Forum    Tasavvuf  
     Yazan: kadiri43   Son Yazan: kadiri43 (26.12.2006 08:47:41)     Cevap: 0    Okunma: 11221
      Konu Adı: halkı bırakmak

Yazan

Mesaj

 


kadiri43
(normal)


Mesaj Sayısı: 24

   Mesaj Tarihi: 26.12.2006 08:47:41   
 
 

Halkı Allah?ın (CC) izni ile bırak, yine O?nun (CC) emri ile arzularından ge. Bir Ayet-i Kerimede ş騽le buyrulur:

- ?Eğer inanıyorsanız, Allah?a (CC) gvenin??

Kendini Allah?ın (CC) fiiline, iradesine terket. Saydıklarımızı yaparsan, ilahi emirlere bir kab olursun.

Halkı bırakmak; onların elinde hi蓫ir iyilik veya k飆lk olmadığına ve olamayacağına inanmakla olur. Btn kuvveti Allah?tan (CC) g顤p, halkın elinde mevcut olan bir şey g顤meden Allah?ın (CC) kudretini tasdik etmekle mmkn olur.

Kendini bırakmana gelince: Hakk?a (CC) teslim olman ve sebepleri bir yana atmanla olabilir.

Kendinden hi蓫ir hareket g顤me, gcne kuvvetine mağrur olma. Bu halinde kendini hor g顤p, 驆nden nefret etme. Hakka? (CC) teslim ol; O?nun (CC) emirlerine g顤e hareket et. Şunu iyi bil ki, her şeyi evvel ahir yapan Allah?tır (CC)?

Sen ana karnında bilinmez bir nesne iken, O (CC) besledi ve bu aleme getirdi. Ve yine sen, beşikte her şeyden habersiz yatarken esirgeyen O (CC) oldu. İşte o eski hallerini dşn ve Hakk?a (CC) gven.

İlahi tecelliler 霵nde yok olmak ş騽le olur: Başta hi蓫ir istek sahibi olmamak gerekir. Bunu yaptığın an, her arzun yavaş yavaş 闤meye başlar. Dileklerin yok olur. Daha sonra iraden 闤meye başlar. İşte bundan sonradır ki, ilahi tecelli seni kaplar. Hi蓫ir meramın olmaz. Hakk?ın (CC) isteğinden başkası sende hkm sremez olur. Kalbin sakin, vcudun rahat, g霵ln geniş, yzn nurlu? Her şeyden elini 蔒ker, yalnız Yaratanla (CC) meşgul olursun. Hakk (CC) varlığı ile zengin olursun?

Bu halinle seni kudret eli 蔒virir, ezel dili seni 蓷ğırır. Hakk (CC) sana bilgiler ğretir. Trl nevi kisveler giydirir. Ezeli ilimlerden sana nasip gelir. G霵ln aık olur. K飆lkler onda eğlenmez. Her k飆lk onda erir. Varlığın Hakk (CC) arzusu ile dolar. B騽lece senden 蔒şitli kerametler zuhura gelir. O haller senden g顤nr, ama aslında Hakk?tan (CC) gelir. İşte b騽lece, Hakk (CC) i蓾n g霵l kırıklar zmresine dahil olursun. Bunlara, ?Mnkesiret?l ? Kulb? tabiri kullanılır. Manası: g霵l Hakk (CC) i蓾n mahzun, demektir. Zikrettiğimiz o değerli insanlar i蓾n Allah- Teala (CC) ş騽le buyurur:

- ?Benim i蓾n kalbi mahzun olanlarla olurum.?

Bu Kudsi bir hadistir.

Muayyen bir zaman i蓾n halin b騽le gider, ardan zaman ge蔒r; evvelce mahrumu olduğun pek蔞k dnyaca hoş tanınan nefsi zararsız isteklerine kavuşursun. Peygamber (SAV) Efendimiz bu duruma işaret ederek ş騽le buyurur:

- ? Bana dnyanızdan şey sevdirildi. Kadın, gzel koku, g霵lm hoş eden namaz??

