Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Abis İbnu Rebia

 Hadis

Ben Hz. Ömer (ra)'i Haceru'l-Esved'i öperken gördüm. Onu hem öptü, hem de: "Biliyorum ki sen bir taşsın, ne bir faydan ne de zararın vardır. Ben Resulullah (sav)'ı seni öper görmeseydim, seni asla öpmezdim" dedi."

 Kaynak

Buhari, Hacc 50, 57, 60; Müslim, Hacc, 248, 120; Muvatta, Hacc 36, (1367); Tirmizi, Hacc 37, (860); Ebu Davud, Menasik 47, (1873); Nesai, Hacc 147, (5, 227); İbnu Mace, Menasik, 27, (2943)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Ben Resulullah (sav)'ı Kabe'den sadece iki rüknü öperken gördüm, bunlar da iki rükn-i Yemani'dir.

 Kaynak

Buhari, Hacc 59; Müslim, Hacc 242, (1267); Ebu Davud, Menasik 48, (1874); Nesai, Hacc 156, (5, 231-232)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Ben, şu iki Yemani rükne ve Haceru'l-Esved'e Resulullah'ın istil^m ettiğini göreliden beri rahat halde de olsam, sıkışık halde de olsam istilamda bulunmayı hiç terketmedim.

 Kaynak

Buhari, Hacc 60; Müslim, Hacc 245, (1268)(54)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Nafi'

 Hadis

Ben İbnu Ömer (ra)'i (tavaf yaparken gördüm. Haceru'l-Esved'i) eliyle istilam ediyor, sonra da elini öpüyürdu.

 Kaynak

Buhari, Hacc 60; Müslim, Hacc 246, (1268)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav), (tavafın) her şavtında rükn-i Yemani ve Haceru'l-Esved'i istilam etmeyi terketmezdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 48, (1876); Nesai, Hacc 156, (5, 231)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Bir adam İbnu Ömer (ra)'e Haceru'l-Esved'i istilam etme hususunda sormuştu. Şu cevabı aldı: "Ben, Resulullah (sav)'ın onu hem istilam eder, hem de öper gördüm." Adam tekrar sordu: "Pekala, sıkışacak olsam, bana galebe çalacak olsalar, (ne yapayım)?" İbnu Ömer (ra) kızgın bir eda ile: "Soruşu Yemenide batasıca, Resulullah (sav)'ı onu hem istilam eder, hem öper gördüm."

 Kaynak

Buhari, Hacc 60; Nesai, Hacc 155, (5,231)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Amr İbnu Şuayb

 Hadis

Amr İbnu Şuayb babası tarikiyle bildiriyor: "Abdullah'la -ki babasıdır- tavafta bulundum. Kabe'nin arka kısmına gelince: "istiazede (sığınmada) bulunmuyor musun?" dedim. "Ateşten, Allah'a sığınırım!" dedi ve yürüdü. Haceru'l-Esved'e kadar gelip istilamda bulundu. Rükn ile kapı arasında (Mültezem'de) durarak göğsünü, yüzünü, kollarını ve avuçlarını şöyle yamadı -onları iyice açarak gösterdi- ve sonra: "İşte Resulullah'ı aynen böyle yaparken gördüm!" dedi."

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 55, (1899)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Ebu't-Tufeyl

 Hadis

Ben Hz. İbnu Abbas ve Hz. Muaviye (ra) ile birlikte idim. Muaviye (ra) hazretleri her rükne uğradıkça istilamda bulunuyordu, İbnu Abbas (ra) kendisine: "Resulullah (sav) sadece Haceru'l-Esved ve Rüknu'l-Yemani'den başka yeri istilam etmezdi" dedi. Hz. Muaviye şu cevabı verdi: "Beytullah'tan hiçbir şey ihmal edilmez." İbnu'z-Zübeyr bütün rükünlere (köşelere) istilamda bulunurdu.

