlar. nk gzel isimlerle ve mkemmel sıfatlarla nitelenen Alm, Kadr ve Azm olan Allah'ın azameti ne kadar daha mkemmel bir bilgiyle bilinirse, ondan korkup rper-mek de daha muazzam ve daha fazla olur. Nitekim Ali İbn Ebu Talha, Abdullah İbn Abbs'ın bu yet-i kerme hakkında şyle dediğini bildirir: Allah'ın her şeye gcnn yettiğini bilen lim kulları ancak Allah'tan korkarlar. bn Leha da... İbn Abbs'tan şyle dediğini nakleder: O'na hi bir şeyi ortak koşmayan, hellim hell sayan, haramını haram kabul eden, buyruğunu koruyan ve bir gn mutlaka O'na ulaşacağını kesinkes bilip, yaptıklarından hesaba ekileceğini kabul edenler Rah-mn'ı bilendir.

Sad İbn Cbeyr der ki: Haşyet, seninle Allah Azze ve Celle'ye isyanının arasına giren şeydir.
Hasan el-Basr der ki: mn; grmeyerek Rahmn'dan haşyet edenin mnıdır. Allah'ın teşvik ettiği şeye rağbet eden ve hoşlanmadığı şeyden kamanın mnıdır. Sonra Hasan el-Basr,
Allah'tan ancak bilgin kulları korkar. yetini okumuştur.

Abdullah bn Mes'd (r.a.) der ki: Bilgi, ok szden ibaret değildir. Ancak bilgi, ok haşyetten ibarettir.
Mısır'h Ahmed İbn Salih, İbn Vehb kanalıyla Mlik'in şyle dediğini bildirdi: İlim, ok rivayetten ibaret değildir. İlim, ancak Allah'ın kişinin kalbine koyduğu bir nurdur. Mısır'lı Ahmed İbn Salih der ki: Bunun anlamı şudur: ok rivayetle haşyete ulaşılamaz. Allah Azze ve Celle'nin uyulmasını emrettiği ve farz kıldığı bilgi, Kitb ve Snnet'-in bilgisidir. Sonra da sahbe'nin ?Allah onlardan razı olsun? getirdikleriyle onları ta'kb eden mslman imamların getirdikleri şeylerin bilgisidir. Bu bilgi, ancak rivayetle elde edilir. Bu takdirde İmm M-lik'in sznn te'vli şyle olur: İlim; bilginin anlaşılıp bunların anlamlarının bilinmesi iin istenen bir nurdur.

Sfyn es-Sevr, Ebu Hayyn kanalıyla bir adamın şyle dediğini nakletti: tr bilgin olduğu sylenirdi: Biri Allah'ı ve Allah'ın emirlerini bilen. Diğeri Allah'ı bilip Allah'ın emirlerini bilmeyen, ncs de Allah'ın emirlerini bilip Allah'ı bilmeyen bilgin. Allah'ı ve emirlerini bilen, Allah'tan korkup Allah'ın hududunu ve farzlarım bilen bilgindir. Allah'ı bilip Allah'ın emirlerini bilmeyen bilgin ise, Allah'tan korkup Allah'ın hududunu ve farzlarını bilmeyen kimsedir. Allah'ın emirlerini bilip Allah'ı bilmeyen bilgin ise, Allah'ın hududunu ve farzlarını bilip te Allah Azze ve Celle'den korkmayan bilgindir.

Kurtubi Tefsir'ine gre

 

Kulları arasında Allahtan ancak alimler korkar. Şphesiz Allah, Azizdir, Gafurdur." Bu buyruk ile, Allahın kudretinden korkan ilim adamları kastedilmektedir. Yce Allahın herşeye kadir olduğunu bilen bir kimse gnah dolayısıyla cezalandıracağına da kesinlikle inanır. Nitekim Ali b. Ebi Talha, İbn Abbastan yce Allahın: "Kulları arasında Allahtan ancak alimler korkar" buyruğu hakkında şyle dediğini rivayet etmektedir: Bunlar yce Allahın herşeye kadir olduğunu bilen kimselerdir.

er-Rab b. Enes dedi ki: Allahtan korkmayan bir kimse alim değildir. M-cahid de şyle demiştir: Alim ancak Allahtan korkan kimsedir. İbn Mesuddan da şyle dediği nakledilmiştir: İlim olarak yce Allahtan korkmak, cahillik olarak da gurura kapılmak yeterlidir.

Sad b. İbrahime: Medinelilerin en fakihi kimdir? diye sorulmuş, o da: Aralarından Rabblerine karşı en ok takvalı olanlarıdır, diye cevab vermiştir.
Yine Mcahidden şyle dediği nakledilmiştir: Fakih (dinde derin bilgi sahibi) ancak yce Allahtan korkan kimsedir.

Ali (r.a)dan da şyle dediği nakledilmiştir: Gerek anlamıyla fakih, insanlara Allahın rahmetinden mit kestirtmeyen, Allaha isyan etmeleri iin onlara ruhsatlar bulmayan, Allahın azabından emin olmalarına sebep teşkil etmeyen, başkasına duyduğu arzu sebebiyle Kurndan yz evirmeyen kimsedir. nk ilimsiz ibadette hayır olmadığı gibi, fıkhı bulunmayan ilimde hayır yoktur, tedebbr (iyiden iyiye dşnmeyi) olmadan da kıraat (Kurn okumak) olmaz.

