Forum    Dini Hikayeler  
     Yazan: abdullah   Son Yazan: abdullah (08.11.2006 17:49:01)     Cevap: 0    Okunma: 10769
      Konu Adı: Peygamber isen mucize gsteresin

Yazan

Mesaj

 


abdullah
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 08.11.2006 17:49:01   
 
 

Hazret-i Eb Bekr nceleri tccr idi. Sefer ve ticret yapardı. Ekser Şma giderdi. Seferde iken, bir gece r'y grd ki, gkden ay inip, kucağına girdi. Eb Bekr, iki eliyle onu kucakladı ve snesine basdı. Uyandı. Yemlh adında meşhr bir rhib var idi. Ona varıp, r'ysını ta'br etdirdi. Rhib dedi ki,
- Sen nerelisin?
Eb Bekr dedi;
- Arz-ı Hiczdanım.
Tekrr sordu:
- Ne iş yaparsın.
Eb Bekr,
- Tccrım, dedi.
Rhib dedi ki,
- Y Arabistanlı kişi. Bu r'yda, sana byk mjdeler vardır. Ta'brini ister isen, cretini ver, dedi.
Eb Bekr 'radıyallah anh' oniki dnr ıkarıp, verdi.
Rhib dedi ki:
- O ay ki, gkden sana indi. hır zemn Peygamberidir. Yakınlarda zuhr edecekdir. Sen Onun haytında iken vezri olursun. Sonra halfesi olursun. Y Arabistanlı kişi. Eğer ben sağ iken, Ona yetişir isen, bana haber ver. Ona varıp, buluşayım. Eğer ben dnydan gitmiş isem, selmımı ona ulaşdırırsın. Ben Onun dnine girdim ve mmetinden oldum. Beni hıretde şef'atinden unutmasın.
Hazret-i Eb Bekr 'radıyallah tel anh',
- Bana bir mektb ver, dedi.
Rhib, oniki satır bir mektb yazıp, Eb Bekre 'radıyallah anh' verdi. O mektbun mevz'u şu idi.
(Esselm aleyke y Muhammed bin Abdllah el Mekk el Meden el teham, salevtullahi tel aleyke ve selleme. Hakkaten sen hır zemn Peygamberisin! Ve Rabbillemnin Reslisin. Bu mektbu Eb Bekr bin Eb Kuhfe ile sana gnderdim. Ma'lm ola ki, ben sana mn getirdim ve sana mmet oldum. Eb Bekr bana gelip, r'ysını ta'br etdirdi. O r'y dellet eder ki, Eb Bekr senin vezrin olur, sonra halfen olur. Eğer ben sağ olup, hazretine yetişirsem, gelip nnde gz ve cihd ederim. Eğer yetişmezsem, hıretde beni şef'atinden unutmayasın) diye mektbu temm etmişdir.
Hazret-i Eb Bekr 'radıyallah anh'; ey r'yyı ta'br eden kişiye:
- Eğer ta'br etdiğin gibi olursa, yz altın dahi bende senin emnetin olsun, dedi.
Şm seferini bitirip, Mekkeye geldi. Bu hdiseden oniki sene gedi. Hak sbhneh ve tel, hazret-i Muhammede 'sallallah aleyhi ve sellem' vahy eyledi. Bir gece o byk Peygamber, Eb Kubeys dağına ıkıp, gece yarısında dedi ki: Allah telya da'vet edenin da'vetini kabl ediniz. L ilhe illallah, deyiniz. Eb Bekr, serr stnde yatıyordu. Sylenilenleri işitdi. Eşhed en l ilhe illallah. Ve eşhed enne Muhammeden Reslullah. Birka gn sonra, Mekke sokaklarında, hazret-i Reslullah 'sallallah tel aleyhi ve sellem' ile buluşdu.
Hazret-i Fahr-i lem ona dedi ki:
- Ne olaydı, islma geleydin.
Eb Bekr 'radıyallah tel anh' dedi ki:
- Y Muhammed 'sallallah aleyhi ve sellem'! Peygamber isen mu'cize gsteresin.
Hazret-i Resl-i ekrem 'sallallah aleyhi ve sellem', Eb Bekrin gğsne mubrek ellerini dayayıp, şyle dıvra yaslayıp, dedi ki,
- Sana o mu'cize yetmez mi ki, o r'yyı grdn. Yemlh rhibe ta'br etdirdin. O zemndan on iki yıl gedi. Ta'br edene on iki dnr verdin ve yz dnr dah va'd etdin. R'yyı ta'br eden, on iki satır bir mektb yazıp, sana emnet verdi. Bunları bir-bir grp, muttal olup, mektbda yazılan şudur, şudur deyip, takrr buyurdular.
Eb Bekr 'radıyallah tel anh' işitip, parmak kaldırıp,
- (Eşhed en l ilhe illallah. Ve eşhed enne Muhammeden Reslullah). Ya'n sen, o Peygambersin ki, Yemlh rhib senden haber verdi, dedi.


dost odurki,sana doğrusun diye dost değildir ,sana doğrusun diyen...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 229 misafir olmak zere toplam 229 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:4965187  Toplam:99296401  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229,