Forum    Snnet-i Seniyye  
     Yazan: GL-i NidA   Son Yazan: GL-i NidA (26.01.2007 22:39:08)     Cevap: 0    Okunma: 11485
      Konu Adı: KAYNUKAOĞULLARI VE MEDİNEDEN SRLMELERİ

Yazan

Mesaj

 


GL-i NidA
(normal)


Mesaj Sayısı: 48

   Mesaj Tarihi: 26.01.2007 22:39:08   
 
 

KAYNUKAOĞULLARI VE MEDİNEDEN SRLMELERİ

 Kaynukaoğullari Medine (Yesrib)de yaşamış bir Yahudi kabilesidir. Yahudiler (Eskiden byk Arap mabedinin yeri olan) Siondan Hristiyanlar tarafından kovulduktan sonra, yeryznn eşitli yerlerine az veya ok byk cemaatlar halinde dağılmışlardı. Ancak Arap yarımadasına ne zaman geldikleri, cemaatlerinin burada ne zaman oluştuğu bilinmiyor. Ancak İslam'ın yayılışından nce Arabistan'ın her tarafında Yahudiler vardı. Ferd ve pek az sayıda olduğu gibi sağlam cemaatler halinde, Eyle (Akabe Krfezi)'den Yemen'in veya Uman'ın ularına kadar, Medine'den Bahreyn'e kadar; Mekn'da Vadil-Kura'da, Teym'da, Fedek'te, Tif'te kısacası btn şehirlerde, aynı şekilde panayırlarda ve kervanlarda onlara rastlanır (Muhammed Hamdullah, İslm Peygamberi ev. Salih Tuğ I, 393, 394).

Mekke'de hemen hemen hi Yahudi yoktu. Ancak onlar, blgenin yıllık panayırlarında, zellikle Ukaz'da bulunurlardı. Ukaz'da hem ticaret eşyası satarak, hem de kendilerini gizli şeyleri bilen veya istikblden haber veren khin olarak tanıtmak suretiyle iyi para kazanmasını bilirlerdi. Ehl-i Kitab olarak, chil bedevler zerinde zel bir prestij icra ediyorlardı (M. Hamidullah, a.g.e., I, 394).

Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman, halkın hemen hemen yarısı Yahudi idi. Ancak Yahudilerin bu blgeye gelişi hakkında aık bir bilgi yoktur. İslmiyet ortaya ıktığı sırada, byk apta Araplaşmış grnyorlardı; Arapa konuşuyorlar, ocuklarına Arap isimleri veriyorlar, kabileleri bile Arap isimleriyle ağrılıyordu (M. Hamdullah, a.g.e., I, 405).

Komşuları mşrik Araplar gibi Yahudiler de kabile halinde yaşıyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından oluşturulan Medine İslm devleti anayasasında dokuz Yahudi kabilesinde sz ediliyor (Salih Tuğ, İslm lkelerinde Anayasa Hareketleri, İstanbul 1969, s.31-40 vd.). Fakat tarihiler bunları grupta topluyor. Kaynuka oğulları işte bu kabileden biridir. Diğerleri; Nadr ve Kurayzaoğullarıdır (M. Hamdullah, a.g.e., I, 405).

Kaynuka; kuyumcu anlamına gelmektedir. Gerekten de onlar İslmiyet'in başlangıcında bu mesleği yapıyorlardı. Ayrıca umm ticaretle de meşgul oluyorlardı. "Sk beni Kaynuka=Ben Kaynuka arşısı'nda hatıraları kalmıştır (M. Hamidullah, a.g.e. I, 405).

Raslullah (s.a.s), Medine'ye gelir gelmez yaptığı en nemli işlerin başında bir anayasa hazırlamak gelir. Bu anayasada Yahudilerle olan karşılıklı hak ve devler belirtilmiştir ki bunlardan biri, hariten gelecek saldırılara karşı btn cemaatların Medine'yi savunmalarıdır (Salih Tuğ, a.g.e., aynı yer).

Bundan sonra Peygamber (s.a.s), Yahudileri İslm'a davet etmiş, kendisini bir Allah elisi, bir peygamber olarak Kur'an-ı tebliğ etmiştir. Bazıları Mslman olmuş bazıları ekinmiş, kimileri de İslmiyet'le alay etmişler, hatta Peygamber (s.a.s.)'e karşı harbedenlere aktif bir şekilde yardım etmişlerdir.

Bedir savaşında Mslmanlarla Yahudiler arasındaki mnasebetler bsbtn bozuldu. Yahudiler hep birden peygambere karşı dşmanca bir tavır takındılar. Bylece İslm iin byk bir tehlike arzetmeye başladılar.

Raslullah (s.a.s.), bir seferinde Kaynuka oğulları yahudilerinin pazarına giderek onları toplamış ve şu şekilde hitabetmiş:

"Ey Yahudi cemaati! Kureyşlilerin başına gelen felketin sizin başınıza da gelmemesi iin Allah'tan korkunuz ve İslmiyeti kabul ediniz. Zira biliyorsunuz ki ben gnderilmiş bir peygamberim. Siz bunu kitabınızda buluyorsunuz ve sizi davet etmiştir." Yahudiler ona şu cevabı vermişler: "Ya Muhammed! Sen ancak kendi kavmini tanıdın; askerlik ve savaş sanatını bilmeyen bir kavimle karşılaşman seni aldatmasın, tesdfen sen onları bozguna uğrattın. Vallahi şayet biz seninle savaşırsak, yiğit olduğumuzu anlarsın" (İbn İshak, Sre, Neşr. M. Hamidullah, Konya 1401/1981, s.294; et-Taberi, Tarhr-Rusl vel-Mlk, Neşr. Degoeje, III, 1360).