Darim Ebu Muhammed, senedini kaydederek Mekhulden şyle dediğini nakletmektedir: Raslullah (sav) buyurdu ki: "Alimin, abide olan stnlğ benim sizden en alt mertebede olanınıza gre stnlğm gibidir." Daha sonra şu:
"Kulları arasında Allahtan ancak alimler korkar" yetini okudu. (Devamla buyurdu ki): "Muhakkak Allah, Onun melekleri, semavatın-dakiler, yeryznde bulunanlar, denizde balıklar, insanlara hayrı ğreten kimselere dua ederler."(]Darim, I, 100; ayrıca bk. Darim, I, 109; Tirmizl, V, 50)Bu haber mrseldir. Darim dedi ki: Bana Ebun-Numan anlattı (dedi ki): Bize Hammad b. Zeyd anlattı: O Yezid b. Hazimden dedi ki: Bana amcam Cerir b. Zeyd anlattı: O Tubeyi, Kabtan rivayetle şyle derken dinlemiş: Ben amelden başka maksatla ilim ğrenen, ibadetten başka maksatla fıkıh ğrenen, hiret ameliyle dnya isteyen, kalbleri Ebu Cehil karpuzundan daha acı olmakla birlikte koyun postları giyinen kimseleri, niteliklerini biliyorum. (
Yce Allah, haklarında şyle buyurmaktadır): Onlar Benim rahmetime mi aldanıyorlar? Beni mi kandırmaya alışıyorlar? Kendi zatıma yemin ederek sylyorum ki; onlar iin aralarında bulunan aklı başındaki kimseleri dahi şaşkın bırakacak bir fitnenin zamanını bekliyorum.[49](Darimi I 102)

Tefsir'l Mnir Veybe Zhayli'ye gre

 

"Kulları arasında Allah'tan gerekten korkanlar ancak limlerdir." ifadesi sıfatın mevsufa tahsis edilmesi, Allah korkusunun limlere tahsis edilmesi (kasr) sanatı yapılmıştır..

Kulları arasında Allah'tan gerekten korkanlar, ancak limlerdir." Mekke halkı gibi cahil olanlar bunun hılafmadır. Zira korkunun şartı korkulanın bilinmesi, onun sıfatlarının ve fiillerinin bilinmesidir. Kim onu daha ok tanıyorsa, ondan daha ok korkacaktır.

Bunun iin Buhari, Mslim ve Nese'nin Enes'ten rivayet ettikleri ha-dis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.) şyle buyurmuştur: "Allah'tan en ok rpereniniz ve O'ndan en ok korkanınız benim." "Azız" en stn olan ve ezici gce sahip olandır. "Gafur" tevbe eden mmin kullarının gnahlarını ok bağışlayandır. "Şphesiz ki Allah Azizdir, Gafur'dur." ifadesi Allah korkusunun vacip ve şart olduğunun sebebini beyan etmektedir.

"Allah'ın kitabını okuyanlar," Kur'an-ı Kerim okumaya devam edenler, "namazı dosdoğru kılanlar," namazı vakitlerinde btn erknı ve zikirle-riyle eda etmeye devam edenler, "kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aık infak edenler" ki bu ifadeyle nasıl mmkn olursa olsun infak etmeye teşvik edilmektedir. Ancak gizlice yapılan infak, aık yapılan infaktan daha stndr. Bu kimseler "tkenmeyecek", kesada uğramayacak ve hsranla yok olmayacak "bir kazan" taatin sevabının elde edilmesi kazancını "umarlar."

Allah'ın birliği ve kudretine dellet eden kinattaki değişik cins ve renklerdeki manzaraların anlatıldığı bir başka delildir. Bunun gereği olarak kinat ilimlerini iyi bilen limler kinatın azametini en iyi idrak eden insanlar olup dolayısıyla Allah'tan en ok korkan kimseler olmuşlardır. Bunun ardından Allah'ın kitabıyla amel eden limlerin durumu beyan edilmiştir. Bunlar itaatlerinden dolayı Allah'ın sevabını uman kimselerdir.

"Allah'ın gkten su indirdiğini grmez misin?" takriri istifhamdır (cevap alma maksadı ile değil, kabul ettirme maksadı ile sorulan sorudur). Ayrıca burada hayret etme anlamı bulunmaktadır

"Allah'ın gkten su indirdiğini grmez misin?" Bilmez misin, demektir. Buradaki grmek kalbin grmesi, yani bilmek anlamındadır. "Biz bu su ile değişik renklerde meyveler ıkarmışızdır." Cinsleri, sınıfları, durumları ve sarı, kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah gibi renkleri değişik meyveler ıkarmışızdır..Fatır 27

Nitekim Cenab-ı Hak bir başka ayette şyle buyurmaktadır: "Yeryznde birbirine komşu birok toprak paraları vardır. Bu topraklarda zm bağları, ekinler, toplu ve ayrı hurma ağaları yer alırlar. Aynı suyla sulanmalarına rağmen, onları tat ve şekil ynnden birbirinden farklı kıl-mışızdır. Şphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim iin nice ibretler vardır." (Ra'd, 13/4).

