Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Büreyde

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir." Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.

 Kaynak

Ebu Davud,Salat 337, (1419)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Ali

 Hadis

Vitir namazı farz namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah (sav): "Allahu Teala hazretleri tektir, tek'i sever, öyleyse ey ehl'i Kur'an vitri kılın!" buyurmuştur.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 333, (453, 454); Ebu Davud, Salat 336, (1416); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 27, (3, 228, 229)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

İbnu Muhayriz

 Hadis

Beni Kinane'den el-Muhdici denen bir adam, Şam'da Ebu Muhammed diye künyesi olan bir adamın: "Vitir namazı vacibtir" dediğini işitti. Kinani dedi ki: "Ben bunu Ubade İbnu's-Samit (ra)'e sordum da: "Ebu Muhammed hata etmiş. Ben Resulullah (sav)'ı dinledim şöyle demişti: "Allah'ın kullar üzerine yazıp farz kıldığı beş namaz mevcuttur. Kim onları eda eder, istihfafla herhangi bir eksikliğe meydan vermeden tam yaparsa Allah indinde ona verilmiş bir söz vardır: Onu cennete koyacaktır. Onları kılmayana ise Allah'ın bir vaadi yoktur. Dilerse azab eder dilerse cennete koyar" der.

 Kaynak

Muvatta, Salatu'l-Leyl 14, (1, 123); Ebu Davud,Salat 9, (426), 337, (1420); Nesai, Salat 6, (1, 230)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gece namazının sonu tek olsun."

 Kaynak

Buhari, Vitr 4; Müslim, Müsafirin, 149, (751); Ebu Davud, Salat 343, (1438); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230, 231)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

İmam Malik, İbnu Mes'ud'dan naklediyor: "İbnu Mes'ud demiştir ki: "Geceleyin kılacağınız namazın sonunu tek kılın." [Muvatta'da bulunamadı.]

 Kaynak


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Ebu Eyyüb

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir her müslüman üzerine bir haktır (vazifedir). Kim beş ile vitir kılmayı severse yapsın. Kimde üç ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek rek'atli vitr kılmayı dilerse kılsın."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 338, (1422); Nesai, Salatu'l-Leyl 40, (3, 238, 239); İbnu Mace, İkamet 123, (1190)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Ümmü Seleme

 Hadis

Resulullah (sav) onüç rek'at kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca yedi rek'atte vitir yaptı.

 Kaynak

Tirmizi, Salat 336, (468); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, 40, 45, (3, 237, 243)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir gecenin sonunda kılınır."

 Kaynak

Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu'l-Leyl 13, (1, 123); Tirmizi, Salat 323, (437); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227, 228), 35, (3, 233)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

 Hadis

Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Gece namazı ikişer ikişerdir. Gece namazından ayrılacağın zaman, tek rekat daha kıl, bu sana kıldığın namazların tek olmasını sağlar."

 Kaynak

Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu'l-Leyl 13, (1, 123); Tirmizi, Salat 323, (437); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227, 228), 35, (3, 233)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Abdülaziz İbnu Cüreyc

 Hadis

Hz. Aişe (ra)'ye "Resulullah ne ile vitir namazı kılardı?" diye sorduk. Dedi ki: "Birinci rek'atte Sebbih isme Rabbike'l-a'layı ikinci rek'atte Kulya eyyüal-kafirun suresini, üçüncü rekatte de Kulhuvallahü ahad ve Muavvizateyn'i okurdu.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 339, (1424); Tirmizi, Salat 340, (463); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 47, 48, (3, 244, 245)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Harice İbnu Huzafe

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah size (öyle) bir namazla imdad etti ki, O sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır, işte bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 336, (1418); Tirmizi, Salat 332, (452)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) her gece vitir kılardı. Gecenin evvelinde de kıldı, ortalarında da da kıldı; sonunda da kıldı (ölümü sırasında) gecenin sonunda kıldı.

