Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) geceleyin ben önünde, kıbleyle arasında bir cenaze gibi uzanmış yatarken, namaz kılardı. Vitir kılacağı zaman bana da haber verirdi, ben de vitir kılardım.

 Kaynak

Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi's-Salat 10, Vitr 3, İsti'zan 37; Müslim, Salat 267, (512); Muvatta, Salatu'l-Leyl 2, (1, 117); Ebu Davud, Salat 112, (711,712, 713, 714); Nesai, Taharet 120, (1, 101,102), Kıble 10, (2, 67)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Aişe

 Hadis

Sahiheyn'in diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Hz. Aişe (ra)'nin yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Aişe (ra): "Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resulullah (sav)'ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim, (yatağın) ayak tarafından sıyrılıp çıkardım."

 Kaynak

Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi's-Salat 10, Vitr 3, İsti'zan 37; Müslim, Salat 267, (512)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Ben ve Abdulmuttaliboğullarından bir oğlan (veya köle) bir eşeğin üzerinde beraber geldik. Resulullah (sav) bu sırada namaz kılıyordu. Eşeğe aldırma(yıp namaza devam et)ti.Derken yine Abdulmuttaliboğullarından iki kız çocuğu gelip safın arasına dahil oldu, buna da aldırmadı.

 Kaynak


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

 Hadis

Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını bozar: Eşek, domuz, yahudi, mecusi, kadın... Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifayet eder." (Bir diğer rivayette şöyle denmişti: "Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar.")

 Kaynak

Buhari, Salat 90, İlm 18, Ezan 161, Cezau's-Sayd 25; Müslim, Salat 254, (504); Muvatta, Kasru's-Salat 38, (1, 155); Ebu Davud, Salat 110, 113 (703, 704, 715, 716, 717); Tirmizi, Salat 252, (337); Nesai, Kıble 7, (2, 64, 65)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

el-Fadl İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) bizi köyümüzde ziyaret etti. O sırada bizim iki küçük köpekle bir dişi eşeğimiz vardı. Bu ikisi önünde bulundukları halde ikindi namazı kıldı. Hayvanları ne azarladı ne de geriye kovaladı.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 114, (718); Nesai, Kıble 7, (2, 65)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Kesir İbnu Kesir İbni Ebi Vedd'a

 Hadis

Ravi, Resulullah (sav)'ı Beni Sehm kapısını takip eden yerde, önünden halk gelip geçerken namaz kılar görmüştür. Bu sırada Resulullahla Ka'be arasında bir sütre de mevcut değildir.

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 89, (2016); Nesai, Kıble 9, (2, 67); İbnu Mace, Menasik 33, (2958)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Ebu Said

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namazı hiçbir (harici) şey bozamaz, imkanınız nisbetinde defetmeye çalışın. Çünkü (bozmak isteyen) şeytandır."

 Kaynak

Müslim, Salat 259, (505); Muvatta, Kasru's-Salat 33, (1, 154); Nesai, Kıble 8, (2, 66), Kasame 45, (8, 61-62)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

 Hadis

Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Kim, kıblesi ile kendi arasına bir başkasının girmemesine muktedir olursa, bunu sağlasın."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 108, (697, 698, 699,700)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Ebu Salih Es-Semman

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri, halka karşı sütre olacak bir şeyin gerisinde namaz kılarken, biri önünden geçmeye kalkarsa ona mani olsun, (beriki haddini bilmeyip) ısrar ederse onunla mücadele etsin. Zira o, (bu haliyle ) şeytandır."

 Kaynak

Buhari, Salat 100, Bed'ül-Halk 11


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Bişr İbnu Said

 Hadis

Ravi, anlattığına göre, kendisini Zeyd İbnu Halid, Ebu Cüheym'in yanına gönderip: "Musallinin önünden geçen hakkında Resulullah (sav)'dan ne gittiğini sordurmuştur. Ebu Cüheym (ra) demiştir ki: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer musallinin önünden geçen kimse, bu geçişi sebebiyle kendisine gelen günahı bilseydi orada kırk... kalması onun için, musallinin önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu." Ebu'n-Nadr der ki: "Bilemiyorum! Efendimiz kırk gün mü dedi, kırk ay mı dedi, kırk sene mi dedi?"