Allah Teal bu varlıkardaki renk bakımından farklılığı zikretmektedir. Zira bu farklılık Allah'ın kudretinin ve Onun eşsiz sanatının en byk delillerinden biridir. Allah Teal, nce meyvelerdeki renklerin eşitliliğini, sonra da cansız varlıkardaki, daha sonra insanlardaki ve hayvanlardaki renk eşitliliğini zikretti.

Hafız Ebubekir el-Bezzar, İbni Abbas (r.a.)'den naklediyor: Bir adam, Peygamberimiz (s.a.)'e geldi.

- Rabbin (varlıklara) boya vurur mu? diye sordu. Peygamberimiz (s.a.):

- Evet, silinmeyen bir boya; kırmızı, sarı, beyaz, diye buyurdu.

Cenab-ı Hak daha sonra bunun gzelliğini ve inceliklerini bilen kimseleri -yani limleri- zikretmektedir

Kulları arasında Allah'tan gerekten korkanlar ancak limlerdir. Şphesiz ki Allah Azizdir, Gafur'dur." Ancak Allah'ı tanıyan ve O'na lyık yce sıfatları ve gzel fiillerini bilen, dilediğini yapma hususunda muazzam kudretini bilen limler Allah'tan korkarlar. Allah'ı kim daha iyi bilirse, Ondan daha ok korkar. Kim de Allah'tan korkmuyorsa; o kimse lim değildir. "Alim'den murad tabiat ve hayat ilimlerini ve kinatın esrarını bilen kimsedir.

Alimlerin Allah'tan korkmalarının sebebi, Allah'ın kfirlerden intikam almakta gayet gl olması, kendisine iman edenlerin ve kendisine ynelenlerin gnahlarını ok bağışlayıcı olmasıdır. Cezalandıran ve sevap verenin hakkı, kendisinden korkulmasıdır. Bu ise korku ve midi gerekli kılar. Cenab-ı Hakk'm "intikam sahibi ve Azz" olması tam korkuyu gerektirir. Onun "Gafur" olması mkemmel midi gerektirir.

İbni Abbas diyor ki: Rahman'ı bilen "lim" kendisine hibir şeyi şirk koşmayan, O'nun helllerini hell kılan, haramlarını da haram kılan, Onun vasiyetini tutan, Onun huzuruna ıkacağını ve ameli sebebiyle hesaba ekileceğini yaknen bilen kimsedir.

Hasan-ı Basr diyor ki: "lim" Rahman'dan O'nu grmediği halde korkan, Allah'ın teşvik ettiği şeyleri teşvik eden, Allah'ın buğzettiği şeylerden uzaklaşan kimsedir. Daha sonra da şu ayeti okudu: "Kulları arasında Al-lah'tan gerekten korkanlar ancak limlerdir. Şphesiz ki Allah Azizdir, Gafur'dur."

Said b. Cbeyr diyor ki: "Haşyet", seninle Allah'a isyan arasında perde olan rperti, Allah korkusudur.

Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'m şu sz naklediliyor: Alim ok hadis-i şerif bilen kimse değil, Allah'tan ok rperen kimsedir.

İmam Malik diyor ki: İlim ok rivayette bulunmakta değildir. İlim ancak Allah'ın kalbe koyduğu bir nurdur.

Cenab-ı Hak daha sonra Allah'ın kitabını bilen ve onunla amel edenlerin durumunu haber vererek şyle buyurdu:

"Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aık infak edenler, tkenmeyecek bir kazan umarlar." Yani Kur'an-ı Kerim okumaya devam edenler, Kur'an-ı Kerim'de-ki farz kılınan namazları vakitlerinde btn erknı ve şartlarıyla huşu ierisinde kılmak ve Allah'ın kendilerine verdiği ltuf ve rızıklardan gece-gndz gizli-aık infakta bulunmak gibi farzları işleyen kimseler taat-lerine karşılık Allah'tan mutlaka meydana gelecek sevabı talep ederler.

Bunun iin Cenab-ı Hak şyle buyurmaktadır:

"Bylece Allah, onların mkafatını eksiksiz verir ve lutfuyla da artırır. Şphesiz O, ok affedicidir ve şkrn karşılığını bol bol verendir."

Bylece Allah onlara yaptıklarının sevabını tam olarak verir ve onlara akıllarına hi gelmeyen ziyadelerle kat kat ltufta bulunur. O şphesiz onların gnahlarını ok affeden, onların az olan taatleri ve amelleri ile şkre karşılığı bol bol verendir.

Bu ayetin benzeri şu ayetlerdir: "Allah iman edip salih amel işleyenlerin mkfatlarını eksiksiz verecek ve lutfundan daha da artıracaktır." (Nisa, 4/173); "Bylece Allah'ın kendilerini işlediklerinin en gzeliyle mkfatlandıracak ve lutfundan kendilerine daha da fazlasını ihsan edecektir." (Nur, 24/38).

