ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
CUM'A BAHSİ
         Bu blmde toplam 32 Hadisi Şerif var.
Konu: Mslmanın Fazleti
Başlık: Cum'anın Farziyyeti Ve Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyuruyordu ki: Bizler (Ehl-i Kitb'a nazaran) en sonra gelmişler (ken) Kıymet gnnde (fazletce) en başa geecek olanlarız. Şundan dolayı ki, bizden evvel onlara, (daha sonra bizlere) kitab verildi de Allh'ın onlara farz buyurduğu gn, bu (cum'a gn) iken onlar ihtilf ıkar(ıp başka gnlere ta'zm et)diler. Bize ise o gne i'tibr etmek hussunda Hak Tel hidyet verdi. Artık bu babda ns bizden geri kalmış oludular. Yahdiler(in ibdet gn) yarın, Nasr (nınki) de br gndr.

Hadis No: 478

Konu: Cuma Gn Yıkanmak;gzel Koku Srnmek;misvak Kullanmak
Başlık: Cum'anın Mstahabları Ve Eb Said-i Hudr Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Her bliğ olan (kimseye) cum'a gn gusletmek ve imkn bulursa gerek misvaklenmek, gerek hoş koku srnmek vcib (gibi) dir. buyurduğuna şehdet ederim.

Hadis No: 479

Konu: Cuma Gn Yıkanmak;cuma Namazı Ve Hutbesi;cumanın Fazleti
Başlık: Eb Hreyre Hadsi (3)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) buyurdu ki: Her kim cum'a gn cenbet gusl ile iğtisl ettikten sonra (ilk saatte Cum'a namazına) giderse bir deve, ikinci saatte giderse bir sığır, nc saatte giderse (sağlam) boynuzlu bir ko, drdnc saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta kurban etmiş gibi (sevba nil) olur. İmam (hutbeye) ıkınca da melekler zikri (yni hutbeyi) dinlemek iin (mecliste) hazır bulunurlar.

Hadis No: 480

Konu: Cuma Gn Yıkanmak;cumanın Fazleti;gzel Koku Srnmek
Başlık: Selmn-ı Fris Hadsi
Ravi: Selmn-ı Fris
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hi bir kimse yoktur ki, Cum'a gn iğtisl edip elinden geldiği kadar paklandıktan ve (başını ve sakalını tarayıp kullandığı) yağından yağlandıktan, yhud evindeki kokudan srndkten sonra (hnesinden mescide) ıksın, yanyana oturan iki kimsenin arasını amasın, daha sonra (Hak Tel tarafından) ona takdr edildiği kadar namaz kılsın, daha sonra da imam sze başlayınca (namaz bitinceye kadar) sesini kessin de o Cum'a ile teki Cum'a arasındaki gnahları mağfr olmasın.

Hadis No: 481

Konu: Cuma Gn Yıkanmak;gzel Koku Srnmek
Başlık: İbn-i Abbs'ın İğtisl Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Mşrn-ileyh'e: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Cum'a gn cnb olmasanız da yine iğtisl edip başlarınızı yıkayınız, bir miktar koku da srnnz, buyurduklarını sylyorlar. (Ne dersin?) dediler. (İbn-i Abbs cevben): Gusl (hakkında) evet, (byle buyurduğunu bilirim) lkin koku (hakkında) birşey buyurduğunu bilmiyorum dedi.

Hadis No: 482

Konu: İpekli Elbise Giymek (6)
Başlık: Hazret-i mer'in hulle-i Siyera Hakkındaki Rivyeti
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: (bir def'a) mer İbn'l-Hattb mescidin kapısında (Utarid İbn-i Hcibe it satılık) ipekten bir hulle grd. Y Resl'llh, (keşki) bunu satın alsan da cum'a gn(ler)i ve huzr-ı (l) ne vefdler geldiği vakitler giysen! dedi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Bunu olsa olsa hiretten nasbi olmayan kimse giyer buyurdu. Sonraları (bir kere) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e (onun gibi ipek) hulleler geldi ve mer İbn'l-Hattb (radiya'llhu anh)a hullelerden birini bahşetti. mer (İbn'l-Hattb:) Y Resl'llh, bunu bana verdin. Halbuki Utarid'in hullesi iin o buyurduğunu buyurmuştun di(ye istifsarda bulun)du. Bunun zerine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (cevben): Bunu ben sana giyesin diye vermedim ki buyurdu. mer (İbn'l-Hattb hulleyi alıp) Mekkede (henz) mşrik olan bir kardeşine verdi.