Bu konuşmalardan sonra, Mslmanlarla Kaynuka oğulları arasındaki ilişkiler daha da bozuldu ve nihayet bir Yahudinin, Mslman bir kadına karşı irkince davranışı, bardağı taşıran son damla oldu. Kaynakların nakline gre olay şyle cereyan etmiştir:

Bir Arap kadını bazı şeyler satmak zere Kaynuka oğulları pazarına giderek eşyasını satar sonra bir kuyumcu dkkanına oturur. Orada bulunan Yahudiler, kadından yzn amasını isterler. O buna yanaşmayınca kuyumcu, kadının eteğini arkasından beline iliştirir, kadın ayağa kalkınca avret mahalli grlr, onlar da buna glşrler. Kadın feryad etmeye başlayınca Mslmanlardan biri kılıcını ekerek Yahudi kuyumcunun zerine atılıp onu ldrr. Yahudiler de toplanıp Mslmanı şehid ederler. Şehid edilen mslmanın ailesi imdat ister. Bu durum Mslmanları ok fkelendirir (İbn Hişam, es-Sret'n-Nebeviyye, Nşr. M. es-Sek, İ. el-Ebyr, A.Hafız elebi, Lbnan 1391/1971, III, 51).

Kaynuka oğulları, Peygamber (s.a.s)'le savaştıkları zaman onların işlerini Abdullah b. beyy b. Sell stlenmiş ve nlerine dşmşt. Onların Abdullah ile anlaşmaları olduğu gibi Hazrec oğullarından Ubde İbn esSmit ile de ittifakları vardı. Ubde, onların Hz. Peygamberle olan antlaşmalarını bozduklarını duyunca Peygamber (s.a.s)'e gelerek O'nun huzurunda, Kaynuka oğulları ile olan ittifakını reddetti. Onlarla ittifaktan Allah'a ve Reslne sığındı ve; "Ya Raslallah! Ben, Allah'ı, Resln ve m'minleri dost biliyorum; bu kfirlerle ittifak yapmaktan ve onlarla dostluktan Allah'a ve Reslne sığınırım" dedi (İbn İshak, a.g.e., 295).

Mide Sresindeki kıssa, Ubde ve Abdullah b. beyy hakkında nazil oldu:

"Ey İman edenler! Yahudilerle Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostlarıdırlar. İinizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah zalimleri doğru yola eriştirmez" (el-Mide, 5/51; İbn İshak, a.g.e., 295).

Ubde Kaynuka oğulları ile olan ittifakını, muhtemelen bu yetin nzlnden sonra bozmuştur.

Kaynuka oğulları; Raslllah (s.a.s) ile aralarındaki antlaşmayı bozan, Bedirle Uhud arasında O'nunla savaşan ilk Yahudilerdi. Raslullah (s.a.s.), onları muhasara etti. Onbeş gnlk bir kuşatmadan sonra Raslllah'ın hkmne razı olarak savaşsız teslim oldular. Hz. Peygamber, erkeklerin ellerinin bağlanmasını emretti. Fakat mnafıkların başı Abdullah b. beyy Hz. peygamber'e gelerek:

"Ey Muhammed! Mttefiklerime iyilik et" dedi. Reslullah ağırdan alınca İbn Sell tekrar; "İyilik et" dedi. Reslullah (s.a.s) ondan yz evirdi. Bunun zerine İbn Sell, elini Hz. Peygamber'in zırhının yakasından ieri soktu. Reslullah kızarak: "Yazıklar olsun sana! Bırak beni!" dedi. İbn Sell: "Hayır vallahi dostlarıma iyilik etmedike seni bırakmam. Onlar, beni altından ve mal-mlkten mahrum ettiler sen ise bir sabah vakti onları biiyorsun. Allah'a yemin ederim ki ben, bir takım musibetler gelmesinden korkuyorum" dedi. Bunun zerine Reslullah (s.a.s): "Onlar senindir" buyurdu ve "znz onları, Allah onlarla birlikte ona da lanet etsin" dedi. Serbest bırakılınca srgn edilmelerini emir buyurdu (İbn İshak, a.g.e. 295; Taber, a.g.e. III, 1360 vd.).

Allah, Reslne ve Mslmanlara onların mallarını ganimet olarak ihsan etti. Onların arazileri yoktu, kuyumculukla uğraşıyorlardı. Reslullah (s.a.s), onların birok silahlarını ve kuyumculuk aletlerini aldı. Onları, tm oluk ocuklarıyla birlikte Medine'den ıkarmaya Ubde İbn es-Smit memur edilmişti. O da, onları Dibb'a kadar gtrd (Taber, a.g.e., III, 1362).

Kaynuka Yahudileri, Ubde İbn es-Smit'e, "Ey Velid'in babası! Evs ve Hazrecle aramızda ittifak vardı. Biz senin mttefikin idik, sen bize ne diye byle yaptın?" dediler. Ubde İbn es-Smit de onlara: "Siz harb atınız" dedi. Abdullah İbn beyy de; "Sen mttefiklerinden uzaklaştın da bundan eline ne geti?" dedi. Ubde; "Hubb'ın babası! Kalbler değişti, İslmiyet ahidleri yok etti" dedi.

Kaynuka oğulları Vdil-Kura'ya gelip bir mddet kaldıktan sonra Azruat'a gidip orada yerleştiler (ibn'l-Esir, el-Kmil, II, 66).


Aıl ey gonca glm..Ağlama şeyda blblmmm.. Bu inleyen garip dilim Ahı figanı gldr gll....
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 126 misafir olmak zere toplam 126 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:5483704  Toplam:99814918  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126,