 

Fahruddin Er-Rzi, Meftihu?l-Gayb,a gre

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan, yine byle renkleri eşit eşit olanlar vardır. Allah'tan, ancak lim kullan korkar. Şphesiz Allah azfz ve gafurdur"

(Ftır. 28).

Bu ayet, Allah Teal'nın kudret ve irdesine getirilen bir başka delildir. Binenaleyh Cenb-ı Hak sanki, iinde bulunduğumuz bu alemdeki, yani terkibler (bileşikler) alemindeki mahluktta bulunan delilleri ikiye ayırmıştır: Canlılarda olan, cansızlarda olan... Cansızlar da, ya bitkiler, ya madenlerdir. Bitkiler, cansızların (hareketsizlerin) en kıymetlisi olup, Hak Tel buna, "O (yağmurla) eşit eşit meyveler ıkardı" buyurarak işaret etmiştir.

Daha sonra madenlerden de, "Dağlardan da..." ifadesiyle bahsetmiş, bunun peşisıra da canlılardan bahsederek, işe onların en şereflisi olan insanla başlayıp, "insanlardan..." demiş, sonra hayvanları zikretmiştir. nk hayvanların insana faydası, bu hayvanların canlı olmaları haline Dağlıdır. Davarların faydası ise, onlardan yeme ile ilgilidir. Yahut syle de diyebiliriz: "dbbe" denilince rfen at akla gelir. At ise, insanlardan sonra canlıların en Kıymetlisidir.

Ayetteki, "renkleri eşit eşit" ifadesiyle ilgili olarak şunu deriz: Bu varlıkların bizzat kendileri Allah'ın kudretine ve iradesine delil oldukları gibi, renklerinin farklı farklı oluşu da buna delildir. Ayetteki ifadesindeki zamirin mzekker getirilişi, sanın bunlar cmlesinden olarak zikredilmesinden ve zamiri mzekker getirmenin daha evla ve stn oluşundan dolayıdır.

Cenb-ı Hak sonra "Allah'tan ancak lim kullan korkar. Şphesiz Allah, aziz ve gafurdur" buyurmuştur.

ekinme ve saygı, saygı duyulan varlığın tanınmasına - bilinmesine gredir. lim olan, Allah'ı bilir ve O'ndan hem korkar, hem de O'na mid bağlar. Bu, limin derece bakımından, bid'den daha stn oluşunun delilidir.

nk Hak Tel, "Sizin Allah katında en şerefliniz, en mttak olanınız, (Allah'dan en ok korkanızdır)"'(Hucurat, 13) buyurarak, şerefin ve kıymetin, takvaya gre; takvanın da İlme gre olacağını beyan etmiştir.

O halde, Allah katında şeref ve kıymet, amele gre değil, ilme gredir, Evet, lim, ameli bıraktığında (ilmiyle amel etmediğinde), bu onun ilmini zedeler. nk onu gren kimse, "Eğer bilseydi, gereğini yapardı" der.

Daha sonra Cenb-ı Hak, "Şphesiz Allah azız ve gafurdur" buyurmuş, bylece korku ve midi gerektiren sıfatlarından bahsetmiştir. nk Allah'ın intikam alan, cezalandıran bir aziz olması, tam bir korkuyu; şirkin dışındaki gnahlar iin bağışlayıcı (gafur) olması da, ileri derecede bir midi gerektirir. Buradaki "ulem" kelimesini mansub, "Allah" kelimesini merf okuyanlara gre, ayetin manası, "Allah, lim kullarını tebcl eder ve yceltir" şeklinde olur

 

Elmalılı Tefsir'in Hamdi Yazır'a gre

İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan da byle değişik değişik renklileri vardır. Bunlar da yle şekl ve manev grntlere ayrılarak seilmişlerdir. yle ki insanlar iinde ilmi olanlar, olmayanlar vardır. Fakat Allah haşyetini, Allah korkusunu, Allah saygısını kulları iinden ancak bilginler duyar, ancak Allah'ı bilenler o saygıyı hissederler. Yani "Sen ancak grmeden Rabbinden korkmakta olanları sakındıracaksın." (Ftır, 35/18) buyurulduğu zere, Allah saygısını srekli duyup da Peygamberin uyarmasından yararlanacak ve dolayısıyla temizlenip korunacak olanlar, Allah'ı celal ve cemaliyle, kemal sıfatıyla bilen ilim sahibleridir.

nk bir şey hakkında saygı, onun şanına olan bilgi ve bilginin dercesiyle uyumlu olur. Bir kulun da Allah'a dair ilmi ne kadar mkemmel ise, korkusu da o oranda mkemmel olur. Onun iin Resulullah (s.a.v.) "Ben sizin Allah'tan en ok korkanınız ve en ok mttaki olanınızım" demiştir. Niin Allah'ı bilmek korkmaya sebeb oluyor? nk Allah ok gldr, bağışlayıcıdır. Yalnız bağışlayıcı değil gl bağışlayıcıdır. Sadece bir bağışlayıcı olsaydı, O'nu bilmek belki nazlanmaya, mağrur olmaya, hi korkusuz mit bağlamaya sebeb olabilirdi.