Btn k飆 arzun, hevesin kırılmadık蓷, Hakk (CC), seninle olmaz. Bu hevan ve hevesin yok olunca da sende hi蓫ir şey durmaz olur artık. Sende ne iyilik eğlenebilir, ne de k飆lk. Ne akıl kalır, ne de fikir. Hi蓫ir şeyi se蔒mez olursun. Varla yok arasında bir hal alırsın. Allah (CC) seni 闤drr, yeniden diriltir. Sende, yeni ve bambaşka bir irade zuhura getirir. Her isteğini o irade ile istersin. Bu hale ki geldin ve her isteğin buna ki uydu; Hakk Teala (CC) kendine izafe ettiğin mevhum varlığını alır, seni yok eder. Bu halle sonunda: Mnkesiret?l-kulb zmresine dahil olursun? Bu makamda haberin olmadan 蔒şit 蔒şit hikmetli işler olur. Sonra benliğin erimeğe başlar. B騽lece iş sonuna varmış olur. Ve Hakk?a (CC) kavuşmuş olursun; yani, lik hasıl olur? Her iş tamam olur. Btn 蓷lışmalar bunun i蓾ndi zaten? İşte: Mnkesiret?l kulb?un asıl manası budur.

Yukarıda bahsedilen ?bakiye kalan varlık? cmlesini biraz izah edelim: Bunun manası, tam bir skn ve tumaninet halidir? Yani yukarıda arzedilen hale girmek ve onda tam bir olgunluk peyda etmek demektir. Bunu daha aık anlatmak i蓾n Allah- Teala?nın (CC) Peygamberi (SAV) lisanı ile buyurduğunu dinleyelim:

- ?Kulum bana ibadet etmekle yaklaşır, ve onu severim? Sevince de tutan eli, işiten kulağı, g顤en g驆, yryen ayağı olurum, hep işlerini benimle g顤r??

Diğer bir rivayette şu cmleler de vardır.

- ?Benimle işitir, benimle tutar, benimle aklı erer??

Bu hal ancak ?Fen? - kendinden ge蓾ş ? ile başlar. Bu iş, g değildir, halkı bırakman k殞?

Halk; hayır ve şerden ibarettir. Sen de b騽lesin, hem hayırlısın heh de şerli? Halkın hayrını ve şerrini isteme? Yalnız Hakk?ı (CC) tut, 飆esini bırak. Yine Kader-i İlah?de hayır ve şer vardır. Sen bu halde bulunmadık蓷 Allah (CC) seni şerrinden korur, hayır denizine atar. O zaman hayrına kab olur, her 蔒şit nimete kavuşursun? Skna rahata, hoşluğa ve nihayet her gzelliğe kaynak olursun?

Fen, Mn, Mpteg bunlar ayrı ayrı tasavvuf mertebesidir. Velilerin son durağı buralardır. Bunlara y霵elmek 騽le bir istikamettir ki, ge蔂işteki evliya ve ebdal hep bunları istediler. Ta ki, iradelerini Allah?a (CC) bırakalar ve O?nun (CC) iradesine g顤e hareket edeler. Zaten bu yolun yolcularına ?Ebdal? demek, bu manayı anlatmak i蓾ndir?

Bunların gnahı nefsani arzularını Hakk?ın (CC) iradesine ortak etmektir. Haddi zatında onlar bunu unutarak yaparlar. Manevi bir hale kapılır, dehşete dşerler, bu arada kendilerini kaybederler. İsteklerine kapılma neticesi Hakk?a (CC) şirk koşmuş olurlar. Sonra, Allah (CC) tarafından kendilerine bir ayıklık gelir; Allah?ın (CC) rahmeti, merhameti yetişir, blundukları halden uyandırır. Onlar da hatalarını anlar, istiğfar eder, tevbe ederler? Allah (CC) da tevbelerini kabul eder. ⑽nk yalnız melekler iradeden masumdur? Peygamberler de (AS) iradeden değil, k飆lkten masumdur. Geri kalan mkellef insan ve cinler, ne iradeden, ne de k飆lkten masumdur. Şu var ki; veliler, k飆 arzudan, ebdal de iradeden mahfuzdur, ama masum değildir. Bu şu manaya gelir; bazen ufak tefek meyil ederler, sonra Allah (CC) merhameti icabı onlara yine doğru yolu nasib eder?

 

Kaynak: Gavsulazam Abdulkadir-i Geylani (KSA), Fth-ul Gayb (Gizliden Sesler)

 

Google
 
Ziyaret蓾:  Sitede şu anda 0 ye ve 252 misafir olmak zere toplam 252 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  プğul:5308096  Toplam:99639310  Bugn 閍e:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  プğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251, Misafir252,