Forum    Tasavvuf  
     Yazan: Zafer   Son Yazan: Zafer (29.11.2006 12:50:22)     Cevap: 0    Okunma: 11225
      Konu Adı: Tasavvuf (Syleşi)

Yazan

Mesaj

 


Zafer
(normal)


Mesaj Sayısı: 32

   Mesaj Tarihi: 29.11.2006 12:50:22   
 
 

Abdullah Fruk el-Mceddid (k.s.) İle Yapılmış Bir Syleşi

?Tasavvuf; M?minin Terbiye, Tezkiye İle Toplumsal Hayata Problemsiz Kazandırılmasıdır.?

-Tasavvuf deyince neyi anlamalıyız?

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdlilhi Rabbi?l-lemn. Ve?s-salt ve?s-selm al Raslin Muhammedin ve al li Seyyidin Muhammedin ve eshbih ve ezvcih ve evldih ve etbih ve ehl-i beytih ve mmehtih ve ebhi biadedi klli şey?in fi?d-dny ve?l-hireti ve kezlik. Ve?l-hamd lillhi Rabbi?l-lemn.

- Tasavvuf; İmam-ı Rabbn Hazretleri'nin "Mektbt" isimli eserinde de belirttiği gibi şeriatın dışına ıkamaz. Bu ynyle tasavvuf, İslm'ın kendi z malı ve onun kopmaz bir parası ve aynı zamanda btnleyicisidir. Tasavvuf; m'minin terbiye, tezkiye ile toplumsal hayata problemsiz, sıkıntısız kazandırılmasıdır. Nasıl ki, İslm'ın fıkıh, tikad, tefsir, siyer ilimlerinde derinleşmiş alimlerimiz varsa, tasavvuf alimlerimiz de İslm'ın ahlk boyutunu stlenmişlerdir. Biz de tasavvufta eşitli konular ve bablar vardır. Tarkat boyutunda zikir, onlarca babdan birisidir. Kardeşlerimiz tasavvufuları salt zikir halkalarında zikreder, başka hibir şey bilmez gibi yanlış değerlendirmemelidirler. Tabii bundan evvel, tasavvuf; insan-kainat ilişkisini dengelemede, onu vasat bir noktaya ekmede en nemli bir vasıtadır.

-Genellikle tasavvufun yanlış anlaşıldığına şahit oluyoruz. rneğin bir mridin: "Benim şeyhim her şeyi grr." demesi, sizin ifadenizle İslm'ın ayrılmaz parası olan tasavvufla bağdaşır mı?

-Bu sz kesinlikle kfrdr. nk insanın her hlini bilen yalnızca Allah Tel Hazretleri'dir. Bunun yanı sıra insan, melek ve cinlerin ilim ve kapasiteleri cz olduğundan Cenb-ı Hakk'ın msaade ettiği kadar bilirler. İmam-ı Birgiv Hazretleri'nin "Vasiyetnme" isimli kitabında belirttiği gibi; "Bizim yolumuz şeriattır. Kim ki benim şeyhim her şeyi grr derse şeriata meydan okumuş olur ve dinden irtidt eder." Ayrıca İmam-ı Rabbn Hazretleri, "Mektbt" isimli eserinde; "Her şeyi iht eden Allah'tır. Şeyh, her şeyi bilemez, her ağrıldığı yere de gidemez. Eğer her şeyi bilmek insanlara verilmiş olsaydı, şphesiz ncelik Raslullah'a verilirdi. İslm tarihinde Hz. işe (r.anh)'nın bir "Gerdanlık Olayı" vardır. Allah'ın Habbi olduğu halde Raslullah o gerdanlığı grememiş, olayın i yzn bilememiştir. Mesel bir olay daha anlatayım: Yakup (a.s.), Peygamber olduğu halde oğlu Yusuf?un yerini bilememiştir.

Bilmek ve bildirmek ancak Allah'ın dilemesi ile olur. Hemen belirteyim ki ledn ilminin sultanı da Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. Eğer o gremiyorsa bizim grmemiz muhaldir.

-İlim ehli ile zikir ehli arasında teden beri bir srtşme var. Doğru mu?

-Aslında ilim ehli ile zikir ehli arasında hibir srtşme yoktur. Fakat bazı cahil insanlar, tarikata yeni intisap etmiş, gnahlarından yeni yeni rc etmiş, İslm'ı ve Allah'ın emirlerini bilmiyor. O yzden bunların bazı hataları oluyor. Zaten kt yollardan gelmiş bu adamlar, daha neye nasıl inanacağını bilmiyor. Bu insanların szlerini kle almamak lazımdır. nk eğitim dnemine daha yeni başlayacaklar. Ve yine sylyorum: İlim ehli ile zikir ehli arasında hibir fark yoktur. Bakın bir rnek anlatayım: İmam Ahmed b. Hanbel Hazretleri, bir gn arkadaşlarına mm olan bir sofiyi ziyarete gidelim diyor. Talebeleri onu kınarcasına: "Nasıl olur, siz ilim sahibi iken onun ayağına gidersiniz?" dediklerinde Ahmed b. Hanbel Hazretleri: "Evet, ilmi biz ondan daha iyi biliyoruz, fakat o da Allah'ı bizden daha iyi biliyor." der. Kısacası onlar birbirlerine daima hrmet etmiş, saygılı olmuşlardır. Halkımızın da bu cahil insanları hoş grp, kızıp atma yerine elinden tutması gereklidir.