Hadis No: 483

Konu: Misvak Kullanmak (3)
Başlık: Misvak Hakkındaki Tavsiyelerim ok Oldu Buyurulduğu Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi (3)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: mmetime -yhud (diğer rivyete nazaran) nsa- meşakkat vermek korkusu olmasaydı kendilerine her namaz kılarken misvak (isti'mlini) emrederdim.

Hadis No: 484

Konu: Misvak Kullanmak (3)
Başlık: Misvak Hakkındaki Tavsiyelerim ok Oldu Buyurulduğu Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir kerre): Misvk (isti'mli) hakkında (ki tavsiyelerim) artık oğa vardı (dinleyip itat etmek gerek.) buyurdu.

Hadis No: 485

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Misvak Hakkındaki Tavsiyelerim ok Oldu Buyurulduğu Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi (3)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) cum'a gn sabah namaz(ının ilk rek'at) ında ... (ikinci rek'atinde de) ... (Sre-i şerfelerini) okurlardı.

Hadis No: 486

Konu: ile Sorumluluğu;devlet Adamının Sorumluluğu;kadınların Sorumluluğu;mes'liyet (sorumluluk);sorumluluk
Başlık: İbn-i mer'den Mevr Hads-i Şerfi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Her birerleriniz r (yni elinin altında ne varsa onu lyıkiyle muhfaza ve sıynetle mkellef)dir ve her birerleriniz elinin altındakinden mes'uldr. Devlet adamları birer rdir ve raiyyesinden mes'uldr. İnsan ehl(u ayl)inin rsidir ve raiyyesinden mes'uldr. Kadın, kocasının evinin rsi (yni muhfızı)dır. Hizmetkr efendisine id malın rsidir ve elinin altındakinden mes'uldr. -Rv ki, İbn-i mer, yhud ondan rivyet eden oğlu Slim İbn-i Abdillh'tır- Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in bir de: İnsan babasına id malın rsidir ve elinin altındakinden mes'uldr buyurduklarını zannediyorum, der. (Elhsıl) her birerleriniz r ve her birerleriniz raiyyesinden mes'uldr.

Hadis No: 487

Konu: Yıkanmak
Başlık: İğtisl Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

O hadsi ki -biraz evvel (478) inci olarak gemişti- Bu (tarikten olan) rivyette şyle bir ziyde (de) vardır: (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz skt buyurduktan sonra) Her yedi gnde bir gn iğtisl edip başını ve btn cesedini yıkamak (Cum'a'ya giden) her (bliğ) mslman zerine (Allh'ın) bir hakkıdır buyurdu.

Hadis No: 488

Konu: Cuma Gn Yıkanmak;yıkanmak (2)
Başlık: İğtisl Hakkında Hazret-i işe Rivyeti (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Ahd-i Cell-i Rislet-Penh'de) ns (gerek Medne'ye yakın) menzillerinden ve (gerek) avlden Cum'a'da nevbetleşe hazır olup (sırtlarında yn aba olarak) toz toprak iinde gelirlerdi ki, toz toprak vcudlarına sinip bedenlerinden ter (kokusu) ıkardı. (Bir def'a) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem benim yanımda iken bunlardan biri (yhud bir takımları) huzruna geldi. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: Bri bu gn yıkansanız! buyurdu.

Hadis No: 489

Konu: Cuma Gn Yıkanmak;yıkanmak (2)
Başlık: İğtisl Hakkında Hazret-i işe Rivyeti (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Zamn-ı sadette) halk kendi işlerini kendi gren takımdan idiler. Cum'a'ya gittikleri vakit de (iş zamanlarındaki hal ve hey'etleri ne ise) o hl ve hey'etleri ile giderlerdi. (Bundan dolayı) kendilerine: Keşki yıkansanız buyuruldu.

Hadis No: 490

Konu: Cuma Vakti (2)
Başlık: Cum'anın Vakti Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Cum'a'yı Gneş (batıya) meylettiği zamanda kıldırdı.

