Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
Şiir Bölümü
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Kuran-ı Kerim
Arapça Metni
Türkçe Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arşivi
Sahih-i Buhari
Kütüb-i Sitte
Riyazus Salihin
Sünen-i Nesai
İslam İlmihali
Mektubat-ı Rabbani
Gönül Sultanları
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki İmamlar
Allah Dostları
Mp3/Video
İlahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gönül Sultanları:
HZ. ÖMER-UL FÂRUK ( R.A)  

Hz. Ömer (r.a)'ın Müslüman Olması;
        Hz. Ömer (r.a.), peygamberliğin altıncı yılının Zilhicce ayında İslam'a girdi. Hz. Ömer'in (r.a) Müslüman oluşu, Hz. Hamza (r.a)'ın Müslüman oluşundan üç gün sonra olmuştur.
        Efendimiz (s.a.v), Hz. Ömer'in (r.a) Müslüman olması için sürekli dua etmekteydi: "Allah'ım şu iki adamdan -Ömer b. Hattab veya Ebu Cehil b. Hişam'dan- sana hangisi daha hoş geliyorsa onunla İslam'ı izzetli kıl." (1)
        Hz. Ömer'in (r.a) Müslüman oluşu hakkında bir çok rivayet olmakla birlikte genel olarak şu olay zikredilir: Hz. Ömer (r.a), bir gece evinden ayrıldı, Kabe'ye geldi. Kabe'nin örtüsünün altına girdi. Dua etmek amacındaydı. O sıra ise Peygamberimiz (s.a.v) namaza durmuş el-Hakka Sûresini okuyordu. Hz. Ömer (r.a) Efendimiz, Peygamberimiz (s.a.v) okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye başlamıştı. Peygamber Efendimizin okuduğu sözlerdeki ifade ve üslup güzelliğine hayran kalmıştı. Hz. Ömer (r.a) Efendimiz diyor ki: O zaman kendi kendime, Kureyş'in dediği gibi: Vallahi bu bir şairdir dedim, O da: " Şüphesiz o Kur'an değerli bir Peygamberin Allah'tan getirdiği bir sözdür. O bir şair sözü değildir. Siz pek az inanıyorsunuz. " ayetlerini okudu. Kahindir dedim. " Bir Kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbinden indirilmedir?"(2) diye devam eden surelerin sonuna kadar ayetleri okudu. İşte o zaman kalbime İslam düştü. (3)
        Rasûllah'ın Duası Tecelli Ediyor;
        Hz. Ömer (r.a.), bir gün Peygamber Efendimizi öldürmek maksadıyla, kılıcını kuşanarak yola çıktı. Yolda Nuaym b. Abdullah (r.a) ile karşılaştı. Hz. Ömer'e (r.a) nereye gittiğini sordu. O da, Peygamber Efendimizi (s.a.v) öldürmeye gittiğini söyledi. Hz. Nuaym (r.a): "Rasûllah'ı öldürdüğün zaman Haşim oğullarından ve Zühre oğullarından nasıl korunacaksın diye sordu. Hz. Ömer (r.a.) ona:
        Gördüğüme göre sen de Müslüman olmuş, üzerinde bulunduğun dinini terk etmişsin dedi. Hz. Nuaym (r.a): Bundan daha garibini sana haber vereyim mi Ya Ömer? Kız kardeşin ve enişten de Müslüman oldular ve senin dinini terk ettiler. Hz. Ömer (r.a), perişan bir vaziyette yürüyüp kız kardeşinin evine geldi. O sırada evde Hz. Habbab b. Eret (r.a) vardı ve ev halkına Tâhâ Sûresini okuyordu. Zaman zaman Hz. Habbab (r.a) onlara gelip Kur'an okur ve öğretirdi. Hz. Habbab, Hz Ömer'in eve geldiğini işitince gizlendi. Kız kardeşi Fâtıma da Kur'an sayfalarını sakladı. Halbuki Hz. Ömer eve yaklaşırken evde Kur'an okunduğunu duymuştu. Eve girdiğinde:
        - "Buradan gelen ses neydi az önce?" Diye sordu. Onlar da:
        - "Aramızda konuştuğumuz sözden başka bir şey değil." Dediler. Hz. Ömer:
        - "Belki siz de Müslüman oldunuz." Eniştesi O'na:
        - "Ya Ömer! Ya Hak senin dininden başka bir şeyde ise ne dersin?" Dedi. Hz. Ömer hemen eniştesinin üzerine atlayarak, ona vurmaya başladı. Kız kardeşi gelip O'na engel olmaya çalıştı. Hz. Ömer (r.a) da kız kardeşine vurup onu da yaraladı. Bunun üzerine kız kardeşi kızgın bir şekilde:
        - "Evet Ya Ömer, ya Hak senin dininden başka bir şeyde ise?" Dedi ve şehadet getirdi. Hz. Ömer (r.a), ümidini kaybedip, kız kardeşinin yüzündeki kanı görünce pişman olup utandı ve şu yanınızdaki yazıyı bana getirin de okuyun bakalım dedi. Kız kardeşi O'na abdest alması gerektiğini söyledi. Hz. Ömer (r.a), abdest aldı ve; " Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde Bana ibadet et. Ben'i zikretmek için namazı dost doğru kıl."(4) mealindeki ayete kadar okudu ve şöyle dedi:
        - Bu ne güzel ve ne değerli söz? Bana Rasûlullah'ı gösterin.
        Hz. Habbab (r.a), Hz. Ömer'in (r.a) bu sözünü işitince evde gizlendiği yerden çıktı ve:
        - Müjde olsu Ya Ömer! Umarım ki, Perşembe gecesi Rasûlullah'ın (s.a.v) yaptığı şu dua senin içindir. Allah'ım şu iki adamdan -Ömer b. Hattab veya Ebu Cehil b. Hişam'dan- sana hangisi daha hoş geliyorsa onunla İslam'ı izzetli kıl." diye dua etmişti. Rasûlullah Safa'nın dibindeki evdedir.
        Hz. Ömer (r.a), Rasûlullah'ın (s.a.v) huzurunda,
        Hz. Ömer (r.a) Peygamber Efendimizin (s.a.v) bulunduğu eve gelince burada bulunan Sahabeler, Efendimize zarar verebilir endişesine kapıldılar ve Hz. Hamza (r.a) Efendimize durumu haber verdiler.
        Hz. Hamza (r.a):
        - "Açın kapıyı! Eğer hayır murat ederek gelmişse ikramda bulunuruz. Yok eğer kötü bir gaye ile gelmişse kendi kılıcı ile onu öldürürüz." Dedi.
        Hz. Ömer (r.a), Peygamber Efendimizin huzuruna çıkınca Fahr-i Kainat Efendimiz O'na şu şekilde hitap etti:
        - "Sen de Velid b. Mugire hakkında nazil olduğu gibi, Allah'ın senin hakkında azap indirinceye kadar bu durumunu bırakmayacak mısın ya Ömer? Allah'ım! Bu Ömer b. Hattab'tır. Allah'ım, Ömer b. Hattab'la İslam'ı izzetli kıl. Bu sözlerden sonra Hz. Ömer (r.a) Kelim-i Şehâdet getirerek Rasûlullah Efendimizin (s.a.v) huzurunda Müslüman oldu. Bu esnada, Rasûlullah Efendimizle (s.a.v) beraber evde bulunan Sahabeler de Mescid-i Haram'dakilerin duyacağı kadar yüksek sesle tekbir getirdiler.
        Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz "Faruk" ismini neden verdi?
        İbni Abbas (r.a) anlatıyor: "Bir gün Hz. Ömer (r.a)'e:
        - "Hangi sebeple sen Faruk ismini aldın?" Diye sordum. O da:
        - "Müslüman olduğumda dedim ki, Ya Rasûlallah! Ölsek de yaşasak da biz Hak üzerinde değil miyiz? Rasûlullah (s.a.v):
        - "Evet, nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki siz ölseniz de yaşasanız da Hak üzerindesiniz." Dedi. Ben de:
        - "O halde gizlenmek niye? Seni Hak ile gönderene yemin olsun ki meydana çıkacağız." Dedim.
        İki saf halinde dışarı çıktık. Birinde Hz. Hamza (r.a), diğerinde ben vardım. Nihayet Mescid-i Haram'a girdik. O zaman bir Kureyş'e bir de Hz. Hamza'ya baktım. Bu hadisenin benzeri bir üzücü hadise Kureyş'in başına gelmemişti. İşte o gün bana Rasûlullah (s.a.v) Faruk adını verdi.
        Hz. Ömer (r.a)'in Müslüman olmasının sonuçları;
        Hz. Ömer (r.a), baş eğmeyen bir kişiliğe sahipti. Müslüman oluşu müşrikler arasında zillet ve hakarete neden olan bir kargaşaya sebep oldu. Müslümanların güç ve kuvvetleri ise arttı.
        Abdullah b. Mesud (r.a) şöyle diyor: "Hz. Ömer Müslüman oluncaya kadar Kabe'nin yanında namaz kılamıyorduk. Hz. Ömer'in Müslüman oluşundan bu yana izzetliyiz."(5)
        Suheyb b. Sinan er- Rûmî (r.a) diyor ki: "Hz. Ömer (r.a) Müslüman olunca İslam ortaya çıktı. İnsanlar İslam'a açıkça davet edildi. Beytullah'ın etrafında halkalar halinde oturduk. Beytullah'ı tavaf ettik. Bize şiddetle muamele edenlerden intikamımızı aldık. Yaptıkları şeylerden bazılarına cevap verdik." (6).

