Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Muhammed İbnu Rükane

 Hadis

Babası (ra)'ndan anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır."

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 24, (4078); Tirmizi, Libas 47, (1785)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ebu'l-Müleyh

 Hadis

Babası (ra)'ndan anlatıyor: "Resulullah (sav): "Sarık sarın da ilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular. Ravi devamla der ki: "Hz. Ali (ra) da: "Sarıklar Arapların taçlarıdır" buyurdular. [Hadis, Teysir'de Ebu Davud'a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut delildir. Camiu's-Sağir (1,555)'de mevcuttur.]

 Kaynak


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.

 Kaynak

Tirmizi, Libas 12, (1736)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Abdurrahman İbnu Avf

 Hadis

Resulullah (sav) bana bir sarık sardı, onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 24, (4079)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Amr İbnu Hureys

 Hadis

Resulullah (sav)'ı gördüm, üzerinde siyah bir sarık vardı, iki ucunu omuzunun arasından sarkıtmıştı.

 Kaynak

Müslim, Hacc 453, (1359); Ebu Davud, Libas 24, (4077); Nesai, Zinet 109, (8, 211)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ebu Kebşe el-Enmari

 Hadis

Resulullah (sav)'ın ashabının kalansuveleri geniş idi.

 Kaynak

Tirmizi, Libas 40, (1783)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Esma Bintu Yezid İbni's-Seken

 Hadis

Resulullah (sav)'ın gömleğinin kolu bileğe kadardı.

 Kaynak

Tirmizi, Libas 28, (1765); Ebu Davud, Libas 3, (4027)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ala İbn Abdirrahman

 Hadis

Babasından naklediyor: "Ebu Said (ra)'e izar hakkında sordum. Dedi ki: "Tam bilene düştün! Resulullah (sav) şöyle demişti: "Mü'minin izarı bacağın yarısına kadar uzanmalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da bir günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de, gururla izarını (yerde) sürürse kıyamet günü Allah ona (rahmet) nazarı ile bakmaz." [Ebu Davud'un rivayetinde "kıyamet günü" ibaresi mevcut değildir.]

 Kaynak

Muvatta, Libas 12, (2, 914, 915); Ebu Davud, Libas 30, (4093); İbnu Mace, Libas 7, (3573)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) izar hakkında ne söylemişse o, kamis hakkında da muteberdir.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 30, (4095)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav): "Allah, elbisesini kibirle sürüyene bakmaz" buyurmuştur. Hz. Ebu Bekr (ra): "Ey Allah'ın Resulü! İzarım salık durumda, dikkat etmezsem sürünüyor" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Sen, bunu kibirle yapanlardan değilsin!" cevabını verdi."

 Kaynak

Buhari, Libas 5, 1, 2, Fezauli Ashab 5, Edeb 55; Müslim, Libas 45, (2085); Ebu Davud, Libas 28, (4085); Nesai, Zinet 102,105, (8, 206)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav): "Kim elbisesini gururla yerde sürürse, kıyamet günü Allah ona (rahmet nazarıyla) bakmaz!" buyurmuştu. Ümmü Seleme atılarak: "Öyleyse kadınlar zeyllerini ne yapacaklar?" diye sordu. "Bir karış salarlar!" buyurdu. Ümmü Seleme: "Bu taktirde ayakları açılır!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse bir zira' salsınlar bunu daha da artırmasınlar!" buyurdular.

 Kaynak

Tirmizi, Libas 9, (1731); Nesai, Zinet 106, (8, 209); Ebu Davud, Libas 40, (4119)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav)'ı bir örtü ile ihtiba etmiş gördüm. Örtünün saçağı ayaklarının üzerine dökülmüştü."

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 23, (4075)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav), samma sarınmasını ve tek bir giysi içerisinde ihtiba oturuşunu yasakladı.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 25, (4081); Tirmizi, Edeb 20, (2768); Nesai, Zinet 18, (8, 210)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ebu Hureyre

 Hadis

Resulullah (sav), şu iki çeşit giyinmekten men etti: "Samma sarınması ki bu, üzerinde bir başka giysi olmadığı halde giysisini omuzuna koyup bir yarısını açık bırakması ve namazda iki elini de sarmasıdır. Diğer giyinme de, fercini örtecek kadar olmayan tek giysisi içinde ihtiba tarzında oturmasıdır."

