Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Ebu Mes'ud

 Hadis

Resulullah (sav) köpeğin semenini, fahişenin mehrini ve kahinin ücretini yasakladı.

 Kaynak

Buhari, Büyu 113, İcare 20, Talak 51, Tıb 46; Müslim, Müsakat 39, 1567; Muvatta, Büyu 68, (2, 656); Tirmizi, Büyu 46, (1276); Nesai, Büyu 91, (7, 309); Ebu Davud, Büyu 68, (4381)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Ebu Cuheyfe

 Hadis

Resulullah (sav) kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavverleri lanetledi.

 Kaynak

Buhari, Büyu 113, 25, Talak, Libas 86, 96; Ebu Davud, Büyu 65, (3483)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Ebu Hureyre

 Hadis

Resulullah (sav) cariyenin kesbini nehyetti. [Ebu Davud, Rafi İbnu Hadiç'ten yaptığı rivayette şu ziyadeyi kaydeder: "..Kazancın nereden olduğunu bilinceye kadar..."]

 Kaynak

Buhari, İcare 20, Talak 61; Ebu Davud, Büyu 40, (3425)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Osman

 Hadis

Çocukları kesbe mecbur etmeyin. Siz onları kesbe mecbur ettiğiniz zaman hırsızlık yaparlar. San'at sahibi olmayan cariyeleri de kesbe zorlamayın. Zira siz onları kesbe zorladığınız takdirde ferçleriyle kazanırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğna gösterin ki, Allah da sizi müstağni kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır.

 Kaynak

Muvatta, İsti'zan 42, (2,981)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Aişe

 Hadis

Hz. Ebu Bekr (ra)'in bir kölesi vardı. Bu köle çalışıp kendisine belli bir haraç ödüyordu. Hz. Ebu Bekr onun kazancından yiyordu. Bir gün yine bir şeyler getirdi. Ebu Bekr (ra) bundan da yedi. Ancak kölesi: "Bu yediğin nedir, biliyor musun?" dedi. Hz. Ebu Bekir: "Neymiş o?" deyince köle açıkladı: "Ben cahiliye devrinde kahinlik yapardım. Aslında bu işin ehli de değildim. Bu sebeple (kafadan atıp bir) adam aldatmıştım. (Bugün yolda) bana rastladı ve (kahinliğimden kalma eski) bir borcunu ödedi. Yediğiniz işte bu idi!" Bunun üzerine Ebu Bekr elini boğazına atıp, midesinde her ne varsa kusup çıkardı.

 Kaynak

Buhari, Menakıbu'l-Ensar, 26


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) köpeğin semeninden nehiy buyurdular. Eğer (sahibi, öldürülen) köpeğin semenini istemeye gelirse, avucunu toprakla doldurun. (Metin Ebu Davud'a, aittir.)

 Kaynak

Ebu Davud, Büyu 68, (3482); Nesai, Büyu 91, (7,309)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Ebu Hureyre

 Hadis

Resulullah (sav), av köpeği hariç, köpeğin semenini yasakladı.

 Kaynak

Tirmizi, Büyu 50, (1281)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) kedinin yenmesini ve semenini yasakladı.

 Kaynak

Ebu Davud, Büyu 64, (3480); Tirmizi, Büyu 49, (1280)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

İbnu Muhayyısa el-Ensari

 Hadis

Babasından anlattığına göre, babası Muhayyısa haccamın kiralanması hususunda izin istedi. Resulullah onu menetti. Muhayyısa'nın haccam bir azadlısı vardı. Sorup izin istemeye ara vermedi. Sonunda (sav) kendisine: "Onunla deveni ve köleni beşle, (kendin yeme!)" buyurdular.

 Kaynak

Muvatta, İsti'zan 28 (2, 970); Ebu Davud, Büyu 28, (3422); Tirmizi, Büyu 47, (1277); İbnu Mace, Ticaraat 10, (2166)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

 Hadis

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ben teyzeme bir köle bağışladım ve ben onun teyzem hakkında mübarek olmasını diliyorum. Teyzeme: "Onu haccama teslim etme, kuyumcuya ve kasaba da teslim etme!" dedim."