Hadis No: 491

Konu: Cuma Vakti (2)
Başlık: Cum'anın Vakti Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) namazı, soğuk şiddetlendiği zamanlarda erken kıldırır, şiddetli sıcaklar bastığında serinlik vaktine te'hir buyururdu. Rv, (Enes'in namazdan) kasdettiği ma'n Cum'a (namazı)dır, diyor.

Hadis No: 492

Konu: -
Başlık: Cum'anın Fazıleti Hussunda Eb Abs'in Hadsi
Ravi: Eb Abs (abdurrahmn İbn-i Cebr-i Ensr)
Hadis:

Ravi'nin (salt-ı) Cum'a'ya giderken: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Her kimin ayakları Allah yolunda toza bulanırsa o(nun vcdu) nu Allhu Tel Cehennem (ateşin) e harm eder, buyurduğunu işittim dediği (sened-i sahh-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur.

Hadis No: 493

Konu: Oturanı Kaldırmamak
Başlık: Cum'anın dbı Hakkında İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir kimsenin (bir Mslman) kardeşini oturduğu yerden kaldırmasını ve oraya oturmasını Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) nehiy buyurdu. (Rv Nfi'a:) Bu, (salt-ı) Cum'a'da mı? diye soruldu. (Nfi':) Cum'a'da da, başkasına da cevbını verdi.

Hadis No: 494

Konu: Cuma Ezanı (2)
Başlık: Cum'a Eznının İlk Vakti Hakkında Sib İbn-i Yezd Hadsi (2)
Ravi: Sib B. Yezd (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Cum'a gn (Cum'a) nidsı, (eznı) ilkin Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile Eb Bekr ve mer (radiya'llhu anhm) zamanlarında iman minbere oturduğ vakit başlardı. Osmn (radiya'llhu anh halfe) olup ns da (Medne'de) oğalınca Zevr'da (okunan) nc nidyı, (eznı) ilve etti.

Hadis No: 495

Konu: Cuma Ezanı (2)
Başlık: Cum'a Eznının İlk Vakti Hakkında Sib İbn-i Yezd Hadsi (2)
Ravi: Sib B. Yezd (7)
Hadis:

(Bundan evvelki rıvyetini te'yid ettikten sonra) şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in (Cum'a eznını okuyan) birden ziyde mezzini yoktu. Cum'a gn ezn okunması da imam minbere oturduğu vakitte olurdu.

Hadis No: 496

Konu: Mezzinin Sylediklerini Tekrar (3)
Başlık: Muviye İbn-i Eb Sfyn'ın Ezan Hadsi
Ravi: Muviye B. Eb Sfyn (7)
Hadis:

(Sened-i sahh-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur ki, Muviye İbn-i Eb Sfyn radiya'llhu anhm bir Cum'a gn minbere oturmuş. Mezzin: ... demiş. Muviye de: ... demiş, (Mezzin:) ... demiş. Muviye: ... yni: Buna ben de şehdet ederim, demiş. (Mezzin:) ... demiş. Muviye (yine) ... demiş. (Mezzin:) eznı bitirince Muviye: Ey ns, ben Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in bu makamda (yni minber zerinde) oturur ve mezzin ezn okurken benden işittiğiniz (bu) szleri buyurduğunu işittim. demiş.

Hadis No: 497

Konu: Namaz Bitince İmmın Cemate Dnmesi (2)
Başlık: Sehl İbn-i Sa'd'in Minber-i Nebev Hadsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

(Yine) Sehl İbn-i Sa'd (-i Sid) radiya'llhu anhm'nın minber hakkındaki hadsi ki (yukarıda (447) inci olarak) gemişti (o rivyette) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz'in) minber zerinde namaz kıldıkları ve (esn-yı saltta) geri geri gittikleri zikredilmişti. Bu rivyette (ise Sehl radiya'llhu anh): Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem namazdan ıkınca nsa dnp: Ey ns, bu (grdğnz) şeyleri bana uyasınız ve benim namazımı ğrenesiniz diye yaptım buyurdu szlerini ziyde etmiştir.