 Kaynak

Buhari, Libas 20, 21, Büyu 62, 63, Salat 10, Mevakit 30, 31, Savm 67; Müslim, Büyu 2, (1511); Muvatta, Büyu 76, (2, 666); Ebu Davud, Libas 25, (4080); Tirmizi, Libas 24, (1758); Nesai, Büyu 23, 25 (7, 259-260)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ümmü Seleme

 Hadis

Cenab-ı Hakkın şu (mealdeki) kavl-i şerifleri indiği zaman, "Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin hanımlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar."(Ahzab 59) Ensar kadınları başlarında (siyah) örtüden kargalar taşıyor oldukları halde dışarı çıkarlardı.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 32, (4101)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Aişe

 Hadis

Esma Bintu Ebi Bekr (ra), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)'ın huzuruna girmişti. Aleyhissalatu vesselam, ondan yönünü ters istikamete çevirdi ve: "Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!" dedi ve yüzü ile ellerini işaret etti.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 34, (4104)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Dihye el-Kelbi

 Hadis

Resulullah (sav)'a (Mısır'dan), (beyaz renkli ve ince olan) kubati kumaşlar getirilmişti. Bana ondan bir kupon verdi ve: "Bunu ikiye böl, bir parçayı kendine kamis yap, diğerini hanımına ver. Bununla kendine burgu yapsın!" buyurdular. (Ayrılmak üzere Dihye) geri dönünce: "Hanımına söyle, bunun altına bir astar koysun da bedenini vasfetmesin!" buyurdular.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 39, (4116)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Ümmü Seleme (ra), evinde iken de cilbabesini (başörtüsünü) fazilet ümidiyle üzerinden hiç çıkarmazdı." [Rezin tahric etti.]

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

 Hadis

İmam Malik rahimehullah'a ulaştığına göre, Abdullah İbnu Ömer'in bir cariyesi vardı. Hz. Ömer onu, hürlerin kıyafetine bürünmüş vaziyette görünce bu davranışını normal karşılamayıp müdahale etti. Kızı Hafsa'nın yanına girip: "Oğlan kardeşinin cariyesini halkın içine karışmış görmedin mi, hürlerin kıyafetine bürünmüş değil mi?" dedi ve Hz. Ömer bu hali hoş karşılamadı.

 Kaynak

Muvatta, İsti'zan 44, (2, (981)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ebu Hureyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın [ya ikisini birlikte giysin, ya ikisini birlikte çıkarsın.]"

 Kaynak

Müslim, Libas 67, (2097)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

 Hadis

Bir rivayette de: "Sakın kimse tek ayakkabı ile yürümesin, ya ikisini de çıkarsın, yahut ikisini de giyinsin" buyrulmuştur.

 Kaynak

Buhari, Libas 39; Müslim, Libas 68, (2097); Muvatta, Libas 14, 15, (2, 916); Ebu Davud, Libas 44, (4139); Tirmizi, Libas 37, (1780)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) ayakkabı giymede, başını taramada, temizlikte ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

 Kaynak

Buhari, Salat 47, Vudu 31, Et'ime 5, Libas 38, 77; Müslim, Taharet 67, (268); Ebu Davud, Libas 44, (4140); Tirmizi, Salat 428, (608); Nesai, Taharet 90, (1, 78)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ebu Hureyre ve Hz. Enes

 Hadis

Resulullah (sav) kişinin ayakta giyinmesini yasakladı. [Bu hadisi Ebu Davud Hz. Cabir (ra)'den rivayet etti]

 Kaynak

Tirmizi, Libas 35, (1776, 1777); Ebu Davud, Libas 44, (4135)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Kişi oturduğu zaman, ayakkabılarını çıkarıp (sol) yanına koyması sünnettir.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 44, (4138), Salat 89, (648)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav), katıldığımız bir gazvede buyurdular ki: "Ayakkabıları çoğaltın. Çünkü kişi ayakkabı giydiği müddetçe binmeye devam eder."