 Kaynak

Buhari, Vitr 2; Müslim, Müsafirin 137, (745); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230); Tirmizi, Salat 334,(456), Sevabu'l-Kur'an 23, (2925); Ebu Davud, Salat 343, (1435,1437)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa vitrini gecenin başında kılsın.Kim gecenin sonunda kalkmayı umuyorsa gecenin sonunda vitrini kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namaz (gece ve gündüz meleklerinin huzurlarında ve şehadetleri altında kılındığı için) meşhud ve mahzurdur. Bu yüzden (gecenin başında kılınana nazaran) daha faziletlidir."

 Kaynak

Müslim, Müsafirin 162, (755); Tirmizi, Salat 334, (465)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Ebu Katade

 Hadis

Resulullah (sav) Hz. Ebu Bekr (ra)'e "Vitri ne zaman kılıyorsun?"diye sordu. Hz. Ebu Bekr: "Gecenin başında kılıyorum!" dedi. Aynı şekilde: "Vitri ne zaman kılıyorsun?" diye Hz. Ömer (ra)'e de sordu: "Gecenin sonunda kılıyorum!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu Vesselam, Hz. Ebu Bekr'e: "Sen ihtiyatla amel ediyorsun!" dedi. Hz. Ömer'e de: "Sen de kuvvet(li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!" buyurdu.

 Kaynak

Muvatta, Salatu'l-Leyl 16, (1, 124); Ebu Davud, Salat 342, (1434)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 302, (1295); Tirmizi, Cuma 418, (597); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227); İbnu Mace, İkamet 172, (1322)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Ebu Said

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladığı veya uyandığı zaman hemen kılsın."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 341, (1431); Tirmizi, Salat 342, (465)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Ebu Cemre

 Hadis

Ashab-ı Şecere (ra)'den olan Aiz İbnu Amr'a sordum: "Vitir namazı nakzedilir mi?" "Eğer, evvelinde vitir kıldıysan ahirinde vitir kılma" dedi. (Rezin merhum şunu ilave eder: "Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Bir gecede iki vitir kılınmaz.")

 Kaynak

Buhari, Megazi 35


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Nafi'

 Hadis

Ben İbnu Ömer (ra)'le Mekkedeydim. Hava bulutlu olduğu için sabah namazını kaçırmaktan korkuyordu. Tek rekat kılarak vitir yaptı. Sonra bulutlar açıldı. Gördü ki daha üzerinde gece var. Bir rek'at daha kılarak (önceki tek'i) çiftledi, sonra iki rek'at (bir miktar) namaz kıldı. Sabahın geçmesinden korkunca bir rekat daha kılarak vitir yaptı.

 Kaynak

Muvatta, Salatu'l-Leyl 19, (1, 125)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) vitrin ilk iki rek'atinde selam vermezdi.

 Kaynak

Nesai, Kıyamu'l-Leyl 36, (3, 235)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sa} vitrin ilk iki rek'atinde selam verirdi, öyle ki (o sırada) bazı ihtiyaçları için emirde bulunurdu.

 Kaynak

Buhari, Vitr 1; Muvatta, Salatu'l-Leyl 20, (1,125)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

,

 Hadis

Muvatta'nın bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Akşam namazı gündüzün vitridir."

 Kaynak

Muvatta, Salatu'l-Leyl 22, (1, 125)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Vitir Namazı

 Râvi

Ali

 Hadis

Resulullah (sav) vitrini kılarken şu duayı okurdu: "Allahım gadabından sana sığınırım. Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (yapılması gereken) senayı sayamam. Sen, kendi nefsine yaptığın övgüdeki gibisin."

 Kaynak

Tirmizi, Da'avat 123, (3661); Ebu Davud, Salat 340, (1427); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 51, (3, 249)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 274 misafir olmak üzere toplam 274 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251, Misafir252, Misafir253, Misafir254, Misafir255, Misafir256, Misafir257, Misafir258, Misafir259, Misafir260, Misafir261, Misafir262, Misafir263, Misafir264, Misafir265, Misafir266, Misafir267, Misafir268, Misafir269, Misafir270, Misafir271, Misafir272, Misafir273, Misafir274,
Reklamlar:

Faruki.net