Fakat Allah yalnız bağışlayan, merhamet eden değil, aziz, hi bir sebebe boyun eğmeyen, yenilmeyen, hibir kanun altına alınma ihtimali bulunmayan, dilediği anda kahredip yerle bir eden, ok kuvvetli, ok azametli, galib ve kahredici bir bağışlayıcıdır. Mağfireti ok olduğu gibi cezası, intikamı da ok şiddetlidir. Onun iin Allah'ı bilmeyenler her haltı ederler. O'nu bir kul ne kadar iyi bilirse, o kadar ok saygılı, o kadar ok hrmetli olur. Bununla birlikte bilginlerin saygısı, korkusu, haşyeti ne kadar yksek olursa, midi de o oranda ok olacağı unutulmamalıdır.

 

Muhammed gazali Tefsir'ine gre

 

Adeta dinler tarihini bilenler arasında, İslm'ın evreni dşnme, hayatı grme, hararetle dnyayı, dnyadaki yetleri, glen, sırlan ve kanunları kafa yorup dşnmeye davet etme zerine kurulduğu noktasında grş birliği sağlanmıştır.

Allah'ın ztını dşnme mmkn değildir. O'nun byklğn tanıma yolu, ancak yaratı ki arı ndak yetleri araştırma ile mmkndr. Bu, Allah'ın ilminin, kudretinin, cellinin ve cemlinin yalanlanamayacağına bir delildir. Yeryznn belli alanlarında, hepsi aynı yerden ıkan tatları, renkleri ve kokulan farklı olan meyveler grmektesiniz. Başınızı gğe kaldırıp baktığınızda byk ve geniş bir leme işaret eden parlayan bir gneş, aydınlatan bir ay ve ufuklara saılmış yıldızlar grrsnz.

Btn bunlar byk yaratıcının eseridir. Bu bağlamda Yce Allah'ın şu buyruğunu bir okuyunuz:

"Grmedin mi Allah gkten su indirdi. Onunla renkleri eşit eşit meyveler ıkardık. Dağlardan (geen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar (yaptık). İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine byle trl renkte olanlar var. Kullan iinde ancak limler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şphesiz Allah, dima stndr, ok bağışlayandır." (Ftır: 27-28)

yetin siyakından, yette geen limlerden kast edilenler iinde , tıp, mhendislik, astronomi bilimadamlarına ilveten botanik, zooloji, jeoloji, fizik, kimya bilginleri olduğuda anlaşılmaktadır. Bu bilim adamlarının, Yce Allah hakkında yaptıkları aıklamaları dinlediğimizde ve szlerini araştırdığımızda, Allah'ı, vlen ve saygı duyulan byk ve kulluğa layık olarak zikrettiklerini grmekteyiz.

Her şeyde O'nun İin yet vardır, O'nun tek olduğuna işaret eden...

Kur'n kavramları, bu eksen zerinde dnp dolaşmaktadır. man, zek ve araştırmacı aklın bir sonucudur. Din, ancak inanmış bir akıl ve Allah'a ynelerek yaşayan bir kalbin sonucudur. İslm mmeti, din gereklerini bu kavram erevesinde yklenmiş ve insanlar arasında byle temsil etmeyi istemiştir.

 

Et-Tefsir'l Hadis'e gre

insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine byle trl renkte olanlar var, kulları iinden ancak limler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şphesiz Allah daima stndr, ok bağışlayandır..Fatır 27/28

Ayette, Allah'ın yarattıklarından bazı grnmlere ve evrenin kanunlarına dikkat ekilmektedir. Gkten suyu indirip, onunla binbir renk, tr ve şekildeki bitkileri ıkaran Allah'tır. Dağlardaki kırmızı, beyaz ve siyahıyla yollan o yaratmıştır. Yaratılanlar-daki bu eşitlilik insanlarda, ehil ve yaban hayvanlarda da gzlemlenir. Tm bunlarda O'nun kudretine, yceliğine ve yaratılışındaki eşsizliğine, kalplerde zellikle de başkalarına nisbetle bunları daha derinden idrak edebilecek olan alimlerin kalplerinde, huşu doğuracak nitelikte deliller vardır. Daha sonra da Allah'ın izzet ve bağışlayıcılığma işaret eden iki sıfat gelmiştir. O hibir şeyin kendisini aciz duruma dşremeyeceği ve hibir ktlğn kendisine ulaşamayacağı, gl ve aziz olandır ve o pişman olup tevbe etmeleri durumunda insanları da ok bağışlayıcıdır.

Bu iki ayet ait oldukları bağlamdan bir kopukluk arzetmemektedir. nceki, Allah'ın kudreti, evrenin byklğne gzlemi ile ilgili belirlemeler ieren, davet, nasihat ve desteğin ifade edildiği nceki blmlere benzeyen bir blm teşkil etmektedirler.

Sylediklerimize ilaveten ayetler, Hz. Peygamberi teselli ediyor. Allah'ın yarattığı herşey farklılık arzetmektedir. İnsanlarda bunlara dahildir. İnsanlar arasında bilgisiz, ahmak, inatı, kibirli, bilinli, hakka boyun eğen, hidayete kulak veren kişilerin bulunması garipsenecek birşey değildir.