 Kaynak

Ebu Davud, Büyu 49, (3430)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Enes

 Hadis

Kilab kabilesinden bir adam, Resulullah'a damızlık hayvanın suyundan (para almayı) sordu. Aleyhissalatu vesselam yasakladı. Adam: "Ey Allah'ın Resulü! Biz damızlığı aştırıyoruz da bize ikramda bulunuyorlar!" dedi. Aleyhissalatu vesselam ikramda bulunmaya ruhsat verdi.

 Kaynak

Tirmizi, Büyu 46, (1274); Nesai, Büyu 94, (7, 360)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

el-Hudri

 Hadis

Resulullah (sav) (bir gün bize): "Kusameden sakinin!" buyurdular. Biz: "Kusame de nedir?" dedik. "Bir cemaatin başında bulunan bir kimse (birşey taksim ettiği zaman) berikinin ve ötekinin hisselerinden bir şeyler alır(sa, işte bu aldığı şey kusamedir)."

 Kaynak

Ebu Davud, Cihad 179, (2783,2784)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Bir adam kendisine on dinar borçlu olan bir alacaklısının peşine düştü ve: "Vallahi borcunu ödeyinceye veya bana bir kefil getirinceye kadar arkanı bırakmayacağım!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam o borcu üzerine aldı. Sonra adam, üzerine aldığı miktarı Resulullah (sav)'a getirdi. Aleyhissalatu vesselam adama: "Bu parayı nereden buldun?" diye sordu. Adam: "Madenden!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse bizim buna ihtiyacımız yok! Onda hayır da yok" buyurdu ve borcu ona bedel ödeyiverdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Büyu 2, (3328); İbnu Mace, Sadakat 9, (2406)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Abdullah İbnu Amr İbni's-Sa'di

 Hadis

Hz. Ömer (ra)'den naklediyor: "Resulullah (sav) bana ihsanda bulunurdu. Ben de: "Siz, bunu benden daha muhtaca verin" diyordum. Aleyhissalatu vesselam da; "Al bunu! Sen beklemez ve istemez olduğun halde sana geleni al! Bu şekilde gelmezse, nefsini peşine takma!" buyurdu." [Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: "Bu sebeple İbnu Ömer (ra), ne bir şey isterdi, ne de kendine ihsan edilen bir şeyi reddederdi."]

 Kaynak

Buhari, Ahkam 17, Zekat 51; Müslim, Zekat 110, (1045)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

 Hadis

Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "Hz. Ömer (ra) beni, zekat (toplama işine) tayin etti. Bu işi tamamlayınca bana ücret verilmesini emretti. Ben: "Ben Allah rızası için çalıştım, ücretim Allah üzerinedir!" dedim. Hz. Ömer: "Sen, sana verileni al. Nitekim ben de Resulullah (sav) zamanında çalışmıştım. Bana ücret verdi. Hatta (ilk seferinde) ben de senin söylediğini söyledim. Bunun üzerine (sav) bana: "Sen istemediğin halde sana birşeyler verilirse, onu al, ye ve tasadduk et!" buyurdular" dedi.

 Kaynak


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Selim İbnu Mutayr

 Hadis

Babasından naklen anlatıyor: "Bir adamın şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav)'ın [Veda haccı sırasında hutbede] şöyle söylediğini işittim: "Ey insanlari ihsanları, onlar ihsan kaldığı müddetçe alın! Ne zaman, Kureyş saltanat kavgasına düşer ve ihsan dininizden rüşvet mukabili otursa, o zaman onu bırakın ve almayın!"

 Kaynak

Ebu Davud, Haraç 17, (2958,2959)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resululah (sav) iki yarışçının yemeğini nehyetti: Müsabaka ve kumar.

 Kaynak

Ebu Davud, Et'ime 7, (3754)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mekruh Kazançlar

 Râvi

Ukbe İbnu Amir

 Hadis

Resulullah (sav)'ın: "Cennete meks sahibi girmeyecektir!" dediğini işittim.

 Kaynak

Ebu Davud, Haraç 7, (2937)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 215 misafir olmak üzere toplam 215 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215,
Reklamlar:

Faruki.net