-Fikrin ve zikrin bir btn olduğunu, birbirinden ayrılmaması gerektiğini syleriz. Bu konuda siz ne dşnyorsunuz?

Fikir ile zikri birbirinden ayırmak mmkn değildir. Nasıl ki "l ilhe illallah" ve "Muhammedn Raslullah" Kelime-i Tayyibesini birbirinden ayıramadığımız gibi. İlim, kadın-erkek her Mslmana farzdır. En azından bir ilmihli bilmek elzemdir. nk dinimizde cehalete yer yoktur. Ayrıca, tefsir, fıkıh, akid konularını bilmemiz gerekir. Fakat bunları bilmek yeterli değildir. Bunları bilirken de Sahbe ve Ashb-ı Suffe gibi nefsimizi tezkiye etmemiz lazım. Yoksa ne kadar alim olursak olalım, fayda etmez. Bakın İslm'ın temel esası vardır: İlim, amel, ihls. Bunun yanında bir de akid en byk unsurdur. Akidimizin dzgn olması gerekiyor. Zira birok fırka, ilimden amelden değil, akidden doğmuştur. Biz de Peygamberimiz'in: "mmetim yetmiş fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtuluştadır." hadis-i şerifinden yola ıkarak Raslullah'ın izinde kurtuluşa erenlerden olalım. Zaten bugn birok cemaatimizin paralara ayrılmasında, stadlarının gittiği yollardan sapmaları nemli rol oynamıştır. Bu da nefislerini arındırmadıkları iindir.
Ve?s-selm al men ittebea?l-Hd
----------
* Abdullah Fruk el-Mceddid Hazretleri?yle Cuma Dergisi?nin gerekleştirmiş olduğu bu syleşi, Cuma Dergisi Ocak 1997 (s. 24-26.) sayısından iktibas edilmiştir.

?Tasavvuf ilmi, edeptir. Edebin tamamı imandır.?

?Ey slik! Bilesin ki, tasavvuf ilmindeki tarikat, mrifet, hakkat ilimleri şeratın kemline yardımcı millerdir. Raslullah?a giden yol, bu kapılardan geer. Tasavvufta bu esas yaşanmazsa, o yolun kıymeti yoktur.?

?Ey slik! Tasavvuf yolundaki maksat, nefis tezkiyesidir. Tezkiye ise; kalbindeki kin, kibir, şehvet, haset, cimrilik, kendini beğenme gibi ahlk-ı zemmeleri terk edip, ahlk-ı hamdedeki cmertlik, tevazu, hoşgr, affetmek gibi gzel ahlkı elde etmektir.?

?Ey slik! Cehalet ve bilgisizlik huyundan vazge. İlim ve hilim bahesine gir ki, hesap gnnde salih ve limlerle beraber olasın.?

?Cenb-ı Hakk?ı gece ve gndz, oturarak ve yryerek o kadar ok zikret ki, kalbin mutmain olsun, takld imandan, tahkk imanı bulasın.?

?Ey tlip! Dikkat et; nasıl ki bir kapta yemek bitince bulaşık meydana gelirse, bazı msivalar da kalpte o şekilde tahribat meydana getirir. O kalp, ancak zikirle, ihls nru ile parlar.?

?Ey tlib-i sdık! İnsanda iki kuvvet vardır. Bu iki kuvvet vahşi birer hayvan gibidir. Biri gazap, biri şehvet. Tasavvuf bu iki hayvanı ehlleştirip onlardan istifade etmeyi sağlar. Bu iki huy terbiye edilirse nmus da vatan da kurtulur.?
?Edepsizin cemiyette itibarı olmadığı gibi, dinde de yeri ve dostu yoktur.?

?Ey slik! Cemaat yap, nashat yap; ama blclk yapma.

Ey slik! Zikir yap, fikir yap; ama tembellik yapma.

Ey slik! Dvet et, iyilik et; ama ktlk etme.?

?Ey muhip! İnsan nefsini aradan ıkarınca h kalır. Perde olan ise nefistir. Fakat nefsi atmak makbul değildir; olsaydı Cenb-ı Hakk bizi hayvanlar gibi yaratırdı. İnsan, Allah indinde nefsiyle cihat ettiği mddete makbuldr. Kişi, nefsini pranga altına alınca Allah indinde makbul olur.?

?Ey talip! İnsanda bulunan kt huyları zabt-u rabt eden kimseyi hem Allah, hem de kul sever.?

?Ey slik! Bilesin ki, Cenb-ı Hakk?a giden yollar Rasl-i Ekrem (s.a.v.)?den geer. O yollar da snnet-i seniyyelerdir.?

?Ey sdık! M?minlerin yemeğe, imeğe ve havaya olan ihtiyalarından daha fazlası hads-i şerf ve snnet-i seniyyelere olan ihtiyalarıdır.?

?Ey slik! Mrşid-i kmilin almeti Hazreti Muhammed (s.a.v.)?in snnetlerine ittibdır. Hl ve hareketleri Hazreti Ahmet?e ittib etmeyenler, İslm dinini paralayan eşkıyalardır.?


Sensiz sevinlerin ardında gzyaşı var Efendim...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 251 misafir olmak zere toplam 251 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:5308209  Toplam:99639423  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251,