"Allah'tan sadece kullarından alimler korkar" ifadesi, limlerin stnlğn, onların rnek ve sekinliğini vurguluyor. Buna ek olarak onlara başka sınıfların stlenmediği sorumluluklar ykleyerek onların zel grevlerinin bulunduğuna dikkat ekiyor. Alimler kelimesi ayette genel olarak gemektedir. Buna Allah'ın kinattaki ve yarattığı btn varklardaki gerekleri kavratan bilimleri bilen alimler dahildir. Alimlere sekinler, akıllılar, bilinliler tabakası da girebilir. Her ne kadar bunlar ilimde derinleşmemiş olsalar da byledir. Btn bu bilginler ister akılları ve yetenekleri sebebiyle, ister araştırma ve inceleme sebebiyle, ister gereklere ve nefsi hakikatlere mukayese yoluyla ulaşsınlar fark etmez. İşte burada zerine dikkat ektiğimiz sorumluluk ve stnlğn anlamı bulunmaktadır. Bu kelimeyi yalnızca din alimlerine indirgemek keyfilik olur.

Btn bunlar, ayetlerde ve zellikle de stn anlamlar ieren cmlede alimlere, sekinlere ve bilinlilere hccet teşkil etmektedir. Her koşul ve oranda onların ilimleri farklılık arzetmektedir

 

TEFHİMU'L KUR'AN Mevdudi'ye gre

Burada, Allah'ın kinat ierisinde ne kadar muhtelif ve eşitli varlıklar yarattığına işaret olunmaktadır. Aynı toprak ve sudan, farklı vasıflarda bitkiler yaratılırken, aynı tip ağalardan farklı tad ve byklkte meyveler meydana getirilmiştir. Şayet bir dağa bakarsanız, onun değişik renklerde bezenmiş olduğunu ve değişik kısımlarında birbirinden ok farklı zelliklere sahip madenler bulunduğunu grrsnz.
Miza, tabiat ve zihniyetlerin bu kadar farklı olmasını (bu konuya 19. ayetten 22. ayete kadar olan blmlerde işaret edilmiştir) insanın havsalasının alması mmkn değildir. nk tm insanların huyları, istekleri, duyguları, zihniyetleri, dşnce biimleri aynı olsaydı eğer, yeni bir mahluk yaratmak gerekmezdi. Hlik olan Allah, yeryznde sorumluluk taşıyacak olan varlığın irade sahibi olması gerektiğinden, onu farklı zelliklerde ve zihniyetlerde yaratmıştır. Tm bunlar, bu hikmetin arkasında Hakm ve Azim bir planlayıcının olduğunu gstermektedir. Bu muazzam nizamın ardında, bir planlayıcının olduğunu ancak bir akılsız dşnemez.
Yani, insan Allah'ın sıfatlarını yeterince kavrayamadığı zaman Allah'dan korkmaz, fakat Allah'ın gcne, O'nun İlim, Hikmet, Kahhar, Cabbar gibi sıfatlarına ne kadar vakıfsa Allah'dan o derece korkar. Dolayısıyla burada ilimden, matematik, felsefe, tarih ve diğer pozitif bilimler kastolunmuyor, buradaki sz konusu ilim, Allah'ın sıfatlarını bilmektir. Bir kimse tahsil grmş olsa da, olmasa da Allah'ın sıfatlarından habersizse eğer, o kimse cahildir. yleki pozitif bilimlerde "allame-i cihan" olsa bile bu byledir. Fakat bir kimse hibir tahsil grmemiş olduğu halde Allah'ın sıfatlarını biliyor ve O'nun iinde Allah korkusu bulunuyor ise, o kimse ilim ehlidir. Bu ayetteki "alim" ifadesi ile, Kur'an, Hadis, Kelam ilimlerini bilenler kastedilmektedir. Ancak bir şahıs dini bilgiye sahip olduğu lde, iinde Allah korkusu taşıyorsa, o zaman ayetin bahsettiği "alim" sınıfına girer. Nitekim Abdullah bin Mes'ud'dan (r.a) nakledilen bir sz bu hususu doğrulamaktadır. "İlim sadece ok sayıda hadis bilmek değildir. İlim Allah'dan ok korkmaktır." Hasan Basri (r.a) , "alim, Allah'ı grmediği halde korkan, Allah'ın sevdiğini seven ve Allah'ın sevmediğinden uzak kalan kimsedir" diye buyurmuştur. Bu ayet byle kimselere işaret etmektedir.
Yani, O kuvvet sahibidir, dilediği zaman mcrimleri yakalar ve hikimse O'ndan kaamaz. Fakat O, aynı zamanda affedicidir. Bu yzden, zalimlere fırsat tanıyarak onları hemen yakalamaz.
.

Şifa Tefsir'i Mahmut Toptaş'a gre

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da byle eşitli renklerden olanlar vardır. Kullarından ancak alim olanlar, Altah'dan korkar. Şphesiz Allah herşeye gc yetendir,bağışlayandır.