 Kaynak

Buhari, Hacc 59; Müslim, Hacc 247, (1269); Tirmizi, Hacc 35, (868)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Hanzala İbnu Ebi Süfyan İbni Abdirrahman

 Hadis

Tavus merhumu (tavaf yaparken) gördüm. Rükne gelince (Haceru'l-Esved) üzerinde izdiham bulursa sıkışıklık yapmaz, geçer giderdi; boş ve müsait bulursa üç sefer öperdi. Sonra şunu söyledi: "Ben İbnu Abbas (ra)'ı aynen böyle yaparken gördüm." İbnu Abbas da: "Hz. Ömer (ra)'i aynen böyle yaparken gördüm" dedi. Hz. Ömer (ra) de: "Ben Resulullah (sav)'ı böyle yaparken gördüm" dedi.

 Kaynak

Nesai, Hacc 148, (5, 227)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Urve İbnu'z-Zübeyr

 Hadis

Resulullah (sav) İbnu Avf (ra)'a: "Ey Ebu Muhammed! Rüknü'l-Esved'i nasıl istilam ettin?" diye sordu. İstilam ettim ve bıraktım!" deyince, Resulullah (sav): "Doğru yapmışsın" dedi.

 Kaynak

Muvatta, Hacc 113, (1, 366)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Kendisine Hz. Aişe (ra)'nin: "Hicr'ın bir kısmı Beytullah'tan değildir" dediği haber verilince şunu söyledi: "Allah'a kasem olsun, şayet Aişe bunu Resulullah (sav)'tan işitmiş ise, kanaatim o ki, Resulullah (sav) şu iki rüknün istilamını, bunlar Beyt'in temelleri üzerinde olmadıkları için terketmiş olmalıdır. Keza halk da bu sebeple tavafı Hıcr'ın gerisinden yapmaktadır."

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 48, (1875)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Ubeyd İbnu Umeyr

 Hadis

İbnu Ömer (ra) iki rükne geldiği zaman (öpmek için) bunlar üzerine abanır, sıkışıklık yapardı. Kendisine: "Ey Ebu Abdirrahman," dedim, "sen Resulullah'ın diğer ashabının hiçbirinde görmediğim şekilde bu rükünlere abanıp sıkışıklık yapıyorsun (sebebi nedir)?" Bana şu cevabı verdi: "Ben böyle yapıyorsam, Resulullah (sav)'dan şunu işittiğim içindir: "Bu iki rüknü meshetmek günahlara kefarettir." Keza Resulullah (sav)'dan şunu da işittim: "Kim şu Beytullah'ı bir hafta boyu tavaf eder ve sayarsa bir köle azad etmek gibidir." Keza şunu da söylediğini işittim: "Kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar."

 Kaynak

Tirmizi, Hacc 111, (959); Nesai, Hacc 134, (5, 221)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Abdullah İbnu Abbas

 Hadis

Mültezem, rükn ile kapı arasıdır.

 Kaynak

Muvatta, Hacc 81, (1, 424)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Abdurrahman İbnu Avf

 Hadis

Bir adamın şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav) Ömer İbnu'l-Hattab (ra)'a: "Ey Ebu Hafs, sende fazla kuvvet var. (Haceru'l'Esved'i öpeceğim diye) zayifa eziyet vermeyesin. Rüknü boş görürsen yanaşarak istilam et, değilse tekbir getirip geç" dedi. Sonra adam şunu söyledi: "Hz. Ömer (ra)'in bir adama şunu söylediğini işittim: "İnsanlara fazla kuvvetinle eziyet verme." [Rezin'in ilavesidir. Bu rivayeti Şafii hazretleri Müsned'inde (2, 43) kaydetmiştir. Ahmed İbnu Hanbel'in Müsned'inde, hadisi bizzat Hz. Ömer rivayet eder (1, 23)]

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Nafi'

 Hadis

İbnu Ömer (ra) her yedide iki rek'at namaz kılardı.

 Kaynak

Buhari, Hacc 69; Muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Urve

 Hadis

İbnu'z-Zübeyr (ra) yedilerin arasını birleştirir ve yürüyüşü hızlandırırdı ve Hz. Aişe (ra)'nin de böyle yaptığını söylerdi. Ancak en sonda her yedi için iki rekat (tavaf) namazı kılardı." [Rezin'in ilavesidir.]