Hadis No: 498

Konu: Hz. Peygamber'in Mu'cizeleri (7)
Başlık: Minber mli Ve Hazret-i Resl'n Cum'ada Şimdiki Gibi İki Hutbe rd Buyurdukları (2)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir hurma ktğ vardı ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz hutbe esnsında) onun zerinde dururdu. Kendisi iin minber kurulduğunda (bu) ktkten, gebe develerin iniltisine benzer sesler (ıktığını) işittik. T ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (minberden) inip de elini zerine koyunca (sustu).

Hadis No: 499

Konu: Cuma Namazı Ve Hutbesi (4)
Başlık: Minber mli Ve Hazret-i Resl'n Cum'ada Şimdiki Gibi İki Hutbe rd Buyurdukları (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) -(tıpkı) sizin şimdi yaptığınız gibi- (ilk) hutbesini ayakta rd buyurur, sonra otururdu. Ba'deh (tekrar ikinci hutbe iin) ayağa kalkardı.

Hadis No: 500

Konu: Hırs (2)
Başlık: Hitbetin db Ve Erknı
Ravi: Amr B. Tağlib
Hadis:

Şyle demiştir: (bir def'a) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e (Bahreyen'den) bir (ok) mal, yhud bir (ok) seyb (ser) gnderilmişti. Onu taksim buyurdu. (Taksim ederken) birtakım kimselere atıyye verdi de bir takımlarına (hi) aldırmadı. (Sonra) haber aldı ki (atıyyesiz) bıraktığı kimseler ıtb ediyorlar. Bunun zerine (hutbeye ıkıp) Allhu Tel'ya hamd, sonra sen etti. Ondan sonra (da) : Vallhi ben aldırmadığım kimseyi atıyye verdiğim kimseden ziyde sevip dururken (yine) birine atıyye verip (sevdiğime hi) aldırmadığım olur. Lkin (şu var ki) bir takım kimselere, kalplerinde ceza' ve hel' (yni sabırsızlık ile hırs ve tama') grdğm iin (kendilerine mal) verdim. Bzı kimseleri de Allhu Tel'nın, kalblerinde yarattığı gın (-yi nefs) ve hayr (-ı cibill) ye havle eder(ek mahrum bırakır)ım. Amr İbn-i Tağlib de bunlardan biridir. Rv Amr İbn-i Tağlib (radiya'llhu anh) der ki: Vallhi o kadar (sevindim ki) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in bu (taltifkrne) szne bedel btn dnyya mlik olmayı gnlm istemez.

Hadis No: 501

Konu: Hz. Peygamber'in emm Be'du Kullanması
Başlık: Hitbetde Besmele, Hamdele, Tasliyyeden Sonra
Ravi: Eb Humeyd Ensr-i Sid (8)
Hadis:

Eb Humeyd (Ensr-i) Sid radiya'llhu anh'den, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (bir gn) ba'de'z-zuhr namazdan sonra (hutbeye) kalkıp teşehhde ve Allhu Tel'ya ehli olduğu szlerle (hamd ) senda bulunduğu, ondan sonra da ... buyurduğu (sened-i sahh-i muttasıl ile) rivyet edilmiştir.

Hadis No: 502

Konu: Cuma Namazı Ve Hutbesi (4)
Başlık: Hazret-i Resl'n Son Hutbeleri (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (bir gn mbrek) sırtında byk bir rid olarak (sarınıp) brnmş ve (mbrek) başını boz bir sarık ile bağlamış olduğu halde minbere ıktı ki, bu (hutbe rdı iin minbere) son oturması oldu, Allhu Tel'ya hamd sen etti. Sonra: Ey ns, yakına gelin buyurdu. (Sahbe-i Kirm) etrfına toplandılar. Ondan sonra buyurdu ki: (Biliniz) bu Ensr cemati (gnden gne) azalacaklar, (başka) kimseler ise oğalacaklardır. Binenaleyh Muhammed salla'llhu aleyhi ve sellem mmetinden her kim her hangi bir şey zerine shib-i vilyet olup da bir kimseye zarar vermeğe veya menfaat eriştirmeğe kudret-yb olacak olursa onlardan iyilik edenlerin iyiliğini kabl, ktlk edenlerin seyyiesini affetsin.