Allah (c.c.) şimdi bu ayetlerde gkten su indirdiğini ve yeryznde rengarenk iekler ve meyvalar yarattığını bildiriyor. Dağlarda yollar verdiğini hayvanlardan yiyecek iecek temin ettiğimizi ve o hayvanlarında rengarenk olduğu konusunda bilgi verdikten sonra bize "Allah'tan ancak alimler korkar" . İmansızlar zannedersinizki korkmazlar. Hatta derlerki; "Allah varsa beni dvsn, bana vursun." diyor

Şunu unutmamak gerekirki aslandan ceylanlar korkar, sinekler hi korkmazlar, hatta sinek, aslanın sırtına gzne v.s. konar. Ceylan korkar, nk ceylanlar aslanın ne olduğunu, nasıl gl olduğunu bilmektedir.Kafirlerin korkmaması ise, sinek tabiatlı oluşlarındandır

Alim derken burada sadece hoca dediğimiz insanlar kastedilmiyor. Tm m'minler kastediliyor, nk herkes bildiğinin alimidir, hocasıdır. Allah (c.c.) "Rahman" ve "Kahhar'dır.".....Allah'tan korkuyoruz derken; hani ocuk annenin tokadından korkar da yinede Annenin kucağına gelir ya, işte o korkmayı kastediyoruz. Sevdiğimizin sevgisini yitirme korkusu gibi bir korku

 

Kur'an Yolu Tefsir'ine gre

yette "haşyet" kknden gelen ve "byklğ karşısında heyecan duyarlar" diye evirdiğimiz kelime burada, "byklk karşısında duyulan heyecan ve korku, zarar grmekten değil, hakkını verememekten kaynaklanan endişe" mnasına gelmektedir. Muhataplarını doğadaki muhteşem grnmlerden hareketle akıllara durgunluk verecek incelikleri keşfetmeye ynlendiren Kur'an'ın, bu bağlamda bilmenin değerine vurgu yapması olduka ilgintir.

Fakat burada kullanılan ve "bilenler" şeklinde evrilen ulem kelimesinin kk anlamları arasında, bir şeyi derinlemesine tanıyıp mahiyetini idrak etme, bir konuda kesin bilgiye ulaşma, bir işin hakikatine nfuz etme mnalarının bulunduğu gz nne alınırsa, kendilerine gnderme yapılan ve Allah saygısı duyma hususunda n plana ıkarılan kişilerin, meslek olarak bilimsel faaliyet icra edenler veya bir takım bilgileri ğrenip belleklerine yerleştirmiş olanlar değil, zihn abalarını Allah'ın evrendeki kudret delillerinden sonular ıkarabilme dzeyine ykseltebilmiş kişiler olduğu anlaşılır.

Zaten sahabe ve tabin byklerinden bir oğundan yapılan rivayetlerde ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar Allah'a saygı yolunda mesafe alamamış kimselerin lim olarak nitelenemeyecekleri belirtilmiştir. (mesel bk. Zemahşer, III, 274; Şevkn, IV, 398)

Gerek insanı ve toplumları gerekse evrendeki diğer varlıkları inceleyen değişik bilim dallarına mensup bilim adamlarından pek oğunun -başlangıta ateist veya Allah inancı konusunda mtereddit olsalar bile- bu araştırmalar sonucunda kinattaki şaşmaz dengeyi, akıllan zorlayan ince hesaplan ve hayranlık uyandıran ahengi mşahede ederek ya doğrudan ilh kudret ve azamete atıf yapan veya bu g karşısındaki aczin itirafı anlamına gelen ifadeler kullanmaları bu yetlerde ilime yapılan gndermenin anlaşılmasını daha bir kolaylaştırmaktadır.

Yine, sosyal evrenin etkisiyle dine karşı kayıtsız kalmış ve metafizik konularıyla ilgilenme fırsatı bulamamış birok insanın az nce sz edilen araştırmaların sonularını izleyince dşnce dnyalarında nemli değişikliklerin hatta sarsılmaların meydana gelmesi, varlıklar alemindeki bu dzenin kr bir tesadfn eseri olamayacağı zerinde dşnmeye başlamaları, bu sayede kendilerini sorgulama ve hayatı anlamlandırma abası iine girmeleri de, Kur'an'a gnl vermiş kişilere nemli bir grevi yani İlim yolunda nclk etmenin de mslmanlığm gereklerinden olduğunu hatırlatmış olmaktadır

 

 

Risale-i Nur'dan

Bir şeyi bilmemek, cehildir(cahilliktir). Bilmediğini bilmemek yani bilmediğinin farkına varmamak ise, cehl-i mrekkeb(Bilmemekle beraber, bilmediğini de bilmemek) İinde yaşadığımız şu harika lemde, gneşin her gn doğup batması, her sene bahar olması, kış olması gibi olaylar,devamlılık arzettiğinden, pek ok insanda harikalığı rten bir perde olmuştur.

lfet perdesini yırtabilenler, kainata adeta başka boyuttan bakarlar. Başkalarının grmediğini grrler. İlm keşiflerde bulunan kişilerin en sekin bir meziyetleri, bu boyutu yakalamış olmalarıdır

Btn bu nefsin engellerine rağmen, bir hakikat aşığı ve bir gerek arayıcısı olarak insan, hakikata ulaşmaya, gereği bulmaya gayret eder ve etmelidir. Zaman zaman ayağı engellere takılsa da, hemen doğrulup yolunda yrmelidir. Zira, engeler takılmak iin değil, aşılmak iin vardır.