 Kaynak

Buhari, Salat, 101; Müslim, Salat 261, (507); Muvatta, Kasru's-Salat 34, (1, 154,155); Ebu Davud, Salat 109, (701); Tirmizi, Salat 251, (336); Nesai, Kıble 8, (2,66)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Yezid İbnu Nimran

 Hadis

Tebük'de yatalak bir adam gördüm. Dedi ki: "Resulullah (sav) namaz kılarken, ben eşeğin üzerinde olduğum halde önünden geçtim. Bana: "Allah'ım, izini kes!" diye bedduada bulundu. Artık ondan sonra eşek üzerinde (bile) yol alamadım." (Bir rivayette şöyle gelmiştir: "(Resulullah (sav) şöyle dedi:) "O bizim namazımızı kesti, Allah da onun izini kessin.")

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 110, (705, 706)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav): "Uyuyanın gerisinde namaz kılmayın, konuşanın gerisinde de!" buyurdular.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 106, (694)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Biriniz namaz kılınca yüzünün karşısına bir şey koysun. Bulamazsa bir değnek koysun. Beraberinde bir değnek de yoksa bir çizgi çizsin. Böyle yaparsa önünden geçen kendisine zarar vermez." (Ebu Davud der ki: "Alimlerden bazısı çizginin uzunlamasına olacağını, bazısıs da hilal gibi enlemesine olacağını söylemiştir.")

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 103, (689)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Talha İbnu Ubeydillah

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz namaz kılarken, önüne semerin arka kaşı boyunda bir şey koydu mu, namazını rahat kılsın, bunun gerisinden geçene aldırmasın."

 Kaynak

Müslim, Salat 241, (499); Ebu Davud, Salat 102; Tirmizi, Salat 250, (335)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Ebu Zerr

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar..." Ebu Zerr'e dendi ki: "Siyahın kırmızıdan, beyazdan farkı nedir?" Şu cevabı verdi: "Ey kardeşimin oğlu! Sen bana, benim Resulullah (sav)'a sorduğum şeyi sordun. Efendimiz: "Siyah köpek şeytandır" buyurmuştu."

 Kaynak

Müslim, Salat 265, (510); Ebu Davud, Salat 110, (702); Tirmizi, Salat 253, (338); Nesai, Kıble 7, (2, 63); İbnu Mace, İkametu's-Salat 38, (952)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav), bayram günü (namaz) için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, (namaz sırasında) Aleyhissalatu vesselam'ın önüne konur, O da halk arasında olduğu halde harbeye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibaen ümera da harbe kullanır oldu.

 Kaynak

Buhari, Salat 92, 90; Müslim, Salat 245, (601); Ebu Davud, Salat 102, (687); Nesai, Kıble 4, (2, 62); İbnu Mace, İkametu's-Salat 164, (1304, 1305)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (bazan) bineğini (sütre) olarak öne koyar, ona doğru namazını kılardı. Bir diğer rivayette: "Aleyhissalatu vesselam devesine doğru namaz kılardı" denmiştir.

 Kaynak

Buhari, Salat 98, 50; Müslim, Salat 247, (502); Muvatta, Kasru's-Salat 41, (1, 157); Ebu Davud, Salat 104, (692); Tirmizi, Salat 261, (352)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Mikdad İbnu'l-Esved

 Hadis

Ben, Resulullah (sav)'ı çubuğa, direğe ve ağaca karşı namaz kılar vaziyette ne zaman görmüşsem, her seferinde onları sağ kaşının veya sol kaşının karşısına almış görmüşümdür. Hiçbir zaman sütresini tam karşısına almadı.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 105, (693)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Sekiz Şartı - Kıble

 Râvi

Sehl İbnu Ebi Hasme

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz sütreye karşı namaz kulınca ona yakın olsun, ta ki şeytan namazını bozmasın."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 107, (695)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 208 misafir olmak üzere toplam 208 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208,
Reklamlar:

Faruki.net