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

 Hadis

İbnu Zübeyr (ra)'in "Fecirden sonra tavafta bulunduğu, iki rek'at namaz kıldığı, tavaf edince hızlı yürüdüğü" belirtilir." [Rezin ilavesidir,]

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

 Hadis

Hz. Aişe (ra)'ye hizmet eden bir kadının rivayetine göre: "Hz. Aişe (ra) kendisiyle birlikte kesintisiz, yedili dört tavaf yapmış, her bir yedinin ardından kılınması gereken iki rekatlık tavaf namazlarını en sonda ard arda kılmıştır. Hz. Aişe (ra) ilaveten demiştir ki: "Her bir şavtın sonunda rükn-ü istilam müstehabdır." [Rezin ilavesidir.]

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Abdurrahman İbnu Abdi'l-Kari

 Hadis

Ömer İbnu'l Hattab (ra) ile, sabah namazından sonra tavaf ettik. Hz. Ömer tavafı tamamlayınca güneşe baktı ve (doğduğunu) göremedi. Devesine binip Zu-Tava nam mevkiye kadar geldi. Orada devesini durdurarak iki rek'at (tavaf sünnetini) kıldı."

 Kaynak

Muvatta, Hacc 38, (1, 369)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

İsmail İbnu Ümeyye

 Hadis

Zühri'ye, "Ata: "Farz namaz, iki rek'atlik tavaf namazının yerini de tutar" diyor, (ne dersiniz)?" dedim. Şu cevabı verdi: "Sünnete uymak daha iyidir. Resulullah (sav) yedi şavtlık bir tavaf yaptı. Mutlaka onun için iki rek'atlik bir tavaf namazı kılmıştır."

 Kaynak

Buhari, Hacc 69


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav), iki rek'atlik tavaf namazında iki ihlas süresini yani: Kul ya eyyuhe'l-kafirun ve Kul hüvallahü ehad sürelerini okudu.

 Kaynak

Tirmizi, Hacc 43, (869)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav), iki rek'atlik tavaf namazında iki ihlas süresini yani: Kul ya eyyuhe'l-kafirun ve Kul hüvallahü ehad sürelerini okudu.

 Kaynak

Tirmizi, Hacc 43, (869)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) Safa'dan indiği zaman normal yürürdü. Ayakları vadinin tabanına değince de koşardı. Koşması vadi tabanının bitimine kadar devam ederdi.

 Kaynak

Muvatta, Hacc 42, (1, 374); Nesai, Hacc 178, (5, 243)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav)'ı Mescid-i Haram'dan çıkıp Safa'ya yönelirken: "Allah'ın başladığı ile başlayalım" deyip (sa'ye) Safa'dan başladığını gördüm." (Rezin, Ebu Hüreyre (ra)'den naklen şu ilavede bulundu: "Resulullah (sav), Safa'ya çıkınca oradan Beytullah'a baktı, ellerini kaldırıp dilediği şekilde Allah'ı zikretmeye koyuldu.")

 Kaynak

Muvatta, Hacc 42, (5, 374); Tirmizi, Hacc 38, (862); Nesai, Hacc, 163 (5/235), 168 (5/237); Müslim, Hacc 147, (1218); Ebu Davud, 57, (1905); İbnu Mace, Menasik 84, (3074)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Safa ile Merve arasında, vadinin dibinde koşmak sünnet değildir. Burada cahiliye ehli koşar ve şöyle derdi: "Batha'yı (vadinin dibini) biz ancak koşarak geçeriz."

 Kaynak

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 26


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Safiyye Bintu Şeybe

 Hadis

Bir kadın dedi ki, Resulullah (sav)'ı Safa ve Merve tepeleri arasındaki vadinin dibinde "Vadi ancak koşularak katedilir" diyerek yürürken gördüm.

 Kaynak

Nesai, Hacc 177, (5, 242); İbnu Mace, Menasik 43, (2987)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

İstilam

 Râvi

Zühri

 Hadis

İbnu Ömer (ra)'e sordular: "Sen Resulullah (sav)'ı Safa ile Merve arasında remel yaparken (hızlı koşarken) gördün mü?" "Evet," dedi, "insanlardan bir cemaatle birlikteydi. Hep birlikte koşuyorlardı. Ben onları onun koşusuyla koşuyor görüyordum."

 Kaynak

Nesai, Hacc, 175, (5, 242)


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 124 misafir olmak üzere toplam 124 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124,
Reklamlar:

Faruki.net