Ebu?l-Hasan Ali b. Ahmet el-Vahidi....El-Veciz Fi Tefsir?il Kitab?il Aziz e gre

Dağlardan beyaz, kırmızı ve değişik renklerde simsiyah yollar yarattı?

Yani dağlarda olan ve damarlar gibi beyaz ve kırmızı yollar yarattı. Yine siyah kayalarla dolu dağlar yarattı.

28- ?İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan muhtelif renkte olanlar vardır?

Dağların ve meyvelerin renkleri gibi onların da renkleri farklı farklıdır.

Kullar iinden ancak alimler Allah'tan korkarlar?

Yani kim alim olursa onun Allah korkusu daha fazladır

 

Savfet-t Tefasir Muhammed Sabuni' ye gre

Allah, insanlardan hayvanlardan ve davarlardan, meyve ve dağların farklılığı gibi, renkleri farklı varlıklar yarattı. Bir kısmı beyaz, bir kısmı kırmızı, bir kısmı siyah. Bunların hepsi Allah'ın yarattıklarıdır. Yaratanların en gzeli olan Allah mbarektir. Yce Allah, yetlerini, kudretinin almetlerini, sanatının eserlerini ve farklı cinslerde yarattıklarını saydıktan sonra ardından şyle buyurdu. Allah'tan ancak limler korkar. nk limler Allah'ı hakkıyle bilirler. İbn Kesr şyle der: Allah'tan ancak Onu tanıyan limler hakkıyle korkar. nk Yce Allah tam olarak tanınıp mkemmel bir şekilde bilinince, O'ııdan korkmak da daha ok ve byk olur.Allah, byklğ ile herşeyden stndr. Kullarından tevbe edip Ona dnenleri oka bağışlayıcıdır. Bundan sonra Yce Allah, kendisinden korkanların ve rahmetini umanların sıfatlarını anlatmak zere şyle buyurdu

 

Taberi Tefsir'ine gre

İnsanlardan, diğer canlı varlıklar ve byk baş hayvanlardan da eşitli renkte olanlar vardır. Kullan iinde Allahtan hakkıyla korkanlar ancak limlerdir. Şphesiz ki Allah, herşeye galiptir, ok affedendir.

Allah teala bu yet-i kerimelerde, gkten yağmur yağdırarak eşitli renklerde meyveler var ettiğini, dağlan da beyaz kırmızı, siyah gibi eşitli renklerde yarattığını, ayrıca insanları, canlıları ve byk baş hayvanları da eşitli renklerde yarattığını bildirmekte ve kudretinin byklğn bizlere gstermektedir. Aynca yce mevlanm bu kudretinin byklğn ancak lim kullarının idrak ederek rablerinden hakkıyla korkabileceklerini de beyan etmektedir. Bu da ilmin ve limlerin faziletini gstermekte ve bizleri ilme teşvik etmektedir

 

 

Cevap(1)
ihvan
(yeni)


Mesaj Sayısı: 8

   Mesaj Tarihi: 02.01.2007 20:19:04  
 
 

esselamun aleykum byle kapsamlı bir alışma hazırlayıp bizlerle paylaştığınız iin allah razıo olsun abi rabbim sizide inş ilim ehillerinden yazsın .ilmiylede amel edenlerden eylesin inş

 

Cevap(2)
desirewolf
(yeni)


Mesaj Sayısı: 0

   Mesaj Tarihi: 21.01.2007 15:15:06  
 
 

Teşekkr ederiz kardeşimize...Allahım kendi ilminden bizlerede nasip etsin..ilim irfan sahibi insanlarla tanışmayı ve onlarla hem dem olmayı; ğrendiğimiz ilimlede amel etmeyi nasip etsin inş.


Dostiden gayrı yok ki dnyaca hi varım benim.Olmasın dnyada ondan zge bir yarim benim...
 

Cevap(3)
ihvan_enes
(yeni)


Mesaj Sayısı: 3

   Mesaj Tarihi: 22.01.2007 20:31:39  
 
 

Selamun Aleykm

 
       Rab'bim sizlerdende razı olsun...
Dua larınızın bereketiyle ilim tefsiri 4 te bitti İnş onuda ekleyip bereketinden istifade etmeye alışalım..ALLAH'ım iki cihanda sizi aziz etsin ...
 

Cevap(4)
ihvan
(yeni)


Mesaj Sayısı: 8

   Mesaj Tarihi: 23.01.2007 11:41:59  
 
  SA İLİM TEFSİRİ 4 HENZ GREBİLMİŞ DEĞİLİM. OKUMAK İSTERİZ ENES ABİ
 

Cevap(5)
ihvan_enes
(yeni)


Mesaj Sayısı: 3

   Mesaj Tarihi: 03.02.2007 02:02:16  
 
  Selamun Aleykm Tesirin 4 nc blm yolladım ama onay bekliyormuş ıkar inş.. Selam ve dua ile ..
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 233 misafir olmak zere toplam 233 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:5308158  Toplam:99639372  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233,