Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (ra) arefe günü sabahı, sabah namazını kılınca Mina'dan hareket ederek Arafat'a geldi, Nemire'ye indi. Burası, Arafat'a gelen ümeranın indikleri yerdir. Öğle namazı vakti olunca Resulullah (sav) sıcakta Nemire'den yürüdü, öğle ile ikindiyi birleştirdi, sonra halka hitab etti. Sonra yürüyüp Arafat'taki vakfe yerinde durdu.

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 60, (1913)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer (ra) öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve sabahı Mina'da kılar, sonra güneş doğunca Arafat'a hareket ederdi.

 Kaynak

Muvatta, Hacc 195, (1, 400)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

İbnu Abbds

 Hadis

Resulullah, terviye günü, Mina'da bize öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve ertesi günü (Zilhicce'nin dokuzu) sabahı kıldırır, sonra Arafafa hareket ederdi.

 Kaynak

Tirmizi, Hacc 50, 879)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) terviye günü öğleyi, arefe günü de sabahı Mina'da kıldırdı.

 Kaynak

Ebu Davud, Hacc 59, (1911)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Urve İbnu Mudarrıs et-Tai

 Hadis

Resulullah (sav)'a, Müzdelife'de namazı kıldığı zaman geldim. "Ey Allah'ın Resulü, dedim, "ben Tayy dağlarından geliyorum. Hayvanım da kendim de yorgunum ve bitkin düştük. Allah'a kasem olsun, ey Allah'ın Resulü, gelirken geçtiğim her dağın başında mutlaka durdum. Benim için hacc imkanı var mı?" Resulullah (sav) şu cevabı verdi: "Bizimle birlikte şu namazı burada kılıp bizimle kalan, bundan önce de Arafat'da geceleyin veya gündüzleyin kalmış olan, artık haccini tamamlamış, haramlardan kurtulmuş olur."

 Kaynak

Tirmizi, Hacc 57, (891); Ebu Davud, Menasik 69, (1950); Nesai, Hacc 211, (5, 263); İbnu Mace, Menasik 57, (3016)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Abdurrahman İbnu Ya'mur ed-Dili

 Hadis

Resulullah (sav) Arafat'da iken, münadisine (dellalına) şöyle nida edip duyurmasını emretti: "Hacc Arafat'tır, kim Cem (Müzdelife) gecesi fecrin doğmasından önce (vakfeye) yetişirse, haccı idrak etmiş demektir. Eyyam-ı Mina üç gündür. Kim ilk iki günde acele davranırsa, herhangi bir günah terettüp etmediği gibi, te'hir edene de bir günah terettüp etmez."

 Kaynak

Tirmizi, Hacc 57, (889); Ebu Davud, Menasik 69, (1949); Nesai, Hacc 211, (5, 264); İbnu Mace, Menlik 37, (3015)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Ali

 Hadis

Resulullah (sav) Kuzah'ta vakfe yaptı ve: "Burası Kuzah'tır, vakfe mahallidir, Cem'in (Müzdelife'nin) tamamı vakfe mahallidir. Ben burada kurbanı kestim. Mina'nın her yanı kesim yeridir. Kurbanlarınızı evlerinizde kesin" buyurdu.

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 65, (1935)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

 Hadis

İmam Malik (ra)'e ulaştığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Arafat'ın tamamı vakfe yeridir. Urene vadisinden çıkın (vakfe yeri değildir). Müzdelife'nin tamamı vakfe yeridir, Mubassır vadisinden çıkın (vakfe yeri değildir)."

 Kaynak

Muvatta, Hacc 166 (1, 388); Müslim, Hacc 149


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) Arafat'tan yola çıkmıştı, arkasından birisinin (koşturmak için) devesine şiddetle bağırıp, vurduğunu işitti. Bunun üzerine kamçısıyla (etrafındakilere kulak verin diye) işaret edip, şöyle buyurdu: "Sakin olun, (Allah'ı razı edecek iyi davranış ve) birr acelede değildir."