Kaynakça:
1- Ahmet b. Hanbel, Müsned, 2/95.
2- Hakka Suresi, 40-41-42.
3- Peygamberimiz, Hayat ve Daveti, S. Mübarek FÛRÎ, s. 116.
4- Taha Suresi, 14.
5- Buhârî, K. Menâkıbi'l Ensar, Bab 35, 1/545.
6- Tarîh-i Ömer İbnu'l- Hattab, s. 13.Rehber Dergisi Kasım 2003
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tümü)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Kütüb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gül-Çiçek-Ebruli
İslami Resimler
Manzara Resimleri
İlginç Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namazı Takip
Cep Telefonu Özel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Sayı
Tüm Sayılar
Ektralar
İlkyardım Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 284 misafir olmak üzere toplam 284 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251, Misafir252, Misafir253, Misafir254, Misafir255, Misafir256, Misafir257, Misafir258, Misafir259, Misafir260, Misafir261, Misafir262, Misafir263, Misafir264, Misafir265, Misafir266, Misafir267, Misafir268, Misafir269, Misafir270, Misafir271, Misafir272, Misafir273, Misafir274, Misafir275, Misafir276, Misafir277, Misafir278, Misafir279, Misafir280, Misafir281, Misafir282, Misafir283, Misafir284,
Reklamlar:

Faruki.net