 Kaynak

Müslim, Libas 66, (2096); Ebu Davud, Libas 44, (4133)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav)'ı sebtiyye ayakkabısı giyerken gördüm. Sebtiyye ayakkabısı, üzerinde hiç tüy bulunmayan ayakkabıdır. Aleyhissalatu vesselam bu ayakkabı içinde abdest alıyordu. Ben bu ayakkabıyı giymeyi severim.

 Kaynak

Nesai, Taharet 95, (1, 80), Zinet 67, (7, 186)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav)'ın ayakkabısında parmak arasına geçen atkısı vardı.

 Kaynak

Buhari, Libas 41; Ebu Davud, Libas 44, (4134); Tirmizi, Libas 33, (1773, 1774); Nesai, Zinet 117, (8,217)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Ebi Müleyke

 Hadis

Hz. Aişe (ra)'ye: "Kadın (erkeğe mahsus) ayakkabı giyer mi?" diye sorulmuştu: "Resulullah (sav) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti!" diye cevap verdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 31, (4099)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ebu Hureyre

 Hadis

Resulullah (sav) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti.

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 31, (4098)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Muaz İbnu Enes

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim muktedir olduğu halde tevazu maksadıyla (Allah için) (kıymetli) elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet günü, onu mahlukatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır."

 Kaynak

Tirmizi, Kıyamet 40, (2483)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim şöhret elbisesi giyerse Allah ona zillet elbisesi giydirir." Bir rivayette de şöyle denmiştir: "...Kıyamet günü Allah ona onun aynısını giydirir, sonra içinde ateşi tutuşturur."

 Kaynak

Ebu Davud, Libas 5, (4029), 4030)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Ebu'l Ahvas

 Hadis

Babasından naklen diyor ki: "Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)'ın yanına gelmiştim. Bana: "Senin malın yok mu?" diye sordu. "Evet var!" cevabıma: "Hangi çeşit maldan?" sorusunu yöneltti. "Her çeşit maldan Allah bana vermiştir [deve, sığır, davar, at, köle, hepsinden var]" demem üzerine: "Öyleyse Allah Teala hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah'ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir!" buyurdular.

 Kaynak

Nesai, Zinet 83, (8,196)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Muhammed İbnu Yahya İbnu Hibban

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri bolluğa erince iş elbisesinden başka bir de cum'a elbisesi edinirse üzerine (bir vebal) yoktur."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 219, (1078); İbnu Mace, İkametu's-Salat 82, (1095)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav), bize binek hayvanlarımızı güden bir adamımızı gördü. Üzerinde eskimiş (çizgili) iki parçalı giysi vardı. "Onun bu eskilerden başka giyeceği yok mu?" buyurdular. "Evet var" dedim. "Çamaşır torbasında iki giysisi daha var, ben onları giydirmiştim." "Öyleyse çağır onu da, bunları giysin!" emrettiler. (Çağırdım, emr-i Nebeviyi söyledim, o da onları giyindi. Geri gitmek üzere dönünce, Aleyhissalatu vesselam: "Nesi var (da bu yenileri giymiyor?) Allah boynunu vurasıca! Bu daha hoş değil mi?" buyurdular. Adam bu sözü işitti ve: "Allah yolunda mı (boynum vurulsun) ey Allah'ın Resulü?" dedi. "Evet" buyurdular, "Allah yolunda." Adam Allah yolunda öldürüldü.

 Kaynak

Muvatta, Libas 1, (2, 910)


 Fasıl

Libas (Giyecekler) Bölümü

 Konu

Giyim Ve Kıyafet

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah sa) şu iki kıyafeti yasakladı: Çok yüksek kıyafet, çok düşük kıyafet. [Rezin tahriç etmiştir.]

 Kaynak

Rezin


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 261 misafir olmak üzere toplam 261 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251, Misafir252, Misafir253, Misafir254, Misafir255, Misafir256, Misafir257, Misafir258, Misafir259, Misafir260, Misafir261,
Reklamlar:

Faruki.net