 Kaynak

Buhari, Hacc 94; Müslim, Hacc 268, (1282), 282, (1286); Ebu Davud, Menasik 64, (1920); Nesai, Hacc 204, (5, 257-258)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Üsame İbnu Zeyd

 Hadis

Resulullah (sav) güneş battığı zaman Arafat'tan (ifaza yaparak) yola çıktı. Dağ geçidine geldiği zaman deveden inip bevletti. Sonra abdest aldı. Abdesti bol su kullanarak değil, hafifçe aldı. Ben: "Namaz mı kılacağız ey Allah'ın Resulü?" diye sordum. "Hayır, namaz önümüzde!" dedi ve devesine bindi. Müzdelife'ye gelince hayvandan indi ve yeniden abdest aldı. Bu sefer bol su kullandı. Sonra namaz başladı. Akşam namazını kıldı. Sonra herkes devesini ihdı. Yine namaza başlandı. Bu sefer de yatsıyı kıldı, ikisi arasında başka bir namaz kılmadı."

 Kaynak

Buhari, Vudu 6, 35, Hacc 93, 95; Müslim, Hacc 266, (1280); Muvatta, Hacc 197, (1, 400-401); Ebu Davud, Menasik 64, (1925); Nesai, Mevakit 56 (1, 292), Hacc 206, (5, 259)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Urve

 Hadis

Hz. Üsame (ra)'ye: "Resulullah (sav) Veda haccından, ifazadan (Arafat'tan ayrıldıktan) sonra yolculuğu nasıl yaptı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Hızlı yürürdü. Ancak yolda bir düzlüğe rastlarsa daha hızlı yürürdü."

 Kaynak

Buhari, Hacc 92, Cihad 136, Megazi 77; Müslim, Hacc 282, (1286); Muvatta, Hacc 176, (1, 392); Ebu Davud, Menasik 64, (1923); Nesai, Hacc 205, (5, 259)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Ben Resulullah (sav)'ın Müzdelife gecesinde, ailesinden, erkenden taşlamaya gönderdiği zayıflar grubu arasında idim" demiştir.

 Kaynak

Buhari, Hacc 98; Müslim, Hacc 300, (1293); Tirmizi, Hacc 58, (892, 893); Ebu Davud, Menasik 66, (1939, 1940); Nesai, Hacc 208, (5, 261, 271, 272); İbnu Mace, Menasik 62, (3025)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Sevde (ra), Resulullah (sav)'tan Müzdelife'den geceleyin ifaza yapmak için izin istedi. Sevde iri, ağır yürüyen bir kadındı. Resulullah (sav) ona izin verdi. "Keşte ben de onun gibi izin istemiş olsaydım" diye hayıflanırdım. (Vaktiyle izin almamış olduğum için), hep imamla birlikte ifazada bulunurdum.

 Kaynak

Buhari, Hacc 98; Müslim, Hacc 293-296, (1290); Nesai, Hacc 209, (5, 262), 214 (5, 266)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) Ümmü Seleme'yi kurban gecesi (Mina'ya) gönderdi. Ümmü Seleme, daha şafak sökmeden şeytan taşlamasını yaptı. Sonra gidip ifaza (tavafını) yaptı.

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 66, (1942); Nesai, Hacc 223, (5, 272)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Fatıma Bintu'l'Münzir

 Hadis

Esma Bintu Ebi Bekr (ra) kendisi ve beraberindekilere Müzdelife'de sabah namazı kıldırıverecek olan kimseye, şafak söktüğü zaman kıldırmasını emredip, bineğine atlar ve Mina'ya hareket eder (yolda da) durmazdı."

 Kaynak

Muvatta, Hacc 175, (1, 392)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Kureyş ve onun dinine mensub olanlar, (cahiliye devrinde) Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı ve kendilerine hums denilirdi. Diğer Araplar ise Arafat'da vakfe yapıyorlardı. İslam dini gelince, Cenab-ı Hakk, Peygamberine (sav) Arafat'a gidip orada vakfe yapmalarını, sonra da oradan topluca ayrılmalarını emretti. Şu ayet bu hususu beyan eder: "Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin..." (Bakara 199).