Hadis No: 503

Konu: Cuma Namazı Ve Hutbesi (4)
Başlık: Hazret-i Resl'n Son Hutbeleri (2)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) cum'a gn hutbe rad buyururken biri mescide geldi: (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem:) Filn, sen namaz kıldın mı? diye sordu. O da Hayır dedi. (Bunun zerine:) (yle ise) kalk da namaz kıl buyurdu.

Hadis No: 504

Konu: Yağmur Dusı (5)
Başlık: Hazret-i Enes'in Resl-i Ekrem'in Hutbede İstisklarına Dir Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem zamnında ns bir kıtlığa mptel oldu idi. Bir cum'a gn Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem hutbe rd buyururken A'rbnin biri ayağa kalkıp: Y Resla'llh, mallar helk oldu. oluk ocuk da a kaldı bize du buyur de(ye niyz et)di. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (mbrek) ellerini kaldırdı ki, (o sırada) gzmze gk yznde hibir bulut parası grnmyordu. Nefsim yed-i kudretinde olan Zt-ı Ecell- A'l'ya kasem olsun ki, bulutlar dağlar gibi (gk yzn) istil etmedike o (mbrek) ellerini indirmedi ve (yağmur yağmadan) minberinden inmedi. (Minberden inerken mbrek) sakalına doğru yağmur (tnelerin)in yuvarlandığını grdm. O gn, ertesi gn, daha ertesi gn.. t teki Cum'aya kadar (hep) zerimize yağıp durdu. (Ertesi Cum'a) yine o A'rb (Enes radiya'llhu anh'in dediğine gre) yhud bir başkası ayağa kalkıp: Y Resl'llh, (artık) binlar yıkıldı. Mallar da (suda) boğul(mağa başla) dı. Bize du buyur de(ye istirham et)di. (Bunun zerine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem yine mbrek) ellerini kaldırdı. Ve: İlh, etrfımıza (yağdır), zerimize değil di(ye du buyur)du. (Bunu sylerken de mbrek) eliyle hangi cihetteki buluta işret buyurdu ise (orası) aıldı ve Medne (st aık) bir alan gibi oldu. Kanat vdsi bir ay mtemdiyen aktı ve her hangi cihetten kim geldiyse bol bol yağmur yağdığından bahsetti.

Hadis No: 505

Konu: Cuma Hutbesini Dinlemek
Başlık: Eb Hreyre'nin Esn-yı Hutbede Skt Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz): Cum'a gn imam hutbe (rd) ederken arkadaşına (yalnız) dinle desen (yine) lğvetmiş olursun buyurdu.

Hadis No: 506

Konu: Cumanın Fazleti
Başlık: Cum'a Gnnde Sat-i İcbet
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir gn) Cum'adan bahs buyuruyordu (da): Onda bir saat vardır ki hibir abd-i Mslim, namazda bulunup ve o sate rast getirip Allhu Tel'dan bir şey dilemez ki, Allhu Azze ve Celle ona (dileğini) bahşetmesin buyurdu. (O satin) kısa olduğunu anlatmak iin (mbrek) eli ile (ve baş parmağını orta ve adsız parmaklarının i tarafına basarak) işret buyurdu.

Hadis No: 507

Konu: -
Başlık: Cuma Suresi 11 Nolu yet-i Kermesinin Sebeb-i Nzl Hakkında Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) biz Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte (Cum'a) namazı kılarken (Şam tarafından) yiyecek ykl bir krbn geldi. (Cemat birer birer) kfileye doğru ynelip on iki kişi kalıncaya kadar hep dağıldılar. Şu: ... yet-i kermesi işte bunun zerine nzil oldu.

Hadis No: 508

Konu: Evlerde Kılınan Nfile Namazın Fazleti (2)
Başlık: Cum'a Farzından Evvel Ve Sonraki Namazlar Hakkında İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ğlen namazından evvel iki ve ondan sonra (yine) iki, akşam (namazın)dan sonra da Hne-i sadetinde iki rek'at namaz kılardı. Yatsı (namazın)dan sonra (kezlik) Hne-i sadetinde iki rek'at kılardı. Cum'a (namazın)dan sonra ise (Mescid-i Şerf'den Hne-i sadete) teşrf etmeden (namaz) kılmazdı. (Lkin sonra) iki rek'at kılardı.

Hadis No: 509

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 236 misafir olmak zere toplam 236 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236,
Reklamlar:

Faruki.net