 Kaynak

Buhari, Tefsir, Bakara 35, Hacc 91; Müslim, Hacc 152, (1219); Tirmizi, Hacc 53, (884); Ebu Davud, Menasik 58, (1910); Nesai, Hacc 202 (5, 255)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Hums: Allahu Teala hazretlerinin, haklarında: "Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin" (Bakara 199) ayetini indirdiği kimselerdir." Hz. Aişe (ra) devamla şu açıklamayı yaptı: "İnsanlar Arafat'ta (vakfe yaparak oradan) boşanırlardı. Hums olanlar ise, Müzdelife'de (vakfe yaparak oradan) boşanırlar ve: "Biz ancak Harem'den akın ederiz" derlerdi. Ancak, "Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin" (Bakara 199) mealindeki ayet nazil olunca, onlar da, (vakfe için) Arafat'a çıktılar."

 Kaynak

Buhari, Tefsir, Bakara 35, Hacc 91; Müslim, Hacc 152, (1219); Tirmizi, Hacc 53, (884); Ebu Davud, Menasik 58, (1910); Nesai, Hacc 202 (5, 255)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Rezin de bir rivayet ilave etmiştir: "Kureyş ve onun dininde olanlar -ki bunlar Hums denen zümredir- Müzdelife'de vakfe yapıyorlar ve: "Biz, Allah-u Teala'nın katiniyiz yani Beytullah'ın komşularıyız, biz O'nun Harem'inden dışarı çıkmayız" derlerdi. Ebu Seyyare, Arabi, (semeresiz) bir Arap eşeğinin üzerinde Arafat'tan indirdi.

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Cübeyr İbnu Mut'im

 Hadis

Bir devemi kaybetmiştim. Arefe günü aramaya çıktım. Resulullah (sav)'ı Arafat'da herkesle vakfe yaparken gördüm. (Hayretimden): "Vallahi bu hums'tan biri, burda ne işi var?" dedim. Kureyş'liler, hums'tan addedilirdi.

 Kaynak

Buhari, Hacc 91; Müslim, Hacc 153, (1220); Nesai, Hacc 202, (5,255)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Amr İbnu Abdillah İbni Safvan

 Hadis

Yezid İbnu Seyhan el-Ezdi (ra)'den naklettiğine göre şöyle anlatmıştır: "Biz, vakfe mahallinde (Arafat'ta), Amr'ın imamdan uzak tuttuğu bir yerde vakfe yaparken, İbnu Mirba' el-Ensari yanımıza gelerek: "Ben Allah Resulü (sav)'nun size gönderdiği elçiyim. Efendimiz hazretleri sizlere şu emri gönderdiler: "Meşairleriniz üzere olun. Zira sizler, babanız İbrahim'in mirası üzeresiniz"

 Kaynak

Tirmizi, Hacc 53, (883); Ebu Davud, Menasik 63, (1919); Nesai, Hacc 202, (5, 255); İbnu Mace, Menasik 55, (3011)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Nübeyt İbnu Şerit el-Eşcai

 Hadis

Resulullah (sav)'ı arafe günü, kızıl bir devenin üzerinde hutbe verirken gördüm.

 Kaynak

Ebu Davud, Menlik 62, (1916); Nesai, Hacc 199 (5,253)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

el-Addd İbnu Halid İbni Hevze el-Amiri

 Hadis

Resulullah (sav)'ı arafe günü, bir devenin üzerinde üzengilere (basarak) doğrulmuş, halka hutbe verirken gördüm.

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 62, (1917)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Vakfeler Ve Hükümleri

 Râvi

Zeyd İbnu Eşlem

 Hadis

Beni Damureli bir adamdan, o da babası veya amcasmdan şunu nakletmiştir: "Resulullah (sav)'ı Arafat'ta bir minber üzerinde gördüm."

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 62, (1915)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 233 misafir olmak üzere toplam 233 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233,
Reklamlar:

Faruki.net